Thứ Tư, 2023-10-04, 3:57 PM
Welcome Guest | RSS

Dân Chủ Cho Việt Nam

Main » 2009 » Tháng Tư » 22 » Định hướng xã hội chủ nghĩa phát sinh nhiều rủi ro (phần 2)
9:07 PM
Định hướng xã hội chủ nghĩa phát sinh nhiều rủi ro (phần 2)
Trân Văn, phóng viên RFA
2009-04-21

Trân Văn tiếp tục trình bày các hậu quả tai hại khác, khi Việt Nam xây dựng nền kinh tế thị trường theo kiểu của mình.

AFP PHOTO

Cơ chế vận hành của các Tổng công ty Quốc doanh như PetroVietnam phản ảnh những bất cập của "nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN" mà Việt Nam đang theo đuổi.

Quc doanh hưởng li

Vic đính kèm “đnh hướng xã hi ch nghĩa” vào qúa trình phát trin kinh tế Vit Nam, cho phép mt s doanh nghip nhà nước th gi s đc quyn, đã nhiu ln làm chính ph Vit Nam đau đu, vì phi gii quyết c nhng xung đt li ích trong doanh gii, ln nhng mâu thun gia các doanh nghip nhà nước vi xã hi.

Lut sư Lê Công Đnh, chuyên tư vn cho doanh gii nước ngòai v đu tư ti Vit Nam, cho rng:  

“Trong mt s ngành được đánh giá là quan trng đi vi nn kinh tế quc gia. Nhà nước vn nm vai trò ch đo. Điu đó đi ngược vi xu thế th trường. Người tiêu dùng luôn phi tr giá cho điu đó.

V lâu dài, tôi nghĩ nhà nước buc phi nghĩ li, bi điu đó không ch nh hưởng đến người tiêu dùng mà còn nh hưởng đến c li ích ca nhà nước na.

Trong mt s trường hp, đc quyn khiến người tiêu dùng bt mãn, phn ng tr li thì điu đó to ra các vn đ xã hi. Vic duy trì cơ chế đc quyn không n ngay c trong thi đim này ch đng nói ti tương lai.

Trong mt s ngành được đánh giá là quan trng đi vi nn kinh tế quc gia. Nhà nước vn nm vai trò ch đo. Điu đó đi ngược vi xu thế th trường. Người tiêu dùng luôn phi tr giá cho điu đó.

LS Lê Công Định

Nếu nhà nước không nhìn ra vn đ này đ sa ngay mà ch nhìn li ích trước mt, tôi cho đó là thiếu sáng sut khi vn hành mt nn kinh tế đang phát trin.” 

Dư lun bt bình

Trên thc tế, gn như lĩnh vc nào có doanh nghip nhà nước nm gi đc quyn cũng bt n và gây bt bình trong xã hi. Rõ nht là đin.

Dù được giao các khan vn khng l đ “bo đm an ninh năng lượng” nhưng Tp đòan Đin lc luôn thiếu đin đ bán. Tình trng cúp đin liên tc và đt ngt đã khiến c sn xut ln sinh hat xã hi Vit Nam ri lon, nhiu gii bt bình.

Đu tháng 9 năm ngóai, t Tui Tr dành hn ba kỳ đ gii thiu ý kiến ca mt s lut sư và thm phán Tòa án nhân dân TP.HCM, hướng dn người tiêu dùng cách chng minh thit hi, đ có th thng trong các v kin đòi ngành đin bi thường.

Lúc đó, mt thm phán gii thích: “Không phi là xúi dân đi kin nhưng đã đến lúc các khách hàng ca ngành đin phi đng lên t bo v quyn li hp pháp ca mình”.

Tuy có mt vài doanh nghip nhà nước và gii đu tư nước ngòai được phép đu tư vào khâu sn xut đin, song Tp đòan Đin lc vn nm cht khâu truyn ti và cung ng đin, khiến li mi gi đu tư phát trin ngun đin thiếu sc hp dn và gây ra nhng rc ri mi.

Chng hn cuc đu khu v trách nhim, xy ra vào tháng trước, gia Tp đòan Đin lc và Tp đòan Du khí, do năm nay, Vit Nam có th thiếu khang 1 t kWh đin.

B Công Thương tng đ ngh tách khâu phát đin - truyn ti đin ra khi Tp đòan Đin lc nhưng b tp đòan này phn đi, vì điu đó “không phù hp vi ch trương ca Trung Ương Ðng v vic thành lp tp đoàn kinh tế”!

Th trường theo kiu VN?

Xây dng mt nn kinh tế th trường đúng nghĩa không d dàng, vì Vit Nam vn ch trương phi xây dng nn kinh tế th trường theo kiu riêng.

Đu thp niên 2000, khi ký Hip đnh Thương mi song phương vi Hoa Kỳ, Vit Nam tng đòi Hoa Kỳ phi xem Vit Nam là mt quc gia có nn kinh tế th trường chưa hoàn chnh, đ không phi thc hin ngay nhng điu, khon trong hip đnh va k.

Tuy nhiên, khi b xem là mt quc gia có nn kinh tế th trường chưa hoàn chnh, các sn phm xut khu s luôn phi đi din vi thuế chng bán phá giá, vì các yếu t cu thành giá ca sn phm không được xem là chi phí tht.

Nhng li thế v giá nhân công, cũng như điu kin t nhiên giúp gim giá thành, s không được công nhn, nên s mt hn các li thế cnh tranh và nh hưởng đến kh năng thu hút vn đu tư nước ngòai.

Khi được đ ngh nhn xét v các tác đng t bên ngòai do đính kèm “đnh hướng xã hi ch nghĩa” vi kinh tế th trường, lut sư Nguyn Vân Nam, mt người dành khá nhiu thi gian nghiên cu các quy phm pháp lut v cnh tranh, nói:

Vit Nam theo mt nguyên tc khác vi th trường t do là “th trường tư do theo đnh hướng xã hi ch nghĩa”. “Đnh hướng xã hi ch nghĩa” này là cơ s và nhm bin minh cho vic can thip ca Nhà nước vào kinh tế.

LS Nguyễn Vân Nam

“Vit Nam theo mt nguyên tc khác vi th trường t do là “th trường tư do theo đnh hướng xã hi ch nghĩa”. “Đnh hướng xã hi ch nghĩa” này là cơ s và nhm bin minh cho vic can thip ca Nhà nước vào kinh tế.

Điu này to ra mt vòng lun qun: chính ph các nước phát trin và là th trường xut khu quan trng ca Vịệt Nam có lý do đ lúc nào cũng phi cn thn xem xét v vic các doanh nghip ca Vit Nam có nhn được nhng tr cp bt hp pháp ca chính ph hay không.”

Mt thng kê được công b vào đu tháng này, cho biết: T 1994 đến nay, Vit Nam phi đi din vi 31 v kin bán phá giá và cnh tranh bt chính ca nhiu quc gia. Nếu ch tính riêng ba tháng đu năm nay, Vit Nam đi din vi hai v kin. Mt là Canada (kin giày không thm nước). Hai là Hoa Kỳ (kin túi nha đng hàng bán l).

Chưa hết, cui tháng tháng 7 năm ngóai, trang web fibre2fashion, đưa tin: Nhiu công ty Ðài Loan có cơ s sn xut ti Vit Nam và Trung Quc, đang ri hai nơi này đ chuyn vn đu tư sang Bangladesh, vì c Vit Nam ln Trung Quc, đang b Hoa Kỳ và Liên Hip Âu Châu đánh thuế chng phá giá trên nhiu sn phm, khiến h thit hi nng.

Có th nông dân nuôi cá ba sa, tôm xut khu, công nhân làm vic trong lĩnh vc  may mc, giày da,… không phân bit được kinh tế th trường và kinh tế th trường theo đnh hướng xã hi ch nghĩa khác nhau thế nào, song h có th k rt cn k v vic h khn cùng ra sao, khi sn phm do h làm ra không xut khu được, bi thuế chng bán phá giá.

Category: Việt Nam ngày nay | Views: 635 | Added by: danchu | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Login form
Search
Our poll
Đánh giá
Total of answers: 887
Site friends
Statistics

Đang online: 1
Khách: 1
Thành Viên: 0