Thứ Sáu, 2023-09-29, 11:11 PM
Welcome Guest | RSS

Dân Chủ Cho Việt Nam

Main » 2008 » Tháng Mười » 4 » LỜI KÊU GỌI ĐẨY MẠNH CUỘC ĐẤU TRANH TỰ DO DÂN CHỦ CHO VIỆT NAM
1:33 PM
LỜI KÊU GỌI ĐẨY MẠNH CUỘC ĐẤU TRANH TỰ DO DÂN CHỦ CHO VIỆT NAM
Khối 8406

Kính gửi

− Đồng Bào Việt Nam trong và ngoài nước
− Các đoàn thể tôn giáo, chính trị, văn hóa, xã hội
− Cùng Cộng Đồng và Thân hữu Quốc Tế

I. Đấu tranh ôn hòa mà vẫn bị đàn áp

Chúng tôi, Khối 8406 − gồm hàng ngàn thành viên trong và ngoài nước − đã hình thành và phát triển cùng với Bản Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ Cho Việt Nam công bố ngày 8-4-2006, gọi tắt là Tuyên Ngôn 8406. Từ khi thành lập, Khối 8406 luôn trung thành với tinh thần và nội dung bản Tuyên Ngôn trên là đấu tranh ôn hòa bất bạo động nhằm thay thế triệt để thể chế chính trị độc tài độc đảng tại Việt Nam hiện nay bằng thể chế dân chủ đa đảng.

Nhưng suốt hơn hai năm qua, dù Khối 8406 chỉ đấu tranh hết sức ôn hòa, bất bạo động, nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam vẫn liên tục đàn áp, khủng bố các thành viên rất khốc liệt. Họ trắng trợn vu cáo những người đấu tranh là vi phạm hiến pháp và luật pháp Việt Nam để lấy cớ đàn áp, theo dõi, khám xét, tịch thu tài sản, xử phạt hành chính, đuổi khỏi sở làm, cắt điện thoại, phá Internet, lăng mạ trên các phương tiện truyền thông, đến tận nhà hoặc chận bắt dọc đường để dẫn giải về đồn công an thẩm vấn, hành hung, giam giữ vô cớ nhiều giờ, hoặc cuối cùng là xét xử vô luật và cầm tù phi pháp (xin xem danh sách mấy chục thành viên của chúng tôi bị bỏ tù đính kèm bên dưới).

2. Khẳng định công, tội

Trước tình trạng trên, Khối 8406 khẳng định:

1) Tất cả những người dũng cảm đứng lên đấu tranh giành lại Tự Do Dân Chủ cho Việt Nam đã và đang bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam khủng bố, đàn áp hoặc giam giữ từ trước đến nay đều là những người yêu nước. Họ chẳng những không có tội mà còn có công với quốc gia dân tộc. Nhân dân Việt Nam sẽ mãi mãi ghi nhớ công lao của họ.

2) Những kẻ nắm quyền trong đảng Cộng sản Việt Nam suốt 6 thập niên qua là những kẻ có tội rất lớn đối với dân tộc. Suốt 63 năm cai trị đất nước từ 2-9-1945 đến nay, họ không ngừng gieo rắc tội ác chỉ để duy trì chế độ độc tài độc đảng, phản dân hại nước này. Nhân dân Việt Nam sẽ đời đời lên án họ.

3. Đẩy mạnh cuộc đấu tranh

Nhân dịp này, Khối 8406 chúng tôi kêu gọi Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước, các đoàn thể tôn giáo, chính trị, văn hóa, xã hội, cùng Cộng đồng quốc tế hãy cùng chúng tôi đẩy mạnh hơn nữa công cuộc đấu tranh giành lại Tự Do Dân Chủ cho Việt Nam.

a) Một số vấn đề cần làm rõ

Trước hết cần làm rõ một số vấn đề quan trọng sau đây :

1/ Hai cuộc chiến tranh Đông Dương kéo dài 30 năm (1945-1954 và 1954-1975) mà Việt Nam là chiến trường chính đã hoàn toàn có thể tránh được, chúng không phải là định mệnh đối với các nước Đông Dương nói chung và Việt Nam nói riêng. Tất cả các nước trong khu vực Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai có hoàn cảnh địa lý và chính trị tương tự Việt Nam đều đã giành được độc lập và tránh được chiến tranh, Việt Nam cũng đã có thể như vậy. Khốn thay, đất nước chúng ta đã không tránh được chiến tranh là vì hoàn cảnh Việt Nam lúc ấy có hai nét đặc thù lớn:

− Năm 1949, Thực dân Pháp đã trao trả lại độc lập cho cả 3 nước Đông Dương tại Paris, thủ đô nước Pháp. Nhưng họ cương quyết không trả độc lập cho Việt Nam thông qua ông Hồ Chí Minh − vì họ biết rõ ông ta là cán bộ đang hoạt động cho Quốc Tế Cộng sản III − mà thông qua Cựu hoàng Bảo Đại. Sau sự kiện này, Cựu hoàng lên làm Quốc Trưởng từ 1949 đến 1955. Còn Hồ Chí Minh thì cương quyết tiếp tục chiến tranh để tiêu diệt các đảng phái Quốc gia hầu đảng CS nắm được trọn quyền.

− Với sự ra đời của nước Trung Hoa Cộng sản ngày 01-10-1949, Mao Trạch Đông có ý đồ không hề che giấu là dùng Đông Dương làm bàn đạp và đảng CSVN làm tay sai để bành trướng phong trào Cộng sản xuống các nước Đông Nam Á. Chính yếu tố này đã làm cho cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất (1945-1954) mở rộng thêm và khốc liệt hơn.

Nếu cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất mà tránh được và Đông Dương đã được độc lập rồi, thì cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ hai (1954-1975) dĩ nhiên đã chẳng xảy ra. Tiếc thay nó đã được tiến hành và hai sự kiện nêu trên mới là những nguyên nhân chính, còn những nguyên nhân khác nếu có, cũng chỉ là phụ. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của phong trào dân chủ Việt Nam hiện nay là phải sử dụng mọi phương tiện, khả năng sẵn có để làm cho nhân dân Việt Nam hiểu rõ điều này. Nếu chưa làm được điều này thì cuộc đấu tranh dân chủ ở Việt Nam còn gặp rất nhiều khó khăn trở ngại.

Cũng cần phải nói thêm rằng sau 2 cuộc chiến tranh Đông Dương trên, thì dân tộc Việt Nam lại phải bước tiếp vào hai cuộc chiến tranh nữa ở biên giới Tây Nam (1975-1989) và biên giới phía Bắc (1979) của Tổ quốc, mà nguyên nhân là những mâu thuẫn nội bộ ba nước cộng sản Trung Quốc, Việt Nam, Campuchia, chứ không phải là “thực dân, đế quốc” nào cả. Chúng đã làm cho hàng trăm ngàn binh lính và thường dân vô tội Việt Nam bị chết và bị thương còn .

b) Những thảm họa do chế độ độc tài gây ra cho dân tộc

Chừng nào còn chế độ độc đảng toàn trị trên đất nước ta, chừng đó dân tộc ta vẫn phải gánh chịu những nỗi đau thương và cơn đại họa sau đây :

− Các quốc nạn và quốc nhục: như tham nhũng, lãng phí, áp bức, bất công, đói nghèo, tụt hậu; như môi trường bị tàn phá, văn hóa, giáo dục và đạo đức xã hội bị xuống cấp, nhân phẩm bị chà đạp, lao động của công nhân bị coi rẻ; nền an ninh của cả nước và của mỗi người dân bị xâm phạm, v.v… Những quốc nạn quốc nhục ấy chẳng những không ngăn chận được mà ngày càng nghiêm trọng và tồi tệ hơn. Nói cách khác, một cuộc tổng khủng hoảng toàn diện ở Việt Nam trong tương lai là điều không thể tránh khỏi.

− Đã nhiều thập niên qua, trong tất cả các lãnh vực kinh tế, chính trị, quân sự, ngoại giao, văn hóa, xã hội, giáo dục, v.v… dân tộc Việt Nam luôn luôn phải đối mặt với nguy cơ do một thiểu số, thậm chí chỉ một vài kẻ nắm thực quyền trong đảng Cộng sản gây nên từ những hành động duy ý chí, phản khoa học và phiêu lưu liều lĩnh của họ. Họ tự quyết định rồi ép buộc toàn dân phải theo mình, kể cả đẩy dân tộc vào những cuộc chiến tranh đầy máu và nước mắt như đã từng xảy ra trong quá khứ. Sau những cuộc chiến tranh ấy, phần thắng lợi luôn thuộc về thiểu số cầm quyền bất lương, còn phần thua thiệt luôn thuộc về đại bộ phận dân tộc.

− Cái gọi là “đường lối xây dựng kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” đang được thực hiện ở Việt Nam hiện nay là một thứ “đầu Ngô mình Sở” không hề có trong bất cứ học thuyết kinh tế - chính trị nào trên thế giới tự cổ chí kim, từ Đông sang Tây, kể cả trong học thuyết Mác-Lênin. Đây là sản phẩm từ sự tính toán ma mãnh, láu cá của giai cấp cầm quyền cộng sản Việt Nam hiện thời. Họ đã cam tâm đem cả dân tộc ra làm vật thí nghiệm cho những chủ trương đường lối chỉ nhắm đến đặc quyền, đặc lợi của họ.

c) Kêu gọi soạn dự thảo Hiến pháp mới chủ trương dân chủ đa đảng

Vì thế, Khối 8406 kêu gọi giới trí thức Việt Nam, đặc biệt là giới luật sư hãy cùng phối hợp để xây dựng một bản Dự thảo Hiến pháp mới cho một nước Việt Nam mới, để tân Quốc hội mang tính chất dân chủ đa đảng thông qua. Trong đó, xin đề nghị xác định rõ những tiêu chí căn bản sau đây :

− Hiến pháp ấy phải chủ trương đa đảng, phù hợp với tính đa nguyên vốn có của cuộc sống.

− Quyền tư hữu tài sản, kể cả quyền tư hữu đất đai của công dân Việt Nam phải được tôn trọng, v.v..

Đó là những khác biệt căn bản của Hiến pháp mới so với hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hiện thời. Ngoài ra, chế độ hộ khẩu cũng dứt khoát được bãi bỏ. Tập đoàn cầm quyền cộng sản Việt Nam hiện nay do tình thế cũng đã buộc phải nới rộng một số tự do của người dân so với trước đây. Nhưng họ cương quyết phủ nhận hai tiêu chí trên bằng điều 4, 17 và 18 của Hiến pháp. Vì thế, tất cả những thay đổi khác đã, đang hoặc sẽ xảy ra trong tương lai chỉ là sự tu sửa vặt vãnh, chắp vá, vô thực chất, nhằm đối phó với áp lực trong nước và quốc tế mà thôi.

d) Kêu gọi toàn dân cùng cầu nguyện, cầu an cho quê hương

Khối 8406 cũng kêu gọi mọi người Việt Nam trong và ngoài nước cùng cầu nguyện cho Tự do Dân chủ, Tự do Tôn giáo, cho việc Bảo toàn Đất Tổ và cầu an cho những người từng đấu tranh vì những giá trị trên đang còn bị giam giữ trong lao tù cộng sản. Những việc làm này có thể do tập thể hay cá nhân thực hiện, ở ngoài trời, trước cửa nhà hay bên trong nhà, tùy điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của từng cá nhân hay tập thể ấy. Mục đích cuộc vận động này là tập hợp, liên minh, nối kết các lực lượng dân chủ trong và ngoài nước để chuẩn bị cho một cuộc xuống đường vĩ đại của toàn dân tộc nhằm giành lại Tự do Dân chủ đích thực cho Việt Nam trong một tương lai không xa, như Liên Xô, Đông Âu, Philippin, Indonesia đã giành được cho dân tộc họ bằng con đường hòa bình bất bạo động.

Việt Nam, ngày 04 tháng 10 năm 2008
Ban đại diện lâm thời Khối 8406

1- Kỹ sư Đỗ Nam Hải, Sài Gòn.
2- Giáo sư Nguyễn Chính Kết, đang công tác tại hải ngoại.
3- Cựu Sĩ quan Trần Anh Kim, Thái Bình.
4- Linh mục Phan Văn Lợi, Huế.
5- Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, Hải Phòng, đang bị cầm tù phi pháp.


Phụ lục
DANH SÁCH CÁC TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM CỦA KHỐI 8406
35 vị (sắp xếp theo vần)

Cập nhật ngày 04-10-2008

I. Đã bị kết án và bị cầm tù:

1- Ông Đoàn Văn Diên, 4 năm 6 tháng
2- Luật sư Nguyễn Văn Đài, 5 năm tù.
3- Ký giả Huỳnh Nguyên Đạo, 3 năm tù.
4- Ký giả Trương Minh Đức, 5 năm.
5- Anh Phạm Bá Hải, 5 năm tù
6- Anh Vũ Hoàng Hải, 2 năm tù
7- Luật sư Trần Quốc Hiền, 5 năm tù
8- Chị Trần Thị Lệ Hồng, 3 năm.
9- Anh Trương Quốc Huy, 6 năm tù.
10- Chị Hồ Thị Bích Khương, 2 năm tù
11- Linh mục Nguyễn Văn Lý, 8 năm tù
12- Luật sư Lê Thị Công Nhân, 4 năm tù.
13- Anh Hàng Tấn Phát, 6 năm tù.
14- Chuyên gia Nguyễn Phong, 6 năm tù.
15- Anh Nguyễn Ngọc Quang, 3 năm tù
16- Ông Phùng Quang Quyền, 1 năm 6 tháng.
17- Bác sĩ Lê Nguyên Sang, 5 năm tù.
18- Anh Lương Văn Sinh, 2 năm tù.
19- Ông Lê Văn Sóc, chức sắc Hòa Hảo, 6 năm tù.
20- Chuyên viên Nguyễn Bình Thành, 5 năm tù.
21- Luật sư Nguyễn Bắc Truyễn, 4 năm tù.
22- Chị Nguyễn Thị Tuyết, 1 năm 6 tháng.


II. Bị giam giữ chưa xét xử

1- Dân oan Nguyễn Thị Cẩm Hồng, Long An
2- Thầy giáo Vũ Hùng, Hà Tây
3- Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, Hải Phòng
4- Chiến sĩ Phạm Thanh Nghiên, Hải Phòng
5- Dân oan Nguyễn Kim Nhàn, Bắc Giang
6- Sinh viên Ngô Quỳnh, Bắc Giang
7- Nhà thơ Trần Đức Thạch, Nghệ An
8- Dân oan Lê Thị Kim Thu, Đồng Nai
9- Dân oan Nguyễn Văn Tính, Hải Phòng
10- Kỹ sư Phạm Văn Trội, Hà Tây
11- Dân oan Nguyễn Văn Túc, Thái Bình


III. Bị truy nã

1- Giáo sư Nguyễn Chính Kết, Sài Gòn
2- Dân oan Đỗ Thị Kim Phế, Đồng Tháp

Category: Chính trị | Views: 1046 | Added by: danchu | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Login form
Search
Our poll
Đánh giá
Total of answers: 887
Site friends
Statistics

Đang online: 1
Khách: 1
Thành Viên: 0