Chủ Nhật, 2023-10-01, 2:53 PM
Welcome Guest | RSS

Dân Chủ Cho Việt Nam

Main » 2009 » Tháng Tư » 17 » Người trong cuộc nói gì về vụ báo Du Lịch bị đình bản?
8:09 AM
Người trong cuộc nói gì về vụ báo Du Lịch bị đình bản?
2009-04-16

Tờ báo Du Lịch ấn hành toàn quốc mỗi tuần 2 số vừa bị Bộ Thông Tin Truyền Thông Việt Nam ra quyết định đình bản ba tháng, kể từ hôm 15/4/2009.

PHOTO: RFA

Trang web báo Du Lịch Việt Nam.

B Thông Tin Truyn Thông nêu rõ là trong s báo xuân K Su lãnh đo báo đã cho đăng nhng bài không chp hành s ch đo đi vi thông tin quan trng, phc tp, nhy cm.

Chp hành nhưng không đng ý

Đưc biết, s báo Xuân Du lch va nói, có bài vi ta đ “Tn mn đo xa”, phóng viên Trung Bo đã đ cao tinh thn yêu nưc ca nhng ngơi có quan đim  chng li vic Trung Quc cưng chiếm Hoàng Sa Trưng Sa ca Vit Nam.

Nam Nguyên  phng vn ông Nguyn Quc Thái Tr Lý Phó Tng Biên Tp ph trách t Du Lch. T TP.HCM  ông Thái phát biu:

Ông Nguyn Quc Thái:  Chúng tôi chp hành quyết đnh ca B Thông Tin Truyn Thông (TTTT) nhưng tôi không đng ý vi ni dung ca quyết đnh đó.

Nam Nguyên:  Thưa như vy ông không đng ý nhng đim nào?

Ông Nguyn Quc Thái:  Bi vì trong quyết đnh đó, B TTTT nói  đ kin toàn t chc, phn này chúng tôi không nói đến. Nói v nhng bài trong s báo Xuân, trong đó nêu ra bài ‘Tn mn đo xa’ ca phóng viên Trung Bo.

Đó là mt bài viết th hin nhng bc xúc lo lng và bun phin ca mt công dân mt quc gia b nơc khác xâm ln phn đt quê cha đt t ca mình. Mt biu l v lòng yêu nơc như vy, tôi nghĩ không nên b kết án.

Ô. Nguyễn Quốc Thái

Chúng tôi thy rng bài báo đó là mt bài viết th hin nhng bc xúc lo lng và bun phin ca mt công dân mt quc gia b nơc khác xâm ln phn đt quê cha đt t ca mình. Mt biu l v lòng yêu nơc như vy, tôi nghĩ không nên b kết án.

Nam Nguyên: Trong quyết đnh đình bn có nói là Báo đã không x lý đúng nhng thông tin nhy cm. Thưa điu này nên đưc hiu như thế nào?

Ông Nguyn Quc Thái:  Tôi không hiu cách suy lun ca nhng ngơi có quyết đnh đó như thế nào. Nhưng tôi đã đc li bài ca phóng viên Trung Bo, cũng như các bài khác có đưc nhc đến, tôi thy rng  không có gì sai trái trong tt c nhng bài viết đó hết.

Tôi vn t hi, phi chăng biu l mt tình cm v đt nơc ca mình, trong hoàn cnh nào đó không phù hp vi quan đim ca mt ngơi nào đó là mt cái ti. Tôi nghĩ rng lch s s xét x vic này.

Sn sàng tranh lun công khai

Nam Nguyên: Thưa ông, vi quyết đnh này tương lai Báo Du Lch s như thế nào theo s nhn đnh ca ông?  

Ông Nguyn Quc Thái: Theo như quyết đnh ca B Thông Tin Truyn Thông  đ kin toàn t chc v nhân s, thì chúng tôi không biết chiu hơng s như thế nào.

Bi vì như thế s có b nhim mi và ch trương ca ngưi mi s ra sao thì chúng tôi chưa biết rõ đưc.

Tôi không đng ý ni dung quyết đnh đình bo báo Du Lch, và tôi sn sàng tranh lun công khai vn đ này trên các phương tin truyn thông.

Ô. Nguyễn Quốc Thái

Anh Nguyn Trung Dân là Phó Tng Biên Tp Ph Trách, theo cách nói khác là Quyn Tng Biên Tp, anh đã xác nhn anh chu hình thc k lut, nếu bin pháp k lut là cn thiết thì anh s sn lòng.

Nhng nhân viên thuc quyn thì nếu có mt ngưi khác v ph trách t báo thì đó là quyn quyết đnh ca h, hin nay ban biên tp vn hot đng bình thưng, trong thi gian n bn báo Du Lch tm đình bn, các ph trang và Du Lch Online vn hot đng bình thưng.

Nam Nguyên: Thưa ông đây có phi là biu hin báo chí phi đi theo l bên phi như báo chí trong nơc tng nói ti?

Ông Nguyn Quc Thái:  Trong cuc hp trc tuyến ngày hôm qua vi ông Tng Cc Trưng Du Lch kiêm Th Trưng B Văn Hoá Th Thao và Du Lch.

Tôi có thông tin cho ông biết rng, trong ngày hi du lch Đm Sen, chúng tôi đã bán đưc my ngàn t báo ch trong mt bui sáng. Như vy chng t Báo Du Lch chúng tôi đi đúng hơng đúng nguyn vng ca ngơi đc.

Vic thay đi nhân s và t chc là quyết đnh ca cơ quan có thm quyn, nhưng quyết đnh còn li đ đình bo báo Du Lch ba tháng, thì như tôi đã trình bày là tôi không đng ý ni dung quyết đnh đó và tôi sn sàng tranh lun công khai vn đ này trên các phương tin truyn thông.

Bạn nghĩ gì quyết định đình bản báo Du Lịch của Bộ Thông tin Truyền thông VN? Hãy gửi đến Ban Việt Ngữ ý kiến của Bạn, hoặc tham gia thảo luận tại Trang blog Ban Việt ngữ RFA

Nam Nguyên: Liu yêu cu ca ông có hin thc trong bi cnh xã hi và báo chí Vit Nam hin nay thưa ông?

Ông Nguyn Quc Thái: Có mt cuc tranh lun công khai như vy thì s tt đp hơn. Nhưng có th có hay không thì không thuc thm quyn ca chúng tôi.

Nam Nguyên:  Ngoài nhng vn đ va nói, chúng tôi có thông tin là báo Du Lch hôm th Hai có đăng mt bài v v Bauxite, vn đ vn đang gây sôi ni, ri qua ngày th Ba báo b đình bn. Ông Nhn đnh gì v s kin này?

Ông Nguyn Quc Thái:  Xin các ông t nhn đnh và đánh giá, tôi xin phép đưc không bình lun vn đ này.

Nam Nguyên: Xin cm ơn ông!

Views: 822 | Added by: danchu | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Login form
Search
Our poll
Đánh giá
Total of answers: 887
Site friends
Statistics

Đang online: 1
Khách: 1
Thành Viên: 0