Thứ Tư, 2023-10-04, 3:32 PM
Welcome Guest | RSS

Dân Chủ Cho Việt Nam

Main » 2009 » Tháng Ba » 22 » CÁI GÌ GIÚP CHO CSVN CÒN SỐNG ĐẾN HÔM NAY
5:05 PM
CÁI GÌ GIÚP CHO CSVN CÒN SỐNG ĐẾN HÔM NAY
 VietCatholic News


Cái gì làm cho Cộng Sản Việt Nam sống đến ngày nay? Một “nan đề” đã tốn quá nhiều giấy bút. Nhưng nó không phải là cái không thể nhận thức được. Trước hết hãy tìm hiểu cái gì đã đưa CSVN lên nắm giữ quyền lực rồi hãy tìm hiểu cái làm cho nó vẫn sống đến hôm nay. Nói đến cái đã đưa CSVN lên nắm giữ quyền lực, người ta nghĩ ngay đến hệ tư tưởng cộng sản chủ nghĩa. Vấn đề này viết cho đủ sẽ rất rộng lớn không thể diễn tả trong khuôn khổ một bài báo. Bài chỉ phân tích một khía cạnh: Cái điều khiển mọi hành vi của con người – Động lực sâu sa và trực tiếp tạo ra các thủ đoạn của cộng sản, và cũng là cái làm cho quần chúng nhân dân trở lên mạnh mẽ hay yếu đuối bất phản kháng trước bạo quyền cộng sản… Cái làm cho Cộng Sản Việt Nam vẫn sống đến hôm nay.


1) Hệ tư tưởng quyết định mọi hành vi của con người :


Hệ tư tưởng là một hệ thống quan niệm, quan điểm của một bộ phận người trong xã hội, phản ánh nhận thức của họ về quyền của các giai cấp, tầng lớp người khác nhau trong xã hội. Hệ tư tưởng luôn có tính chất định hướng hành vi, hay nói cách khác tư tưởng sẽ khống chế hành vi.


Hệ tư tưởng có tính chất bảo thủ, nếu nó đã bén rễ trong một thế hệ người, thì ngay cả khi nó bị loại bỏ bằng luật pháp, hệ tư tưởng mới được thay thế bằng nền giáo dục mới… Nó vẫn tồn tại dưới hình thức này hình thức khác trong một thậm chí nhiều thế hệ kế tiếp…


Đối với số đông quần chúng nhân dân, bộ phận người không có điều kiện để nhận thức các vấn đề tư tưởng, hệ tư tưởng một cách toàn diện… Hệ tư tưởng còn có tính chất nô dịch tư duy dẫn đến nô lệ hành động. Như trong chế độ phong kiến với các nguyên tắc tư tưởng Trung quân ái quốc; Nhận – Trí – Dũng – Tín – Lễ – Nghĩa … Con người có thể rút gươm tự sát để bảo vệ chữ Trung có khi là trung với cả những ông vua “Hôn quân bạo chúa”…


Chủ nghĩa cộng sản, và người cộng sản biết được điều này, nên họ triệt để lợi dụng. Trên bình diện quốc tế, khu vực, hay quốc gia, họ truyền bá tư tưởng rồi mới lập đảng. lập đảng rồi mới cướp chính quyền. Cướp chính quyền rồi thiết lập các tổ chức… Ở một góc độ, và một giai đoạn lịch sử, cộng sản đã thành công trong việc nô dịch tư duy số đông quần chúng nhân dân lao động thiếu hiểu biết thiếu tin tức…


Cho dù người cộng sản lợi dụng tính chất nô dịch tư duy của chủ thuyết cộng sản để lên nắm quyền và thủ lợi. Lúc đầu có vẻ như nó là kẻ “đạo diễn”… Chỉ có quần chúng nhân dân là nạn nhân. Nhưng thực chất chính người cộng sản khi thì là thủ phạm lúc lại là nạn nhân của học thuyết cộng sản.


Cứ nhìn xem gương tày liếp Hồ Chí Minh sẽ thấy: Khi được đưa lên đỉnh cao quyền lực bằng “cách mạng vô sản” khởi xuất từ hệ tư tưởng CSCN, trong lúc cao hứng, ông ta làm thơ, tự ví mình với Trần Hưng Đạo, xưng tôi với bác ngang hàng… Nhưng hôm nay ngay cả đảng viên cộng sản cũng phải sổ toẹt vào sự dốt nát ấu trĩ của ông ta… Sự ấu trĩ này có lẽ xuất phát từ tư tưỏng CSCN chứ hệ tư tưởng truyền thống dân tộc chưa bao giờ có cái bất lễ bất nghĩa đến thế. Cuối cùng cuộc đời hy sinh cho lý tưởng cộng sản của Hồ - Ông ta được cái gì? Có ai còn không biết ?


Ngay cả những trí thức bất hợp tác với cộng sản, nhưng phải sống trong chế độ cộng sản, cũng có những lời nói, hành vi mang dáng dấp của cộng sản cho dù là vô thức, và không hề cổ suý cho cái chế độ này. Bộ máy tuyên truyền của cộng sản bằng mọi cách ghi đè lên tư duy của tất cả mọi người trong tầm ảnh hưởng về mặt địa lý của nó… (*)


Rõ ràng hệ tư tưởng quyết định mọi hành vi của con người. Hệ tư tưởng cho dù bị phản kháng, xâm nhập vào con người bằng bạo quyền… Cũng phát tác ở mức độ ít nhiều…


2) Hệ tư tưởng CSCN là gì? Hệ tư tưởng của CSVN ngày nay là gì?


Chủ nghĩa cộng sản, hay còn gọi là chủ nghĩa Mác-Lênin theo như người cộng sản thì gồm có ba phần: 1) Triết học Mác-Lênin ; 2) Kinh tế chính trị học Mác-Lênin ; 3) Chủ nghĩa cộng sản khoa học - Có thể hiểu như là cuốn “giáo sử” của chủ nghĩa cộng sản.


Đến hôm nay, hệ thống nhà nước cộng sản cốt cán đã sụp đổ, quốc tế cộng sản đã cáo chung. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự sụp đổ của cái hệ thống nhà nước này chính là lý luận về kinh tế chính trị Mác-Lênin đã làm cho nền kinh tế của các nhà nước này đi đến chỗ kiệt quệ, không có tiền để tài trợ cho các ý đồ chính trị cộng sản chủ nghĩa nữa… Khi hệ thống nhà nước cộng sản trong đó có cả cái gọi là thành trì XHCN – Liên Xô đã sụp đổ thì cuốn sử của cái gọi là “Chủ nghĩa cộng sản khoa học” cũng trở nên vô nghĩa… Như thế, hai trong ba bộ phận của lý luận CNCS đã sụp đổ một cách nhãn tiền, hiển nhiên đến mức người cộng sản cũng không tranh luận nữa.


Theo cộng sản việt nam thì triết học Mác-Lênin vẫn là “bàn thạch” mà các thế lực thù địch không thể hạ bệ… Nhưng ai nghiên cứu về triết học thì đều biết, cái gọi là triết học Mác-Lênin (duy vật biện chứng – duy vật lịch sử) ngay khi Mác cho ra đời nó đã bị các triết gia thời đó vạch ra tính chất tự mâu thuẫn trong lý luận của nó… Nó phá sản ngay từ trong lập luận, cho nên tuy Mác là người Đức, mà nó không được ứng dụng tại Đức… Sau này nó được Lênin “xào xáo” rồi đem ra ứng dụng lần đầu tại Nga… Triết học Mác-Lênin là một mớ lý luận mâu thuẫn, “mầu mè” không thực, có lẽ chỉ có cộng sản Việt Nam vẫn còn lớn tiếng bênh vực chứ ngay như cộng sản Trung Quốc cũng đã lờ đi không tranh luận từ những năm 1970.


Có thể nói lý luận của chủ nghĩa cộng sản đến hôm nay đã hoàn toàn phá sản. Vì thế mà cộng sản Việt Nam mới phải dựng lên cái thây ma “Tư tưởng Hồ Chí Minh” trong khi lúc còn sống, Hồ đã nhiều lần công khai phát biểu rằng: “Tôi không có tư tưởng gì ngoài tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lênin”. Sử sách của chính csvn ghi còn chưa ráo mực.


Hệ tư tưởng cộng sản chủ nghĩa ngày nay là gì? Ai trả lời được? Nếu có khác biệt ai thống nhất được??? Khi mà hệ thống cộng sản đã đổ sụp, chỉ còn mấy nhà nước cộng sản sống sót lại không phục nhau, thậm chí từng chém giết nhau… Thì mỗi nơi nói mỗi cách… Lại cũng chắp vá rồi nửa kín nửa hở chứ không công khai… Họ không dám nhóm họp, hội thảo để thống nhất về mặt lý luận. Cho nên có thể nói rằng: Hệ tư tưởng cộng sản chủ nghĩa của cộng sản việt nam ngày nay là gì thì ngay người cộng sản cũng không rõ.


3) Cái làm CSVN còn sống - Hiện tượng và bản chất :


Có rất nhiều người nhầm lẫn giữa hiện tượng và bản chất. Người thì nói cộng sản sống được là nhờ bán nước làm tay sai cho Tàu. Người thì nói cộng sản sống được là nhờ tàn bạo, đàn áp giết chóc. Người lại nói cộng sản sống được là nhờ “đi đêm”, làm nô lệ cho Mỹ, cho tư bản phương tây… Tất cả những cáo buộc này đều đúng, nhưng chưa trúng “Vàng Tâm” và chưa đủ ý.


Chỉ cần suy luận sâu thêm một chút, người ta sẽ tiếp tục đặt vấn đề: Cái gì đã làm cộng sản bán nước làm tay sai cho Tàu? Tàn bạo giết chóc, Đi đêm làm nô lệ cho Mỹ - Kẻ thù không đội trời chung của nó vài chục năm trước??? Trở lại lập luận đầu bài: Hệ tư tưởng thì có tính chất định hướng hành vi. Quả đúng vậy. Cha ông ta xưa với hệ tư tưởng phong kiến và dân tộc, có thể rút gươm ra tuẫn tiết chứ không thể ký cả giấy bán đất bán biển đảo cho Tàu để được ban tước một cách thản nhiên như cộng sản…


Với số đông người Việt, bán nước cho Tàu là một việc làm không dễ. Vào đầu 1975 khi chính quyền Việt Nam Cộng Hoà đang bị csvn vây khốn, Mỹ không những bỏ mặc mà còn cắt viện trợ quân sự. Khi đó Trung Cộng đã cử quan chức ngoại giao vào tận Sài Gòn đặt vấn đề viện trợ để giúp VNCH chống lại csvn. Mặc dù liên quan đến sinh mệnh của mình nhưng các chính trị gia VNCH đã từ chối sự “giúp đỡ” này. Họ biết rằng nhận sự “giúp đỡ” này là bán nước cho Tàu. Chế độ này đã chết, thay vì bán nước cho Tàu để được sống.


Nhưng với csvn thì khác. Nó sẵn sàng ký giấy bán nước để có viện trợ của Trung Cộng. Mặc dù nó gọi “viện trợ” này của Trung Cộng là nghĩa vụ quốc tế cao cả của những người anh em cộng sản. Nhưng khi bị tấn công năm 1979 cũng như ngày nay bị Trung Cộng lấn chiếm biên giới, cướp đoạt hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa, thì ngay đảng viên cộng sản cũng hiểu được sự “giúp đỡ” của Trung Cộng là như thế nào.


Vậy tại sao VNCH thì từ chối sự giúp đỡ của Trung Cộng còn việt gian cộng sản lại cầu cạnh sự giúp đỡ này bằng mọi giá? Là vì vấn đề hệ tư tưởng. Hệ tư tưởng của chính trị gia, của nhà nước, của nhân dân trong chế độ VNCH là hệ tư tưởng tự do dân chủ có kế thừa tinh thần dân tộc đầy khí khái và bất khuất của tư tưởng phong kiến. Còn hệ tư tưởng của việt gian cộng sản là hệ tư tưởng cộng sản ngoại lai, vô tổ quốc, vô dân tộc, vô tôn giáo, vô đạo đức… Không kế thừa bất cứ một giá trị nhân bản nào của tiền nhân. Chính hệ tư tưởng này đã nô dịch tư duy của cộng sản, biến nó thành việt gian, thản nhiên bán nước lại còn che đậy bằng những mỹ từ ngô nghê nực cười.


Như thế cộng sản bán nước hay tàn bạo để cố sống chỉ là hiện tượng của bản chất nô dịch tư duy cho chủ thuyết cộng sản của nó mà thôi. Cái làm cho CSVN còn sống đến ngày nay chính là hệ tư tưởng CSCN đã được thiết lập bằng bạo lực cách đây mấy chục năm trên quê hương, và trong lòng người dân Việt.


4) Các phân tích gia lạc lối :


Có rất nhiều “phân tích gia” mang ra mổ xẻ, tổng hợp phân tích vấn đề, lý luận rất dài dòng… Như ngài “giáo sư” NCK chẳng hạn. Trong một bài viết gần đây ông ta mang ra phân tích viện dẫn đủ thứ hiện tượng từ việc nhà nước cộng sản nguỵ quyền ăn cướp của dân, đến hiện tượng cán bộ đảng viên cộng sản bất mãn, chửi bới chế độ… Những hiện tượng này ai sống trong chế độ cộng sản cũng biết, kể ra nó vẫn thế, xã hội chẳng hơn gì... Cuối cùng người đọc không hiểu được ông ta muốn nói cái gì??? (**)


Quả thực tinh thần dám tranh đấu với bạo quyền cộng sản của ông NCK thực là đáng khâm phục. Nhưng với một nhận thức, một cách tiếp cận vấn đề lòng vòng rối rắm đến thế, thì chẳng khác gì Đông-Ki-Sốt đánh cối xay gió. Chỉ có tinh thần dám đánh là đáng quí. Cái cối xay gió không hề suy chuyển. Thiên hạ lại được thêm một chuyện cười không hơn không kém.


Ông giáo sư NCK hô hào chống cộng, nhưng ông ta lẫn lộn các khái niệm, sai lầm từ trong nhận thức thì ông ta chống thế nào? Có cái ông tưởng là chống hoá ra là đỡ cho cộng sản.


Lại có những “Chiến sĩ chống cộng” trên internet, làm giả cả hình ảnh vòng hoa, nghĩa trang này nọ… Quyết cáo buộc cho bằng được CSVN là nô lệ cho Tàu… (***) Thật là ngu dốt. CSVN làm nô lệ cho Tàu nó bày ra đó, có ai không cộng sản mà còn nghi hoặc đâu? Mặt khác chống lại kẻ gian bằng những thủ đoạn gian dối thì tự làm mất tính chính nghĩa của mình. Hãy mở mắt ra mà học nghĩa khí VNCH khi xưa thà chết chứ nhất quyết không thèm dùng thủ đoạn đê hèn để sống nhục. Cái chết này không vô ích và sẽ được phục sinh. Chứ không như cộng sản cố sống bằng mọi giá để cuối cùng chết ngàn đời cả trong trang sử. Thực tiễn lịnh sử đang diễn biến và chứng minh chân lý này.


5) Cộng sản việt nam có còn bán nước hại dân để sống mãi?


Trở lại với sự sụp đổ của hệ thống cộng sản ở Đông Âu và Liên Xô cách đây 20 năm. “Cú Hích” định mệnh cho những quân bài đô mi nô cộng sản lần lượt sụp đổ chính là nhận thức của người dân. Nhân dân các quốc gia này đã ngộ ra chân lý. Bừng tỉnh sau mấy chục năm bị nô dịch tư duy làm cho tê liệt hành vi, nô lệ mọi hành động… Một vài trí thức nhận ra chân lý, một vài kẻ phản tỉnh không bao giờ có thể tạo ra cú hích này. Các yếu tố khác như thế giới văn minh hậu thuẫn mạnh mẽ cho nhân quyền, bức màn bí sử của cộng sản bị xé rách tội ác bị phơi bày, bộ máy nhà nước cộng sản rệu rã… Cho dù đã hợp đủ, đã tới hạn, nhưng nếu nhân dân vẫn bị nô dịch tư duy bởi hệ tư tưởng CSCN thì chế độ này sẽ vẫn còn sống cho dù nó rỗng tuếch.


Hệ tư tưởng CSCN đã phá sản. Nhân dân Việt Nam đang dần bừng tỉnh sau đêm trường bị nô dịch tư duy… Cộng Sản Việt Nam biết vậy cho nên nó ngày đêm tăng cường chiến tranh tuyên truyền để đầu độc tư tưởng của nhân dân… Nó không từ một thủ đoạn đê hèn nào để áp đặt hệ tư tưởng CSCN kể cả việc tổ chức thi treo giải bằng tiền cho những ai “học vẹt” được cái chủ nghĩa này… Rồi nó tìm cách biến thái học thuyết cộng sản bằng cái gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh… Có vẻ rất “hài hịch” nhưng nên nhớ nó chỉ “hài kịch” với những người có đủ điều kiện nhận thức chân lý thôi. Đối với quần chúng nhân dân thiếu thốn mọi thứ… Nó vẫn có thể đầu độc được - Lại là nô dịch tư duy để nô lệ hành động…


Một trong những thủ pháp nữa của CSVN trong việc tiếp tục nô dịch tư duy người dân là cấm báo chí tư nhân; Cấm tự do ngôn luận; Kiểm duyệt chặt chẽ mọi tin tức tài liệu; Xây dựng đội ngũ bồi bút cộng sản; Độc quyền thông tin…


Cái làm cho CSVN còn sống đến hôm nay là hệ tư tưởng CSCN đã phá sản, lý luận của chế độ và nhà nước CSVN bị bế tắc. Từ chỗ bế tắc về lý luận sẽ dẫn đến mất tinh thần rồi rối loạn hành vi là không xa và tất yếu. Nhưng người cộng sản lại đang nắm giữ quyền lực, cho nên nó vẫn rất ngông cuồng và tàn bạo. Bởi nó biết được rằng chỉ cần quyền lực suy yếu hay để mất tập chung quyền lực thì cái chết sẽ sảy đến…


Trong những năm tháng cuối cùng của chế độ này, CSVN có rất nhiều hành động hung hăng kỳ cục thể hiện những cơn bối rối trước khi toàn phát bệnh của kẻ tâm thần phân liệt… Điển hình nhất là vụ việc sau khi bị quốc hội Âu Châu ra nghị quyết có cả chế tài ràng buộc sự hợp tác với vấn đề nhân quyền cuối năm 2008, CSVN sua đại biểu quốc hội bù nhìn của nó sang Âu Châu phát ngôn điên loạn đến mức bị các nghị sĩ của quốc hội Âu Châu nói như đuổi về: “Điên cuồng quyền lực - Phân lập tâm thần”. Thật là nhục nhã. Trong lịch sử quốc hội Âu Châu chưa từng có tiền lệ.


Khi phải phát ngôn trước quốc tế, trước nhân dân, cộng sản Việt Nam vẫn nói những câu như: “Thời đại ngày nay là thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội – Nông Đức Mạnh phát biểu năm 2007”


Tại sao lại thế? Có phải CSVN vẫn không ngộ ra vấn đề? vẫn già mồm nói lấy được để loè bịp công luận quốc tế??? Có lẽ CSVN không dốt nát đến thế, nó hiểu rằng ngày nay nó muốn sống phải hoà hoãn với chủ nghĩa tư bản… Và khi đã phải mời tư bản vào để dậy cách làm kinh tế tư bản, thì nó không còn tư cách gì mà phê phán tư bản… Hay phủ nhận tính chất tiến bộ, sự tồn tại mang tính tất yếu lịch sử của CNTB nữa… Nó nói như vậy vì nó là kẻ nô lệ tư duy của chủ thuyết cộng sản, nó nói như vậy để tiếp tục tuyên truyền chủ thuyết cộng sản trên đầu người dân hòng biến họ thành những “Nô lệ cải tiến - Nô lệ từ trong tiềm thức”…


Đó là mong muốn của CSVN chứ không phải của phần còn lại xã hội loài người. Sự thật sẽ giải thoát con người dù cho tầng tầng lớp lớp ách nô lệ. Sự thật cũng sẽ kết liễu cộng sản cho dù lớp lớp tầng tầng thủ đoạn đê hèn, tuyên truyền hệ tư tưởng CSCN đánh tráo chân lý nô dịch tư duy...


6) Người Việt Phải làm gì ?


Vậy phải nhận thức thế nào về chế độ cộng sản, về người cộng sản Việt Nam ? Xin nhường lời cho hai ông trùm cộng sản có thời là quan thầy của cộng sản Việt Nam : Mr. Borits Yeltsin : Cộng sản không thể thay đổi mà phải thay thế; Mr. Putin : Ai tin lời cộng sản nói là người không có trí tuệ – Ai làm việc cộng sản sai là người không có trái tim.


Người Việt dù ở trong nước hay đang lưu vong vì cộng sản; Dù theo tôn giáo nào; Dù có địa vị có quan hệ quốc tế rộng lớn đến đâu cũng phải tự cứu mình, cứu dân tộc mình chứ đừng chỉ nhắm nhe nhờ người khác “giúp đỡ” kẻo lại rơi vào bẫy ngoại bang. Hãy lấy đi cái làm cho cộng sản Việt Nam còn sống đến ngày nay, nó sẽ đột tử.


Kính viếng hương hồn cố tổng thống Ngô Đình Diệm và tưởng nhớ chế độ Việt Nam Cộng Hoà.

Category: Việt Nam ngày nay | Views: 849 | Added by: danchu | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Login form
Search
Our poll
Đánh giá
Total of answers: 887
Site friends
Statistics

Đang online: 1
Khách: 1
Thành Viên: 0