Chủ Nhật, 2023-10-01, 1:42 AM
Welcome Guest | RSS

Dân Chủ Cho Việt Nam

Main » 2009 » Tháng Năm » 21 » Thực tế sinh hoạt blog ở Việt Nam (phần 1)
8:41 AM
Thực tế sinh hoạt blog ở Việt Nam (phần 1)

2009-05-20

Báo cáo đặc biệt của Tổ Chức Bảo Vệ Ký Giả Quốc Tế vừa xếp Việt Nam đứng thứ 6 trong số 10 quốc gia trên thế giới đối xử tệ nhất với blogger, tức những người chủ các trang blog nhật ký cá nhân.

RFA

Việt Nam: 1 trong 10 quốc gia đối xử tệ nhất với giới Blogger.

Chính gii blogger ti Vit Nam cm nhn như thế nào v tình hình sinh hot blog trong nước? Đó cũng là ch đ ca lot tho lun bt đu t tun này trên Din Đàn, vi s góp mt ca blogger Huy Sài Gòn, blogger min Bc, và blogger Huỳnh Công Thun, ch mt trang blog khá ni tiếng vì nhng quan đim khng khái. Mi qúy v theo dõi:    

Huy : Tôi là Huy. Tôi Sài Gòn.

Blogger Hà Ni : Tôi là người Hà Ni

Thun : Tôi là Thun, Huỳnh Công Thun, Sài Gòn.

Blog & Tự do thông tin

Trà Mi : Vâng. Xin được bt đu câu chuyn ngày hôm nay. Như các anh cũng biết là báo cáo ca T Chc  Bo V Ký Gi Quc Tế CPJ va xếp Vit Nam hng 6 trong 10 quc gia sinh hot blog nguy him nht toàn cu. Là nhng blogger ti Vit Nam, các anh có ý kiến gì v báo cáo này? Trà Mi xin mi ý kiến ca anh Thun trước.

Thun : Tôi cũng có nhiu ln đi thoi vi nhng anh công an bên an ninh ri, rng mi khi có lut ra thi hành thì mi có đim thi hành, chng hn tôi vượt đèn đ thì vi phm điu my, khon my, vân vân, còn cái lut mà chung chung thì không phi là cái lut.

Lut phi quy đnh c th, phi không? Lut phi ghi rõ blogger bàn v vn đ gì không được, chính tr thì thế nào là chính tr, vi phm thì b pht như thế nào. Ch còn nói chung chung là không cho thì làm sao là không cho?

Lut phi ghi rõ blogger bàn v vn đ gì không được, chính tr thì thế nào là chính tr, vi phm thì b pht như thế nào. Ch còn nói chung chung là không cho thì làm sao là không cho.

blogger Huỳnh Công Thuận, Sài Gòn

Trà Mi :  Ý anh nói là Vit Nam có nhng quy đnh chung chung, chưa c th, cho nên nhng blogger cũng chưa đnh hướng cho mình thế nào là vi phm, thế nào là đúng lut?

Thun : Lut phi quy đnh c th như thế nào, ch lut được suy din theo kiu mi người mt ý thì vô chng lm, phi không?

Trà Mi : Vâng. Thế còn v báo cáo ca T Chc Bo V Ký Gi Quc Tế va ri, không biết anh blogger Hà Ni có ý kiến gì không?

Blogger Hà Ni : Đ bình lun rng nó có hn chế vn đ blog hay không, riêng cá nhân tôi thì tôi không dám có ý kiến là có hay không, bi vì cũng có th có nhng người viết blog khác h b nhng hn chế này n thì tôi không th nói thay h được.

Riêng tôi thì tôi có th nói rng t khi tôi viết blog đến bây gi là tôi cũng không phi ch nói nhng vn đ cá nhân trên blog ca tôi, mà tôi hu hết nói nhng vn đ chính tr xã hi.

Chng hn Điếu Cày ra toà vì ti trn thuế ch đâu phi cái ti viết blog đâu! Đâu có ai nói thng vy đâu! Nhưng mà nói ming vi nhau thì nó li khác.

Tôi làm vic nhiu ln vi công an. Tôi yêu cu h lp biên bn và mi bên đu ký vào dó và mi bên gi mt bn, nhưng chưa bao gi tôi nhn được hết. Gi ly gì làm bng chng đ đi thưa kin được? Mình chu thua thôi.

Trà Mi : Có nhng khó khăn mà blogger Huỳnh Công Thun va mi chia s thì không biết blogger Hà Ni có ý kiến nào không? Anh có câu hi nào không?

Blogger Hà Ni : Vic ca anh Thun thì tôi chưa gp bao gi c. Có th là anh Thun trên blog có nhng thông tin mà phía nhà nước h quan tâm, h có đt vn đ.

Thun : Tôi viết không phi là tôi viết khơi khơi đâu. Các đơn thư tôi gi lên th tướng, tôi gi ri, sau đó tôi mi đưa lên mng, tôi đưa lên blog. Sau đó h đem bn đó ra hi tôi "Anh viết cái này nghĩa là gì, anh gii thích cho tôi nghe".

Mà trong đơn thư tôi ghi rõ ràng tôi gi th tướng, tôi gi th tướng đàng hoàng ch tôi có nói khơi khơi đâu. Nhưng mà ri người ta cũng xăm soi. Sau cùng bt tôi phi ký nhn cái này là ca tôi, ca tôi.

Hiến pháp & Pháp luật

Trà Mi : Thưa anh, h đt nhng vn đ như thế nào? Nhng đơn thư anh gi các v lãnh đo có vn đ gì mà h đem ra làm vic vi anh, h có gii thích không?

Thun : Tôi có nói rõ ràng, thí d chính ph hi nào ti gi kêu mi người sng theo hiến pháp và pháp lut, mi người đu bình đng trước pháp lut, nhưng mà rõ ràng là hin gi không có cái gì bình đng, nhiu khi pháp lut không cm mà người dân vn b cm, trong khi cơ quan nhà nước, cán b nhà nước li chà đp lên lut pháp.

Hin gi không có cái gì là bình đng. Nhiu khi pháp lut không cm mà người dân vn b cm, trong khi cơ quan nhà nước, cán b nhà nước li chà đp lên lut pháp.

blogger Huỳnh Công Thuận

Trà Mi : Như vy là ni dung trên blog ca anh phn nh nhng quan đim, nhng điu mt thy tai nghe, và nhng băn khoăn bc xúc ca anh?

Thun : Nhng điu thc tế trước mt tôi thy và tôi phn đi nhng hành đng lm quyn ca công an, bt b người mt cách sai trái.

Trà Mi : Vâng. Xin đoc tóm tt ý ca anh Thun như thế này. Anh Thun nói nhng ni dung mà anh đăng trên blog trước đó anh đã tng gi đi các cơ quan ban ngành chc năng, tc là nhng ni dung hoàn toàn công khai, nhưng mà vn gp nhng khó khăn. Và nhng khó khăn mà anh Thun gp phi, đó là nhng cuc b mi làm vic vi cơ quan an ninh nhà nước. Thì các anh cm nhn như thế nào v nhng khó khăn, tr ngi đó?

Huy : Tôi nghĩ như thế này: Cái blog đó là mt cái nht ký cá nhân, và đã là cá nhân ri thì người ta được toàn quyn s dng cái suy nghĩ ca người ta và người ta đưa lên trên đó nhng vn đ người ta ưu tư, nhng vn đ người ta suy nghĩ, vui bun gì trong cuc sng ca người ta.

Và ngay c nhng vn đ xã hi cũng vy, nhng vn đ xã hi, nhng vn đ chính tr thì bn thân người công dân ca mt đt nước cũng phi có trách nhim đi vi xã hi ca người ta đang sng trên đt nước người ta đang sng.

Không cn mt đoàn th nào ca nhà nước đng ra phát đng thì người dân mi được phép đng ra bày t lòng yêu nước c. Ti vì ngay c c th tướng Võ Văn Kit cũng đã tng nói rng yêu nước có nhiu đường ch không phi yêu nước ch có mt đưòng là làm theo nhà nước mi là yêu nước.

Tht ra cái quy đnh ràng buc v cách th hin trên blog Vit Nam thì không có mt văn bn nào rõ ràng hết. Ngay c nhng bn bè ca tôi, nhng blogger, các s vic h gp phi đu là có tht, t chính quyn thế này thế n. Ngay c Huỳnh Công Thun đã tng b ép phi ngh vic, người ch không dám mướn na cũng ch vì cái blog. Đúng không anh Thun ?

Thun : Tôi cũng mng đi đi ch khác.

Blogger Hà Ni : Tôi thì nghe anh Thun nói vy, có th tôi đoán thôi, nó không hn là do anh viết blog mà có th là trong đơn thư gi cho th tướng có ni dung nhà chc trách người ta quan tâm thì có th người ta mun gp thêm đ ...

Thun : Nếu mà quan tâm thì th tướng quan tâm hoc là người được u quyn ca th tướng ch, cái này người ta li xoi mói nhng chuyn ngoài l.

Blogger Hà Ni : Tôi không bình lun v chuyn ngưòi ta làm thế là đúng hay sai. Có th là người ta có lý do đ người ta quan tâm.

Thun : Tôi hoàn toàn không có ý đ chng chính ph, chng nhà nước gì hết trơn mà tôi mun xây dng. Lut pháp ghi ra như vy thì phi áp dng như vy. Nếu lut pháp không hp thì mình sa lut ch đng có chà lên lut pháp.

Anh ghi cái bng cm thì người ta vi phm anh mi pht người ta được. Anh không có cm mà người ta di chuyn thì làm sao gi là vi phm hay không vi phm.

Tôi hoàn toàn không có ý đ chng chính ph, chng nhà nước gì hết trơn mà tôi mun xây dng. Lut pháp ghi ra như vy thì phi áp dng như vy. Nếu lut pháp không hp thì mình sa lut ch đng có chà lên lut pháp.

blogger Huỳnh Công Thuận

Mt blogger viết ri b áp lc phi b ngh luôn, b đui vic luôn là n đo din Song Chi, Huy Chưong Vàng năm ri vi phim N Bác Sĩ. Anh có biết và anh có nghe n đo din Song Chi không?

Huy : Anh có biết Trang H không? Nhà văn Trang H đó?

Blogger Hà Ni : Tôi có.

Huy : Thì cũng gp nhng khó khăn như vy đó.

Blogger Hà Ni : Thế à.

Tuyên truyền chống Nhà nước?

Trà Mi : Bây gi tóm li thì anh Blogger Hà Ni cũng chưa nhìn thy được nhng trường hp c th cho nên anh không th khng đnh chính xác. Nhưng mà nhìn chung, sau nhng gì mà chúng ta đã thy và nhng gì được chia s đây thì rõ ràng là blogger Vit Nam ít hay nhiu gì cũng gp nhiu tr ngi so vi blogger nhng nước khác. Và nhng tr ngi này nm nhng điu được phép hay không được phép th hin trên trang blog ca mình. Vi nhng điu đó thì ý kiến ca anh như thế nào?

Blogger Hà Ni : Tôi ch dám nói vic ca tôi thôi. Có th là nhng gii hn ni dung blog ca tôi chưa đến mc mà người ta quan tâm. Như thế nên tôi cũng rt là khó bình lun.

Trà Mi : Như anh va nói là có th là nhng ni dung mà anh th hin trên blog chưa ti gii hn đ gp nhng khó khăn. Nhưng mà trong trường hp gi s như đến mt gii hn nào đó gp phi nhng khó khăn như thế thì anh có suy nghĩ như thế nào?

Blogger Hà Ni : Gi s tôi mà gp khó khăn đi vi cá nhân tôi thì tôi s viết ngay trên blog ca tôi.

Trà Mi : Vâng. Nhưng mà theo anh thì nên hay không nên có nhng ràng bôc v ni dung được phép hay không được phép viết trên blog như thế?

Blogger Hà Ni : Theo tôi thì lut pháp Vit Nam quy đnh blog không được tuyên truyn chng nhà nước hay là lt đ hay là có tính cht kêu gi bo đng, thì tôi nghĩ rng lut pháp h đã quy đnh như vy ri thì tt c blogger phi tuân theo thôi.

đây thì tôi hiu rng là có nhiu người ch bày t thái đ thôi, thái đ chính tr khác hn hành vi chính tr, ch . Thái đ chính tr là bày t cái s hài lòng hay không hài lòng, còn hành vi tc là anh kêu gi mt hành đng nào đó. Hai cái khác hn nhau.

Dù sao tôi nghĩ bây gi nhng blogger mà ch dng li chuyn thái đ, bày t s hài lòng hay không hài lòng đi vi mt chính sách ca nhà nước thì tôi nghĩ nhà nước không có lý do gì đ mà cm đoán c.

Tôi nghĩ nhng blogger bày t s hài lòng hay không hài lòng đi vi mt chính sách ca nhà nước thì tôi nghĩ nhà nước không có lý do gì đ mà cm đoán c.

blogger Hà Nội

Thun : Anh nói đúng. Tôi cũng đã nói ri, nhà nước không có cm nhưng mà nhng cá nhân phía dưới đã t đt ra nhng lnh cm bng ming. Cũng như kỳ ri bn báo cáo nhân quyn ca mình ti Liên Hip Quc, Th Trưởng Phm Bình Minh cũng nói rõ v nhân quyn thì nhà nước mun làm cho đp và tt như các nước nhưng mà do nhng cá nhân phía dưới người ta làm sai.

Tôi nói thng vi anh là tôi không nói nhà nước làm sai. Tôi không chng nhà nước, anh coi li trong blog ca tôi, tôi nói rng tôi mun xây dng. Sng dưới bt c chế đ nào, bt c xã hi nào, dù mun hay không mun thì anh phi tuân th lut pháp đó.

Tôi không thích nhưng tôi phi chp hành cái lut pháp vì tôi sng đây mà, nhưng mà lut pháp phi bình đng đi vi mi người. Anh không th ly quyn gì đ mà ln áp người khác. Còn cái kêu gi bo đng chng nhà nước gp tôi thì tôi cũng nht na ch cn gì phi nói làm khó làm d. Cái đó là không được, dt khoát.

Trà Mi : Vì thi lượng có gii hn, chương tình tm dng li đây. Hn gp li quý v trong bui tho lun tiếp theo trên Din Đàn ti Th Hai tun sau.

Trà Mi xin kính chào quý thính gi.

Category: Tiếng nói dân chủ | Views: 715 | Added by: danchu | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Login form
Search
Our poll
Đánh giá
Total of answers: 887
Site friends
Statistics

Đang online: 1
Khách: 1
Thành Viên: 0