Thứ Sáu, 2023-09-29, 4:52 PM
Welcome Guest | RSS

Dân Chủ Cho Việt Nam

Main » 2008 » Tháng Mười Hai » 14 » Tinh Thần Yêu Nước Và Chủ Nghĩa Dân Tộc
8:59 AM
Tinh Thần Yêu Nước Và Chủ Nghĩa Dân Tộc

Lê Vi - ĐDCND


Trận Bạch Ðằng Giang


Ngày nay, đứng trước những biến chuyển của xã hội, khi phòng trào đấu tranh dân chủ ngày càng lên cao, Trung Cộng đang hăm he xâm phạm hải đảo thì không ít người trong chúng ta vẫn còn đang tự hỏi: Tinh thần yêu nước là gì? Cần phải làm gì để thể hiện tinh thần yêu nước?

DÂN TỘC, QUỐC GIA VÀ CHÍNH PHỦ

Dân tộc là tập hợp một hay nhiều bộ lạc (hay cộng đồng các bộ lạc) có nhiều nét tương đồng với nhau về ngôn ngữ, lối sống và cách sinh hoạt, thường tập trung trong một phạm vi địa lý... Họ gắn bó với nhau trên mối quan hệ tương hỗ về quyền lợi. Các dân tộc trên cùng một lãnh thổ địa lý trong quá trình chung sống và làm việc với nhau đã chịu ảnh hưởng lẫn nhau về ngôn ngữ, phong tục tập quán và cách thức quản lý trật tự xã hội đã hình thành nên Quốc gia. Quốc gia (hay còn gọi là đất nước) được các dân tộc thúc đẩy hình thành với mong muốn có được một trật tự xã hội chung, cùng nhau xây dựng cuộc sống, cùng nhau đánh lại kẻ thù ...

Cuộc sống tiếp diễn trong Quốc gia đó dần dần xuất hiện một số người nỗi trội trong một số lĩnh vực. Họ làm việc tốt, họ có khả năng quản lý trật tự xã hội, họ có khả năng gắn kết mọi người cùng thực hiện những mục tiêu chung của dân tộc, của quốc gia ... Những người này được mọi người trong Quốc gia đó tin tưởng và giao cho trọng trách đại diện cho mọi người quản lý trật tự xã hội, hướng dẫn mọi người làm ăn ... để đảo bảo tính nhất quán trong trật tự xã hội và công bằng cho tất cả mọi người. Dần dần, Chính phủ được hình thành.

TINH THẦN YÊU NƯỚC VÀ CHỦ NGHĨA DÂN TỘC

Chủ nghĩa dân tộc là một học thuyết đề cao các giá trị dân tộc như: phong tục tập quán, chuẩn mực xã hội, độc lập tự chủ... Chủ nghĩa dân tộc hình thành và phát triển gắn liền với lịch sử xây dựng và bảo vệ dân tộc, quốc gia. Chính vì điều này, chủ nghĩa dân tộc coi dân tộc là đơn vị của đời sống xã hội. Tùy theo đặt tính xã hội của mỗi dân tộc mà chủ nghĩa dân tộc có những biểu hiện khác nhau.

Tinh thần yêu nước là một cụm từ được dùng thể hiện tình yêu quê hương, đất nước của mỗi thần viên trong xã hội đó. Tùy vào tình hình thực tiển của đất nước mà cụm từ tinh thần yêu nước diễn tả những vấn đề khác nhau. Trong thời bình, tinh thần yêu nước được thể hiện qua nỗ lực phát triển kinh tế, nâng cao dân trí, bảo vệ công bàng xã hội... Trong thời chiến, tinh thần yêu nước thể hiện sự hi sinh, đoàn kết gắn bó với nhau đánh đuổi kẻ thù...

SƠ LƯỢC VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ  XÃ HỘI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xã hội xã hội chủ nghĩa là một hình thái xã hội được Karl Mark nghiên cứu và xây dựng trên cơ sở phê phán hình thái xã hội tư bản chủ nghĩa kết hợp với học thuyết xã hội chủ nghĩa không tưởng. Xã hội chủ nghĩa được Lenine tiếp thu và phát triển trong thực tế đấu tranh và giải phóng nước Nga khỏi sự lãnh đạo của Sa Hoàng và sự tấn công của Phát xít Đức.

Những đặc điểm cơ bản nhất của học thuyết Chủ Nghĩa Xã hội là:

- Hệ thống tư tưởng và lý luận được xây dựng trên nền tảng triết học duy vật biện chứng do Marx và Angels xây dựng cùng với thực tiển đấu tranh của nước Nga do Lenine lãnh đạo nên thường gọi là triết học Marx-Lenine. Triết học Marx-Lenine được xây dựng trên hai mệnh đề cơ bản nhất là: Một là: Vật chất có trước, ý thức có sau; 2 là: Vật chất quyết định ý thức.

- Phương thức sản xuất được xây dựng trên cơ sở tư liệu sản xuất được tập trung thành tài sản chung (nên còn gọi là cộng sản chủ nghĩa), nhân dân làm chủ nhà nước quản lý. Mọi người làm theo năng lực hưởng theo lao động. Không chấp nhận tư hữu về tư liệu sản xuất.

- Chính quyền chuyên chính vô sản sẽ do duy nhất một đảng lãnh đạo là đảng cộng sản. Đảng cộng sản được Marx - Lenine định nghĩa là thành phần ưu tú nhất của giai cấp vô sản (giai cấp công nhân và giai cấp nông dân). Không chấp nhận đa nguyên đa đảng.

- Chủ Nghĩa Xã hội (hay Chủ Nghĩa Cộng Sản) hướng đến việc xây dựng một xã hội thống nhất (duy nhất) trên toàn thế giới và mọi người trên thế giới đều là anh em. Không có khái niệm về gia đình, về tổ quốc và không tồn tại bất kỳ một tính ngưỡng nào. Chính vì vậy, Chủ Nghĩa Cộng Sản còn được gọi là Chủ Nghĩa Tam Vô (Vô gia đình, vô tổ quốc và vô tín ngưỡng) hay chủ nghĩa thế giới đại đồng.

Việt Nam ngày nay, kể từ 30.04.1975, được lãnh đạo và dẫn dắt bởi Đảng Cộng Sản Việt Nam. Chính quyền (chính phủ) được đảng Cộng sản Việt Nam thành lập được gọi là Chính quyền chuyên chính vô sản nhằm hướng dẫn và lãnh đạo nhân dân Việt Nam xây dựng xã hội theo mô hình Xã hội chủ nghĩa. Do phong trào cách mạng Việt Nam được Hồ Chí Minh dẫn dắt phát triển sau và nhận được sự hổ trợ từ Liên Xô và Trung Quốc. Vì vậy lý thuyết và thực tiển cách mạng Việt Nam chịu ảnh hưởng sâu sắc từ hai quốc gia này.

Trong quá trình xây dựng đất nước theo mô hình Xã Hội Chủ Nghĩa đã lộ ra những bất cập mà với học thuyết Marx - Lenine không thể nào giải quyết được đã đưa Việt Nam tới một giai đoạn khủng hoảng chưa từng có từ trước đến nay. Đến năm 1986, do không thể duy trì lâu hơn nữa cái gọi là phương thức sản xuất xã hội chủ nghĩa, Đảng cộng sản Việt Nam đã phải áp dụng một phần phương thức sản xuất Tư bản chủ nghĩa và gọi là nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Chấp nhận đa dạng hóa các thành phần kinh tế và tư hữu về tư liệu sản xuất. Tuy nhiên sự áp dụng nữa vời này đã sinh ra một nền kinh tế xã hội dị dạng như hiện nay.

TINH THẦN YÊU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM NGÀY NAY

Sau hơn 30 năm thống nhất Nam Bắc và xây dựng đất nước theo mô hình xã hội chủ nghĩa đã đem lại cho nhân dân ta sự nghèo nàn và lạc hậu, thua sút các nước trên thế giới và khu vực về mọi mặt. Nhân dân bị cấm đoán ngay cả những nhu cầu cơ bản được làm người, được học hỏi, được phát biểu chính kiến và cả việc thờ phượng theo nghi thức tôn giáo của mình.

Sau hơn 30 năm xây dựng đất nước, ngay cả giới lãnh đạo và tập đoàn cộng sản cũng đã nhận ra con đường xã hội chủ nghĩa đầy sai trái mà bản thân người khai tạo ra nó, Marx - Angels cũng đã thừa nhận vào cuối đời mình.

Sau hơn 30 năm xây dựng đất nước, do sự độc tôn về chính trị và lãnh đạo đất nước, đảng cộng sản đã vơ vét tài sản của nhân dân làm của riêng mình. Thậm chí ngay cả những khoảng giúp đỡ của thế giới giúp nhân dân Việt Nam cũng bị những thành viên đảng này biển thủ một cách trắng trợn mà điển hình là hàng loạt các vụ bê bối bị lộ tẩy gần đây như PMU18 và PCI gần đây.

Sau hơn 30 năm xây dựng đất nước, bao nhiêu tiền bạc của nhân dân đã được tập đoàn quan tham vơ vét đầy túi bất chấp môi trường sống của người dân như thế nào. Tiêu biểu là vụ Vedan, Công ty giấy Bãi Bằng ... xả chất thải vô tư ra sông ngòi gây cho người dân sông ven sông căn bệnh ung thư nguy hiểm.

Sau 30 năm xây dựng đất nước, chính quyền cộng sản đã làm cho Hà Nội, thủ đô của một nước, lại không chịu nỗi một trận mưa khiến gần cả trăm người chết do ngập lụt và dịch bệnh kéo dài sau đó.

Sau 30 năm xây dựng đất nước, chính quyền cộng sản đã làm hủ lậu hóa nền giáo dục nước nhà. Học sinh và thầy cô bỗng biến thành những người chạy sô chuyên nghiệp mà chất lượng thì lại không có. Ngay cả những cử nhân tốt nghiệp đại học cũng không làm nỗi một văn bản hành chánh.

Sau hơn 30 năm xây dựng đất nước, với chính sách tuyên truyền mị dân, đảng cộng sản và chính quyền tay sai đã cho ra lò hàng lớp lớp những con người mất nhân tính, mất lý tưởng và không có khả năng phân biệt đúng sai.

Sau hơn 30 năm xây dựng đất nước, xã hội ngày càng rộ lên những vụ án những tưởng chỉ có ở thời tiền sử như: Chuyện bà cụ 90 tuổi bị con đánh đập hành hung, chuyện Cha Mẹ vứt con trong sọt rác, chuyện Cha Mẹ cắt gân chân của trẻ, chuyện trẻ em dưới tuổi vị thành niên phạm tội hiếp dâm, cướp của giết người ... Đây là hệ quả của một nền giáo dục không mang tính nhân bản mà chạy theo hình thức và thành tích của ngành giáo dục cộng sản.

Sau hơn 30 năm xây dựng đất nước, người dân trông chờ sự thay đổi và trách nhiệm của những người lãnh đạo đảng cộng sản đối với đất nước. Nhưng không những tiến bộ mà sự tham nhũng, lũng đoạn và cường áp bức ngày càng gia tăng mà thể hiện rất rõ nét qua vụ Thái Hà.

Sau hơn 30 năm xây dựng đất nước, quyền nói và bày tỏ chính kiến của mình bị chà đạp trắng trợn mà tiêu biểu là việc bắt giữ các nhà bất đồng chính kiến như nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, nhà giáo Vũ Hùng, nhà thơ Trần Đức Thạch v.v.., bắt giữ các nhà báo Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Việt Chiến, đang bị dư luận trong nước và thế giới lên án kịch liệt.

Sau hơn 30 năm xây dựng đất nước, hệ thống chính trị của đảng cộng sản đã phải lệ thuộc vào Trung Cộng đến mức hèn nhát. Ngay cả việc Trung Cộng tuyên bố chiếm Hoàng Sa và Trường Sa mà cả bộ máy lãnh đạo chính phủ không dám bày tỏ sự phản đối.

Một câu hỏi được đặt ra là tại sao nước Việt Nam lại lâm vào tình trạng như ngày nay?

Có một câu trả lời duy nhất cho tất cả tình hình đất nước hiện nay: Đó chính là do đảng cộng sản Việt Nam và chủ nghĩa xã hội không tưởng.

Thật vậy, chúng ta điều biết, đảng cộng sản Việt Nam được thành lập từ những con người mà kiến thức chỉ ở mức tiểu học. Những Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Lê Duẫn, Đỗ Mười, Lê Đức Anh... đều là những chân lấm tay bùn bởi phần lớn thời gian của họ không được học hành nhiều, hoặc phải nằm trong rừng cho cuộc nội chiến đẫm máu Bắc Nam. Họ giải phóng đất nước theo đường lối đấu tranh giai cấp. Mang trong lòng mối hận thù, do họ là thành phần nông dân nghèo, thất học, bị xã hội khinh bỉ, họ tiến hành những cuộc tàn sát đẫm máu chính đồng bào và dân tộc mình như một sự trả thù, một sự ẩn ức về tâm lý, cho những nỗi nhục nhã mà họ phải gánh chịu trong thời phong kiến.

Là những người thấp kém trong xã hội, họ hầu như không biết đến văn hóa dân tộc, nên sau khi lãnh đạo đất nước các giá trị văn hóa của dân tộc Việt Nam hầu như bị bỏ quên và kết quả là tạo ra một thế hệ trẻ hôm nay không còn lý tưởng.

Do hấp thụ chủ nghĩa cộng sản, họ đã dần đánh mất lương tri và nhân tính. Bởi vì họ không tin vào bất kỳ một tôn giáo nào, họ không tin có thế giới siêu nhiên. Cuộc sống đối với họ: chết là hết. Thế nên họ không từ bất kỳ một thủ đoạn nào, cho dù là tàn nhẫn nhất như vụ cải cách ruộng đất đẫm máu, vụ tàn sát dã man tết mậu thân..., để đạt được mục đích của họ. Và thế hệ trẻ hôm nay, do chịu ảnh hưởng đường lối giáo dục nhối nhét và phi nhân tính, đã bị biến chất nghiêm trọng. Xã hội rộ lên những vụ án kinh khũng và dã man.

Giờ đây, trước hiện trạng đất nước, lịch sử một lần nữa lại đặt ra cho nhân dân Việt Nam những câu hỏi thời cuộc nóng bỏng: Chúng ta phải làm gì để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ? Chúng ta phải làm gì để thoát cảnh đói nghèo và lạc hậu? Nên hay không duy trì sự cai trị độc tài của đảng cộng sản bán nước hại dân?

Chúng ta, những người con nước Việt hôm nay, có yêu nước hay không? Chúng ta thể hiện tinh thần yêu nước như thế nào?

Có lẽ mỗi người chúng ta đều có câu trả lời cho chính mình. Tuy nhiên, nếu mỗi người chúng ta cứ giử ý riêng của mình thì không ai trong chúng ta có thể làm được gì cả. Bởi vì chế độ hôm nay có trong tay cả một hệ thống an ninh hùng mạnh được huấn luyện để đàn áp và cưỡng bức dân lành. Chính vì vây, chúng ta phải hòa chung tiếng nói của chúng ta cùng tiếng nói của tập thể, của xã hội để giải phóng chúng ta khỏi áp bức khỏi sự thống trị của tập đoàn mafia chính trị mang tên cộng sản.

Chủ nghĩa dân tộc dạy cho chúng ta biết giữ gìn bản sắc dân tộc.

Chủ nghĩa dân tộc dạy cho chúng ta biết tôn vinh vẽ đẹp của văn hóa Việt nam.

Chủ nghĩa dân tộc dạy cho chúng ta phải biết bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ.

Yêu nước hôm nay là đoàn kết chống lại ngoại xâm đang lăm le bờ cỏi.

Yêu nước hôm nay là giải phóng đất nước khỏi tập đoàn bán nước hại dân.

Yêu nước hôm nay là cùng nhau xây dựng một xã hội tự do dân chủ.

Yêu nước hôm nay là quyết tâm đấu tranh cho quyền được nói, được sống và được làm người.

Hỡi tất cả những người con đất Việt, hãy tự hỏi lòng mình: Tôi có Yêu nước hay không?

Việt Nam ngày 12 tháng 12 năm 2008
Lê Vi - ĐDCND


Nguồn: Ðảng Dân chủ Nhân dân
Category: Chính trị | Views: 1052 | Added by: danchu | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Login form
Search
Our poll
Đánh giá
Total of answers: 887
Site friends
Statistics

Đang online: 1
Khách: 1
Thành Viên: 0