Thứ Bảy, 2023-03-25, 1:48 PM
Welcome Guest | RSS

Dân Chủ Cho Việt Nam

Main » 2009 » Tháng Sáu » 26 » Các tướng công an lại “cố ý làm lộ bí mật công tác”?
9:29 AM
Các tướng công an lại “cố ý làm lộ bí mật công tác”?
Trân Văn, phóng viên RFA
2009-06-24

Trong vụ bắt LS Lê Công Định, đã có một số dấu liên quan đến những hành vi vi phạm pháp luật của hai viên tướng Công an trực tiếp chỉ đạo vụ này.

HoangKongTu-250.jpg
Tướng Hoàng Kông Tư trong buổi họp báo tại Sài Gòn, thông báo việc bắt giam LS Lê Công Định. Photo courtesy of Thanh Nien online
Dẫu rng lut sư Lê Công Đnh tha nhn, ông đã vi phm điu 88 trong b Lut Hình s Vit Nam thì Vit Nam cũng không th bác b s phn đi ca dư lun trong, ngoài nước, cũng như vô hiu hoá  các yêu cu mà Hoa Kỳ và mt s t chc quc tế va đt ra, chng hn như Vit Nam phi tôn trng Hiến pháp, tôn trng các cam kết quc tế v nhân quyn,…

Video nhận tội...

Theo báo chí Vit Nam, ngày 22 tháng 6, ông Nguyn Đăng Trng, Ch nhim Đoàn Lut sư TP.HCM đã ký quyết đnh xoá tên lut sư Lê Công Đnh trong danh sách lut sư ca Đoàn Lut sư TP.HCM vì – xin trích nguyên văn - “đã có hành vi vi phm pháp lut, đã b cơ quan An ninh Điu tra ca B Công an khi t và bt tm giam, đã vi phm Lut Lut sư và Quy tc Đo đc ngh nghip lut sư”..

Khoan bàn ti nhng vn đ có liên quan đến quyết đnh va k ca Đoàn Lut sư TP.HCM, lot bài này, chúng tôi ch đ cp đến mt yếu t mà da theo tường thut ca báo chí trong nước, đây chính là mt trong vài tác nhân, dn ti quyết đnh mi nht, liên quan đến lut sư Lê Công Đnh ca Đoàn Lut sư TP.HCM. 

Đó là video clip ghi cnh lut sư Lê Công Đnh đc bn tường trình, qua đó, ông tha nhn đã vi phm điu 88 ca b Lut Hình s Vit Nam và cho biết ông “rt ân hn vi nhng hành vi sai trái ca mình, mong được Nhà nước xem xét cho hưởng lượng khoan hng”.

Tôi đã nghe và xem qua đon video clip đó nhưng chúng ta không biết bên trong, h đã dùng nhng chiêu thc nào gây áp lc đi vi ông ta đ có được nhng cái mà h cho là bng chng đó.

Bà Elaine Pearson, Human Rights Watch

T ngày 18 tháng 6 đến nay, video clip va k đã và đang được h thng truyn thông Vit Nam khai thác ti đa nhm chng minh vic bt gi lut sư Lê Công Đnh là cn thiết và phù hp vi pháp lut Vit Nam.

Tuy nhiên vic khai thác video clip y không chc mang li hiu qa mà chính quyn và công an Vit Nam mong đi.

Hôm 20 tháng 6, tr li Ban Vit ng Đài chúng tôi, bà Elaine Pearson, Phó giám đc Phân b Châu Á ca T chc Quan sát Nhân quyn cho biết: “Tôi đã nghe và xem qua đon video clip đó nhưng chúng ta không biết bên trong, h đã dùng nhng chiêu thc nào gây áp lc đi vi ông ta đ có được nhng cái mà h cho là bng chng đó”.

Cũng vì vy, bà Elaine Pearson mong rng, các quc gia, các t chc bo v nhân quyn quc tế s xem  xét cn trng nhng thông tin mà chính quyn Vit Nam công b. Theo bà, cn nh rng, chính quyn Vit Nam kim soát toàn b, k c h thng truyn thông. 

Thm chí, khi tr li Đài BBC, ông Roman Misil, mt viên chc ngoi giao ca Cng hoà Czech ti Hà Ni còn k rng, ông và lãnh đo các cơ quan ngoi giao ca Liên hip châu Âu ti Vit Nam cm thy lo ngi hơn khi đon video clip được phát trên đài truyn hình quc gia và các kênh truyn thông.

Cũng theo ông Roman Misil, lãnh đo các cơ quan ngoi giao ca Liên hip châu Âu ti Vit Nam, đã kêu gi chính ph Vit Nam nhanh chóng th lut sư Lê Công Đnh và tt c nhng người đang b giam gi vì thc hin quyn t do ngôn lun ca h mt cách hoà bình…

Cố ý làm l bí mt?

Video clip ghi cnh lut sư Lê Công Đnh đc bn tường trình, không ch gieo rc thêm nghi ngi trong cng đng quc tế.

Tr li phng vn ca chúng tôi qua email, mt lut sư Vit Nam, yêu cu không nêu tên, khng đnh rng, video clip được B Công an và h thng truyn thông Vit Nam khai thác đ bin minh cho vic bt gi lut sư Lê Công Đnh li chính là bng chng, chng minh lut pháp Vit Nam đang b vi phm:

“Video clip ghi cnh lut sư Lê Công Đnh đc bn tường trình được B Công an Vit Nam công b ln hp báo th hai do h t chc hôm 18 tháng 6. Vào thi đim đó, ông Đnh vn còn đang b tm gi, chưa b khi t.

Vào thi đim B Công an công b video clip, ông Đnh vn còn là mt công dân vi đy đ các quyn hiến đnh, nhng quyn này chưa b hn chế, vì ông chưa phi là b can trong bt kỳ v án nào. C chính quyn ln Công an phi tôn trng các quyn mà điu 73 ca Hiến pháp dành cho mi công dân.

Mt lut sư Vit Nam

Tôi mun nhn mnh yếu t này, bi vào thi đim B Công an công b video clip, ông Đnh vn còn là mt công dân vi đy đ các quyn hiến đnh, nhng quyn này chưa b hn chế, vì ông chưa phi là b can trong bt kỳ v án nào.

C chính quyn ln Công an phi tôn trng các quyn mà điu 73 ca Hiến pháp  dành cho mi công dân, trong đó có ông Đnh. Ging như mi công dân khác, ông Lê Đnh được pháp lut bo h v danh d, nhân phm.

Trong quá trình b tm gi, người b tm gi có th tha nhn chuyn này, ph nhn chuyn kia nhưng cơ quan điu tra không có quyn s dng nhng thông tin đã thu thp trong quá trình điu tra đ công bô trước công chúng theo hướng h thp danh d, nhân phm ca bt kỳ công dân nào đang b tm gi, k c ông Đnh.

Ngay c trong trường hp đang là b can, b cáo. Tuy cho phép các cơ quan tiến hành t tng hn chế mt s quyn công dân ca b can, b cáo trong thi gian đang tiến hành điu tra nhưng lut vn buc các cơ quan tiến hành t tng phi tôn trng danh d, nhân phm ca các b can, b cáo.

Còn mt đim cn lưu ý na là t các quyn t do căn bn do hiến pháp qui đnh, công dân có thêm mt s quyn nhân thân. B Lut Dân s dành hn mt điu là điu 31 đ qui đnh v quyn ca cá nhân đi vi hình nh.

C th là cá nhân có quyn đi vi hình nh ca mình. Vic s dng hình nh cá nhân phi được người đó đng ý. Nghiêm cm vic s dng hình nh ca người khác mà xâm phm danh d, nhân phm, uy tín ca h.”

Cũng lut sư yêu cu n danh nhn đnh thêm rng, vic Công an Vit Nam khai thác video clip ghi cnh lut sư Lê Công Đnh đc bn tường trình cho thy, cơ quan bo v pháp lut vn gim đp lên nhiu qui đnh pháp lut dù rng, năm ngoái, đã tng có mt viên tướng công an phi tr giá đt.

Qu thc có mt vài du hiu cho thy, hình như tướng Vũ Hi Triu và tướng Hoàng Kông Tư, nhng người trc tiếp ch đo điu tra v lut sư Lê Công Đnh, cũng phm ti “c ý làm l bí mt công tác” như tướng Phm Xuân Quc hi năm ngoái.

Có những dấu hiệu cho thấy, 2 tướng côgn an đang chỉ đạo điều tra vụ án luật sư Lê Công Định đã phạm tội “cố ý làm lộ bí mật công tác” như tướng Phạm Xuân Quắc, đã bị truy tố trong vụ PMU18.

Báo chí Việt Nam loan tin về vụ 2 nhà báo Nguyễn Văn Hải của tờ Tuổi Trẻ và Nguyễn Việt Chiến của báo Thanh Niên bị bắt giam và khởi tố vì viết bài về vụ PMU18.

bài trước, Trân Văn đã trình bày mt s du hiu liên quan đến nhng hành vi có du hiu vi phm pháp lut xâm phm danh d, nhân phm, uy tín ca công dn khi tùy tin s dng video clip ghi cnh lut sư Lê Công Đnh đc bn tường trình.

Hôm nay Trân Văn tường trình tiếp nhng du hiu cho thy, tướng Vũ Hi Triu và tướng Hoàng Kông Tư - hai nhân vt đang ch đo điu tra v án có liên quan đến lut sư Lê Công Đnh – đã phm ti “c ý làm l bí mt công tác” như tướng Phm Xuân Quc, đã b khi t, truy t và kết án hi năm ngoái…

Nhìn lại vụ PMU18

Ngày 12 tháng 5 năm ngoái, ông Đinh Văn Huynh, thượng tá, Điu tra viên cao cp, Trưởng phòng 9 ca Cc Cnh sát Điu tra ti phm v trt t xã hi (gi tt là C14), thuc B Công an Vit Nam, b khi t và tm giam vì  “Li dng chc v quyn hn trong khi thi hành công v”. 

Hôm sau, ngày 13 tháng 5, ông Phm Xuân Quc, cu thiếu tướng, Cc trưởng C14, thượng cp ca ông Huynh cũng b khi t v ti này.

Sau đó ít lâu, ti danh ca ông Quc và ông Huynh được đi t “Li dng chc v quyn hn trong khi thi hành công v” thành “C ý làm l bí mt công tác”.

Năm tháng sau, ngày 15/10/2008, tướng Phm Xuân Quc b Toà án thành ph Hà Ni x pht “cnh cáo”, thượng tá Đinh Văn Huynh b pht mt năm tù.

Ti sao ông Quc và ông Huynh b khi t, truy t ri b kết án? C Kết lun Điu tra ca Cc An ninh Điu tra thuc B Công an, Cáo trng ca Vin Kim sát nhân dân Hà Ni, bn án ca Toà án nhân dân Hà Ni cùng nhn đnh rng:

“Trong quá trình điu tra v án, Phm Xuân Quc và Đinh Thế Huynh đã cung cp thông tin cho báo chí. Đây là hành vi tiết l bí mt công tác, vi phm Quyết đnh s 738/2003 ngày 6/10/2003 và Ch th s 11 CT/BCA/2002/BCA  ngày 31/10/2002 ca B Công an v tăng cường bo v bí mt thông tin, tài liu và các bin pháp nghip v ca lc lượng Công an nhân dân. Hành vi đó đã phm vào ti “C ý làm l bí mt công tác” được qui đnh ti điu 286 B lut hình s.”

Theo các tài liu va dn, khi ch đo và tiến hành điu tra v án xy ra ti Ban Qun lý D án 18, quen được gi là PMU18, các ông Phm Xuân Quc, Đinh Văn Huynh đã c tình tiết l nhng thông tin mà cơ quan điu tra thu thp được trong quá trình điu tra cho báo chí.

Cc An ninh điu tra ca B Công an Vit Nam tng thc hin mt thng kê và cho biết, trong sut giai đon din ra cuc điu tra v v PMU18, da trên nhng thông tin, tài liu do cơ quan điu tra ch đng cung cp trái pháp lut, khong 40 nhà báo đã viết chng 1.200 tin, bài v chuyn tham nhũng, chy án,… Trong đó, có khá nhiu thông tin sai s tht. Chính yếu t đó tr thành nguyên nhân chính, khiến hai điu tra viên cao cp ca B Công an b buc phi chu trách nhim hình s.

Sut quá trình điu tra và trước Toà, dù ông Quc và ông Huynh không nhn ti nhưng các cơ quan bo v pháp lut ca Vit Nam vn cho rng, c hai không th tránh né trách nhim khi đã tiết l nhng thông tin đang trong quá trình điu tra và không ít thông tin được tiết l ch nhm to áp lc dư lun, ch hoàn toàn không có trong h sơ v án.

Khong cui tháng 7 năm ngoái, vài blog, din đàn đin t đã cung cp các audio clips ghi âm mt cuc hp do Ban Tuyên giáo ca Ban Chp hành  Trung ương Đng CSVN t chc vào ngày 20 tháng 7, đ nghe ông Vũ Hi Triu, lúc đó là Tng cc phó Tng cc An ninh, B Công an gii thích v vic hai bt hai điu tra viên cao cp và hai nhà báo Nguyn Vit Chiến, Nguyn Văn Hi.

Qua các audio clips này, người ta có th nghe ông Vũ Hi Triu, bin gii v lý do bt các đng chí, đng nghip ca mình: “Ông Quc đã tuyên b các thông tin sai”. Tương t, ông Huynh b bt cũng vì: “Nhiu phóng viên đã khai là được ông Huynh cung cp thông tin v v án”.

Đến vụ án Lê Công Định

Xin gác câu chuyn v tướng Phm Xuân Quc và thượng tá Đinh Văn Huynh sang mt bên đ tr li vi v án liên quan đến lut sư Lê Công Đnh, ông Trn Huỳnh Duy Thc, ông Lê Thăng Long, bà Lê Th Thu, bà Trn Th Thu.

Điu tướng Vũ Hi Triu và tướng Hoàng Kông Tư đã làm -  công khai cung cp thông tin ca v án “Tuyên truyn chng nhà nước Cng hoà xã hi ch nghĩa Vit Nam” cho báo chí, trước khi v án này được khi t c tun, khác gì hành vi phm ti ca tướng Phm Xuân Quc và thượng tá Đinh Văn Huynh mà h tng ch đo điu tra - liu tướng Vũ Hi Triu và tướng Hoàng Kông Tư có phi chu trách nhim hình s v ti “C ý làm l bí mt công tác hay không”?   

Tr li chúng tôi qua email, mt lut sư Vit Nam nhn đnh:

“V nguyên tc và thc tế x lý hình s thì đương nhiên là có! Tuy nhiên các cơ quan bo v pháp lut có tôn trng pháp lut và tht s mong mun thc thi pháp lut hay không thì đó li là chuyn khác.

Hãy xem li tiến trình tm gi, khi t, tm giam Lê Công Đnh. Tiến trình này có rt nhiu du hiu vi phm nghiêm trng v t tng nhưng Vin Kim sát làm ngơ.

Ri thay vì lên tiếng bo v đng nghip, đng thi cũng là đ bo v các quyn hp pháp cũng như li ích chính đáng cho gii ca mình thì Đoàn Lut sư TP.HCM ch làm mt vic, đó là xoá tên Lê Công Đnh trong danh sách lut sư.

Ngay c báo chí, vn đã tng b buc phi hc nhiu bài hc đy cay đng qua v hai đng nghip ca h b bt, b kết án hi năm ngoái, nay vn t nguyn thc hin tiếp vai trò mt dàn đng ca.

Đng nghĩ hành vi “c ý làm l bí mt công tác” ca tướng Triu và tướng Tư, cũng như chuyn báo chí ph ho cho hai ông tướng này là bo v chế đ.

Nhng tuyên b đy bt cn ca hai ông tướng này trong hai bui hp báo din ra hôm 13 tháng 6, đã đy nhà nước Vit Nam vào tình thế hết sc khó x khi b chính ph nhiu quc gia, nhiu t chc quc tế ch trích gay gt  vì xâm phm t do ngôn lun, xâm phm nhân quyn.

Bi nhng tuyên b hết sc ch quan và thiếu khôn ngoan như: bt lut sư Lê Công Đnh là do ông ta đã viết bài, đã có nhng phát biu ch trích ch trương, chính sách, đã bào cha cho các đi tượng chng đi,… mà  t đó đến nay, ông Lê Dũng phi phân bua theo hướng ngược li ít nht ba ln trước cng đng quc tế.

Ngay c đi din Tng cc  An ninh cũng phi xoay 360 đ đ đính chính v chuyn không bt lut sư do bào cha. Đó là nhng hu qu nhãn tin cho th din quc gia, uy tín chế đ mà ai cũng thy…”

Xin mượn ý kiến quý v va nghe đ thay cho kết lun ca lot bài này và xin tm ngng đây.

Category: Việt Nam ngày nay | Views: 790 | Added by: danchu | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Login form
Search
Our poll
Đánh giá
Total of answers: 887
Site friends
Statistics

Đang online: 1
Khách: 1
Thành Viên: 0