Thứ Ba, 2023-10-03, 11:41 PM
Welcome Guest | RSS

Dân Chủ Cho Việt Nam

Main » 2008 » Tháng Mười » 15 » BẢN CHẤT LƯU MANH VÀ SỰ NGUY HIỂM CỦA HỆ THỐNG PHÁP LUẬT CSVN
7:37 AM
BẢN CHẤT LƯU MANH VÀ SỰ NGUY HIỂM CỦA HỆ THỐNG PHÁP LUẬT CSVN
1. BẢN CHẤT LƯU MANH VÀ SỰ NGUY HIỂM CỦA HỆ THỐNG PHÁP LUẬT CSVN

Trong vụ việc đất - đòi công lý của tổng giáo phận Hà Nội, cán bộ cộng sản từ lớn đến nhỏ luôn mồm nói : “Mọi việc phải giải quyết trên cơ sở luật pháp.” - Các giáo sĩ, giáo dân, người công chính trong khi tranh luận, đối thoại với cán bộ cộng sản cũng không chỉ một lần nói rằng : “Đồng ý là mọi việc phải giải quyết trên cơ sở pháp luật… Nhưng … “


Ngay như việc cộng sản lên tiếng qui chụp cho Công Giáo Việt Nam là đòi quyền sở hữu đất đai, trong khi hiến pháp, luật pháp Việt Nam không thừa nhận quyền tư hữu đất đai… Tu sĩ, giáo dân công giáo, người công chính… Cũng không thấy lên tiếng phản bác một cách mạnh mẽ, bằng những từ ngữ pháp lý hợp hiến, có chuyên môn : Thực tế Công Giáo Việt Nam không đòi quyền tư hữu đất đai, mà họ đòi quyền sở hữu tài sản là nhà (Do cha ông họ bỏ tiền ra mua, tạo lập) gắn liền với đất. Họ đòi lại quyền thừa kế sở hữu nhà, và quyền sử dụng đất gắn liền với nhà đó – Đây là các nội dung đòi hỏi hoàn toàn hợp pháp ngay cả với luật pháp hiện hành của CSVN, không liên quan gì đến điều luật “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân” mà hiến pháp cộng sản đã ban hành… Đất đai vẫn cứ thuộc sở hữu toàn dân, Công Giáo chỉ đòi lại quyền sử dụng đất mà thôi… (Ghi chú 1)

Luật pháp là gì? Luật pháp của cộng sản như thế nào? Giải quyết công việc trên luật nghĩa là thế nào? Khi nào thì giải quyết được công việc trên cơ sở luật, khi nào thì không thể giải quyết công việc trên cơ sở luật… Mà phải bắt đầu từ ban hành luật, sửa lại luật… ? Nếu không có chuyên môn, không hiểu bản chất vấn đề, sẽ như “Con kiến mà leo cành đa…” Hoài công vô ích, mắc bẫy “Câu giờ” của cộng sản… Những người công chính, xin hãy lắng nghe :

Luật pháp là hệ thống những nguyên tắc hành xử cho mọi người do nhà nước đặt ra để quản lý xã hội, bảo vệ chân lý. Bởi được ban hành từ nhà nước, nên pháp luật luôn mang tính “Thiên vị” nhà nước – Nhà nước của bộ phận người nào thì chủ yếu bảo vệ quyền lợi của bộ phận người đó. Luật pháp có tính bắt buộc thi hành cho mọi cơ quan, mọi tổ chức, mọi cá nhân. Nghĩa vụ thi hành luật, triển khai thi hành luật đương nhiên bắt đầu từ nhà nước. Chính sự nghiêm túc trong triển khai thi hành luật của nhà nước chứng minh tính hiệu lực của luật pháp cũng như tính tôn trọng luật trong thực tiễn của từng người dân.

Trong xã hội văn minh, luật pháp phải tuân theo các nguyên tắc tối thiểu sau :

· Luật pháp phải xuất phát từ nhà nước của nhân dân bởi các hình thức bầu cử dân chủ.

· Luật pháp bảo vệ quyền lợi của nhân dân.

· Luật pháp phải phù hợp với các nguyên tắc dân chủ nhân quyền đã được quốc tế thông qua, thừa nhận…

Trong khi hệ thống luật pháp hiện hành của nhà nước cộng sản Việt Nam thì :

· Nhà nước csvn là nhà nước độc tài, tồn tại trên cơ sở dùng bạo quyền áp bức người dân - Bán quyền lợi quốc gia dân tộc cho ngoại bang để đổi lấy sự ủng hộ quốc tế.

· Cho nên ngay từ hiến pháp đã vi phạm những nguyên tắc luật pháp vị nhân quyền của liên hợp quốc mà csvn đã ký kết, cam kết thực hiện : Điều 4 hiến pháp hiện hành của nhà nước csvn qui định đảng cộng sản VN là đảng phái duy nhất và có toàn quyền lãnh đạo XH bất kể đảng phái đó là những ai, nó đã từng phạm sai lầm, gây tội ác như thế nào, nó đang ăn trên ngồi chốc, đàn áp bạo quyền ra sao với dân tộc Việt…

· Rồi các nguyên tắc của hiến pháp qui định việc xây dựng luật, các quyền căn bản của công dân nghe có vẻ tiến bộ thì chỉ dừng lại trên giấy, không được triển khai thực hiện… Hiến pháp của nhà nước csvn là thứ hiến pháp ngụy quyền lực nhân dân, nói cho đúng nó là một biến tướng của nghị quyết đảng cộng sản…

· Các văn bản Luật cũng theo lối ngụy quyền của Hiến Pháp mà hình thành… nó không hề đếm xỉa đến nhân quyền căn bản mà chỉ nhả ra một vài quyền lợi vật chất nhỏ nhoi cho người dân sống qua ngày… Bộ máy nhà nước ở địa phương còn tàn ác hơn cả nhà nước cộng sản trung ương, nó cho ra đời các luật lệ mà có lúc nhà nước cộng sản trung ương cũng “Kinh hãi” đến mức phải can thiệp để huỷ bỏ.

Bất cứ một xã hội văn minh nào, cũng đều qui trách nhiệm ban hành luật, triển khai thực hiện luật cho nhà nước, cho nhân viên nhà nước. Khi luật pháp thiếu, vô minh, hoặc có luật mà không được triển khai thực hiện nghiêm túc, lỗi thuộc về nhà nước, người dân được miễn mọi trách nhiệm liên quan, kể cả việc không thực hiện luật đó…

Bất cứ hệ thống luật pháp văn minh nào, khi triển khai thực hiện thấy có dấu hiệu không khả thi, xâm hại đến lợi ích công dân, bị phản đối … Nó đều bị tạm đình chỉ thi hành để xem xét… Nghĩa vụ tạm đình chỉ, xem xét lại luật thuộc về nhà nước…

Trong xã hội văn minh, người dân có quyền biểu tình trước một dự luật, trước một đạo luật… khi họ thấy có dấu hiệu luật đó xâm hại lợi ích của họ… Hoặc người dân có thể kiện ra toà hiến pháp, nếu cho rằng luật đó vi hiến… Nhưng ở Việt Nam , cộng sản tước bỏ các quyền này của công dân… Quyền biểu tình thì chỉ có trên giấy. Toà án hiến pháp thì chưa bao giờ được lập.

Nhà nước CSVN cho ban hành và triển khai thực hiện các luật lệ với đầy rẫy các vi phạm không chỉ vi phạm luật pháp quốc tế, mà còn vi phạm chính luật pháp của cộng sản :

· Ban hành luật vi hiến.

· Ban hành luật thiếu minh bạch về từ ngữ, có thể hiểu theo nhiều cách… Rồi giữ quyền giải thích từ ngữ luật…

· Ban hành luật không chi tiết, không thể thực hiện nếu không có văn bản dưới luật cụ thể hoá, giải thích tiếp theo… Trao quyền ra văn bản dưới luật này vào tay hành pháp, như thế hành pháp trở thành cơ quan lập pháp thứ hai, có quyền làm lại luật…

· Triển khai luật một cách tuỳ ý… triển khai ở chỗ này, không triển khai ở chỗ khác, triển khai với người này, không triển khai với người khác… Luật pháp không qui kết một cơ quan nào, hay cá nhân nào phải chịu trách nhiệm về việc này. Người dân cũng không được miễn trách nhiệm khi rơi vào trường hợp này…

Tất cả những việc “Ban hành luật-Thực thi luật” nêu trên của quan chức, cán bộ trong bộ máy quyền lực cộng sản không phải là vô ý, thiếu hiểu biết, mà là hệ quả tất yếu của một nhà nước xây trên học thuyết ngụy nhân quyền cộng sản… Một nhà nước tồn tại trên cơ sở bán nước hại dân.

Cho nên luật pháp cộng sản có tính lưu manh, và rất nguy hiểm cho những người công chính, ngay thẳng, không biết xu thời, không chịu quỳ gối trước cộng sản… Và đặc biệt nguy hiểm đối với những người chống lại cộng sản Việt Nam :

· Hệ thống luật pháp không có từ điển từ ngữ chung, không dẫn chiếu cách hiểu theo từ điển tiếng Việt mà cộng sản đã xuất bản…

· Từ việc không có từ điển ngữ nghĩa cho hệ thống pháp luật, nên hệ thống luật pháp của csvn đọc nghe rất hay, nhưng khi thực hiện thì đối chọi nhau… Bởi mỗi nơi, mỗi lúc lại có sự khác biệt trong cách hiểu, lý giải từ ngữ của văn bản pháp luật… Hệ quả của cách hiểu khác biệt này là đảng viên cộng sản được lợi.

· Luật hoá quyền giải thích luật vào tay quốc hội… Tuy nhiên thực tế quốc hội bù nhìn cộng sản chưa bao giờ làm việc này… Khi có vướng mắc, các chi bộ đảng họp kín và quyết định… rồi cán bộ nhà nước phải thi hành… các nghị quyết này không công khai, hay chỉ công khai một phần là tuỳ thuộc vào cộng sản, không có cơ quan dân sự nào được quyền kiểm tra…

· Hàng năm, hàng kỳ, ở các cấp khác nhau, cộng sản lại cho ra đời các nghị quyết đảng… Văn bản pháp luật lại phải sửa đổi nội dung, sửa đổi cách hiểu theo các nghi quyết này…

· Nguy hiểm hơn ngàn lần là cộng sản cho ra đời các qui chế hoạt động, quy trình công tác không công khai ra trước nhân dân, mà chỉ lưu hành nội bộ… Trên cơ sở đó hướng dẫn hành vi bạo tàn của cán bộ cộng sản… Quốc tế thì không biết, người công chính thì không có bằng chứng để tố cáo…

Cái nguy hiểm nhất, đểu cáng nhất của luật pháp ngụy quyền Việt cộng là ra luật pháp chằng chịt… ai ai cũng phải vi phạm luật pháp mới sống được… rồi sau đó, nhà nước cộng sản muốn tha ai thì lờ đi, muốn triệt hạ ai thì bắt bớ “Theo luật”. Cho nên nếu muốn đấu tranh đòi đất với cộng sản VN, thì phải biết giới hạn vấn đề (Xem lại ghi chú 1). Còn đấu tranh đòi công lý… sẽ không thể giải quyết được tận gốc nếu cứ đi kiện đòi, khiếu nại, hay thương lượng với cộng sản về bất cứ vấn đề gì, trên cái nền luật pháp ngụy quyền lực nhân dân của cộng sản…

Như vậy, có thể dựa vào luật pháp của nhà nước csvn để tranh đấu đòi công lý với cộng sản việt nam được chăng? Có thể dựa vào thằng thủ tướng mang danh đứng đầu “Phe cải cách” để bảo vệ những người công chính tay cầm ngọn nến miệng đòi công lý được chăng? Xin hãy nhìn lại lịch sử, đọc lại Kinh Thánh - Cộng sản sụp đổ là nhờ mấy thằng cộng sản thuộc “Phe cải cách”? Hay có thể dùng tướng quỉ để trừ đám quỉ đang hành hạ thể xác tâm hồn con cái mình được chăng?

Lậy Chúa ! Quỷ dữ cộng sản thì đầy mưu mô ! Con cái Chúa thì hiền lành và thiếu hiểu biết về nó… Xin cho chúng con nên một và hiểu biết đầy đủ con quỷ dữ csvn… Xin Chúa chọn con đứng trên hàng đầu chống lại quỉ dữ.

Phóng viên Vietcatholic + 14.10.2008.

Category: Việt Nam ngày nay | Views: 748 | Added by: danchu | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Login form
Search
Our poll
Đánh giá
Total of answers: 887
Site friends
Statistics

Đang online: 1
Khách: 1
Thành Viên: 0