Thứ Sáu, 2023-09-29, 5:35 AM
Welcome Guest | RSS

Dân Chủ Cho Việt Nam

Main » 2009 » Tháng Tư » 15 » Vì sao luật sư giỏi từ chối tham gia lãnh đạo Liên đoàn luật sư? (phần1)
2:27 PM
Vì sao luật sư giỏi từ chối tham gia lãnh đạo Liên đoàn luật sư? (phần1)


2009-04-14

Cách nay vài ngày, Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu Luật sư lần thứ nhất loan báo: Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ nhất, sẽ diễn ra trong các ngày từ 10 tháng 5 đến 12 tháng 5.

Luật sư Nguyễn Đăng Trừng
Luật sư Nguyễn Đăng Trừng Chủ Nhiệm Đoàn Luật Sư Thành Phố Hồ Chí Minh
Trước thông tin này, Tp chí Tuyên giáo ca Ban Tuyên giáo Trung ương Đng CSVN nhn đnh: “Đây là s kin quan trng, đánh du s phát trin ca ngh lut sư Vit Nam.”

Nhn đnh va k, có sát vi các din biến trong thc tế và có đúng vi cm nhn ca gii lut sư hay không?

Lut sư & Đoàn lut sư

Dù h thng Tòa án nhân dân xut hin ti min Bc t gia thp niên 1940, ri hình thành vào gia thp niên 1970 min Nam nhưng mãi đến năm 1987, Vit Nam mi ban hành nhng quy phm pháp lut có liên quan đến vic thành lp các Đòan Lut sư và vic hành ngh Lut sư.

T đó đến nay, các quy phm pháp lut v lut sư liên tc được sa đi. Năm 2001, Pháp lnh Lut sư đu tiên, ban hành năm 1987 được thay thế bng mt Pháp lnh Lut sư mi.

Đến năm 2006, Pháp lnh Lut sư 2001 tiếp tc được thay thế bng Lut Lut sư – lai văn bn pháp quy có giá tr cao hơn pháp lnh.

Điu đó cho thy, v trí, vai trò ca lut sư trong sinh hat xã hi đã khác trước.

Tuy Pháp lnh Lut sư năm 2001 và Lut Lut sư năm 2006 cùng đ cp đến vic cn có mt “T chc Lut sư Tòan quc” làm đi din cho gii lut sư Vit Nam nhưng đến nay, các Đòan Lut sư ti Vit Nam vn là nhng t chc đc lp vi nhau.

Thành viên ca các Đòan Lut sư trc tiếp bu ra Ban Ch nhim, Hi đng Khen thưởng và K lut. V phía nhà nước, UBND tnh, thành ph ch ban hành quyết đnh thành lp Đòan Lut sư trong đa phương ca mình và B Tư pháp ch gi vai trò giám sát hat đng ca các Đòan Lut sư.        

Trong Lut Lut sư hin hành, dù “T chc Lut sư tòan quc” được xem là “cơ s pháp lý quan trng nhm thc hin các ch trương ca Đng v đi mi và phát trin hot đng lut sư”, song kế hach thành lp “T chc Lut sư tòan quc” vn liên tc b gii lut sư Vit Nam phn đi, vì vic sp đt nhân s lãnh đo t chc này b cho là thiếu dân ch, thm chí vi phm pháp lut.

S can thip ca Nhà nước

Tháng 10 năm 2006, B Tư pháp Vit Nam chính thc gii thiu “Đ án thành lp T chc Lut sư toàn quc”. Theo đó, tên gi chính thc ca “T chc lut sư Tòan quc” s là “Liên đòan Lut sư Vit Nam”.

Vic B Tư pháp đưa hai đi din ca mình làm thành viên ‘Hi đng Lut sư lâm thi’ và d kiến cơ cu mt người làm Ch tch, mt người làm Phó Ch tch kiêm Trưởng Ban Thư ký là “vi phm nguyên tc kết hp qun lý Nhà nước vi phát huy vai trò t qun ca t chc xã hi ngh nghip ca lut sư, được quy đnh ti Lut Lut sư.

Đoàn luật sư TpHCM

B Tư pháp cho biết s thành lp “Hi đng Lut sư lâm thi toàn quc” đ t chc “Đi hi đi biu Lut sư ln th nht”, qua đó lp ra “Liên đòan Lut sư Vit Nam”.

Tuy nhiên, ngay sau đó, Lut sư Nguyn Đăng Trng, Ch nhim Đoàn Lut sư TP.HCM đã thay mt Đòan Lut sư TP.HCM, gi “Kiến ngh khn cp”, đ ngh Th tướng Vit Nam và B trưởng Tư pháp không ch đnh bt kỳ cán b nào đi din B Tư pháp làm thành viên ca “Hi đng Lut sư lâm thi toàn quc”.

Trong “Kiến ngh khn cp” ký ngày 20 tháng 10 năm 2006, Đoàn Lut sư TP.HCM cho rng: Vic B Tư pháp đưa hai đi din ca mình làm thành viên ‘Hi đng Lut sư lâm thi’ và d kiến cơ cu mt người làm Ch tch, mt người làm Phó Ch tch kiêm Trưởng Ban Thư ký là “vi phm nguyên tc kết hp qun lý Nhà nước vi phát huy vai trò t qun ca t chc xã hi ngh nghip ca lut sư, được quy đnh ti Lut Lut sư”.

Phn ng ca Đòan Lut sư TP.HCM và dư lun trong gii lut sư trên tòan quc đã khiến vic thc hin “Đ án thành lp T chc Lut sư toàn quc” b khng li. Mãi 15 tháng sau, vào ngày 16 tháng 1 năm 2008, ông Nguyn Tn Dũng, Th tướng Vit Nam mi phê duyt “Đ án thành lp T chc Lut sư toàn quc”.

Khi phê duyt đ án, Th tướng Vit Nam xác đnh: “Người đng đu t chc lut sư toàn quc phi là người có kinh nghim hot đng thc tin, am hiu sâu sc ngh lut sư và thc tin hot đng lut sư Vit Nam, có kh năng lãnh đo, dn dt và thuyết phc đi vi đi ngũ lut sư...”.    

Các anh ch em y mun người lãnh đo ca Liên đòan Lut sư phi là lut sư lâu năm, phi có kinh nghim hat đng lut sư thì mi sát vi thc tế, sát vi bo v quyn li ca lut sư, có hiu qu hơn.

LS Nguyễn Trọng Tỵ

Cho dù Th tướng Vit Nam yêu cu: Trong năm 2008, phi thc hin xong “Đ án thành lp T chc Lut sư toàn quc” nhưng đến nay, tháng 4 năm 2009, Liên đòan Lut sư Vit Nam vn chưa ra đi.

Khi được báo đin t VietnamNet hi, vì sao li chm tr như vy, ông Lê Thúc Anh, Ch tch Hi đng lâm thi Lut sư toàn quc, cho biết: “Đây là mt t chc ngh nghip đc thù nên công tác nhân s tương đi phc tp”.

Còn ông Nguyn Văn Tho, Phó Ch tch Hi đng lâm thi Lut sư toàn quc thì tiết lDù đã đng viên nhiu lut sư gii tham gia nhưng h đu t chi vì bn công vic”.

Lut sư Nguyn Trng T, Đòan Lut sư Hà Ni, thành viên Ban Ch đo Đi hi đi biu Lut sư ln th nht, gii thích thêm lý do khiến “công tác nhân s tương đi phc tp”:

“Nói chung là có nhng ý kiến khá gay cn, nht là ca mt s anh em lut sư TP.HCM. Các anh ch em y mun người lãnh đo ca Liên đòan Lut sư phi là lut sư lâu năm, phi có kinh nghim hat đng lut sư thì mi sát vi thc tế, sát vi bo v quyn li ca lut sư, có hiu qu hơn. Quan đim chung là như vy…”

------------------------

Qúy v va nghe tóm lược quá trình hình thành và phát trin đi ngũ lut sư Vit Nam, cũng như nhng trc trc trong vic thành lp Liên đòan Lut sư Vit Nam.

Trong bài ti chúng tôi s tường thut chi tiết hơn v din biến ca “công tác nhân s” trong quá trình thành lp Liên đòan Lut sư Vit Nam và vì sao “nhiu lut sư gii t chi tham gia Hi đng Lut sư tòan quc”

Category: Tiếng nói dân chủ | Views: 787 | Added by: danchu | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Login form
Search
Our poll
Đánh giá
Total of answers: 887
Site friends
Statistics

Đang online: 1
Khách: 1
Thành Viên: 0