Thứ Bảy, 2023-03-25, 2:34 PM
Welcome Guest | RSS

Dân Chủ Cho Việt Nam

Main » 2009 » Tháng Sáu » 13 » Vụ bauxite: “Nếu kiện, phải kiện Chính phủ”
7:57 AM
Vụ bauxite: “Nếu kiện, phải kiện Chính phủ”

2009-06-12

Vụ Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng liên quan đến các quyết định về bauxite được giới quan sát cho là “không khả thi” nhưng không nhất thiết mang hình ảnh “con kiến đi kiện củ khoai.”

AFP PHOTO

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trog chuyến thăm Nam Hàn hồi cuối tháng 5-2009. Hôm 11-6-2009, Luật sư Cù Huy Hà Vũ đã nộp đơn kiện ông Dũng liên quan đến quyết định triển khai dự án bauxite Tây Nguyên.

Kiện Thủ tướng

Ngày 11 tháng Sáu va qua, mt công dân, là tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, đã gi “Đơn Khi Kin Th Tướng Chính Ph Nước Cng Hòa Xã Hi Ch Nghĩa Vit Nam” đến Tòa Án Nhân Dân Thành Ph Hà Ni.

Đơn khi kin ca ông Cù Huy Hà Vũ kin th tướng Nguyn Tn Dũng nêu lý do là ông Dũng “ban hành trái pháp lut Quyết Đnh s 167/2007/QĐ-TTg ngày 1 tháng 11 năm 2007 phê duyt Quy hoch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến s dng qung bauxit giai đon 2007 – 2015, có xét đến năm 2025.”

Đơn kin ca ông Cù Huy Hà Vũ, vi b đơn là Th Tướng Chính Ph, được mt lut sư ni tiếng ti Hà Ni, ông Nguyn Trng T, nói là “t xưa đến nay chưa có.”

Đơn kin này, theo nhn đnh ca Tiến Sĩ Nguyn Vân Nam, chuyên viên Lut T Chc Nhà Nước và Công Pháp Quc Tế, là “chc chn không th được th lý.”

CuHuyHaVu-NguyenTanDung-01-200
Đơn kiện của Luật sư Cù Huy Hà Vũ. RFA photo
C 2 ông Nguyn Trng T và Nguyn Vân Nam đu nhc đến yếu t then cht: Th Tướng Nguyn Tn Dũng đang là mt công chc “đng đu cơ quan hành pháp, được s y quyn ca Nhà Nước đ thc hin quyn hành pháp.”

Lut sư Nguyn Trng T cho rng, cn phân bit đâu là quyết đnh ca mt cơ quan, và đâu là quyết đnh mang tính cá nhân:

“Phi xem đến ni dung ca quyết đnh y [167/2007/QĐ-TTg]. Quyết đnh y, nếu là người đng đu 1 cơ quan hành chính, thay mt cơ quan hành chính đ ban hành, thì đy là ca 1 cơ quan. Còn nếu quyết đnh y không có tp th, không có cơ quan quan h đến, thì đó là quyết đnh cá nhân. Trong trường hp thì tôi chưa thy có mt điu gì đ ông Vũ kin.”

Trong trường hp này thì phi áp dng lut hình s. Và mun kin theo lut hình s thì phi gi đơn yêu cu Vin Kim Sát Nhân Dân Ti Cao điu tra và ra quyết đnh khi t.

LS Nguyn Vân Nam

Cơ sở pháp lý?

Lut sư Nguyn Vân Nam thì cho rng mt công dân không th kin Th Tướng, vì Th Tướng “ch là người thay mt Chính Ph.” Nếu kin, thì b đơn cn phi là Nhà Nước, hay Chính Ph mà ông Th Tướng y là người đi din.

Vn theo lut sư Nam, đơn kin mà ông Cù Huy Hà Vũ đang đ np là “không th được,” tr khi ông Nguyn Tn Dũng ‘b kin cá nhân vi nhng ti danh khác.’

“Ông Dũng trong tư cách mt cá nhân, thc hin nhim v mt công chc, ch có th b kin vi tư cách cá nhân khi, hoc là li dng chc v quyn hn trong khi thi hành công v, hoc là thiếu trách nhim gây hu qu nghiêm trng.

Trong trường hp này thì phi áp dng lut hình s. Và mun kin theo lut hình s thì phi gi đơn yêu cu Vin Kim Sát Nhân Dân Ti Cao điu tra và ra quyết đnh khi t. Mt đơn khi kin như ông Vũ đang làm là không th được.”

Lut sư Nguyn Trng T nhn đnh, rng đây là mt v kin hành chính, và vì vy yếu t “gây hi” do mt quyết đnh gây ra s là yếu t quan trng v quyn kin ca công dân:

“Kin hành chính là kin đi vi quyết đnh hoc hành vi hành chính ca mt công chc, viên chc, bt k đó là ai. Nhưng vic y, hành vi y, hay quyết đnh y phi là gây hi cho người y thì người y mi có quyn kin.”

Đơn kin ca ông Cù Huy Hà Vũ nói rng ban hành ca Th Tướng Nguyn Tn Dũng “trái pháp lut.” C th là trái vi Lut Bo V Môi Trường, trái vi Lut Quc Phòng, Lut Di Sn Văn Hóa, và trái vi Lut Ban Hành Văn Bn Quy Phm Pháp Lut.

Kin hành chính là kin đi vi quyết đnh hoc hành vi hành chính ca mt công chc, viên chc, bt k đó là ai. Nhưng vic y, hành vi y, hay quyết đnh y phi là gây hi cho người y thì người y mi có quyn kin.

LS Nguyn Trng T

Ông Cù Huy Hà Vũ “đ ngh Tòa Án Nhân Dân Thành Ph Hà Ni th lý Đơn Khi Kin,” “đưa v án ra xét x đ hy b Quyết Đnh” ban hành ngày 1 tháng 11 năm 2007. Mt s yêu cu khác cũng được đưa ra trong Đơn Khi Kin.

Theo nhn đnh ca Lut Sư Nguyn Vân Nam, thì kh năng kh thi nht là hình thc 1 đơn “khiếu ni,” được “gi đến Quc Hi, Chính Ph hoc mt cơ quan có thm quyn, yêu cu kim tra trong quá trình thc thi công v, Th Tướng Chính Ph có vi phm Lut, Qui Đnh trong qun lý Nhà Nước hay các qui đnh trong hot đng ca Chính Ph hay không.”

Lut sư Nguyn Vân Nam cho rng đơn kin ca ông Cù Huy Hà Vũ là “khi kin v mt hành chính,” trong khi “lut Vit Nam không ging lut hành chính ca các nước khác.”

Ti các quc gia khác, “mi hot đng hành chính, qun lý ca Nhà Nước, đu b giám sát bi mt Tòa Án Hành Chính. Ti Vit Nam, Lut quy đnh ch mt s rt ít hành vi qun lý nhà nước b đt dưới s kim soát ca Tòa này.” Và trường hp c th này, lut sư Nam nói rng “không nm trong phm vi xác đnh đó.”

Hình thc “đơn khiếu ni” là kh dĩ hơn, tuy nhiên, theo mt s lut sư, “tác dng ging như ông Vũ trông đi là không th có.”

Category: Tiếng nói dân chủ | Views: 804 | Added by: danchu | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Login form
Search
Our poll
Đánh giá
Total of answers: 887
Site friends
Statistics

Đang online: 1
Khách: 1
Thành Viên: 0