Thứ Sáu, 2023-09-29, 8:40 AM
Welcome Guest | RSS

Dân Chủ Cho Việt Nam

Main » 2009 » Tháng Năm » 3 » Bào mòn uy tín truyền thông có giữ được “ổn định chính trị”?
6:41 AM
Bào mòn uy tín truyền thông có giữ được “ổn định chính trị”?

2009-05-01

Đến nay, Đảng và chính phủ Việt Nam vẫn xem việc duy trì sự “ổn định chính trị” là yếu tố đặc biệt quan trọng trong tiến trình cải cách để phát triển kinh tế và việc “tăng cường quản lý lĩnh vực thông tin, tuyên truyền”, được xác định như phương thức tối ưu để “giữ vững sự ổn định chính trị”.

AFP PHOTO

Việt Nam hiện có hơn 700 tờ báo nhưng tất cả điều nằm trong vòng kiểm soát, chịu sự chi phối của Đảng và Nhà nước.

Tuy nhiên, đã và đang có nhiu du hiu cho thy, cung cách qun lý, điu hành h thng truyn thông Vit Nam li đang là nguyên nhân to ra nhiu bt n, đe da sn đnh chính tr” mà Vit Nam mun gi.

Lat bài “Bào mòn uy tín truyn thông có gi được n đnh chính tr?”, vi ba kỳ, do Trân Văn thc hin, s mô t các n lc qun lý lĩnh vc thông tin, tuyên truyn, đang đe da mong mun duy trì sn đnh chính tr” ca Vit Nam hin nay như thế nào.

Tổ chức, quản lý truyền thông

Vit Nam hin có khang 700 cơ quan báo chí, bao gm báo in, đài phát thanh, đài truyn hình, vi khang 15.000 nhà báo được B Thông tin – Truyn thông cp th hành ngh.

Tt c các cơ quan báo chí Vit Nam đu có cơ quan ch qun, hoc là t chc đng hay cơ quan công quyn, hoc là các đòan th, t chc chính tr, t chc xã hi – ngh nghip ca trung ương hay đa phương.

Ngòai vic phi chp hành s ch đo, sp xếp ca cơ quan ch qun, các cơ quan báo chí Vit Nam còn b giám sát bi “Ban Tuyên giáo” ca Trung ương Đng và “Ban Tuyên giáo” ca các đa phương, nếu cơ quan ch qun ca h là nhng đơn v trc thuc tnh, thành ph.

Ban Tuyên giáo là tên gi mi nht ca b phn thay mt Đng theo dõi, ch đo nhng lĩnh vc tác đng đến “tư tưởng, nhn thc” ca công chúng.

Gn đây, sau hàng lat n lc “ci cách hành chính”, các cơ quan báo chí Vit Nam còn được c B Thông tin Truyn thông ca chính ph và các S Thông tin Truyn thông ca đa phương tham gia “theo dõi, ch đo”.

Báo chí ca nhà nước là công c thông tin ca Đng. Nhng điu Đng cho nói thì chc chn h phi nói. Điu gì không cho phép thì h không được nói.

Nhà thơ Nguyễn Tấn Cứ

Hàng tun, hàng tháng, lãnh đo các cơ quan báo chí ln lượt được Ban Tuyên giáo ca Trung ương Đng và B Thông tin Truyn thông ca chính ph triu tp đ nghe nhn xét – đánh giá v hat đng tuyên truyn ca báo gii trong tun, hoc trong tháng đã qua, cũng như nghe ph biến ch trương, đnh hướng tuyên truyn trong tun, hoc trong tháng sp ti.

Nếu có cơ quan ch qun là nhng đơn v trc thuc tnh, thành ph, các cơ quan báo chí còn phi tham d thêm nhng cuc hp tương t do Ban Tuyên giáo và S Thông tin – Truyn thông ca đa phương t chc.   

Đảng toàn quyền sinh sát

Bi xem “tư tưởng – nhn thc” là mt “mt trn quan trng”, ngòai h thng cơ quan ch qun - tuyên giáo - thông tin và truyn thông, vic b nhim nhng cá nhân lãnh đo các cơ quan báo chí luôn được xem xét cn thn và thc hin theo qui trình hết sc nghiêm ngt, tri qua nhiu buc và thường thì luôn phi có s đng ý ca tt c nhng cơ quan có liên quan như đã k.

Vietnam_Newspapers_pmu18_200.jpg
Dư luận Việt Nam xôn xao trước tin 2 phóng viên nhiều uy tín của hai tờ báo lớn nhất nước bị bắt giam và khởi tố vì những bài viết về vụ tham nhũng đánh bạc PUM18. AFP PHOTO.
Đáng ngc nhiên là được qun lý cht, được nhc nh thường xuyên nhưng càng ngày, càng có nhiu cơ quan báo chí cũng như lãnh đo cơ quan báo chí b xem là đã phm nhng “sai lm nghiêm trng”, phi “x lý nghiêm khc”.

Năm ngóai, con s nhà báo, cơ quan báo chí b k lut lp k lc chưa tng có. Ðu tiên là hai ông Huỳnh Sơn Phước và Trương Quang Vĩnh, cùng là Phó Tng Biên tp t Tui Tr TP.HCM, không được “tái b nhim”.

Đến tháng 5, ti lượt phóng viên Nguyn Văn Hi ca t Tui Tr và phóng viên Nguyn Vit Chiến ca t Thanh Niên b khi t, b tm giam ri b kết án vì “li dng các quyn t do, dân ch xâm phm li ích ca nhà nước, quyn và li ích hp pháp ca t chc, công dân”.

Bài “Tn mn đo xa” ch th hin bc xúc, bun phin ca mt công dân khi quc gia b quc gia khác xâm ln quê cha, đt t ca mình. Mt biu l v long yêu nước như vy không nên b kết án.

Ô. Nguyễn Quốc Thái

Sang tháng 8, các ông: Bùi Văn Thanh - Phó Tng biên tp t Tui Tr, ông Nguyn Quc Phong - Phó Tng biên tp t Thanh Niên, Huỳnh Văn Sánh -Tng thư ký t Thanh Niên, Dương Ðc Ðà Trang - Trưởng Văn phòng đi din ca t Tui Tr ti Hà Ni, cùng b thu hi th hành ngh, b cách chc vì liên đi trách nhim vi sai phm ca hai phóng viên đã k.

Trong đt trng pht đó, còn mt phóng viên tên là Trn Đình Dũng, ca Báo Khoa hc và Đi sng, b thu hi th hành ngh do thc hin mt phóng s nh, chp các quan chc Vit Nam ng gt trên chuyên cơ ch ông Nguyn Tn Dũng công du Hoa Kỳ hi tháng 6.

Ít tháng sau, có thêm hai ông Lý Tiến Dũng, Tng biên tp và Ðng Ngc, Phó Tng biên tp t Ði Ðoàn Kết cùng b cách chc vì “vi phm k lut tuyên truyn”.

Cui năm, đến lượt ông Lê Hòang, Tng biên tp t Tui Tr và ông Nguyn Công Khế, Tng biên tp t Thanh Niên b buc ri khi chc v lãnh đo hai t báo này. Đó là chưa k, trong năm 2008, còn hơn 20 cơ quan báo chí b pht tin.

Tuy rt nhiu người cùng nghĩ như nhà thơ Nguyn Tn C:

“Báo chí ca nhà nước là công c thông tin ca Đng. Nhng điu Đng cho nói thì chc chn h phi nói. Điu gì không cho phép thì h không được nói. Cho nên đi vi trong nước, t do thông tin là điu không th bàn được. Lut Báo chí ging như lut đi đường, anh đi trt thì h pht.

Đi vi báo chí, điu này rt đơn gin, các Tng biên tp đu là đng viên. Nếu là đng viên mà tôi bo anh không nghe thì tôi cách chc!  nhưng cách đi x vi báo gii như thế, vn khiến nhiu tng lp trong xã hi ti Vit Nam, cũng như nhiu quc gia, t chc bên ngòai Vit Nam xúc đng và phn ng.”

Nhng phn ng đó có khiến chính quyn chùn tay, thm chí chính quyn minh đnh rng là s to điu kin cho báo chí hat đng tt, song gn đây li xy ra thêm hai s kin đáng chú ý khác.

Ngày 14 tháng 4 năm nay, B Thông Tin – Truyn Thông công b quyết đnh đình bn t Du Lch trong ba tháng đ “cng c, kin toàn t chc và nhân s lãnh đo ca t báo” vì không chp hành ch đo, cho đăng nhng thông tin vi phm nghiêm trng Lut Báo chí, trên s báo Xuân 2009.

“Vi phm nghiêm trng” đó là gì? Trong mt cuc phng vn do Đài chúng tôi thc hin,  ông Nguyn Quc Thái, Tr lý Phó Tng biên tp ph trách t Du Lch, gii thích:

“Nói v nhng bài trong s báo Xuân, trong đó có bài “Tn mn đo xa” ca phóng viên Trung Bo. Chúng tôi thy rng bài “Tn mn đo xa” ch th hin bc xúc, bun phin ca mt công dân khi quc gia b quc gia khác xâm ln quê cha, đt t ca mình. Mt biu l v long yêu nước như vy không nên b kết án.”

Bạn nghĩ gì về sinh hoạt báo chí tại Việt Nam? Hãy gửi đến Ban Việt Ngữ ý kiến của Bạn, hoặc tham gia thảo luận tại Trang blog Ban Việt ngữ RFA

Hai ngày sau khi quyết đnh tm đình bn t Du Lch được công b, ngày 16 tháng 4, t Tui Tr đt ngt ngt ngang lat bài viết v hin tượng công nhân Trung Quc tràn sang Vit Nam, vi lý do phóng viên “viết không kp” dù không ai tin đó là lý do tht. 

-------------------------------

Mt nhà báo tên là Huy Đc, tng nhn xét trên blog mang tên Osin v cách hành x ca chính quyn vi báo gii: Đa s nhng t báo mà chính quyn hin thi đang ra tay chn chnh, đu t hch toán kinh doanh, có nhng t báo đã np hàng trăm t đng tin thuế cho nhà nước.

Nhng t báo y t lâu đã sng và phát trin bng tin bc ca nhân dân nhưng trên thc tế, đem li li ích thiết thc cho người dân không nhiu lm.

Nhng tiếng nói thng thn trên báo chí, ch yếu, làm cho người dân tin tưởng nhiu hơn chính quyn và Đng (v quyết tâm chng tham nhũng và dân ch t do). Nim tin mà báo chí to ra y đôi khi đã giúp “x” nhng c chế trong dân và “tháo” được rt nhiu “ngòi n”.

Nhng nim tin như vy, liu có còn không khi mà sau đt x lý báo chí hin nay, ch còn li nhng t báo ch biết ngoan ngoãn cúi đu.

Khi h thng truyn thông ch còn nhng t báo ngoan ngõan cúi đu như mong mun ca chính quyn, chính quyn có gi được sn đnh chính tr” như mình mun? Đó s là ni dung kỳ 2 ca lat bài này. Mi qúy v đón nghe…

Category: Việt Nam ngày nay | Views: 862 | Added by: danchu | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Login form
Search
Our poll
Đánh giá
Total of answers: 887
Site friends
Statistics

Đang online: 1
Khách: 1
Thành Viên: 0