Thứ Hai, 2023-12-11, 2:47 PM
Welcome Guest | RSS

Dân Chủ Cho Việt Nam

Main » 2009 » Tháng Năm » 16 » THƯỢNG BẤT CHÍNH, HẠ TẤT LOẠN
6:56 PM
THƯỢNG BẤT CHÍNH, HẠ TẤT LOẠN

 

 

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

UNICODE: http://VietTUDAN.net

Geneva, 14.05.2009

 

 

 

Tuần vừa rồi, chúng tôi viết bài QUAN ĐIỂM của VietTUDAN số 402/07.05.2009 với đầu đề CÔ ĐỌNG VÀO VIỆC CHỐNG BÔ XÍT VÀ ĐẶT CƠ SỞ KHÁNG CHIẾN. Đây không phải là lời kêu gọi mang tính cách Phong trào đấu tranh nhất thời, mà là bước đi phải đến từ những biến chuyển của tình hình Quê Hương.

 

Ngày 08.05.2009, tham dự cuộc Biểu Tình trước Liên Hiệp Quốc tại Geneva chống lại Bản Báo Cáo về Nhân Quyền của CSVN nói láo với Quốc tế, chúng tôi có dịp gặp lại một số bạn cũ đã từng đấu tranh cách đây hơn 30 năm ngay sau biến cố 30/4/75.  Trao đổi với nhau về tình hình Quê Hương, chúng tôi cũng nhận thấy rằng thái độ chai lỳ cố thủ giữ lấy quyền hành độc tài của đảng CSVN, bị sai khiến bởi Trung Cộng, buộc Dân Chúng phải nổi dậy làm ĐỘT BIẾN đối diện với Nhà Nước CSVN, nhất là đối diện với xâm lăng của Tầu đã thực sự chiếm Lãnh Thổ và Lãnh Hải Việt Nam do đảng CSVN dẫn giặc vào Nhà.

 

Tình hình diễn ra như vậy buộc lòng phải sửa sọan KHÁNG CHIẾN, đặt những CƠ SỞ KHÁNG CHIẾN CHỐNG TẦU XÂM LĂNG, DIỆT CSVN PHẢN QUỐC.

 

Viết về vấn đề này, có thể có những Nhóm sẽ công kích chúng tôi vì họ thường tuyên bố Đối Thọai, Hòa Hợp Hòa Giải và Bất Bạo Động. Có thể có những Bạn Trẻ cho rằng Lớp Già quá khích, nhớ lại quá khứ mà đấu tranh hơn là hướng về tương lai xây dựng. Thực ra đây là bước đi của tình hình đẩy đến một cuộc đấu tranh như vậy mà chúng tôi chỉ là người trình bầy bước đi đó mà thôi.

 

Bước đi được tóm tắt trong câu Tục ngữ Dân chúng rất thông dụng: “THƯỢNG BẤT CHÍNH, HẠ BẤT TUÂN“ và tiếp theo: “THƯỢNG BẤT CHÍNH, HẠ TÁC LỌAN“. Bất tuân, có thể còn bất bạo động, nhưng khi đã Tác lọan, thì phải có Bạo Dộng.

 

Dàn bài để nói rất rõ rệt như sau:

=>        Thượng Bất Chính ở những điểm nào ?

=>        Hạ đã bắt đầu Phong trào Bất Tuân

=>        Hạ sửa sọan cho Phong trào Tác Lọan

 

 

Thượng Bất Chính ở những điểm nào ?

 

Cá nhân chúng tôi rất ít viết về quá khứ tội ác của CSVN , có lẽ bởi vì chúng tôi đã rời Việt Nam từ năm 1965, nên không biết kỹ về những tội ác của CSVN như chính những vị đã là nạn nhân trực triếp. Vì vậy khi viết về quá khứ tội ác của CSVN, chúng tôi chỉ như múa rìu qua mắt thợ mà thôi. Chính vì vậy, khi viết về những Bất Chính của CSVN trong phần phân tích này, chúng tôi viết vì lợi ích cho Quê Hương Việt Nam trong tương lai mà thôi. Các Bạn Trẻ không thể nói là tôi già quá khích đấu tranh vì quá khứ, nhất nữa tôi chưa bao giờ được làm quan trong các Chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi viết đấu tranh vì tương lai Việt Nam. Sau đây là những bất chính quan trọng mà nếu CSVN vẫn khăng khăng tiếp tục những bất chính ấy, thì Dân Tộc không thể đòan kết và Đất Nước không thể phát triển:

 

1)         Bất chính thứ nhất:

            CƠ CHẾ DỘC TÀI CHÍNH TRỊ NẮM ĐỘC QUYỀN KINH TẾ

 

Đây là cái bất chính đối với tòan dân bị đảng CSVN cai trị. Ơû thời Cộng sản thuần túy, hệ thống Kinh tế là tập quyền và hòan tòan chỉ huy. Nhà Nước làm Kinh tế và bao cấp cho Dân. Nhưng ở cái Cơ Chế hiện hành, Nhà Nước tuyên bố Kinh tế Tự do Thị trường định hướng XHCH, nghĩa là Nhà Nước vẫn độc tài Chính trị và nắm luôn độc quyền Kinh tế để thu lợi cho đảng và đảng viên mà không cần phải bao cấp cho Dân chúng nữa. Đó là khía cạnh vô lương của bóc lột Kinh tế tệ hại hơn là thời kỳ Kinh tế Chỉ huy và Tập quyền thời Cộng sản thuần túy. Hãy cụ thể nói ra Cơ Chế hiện hành vô lương ở những điểm nào:

 

*          Nắm giữ tòan quyền quyết định trên tài nguyên Quốc gia gồm mặt đất bằng và nguồn khóang sản dưới đất. Cái quyền này cho phép đảng CSVN từ trên xuống dưới ăn tham nhũng để phân phối đất đai mặt bằng và bán tài nguyên khóang sản cho nước ngòai. Dân Oan là nạn nhân đặc biệt của bất chính này. Bauxite Tây Nguyên thuộc bất chính này.

 

*          Đảng CSVN được tòan quyền phân phối Ngân sách cho các Dự án. Đây là nguồn tham những cho con ông cháu cha của đảng và cho đảng viên các Tỉnh.  Đảng viên các cấp trở thành giầu có với việc lợi dụng quyết định Dự án chi tiêu Ngân qũy Quốc gia.

 

*          Những Dự án cho nước ngòai đầu tư với giá thầu rẻ, điều kiện dễ dãi cũng là nguồn ăn tham nhũng làm giầu cho đảng viên hay những thân thuộc của đảng.

 

*          Những Dự án do vốn nước ngòai mà Nhà Nước nhận nợ: mỗi Dự án đều có tham nhũng là việc bất chính cho thế hệ tương lai.

 

*          Nhà Nước nắm Nhân lực Việt Nam để bán rẻ cho tài phiệt nước ngòai đến để tổ chức sản xuất với lương rẻ mà nhân công không được quyền có Nghiệp Đòan Độc Lập để đấu tranh.

 

*          Nhà Nước cho đảng viên nắm những Tổng Công ty, Công ty quốc doanh để tiêu tiền chùa quốc gia gây Lãng phí, nắm quyền trên giới Tư doanh để có tham nhũng như mua Quotas chẳng hạn.

 

2)         Bất chính thứ hai:

            ĐỔI TÀI NGUYÊN QUỐC GIA CHO TẦU XÂM LĂNG ĐỂ GIỮ QUYỀN LỰC

 

Vụ Bauxite Tây Nguyên là một điển hình. Cho Tầu khai thác tài nguyên Quốc gia bất chấp môi trường tại chỗ, bất chấp hậu quả tàn phá cho Miền Trung và Miền Nam, bất chấp an ninh Quốc phòng, không phải chỉ nguyên về trả giá để mua quyền lực cai trị mà còn có tiền thưởng cho cá nhân hoặc cho đảng từ kẻ xâm lăng. Đảng CSVN không những làm bất chính đối với Dân chúng hiện giờ mà còn đối với Thế hệ tương lai và Tổ tiên đã đổ máu dành tài nguyên đất nước cho con cháu. Việc để Tầu đưa nhân công tràn đầy Tây Nguyên là điều bất chính đối với Nhân lực Việt Nam đang thất nghiệp nghèo đói. Tờ FINANCIAL TIMES, ngày 06.05.2009 viết về chuyến đi Trung quốc của Nguyễn Tấn Dũng như sau:“ He recently spent a week touring China. He brought with him gifts of Vietnamese bauxite, the main raw material for aluminium”. (Oâng mới sang Tầu ở đó trong một tuần. Oâng đã mang theo mình quà tặng Bauxite Việt Nam, nguyên liệu thô để chế tạo nhôm).  Theo Financial Times, thì đây là vật triều cống Thiên Hòang Tầu ! Việc triều cống này không phải chỉ nguyên cho chức vụ của Nguyễn Tấn Dũng mà còn là mua sự che chở của Thiên Hòang Tầu để bảo vệ quyền đè nén Dân chúng con cháu Mẹ Aâu Cơ. Đây là điều bất chính tầy đình phạm đến cả DÂN TỘC VIỆT NAM. Tội bất chính này đáng bị chu di tam tộc.

 

3)         Bất chính thứ ba:

            BÁN LÃNH THỔ, LÃNH HẢI CỦA TỔ TIÊN CHO KẺ THÙ TRUYỀN KIẾP

 

Bốn ngàn năm Văn Hiến Việt Nam hay bốn ngàn năm Tổ tiên ta luôn luôn lo lắng giặc Tầu xâm lăng. Đã nhiều trăm năm, đã một ngàn năm sống trong đô hộ của giặc Tầu. Tổ Tiên ta từ TRƯNG, TRIỆU, NGÔ QUYỀN, LÝ THƯỜNG KIỆT, TRẦN HƯNG ĐẠO, LÊ LỢI, QUANG TRUNG đã huy động con cháu Mẹ ÂU CƠ nhất định giữ vững bờ cõi. Lời Vua TRẦN NHÂN TÔN còn in sâu trong mỗi học sinh Việt:“Các người chớ quên, chính nước lớn mới làm những điều bậy bạ, trái đạo. Vì rằng họ cho mình cái quyền nói một đường làm một nẻo. Cho nên cái họa lâu đời của ta là họa Tàu Hán. Chớ coi thường chuyện vụn vặt xảy ra trên biên ải. Các việc trên, khiến ta nghĩ tới chuyện khác lớn hơn. Tức là họ không tôn trọng biên giới qui ước. Cứ luôn luôn đặt ra những cái cớ để tranh chấp. Không thôn tính được ta, thì gậm nhấm ta. Họ gậm nhấm đất đai của ta, lâu dần họ sẽ biến giang san của ta từ cái tổ đại bàng thành cái tổ chim chích.Vậy nên các người phải nhớ lời ta dặn:"Một tấc đất của tiền nhân để lại, cũng không được để lọt vào tay kẻ khác". 

Ta cũng để lời nhắn nhủ đó như một lời di chúc cho muôn đời con cháu.“ (Trần Nhân Tôn)

 

Việc ký kết Biên Giới với Trung quốc không bao giờ được công bố minh bạch cho tòan Dân. Phạm Văn Đồng đã cúi đầu chấp nhận thu hẹp thềm lục địa về Biển Đông. Hòang Sa và Trường Sa nay bị Tầu xâm chiếm mà đảng CSVN còn cấm bầy tỏ lòng yêu nước, bảo vệ vẹn tòan Lãnh Thổ và Lãnh Hải. Tội bán nước, thì Trời không dung và Đất không tha.

 

4)         Bất chính thứ tư:

            CÚI ĐẦU CHẤP NHẬN CHO TẦU GIẾT CHẾT TƯƠNG LAI KINH TẾ VN

 

Cuộc Khủng hỏang Tài chánh/Kinh tế Thế giới hiện nay đang làm cho Trung quốc càng đẩy mạnh cuộc xâm lăng Kinh tế Á châu để gỡ cái bí lối tụt dốc xuất cảng sang Thị trường Hoa Kỳ và Liên Aâu. Chúng tôi đã viết dài về việc Trung quốc bỏ ra USD.25 tỉ để xâm lăng Kinh tế các nước nghèo Á châu. Chúng tôi cũng đã viết về việc hàng phế thải, tồn đọng của Trung quốc tràn xuống Việt Nam, đồng thời Trung quốc lấy những Dự án của Việt Nam để xuất cảng thiết bị và nhân công. Ngay ngày hôm qua 13.05.2009, Nhật báo FINANCIAL TIMES viết:“Chinese exports fell 23 per cent in April compared with the same month last year“(p.12) (Những xuất cảng của Trung quốc rơi xuống 23% sánh với củng tháng năm ngóai). Nhật báo THE WALL STREET JOURNAL, ngày 13.05.2009, cũng tuyên bố như vậy:“Chinese exports continue to slide. China’s exports fell 22.6%from a year earlier.“(p.8) (Những xuất cảng Trung quốc tiếp tục trượt xuống. Xuất cảng của Tầu rơi xuống 22.6% sánh với năm ngóai). Không xuất cảng được, hàng sẽ rót xuống Việt Nam mà đảng CSVN cúi đầu nhận.

 

 

Hạ đã bắt đầu Phong trào Bất Tuân

 

Những bất chính trên đây mà chúng tôi vừa nêu ra, đó là những bất chính mà đảng CSVN đang làm, chứ không phải là những tôi ác thuộc quá khứ. Những bất chính này sẽ tiếp tục cho tương lai Việt Nam. Cơ Chế độc tài Chính trị nắm độc quyền Kinh tế làm cho Tham nhũ, Lãng phí tràn lan. Nếu Cơ Chế ấy còn tồn tại, thì không thể nào phát triển được Đất Nước bởi lẽ con trùng Tham nhũng lan tràn làm cho đảng càng ngày càn giầu mà dân càng ngày càng nghèo đói. Khi mà người dân 75% nghèo đói, thì họ có muốn tuân theo cũng không còn sức tuân theo phục vụ được một Nhà Nước tiếp tục ăn cướp cơm của họ.

 

Dân Oan bị cướp nhà đất bất chính đã mở đầu bất tuân tập thể từ những nhóm kéo về Sài  gòn và Hà nội để biểu tình đòi phải giải quyết bất công. Nhà Nước đàn áp và giải tán họ, bắt ép họ trỡ về địa phương. Nhưng sự lừa dối của Nhà Nước vẫn tiếp tục và họ đã bất tuân trở lại Sài gòn và Hà nội. Phong trào bất tuân của Dân Oan vẫn tiếp tục cho đến ngày nay.

 

Vụ bất tuân điển hình nhất là chống lại cướp đất tại Thái Hà. Sự bất tuân của Giáo dân Hà Nội và Thái Hà vẫn nằm trong lòng mỗi người.

 

Mặc dầu bị đàn áp, giới trẻ vẫn giữ lòng bất tuân Nhà Nước CSCV bán Hòang Sa và Trường Sa cho Tầu.

 

Vụ việc dâng Tây Nguyên cho Tầu khai thác bô xít đang gây sự bất tuân rộng lớn. Giới Trí thức, Khoa học bầy tỏ sự bất tuân của mình qua hai Lá thứ gửi đảng và Nhà Nước CSVN.

 

Hòa Thượng THÍCH QUẢNG ĐỘ, nhân danh Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đã công khai kêu gọi đấu tranh “BẤT TUÂN DÂN SỰ“. Lời kêu gọi của Hòa Thượng chỉ là một sự biểu lộ cho kẻ Thượng (CSVN) biết rằng họ làm việc bất chính và Hạ (Dân chúng) ïbất tuân những điều bất chính.

 

Việc biểu lộ sự bất tuân này là một cảnh cáo cho kẻ bất chính. Đây là việc đấu tranh bằng thái độ, bằng cảnh cáo. Thực vậy, ngay cuộc sống hàng ngày, tỉ dụ dậy học một em nhỏ. Khi Thầy giáo phạt em một cách bất chính, em không phản ứng ra mặt vì sợ thầy làm bất chính nữa, nhưng em mang tinh thần không phục và tìm cách bất tuân.

 

 

Hạ sửa sọan cho Phong trào Tác Lọan

 

Từ sự bất tuân cảnh cáo hay còn e ngại quyền lực đàn áp, đến tác lọan bạo động công khai không xa, nếu Thượng vẫn cố chấp tiếp tục bất chính. Ở trên đây, chúng tôi đưa ra tỉ dụ một em bé đối với Thầy giáo. Trong lãnh vực này, tại Hoa kỳ, Đức, Thụy Điển, chúng ta đã có nhiều trường hợp Học sinh, Sinh viên đem súng bắn Giáo sư tại các trường. Một trong những lý do chính đó là khi Thượng tiếp tục làm bất chính khiến sự bất tuân trở thành hành động bạo lực chống lại quyền Thượng đè nén.

 

Tại Việt Nam, Dân Oan một số địa phương đã bị ức quá mà bầy tỏ bạo động công khai. Hình ảnh một bà Mẹ dân oan tụt quần để xỉ vả, đó là hành động bạo động bất chấp. Tại vùng Hậu giang, dân oan đã dùng xăng phun lữa đánh lại Công an đến đàn áp, bắt trói ngay trưởng Công an. Tại Đồng Nai, dân oan đã lật đốt xe Công an đến đàn áp. Tại Miền Bắc, dân oan đã biểu tình phá hủy những xe ủi đất đến san bằng đất tư của họ.

 

Khối BẤT TUÂN mỗi ngày mỗi lan rộng:

=>        Công Giáo mang lòng bất tuân qua vụ việc Tòa Khâm Sứ và Giáo xứ Thái Hà

=>        Phật Giáo kêu gọi bất tuân dân sự vì Bô xít Tây Nguyên tác hại

=>        Khối dân Thiểu số Tây Nguyên trực tiếp bị hâu quả Bô xít chắc chắn bất tuân

=>        Khối dân các Tỉnh Miền Trung và Miền Nam sẽ bị hậu quả lụt lội và bùn đỏ cũng sẽ bất tuân việc cho Tầu khai thác Bô xít Tây Nguyên

=>        Báo giới đã bắt đầu bất tuân vì Hòang Sa, Trường Sa và Bô xít Tây Nguyên

=>        Giới Trí thức, Khoa học đã lên tiếng mạnh bất tuân

=>        Ngay trong đảng, Võ Nguyên Giáp đã bất tuân. Uûy Ban Nhân Dân Tỉnh Đà Nẵng đã công khai  chỉ định ông Đặng Công Ngữ, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng làm chủ tịch huyện đảo Hòang Sa. Đây là hành động bất tuân.

 

Việc bất tuân khi Thượng bất chính, đó là cảnh cáo. Nhưng Bộ Chính Trị, với sức ép của Tầu, dường như tìm cách tránh né việc cảnh cáo này. Nếu Thượng cố chấp không nghe lời cảnh cáo mà tiếp tục làm bất chính nữa, thì tình trạng BẤT TUÂN sẽ chuyển thành TÁC LỌAN. Chính việc dự phòng TÁC LỌAN này, mà chúng tôi thấy phải sửa sọan những Cơ sở (Tổ) cho một Phong trào Kháng chiến “CHỐNG TẦU XÂM LĂNG, DIỆT CSVN PHẢN QUỐC“ để khi Thượng (CSVN) vẫn bất chính và Hạ (Dân) TÁC LỌAN xẩy ra (tất yếu xẩy ra), chúng ta đã có Cơ sở đấu tranh được Dân chúng mọi giới ủng hộ. Trong bài QUAN ĐIỂN tuần trước, chúng tôi đã đề nghị tóm lược:

 

Tại Quốc nội:

 

1)         Tổ Thông tin, Phổ biến những tai hại Bô xít Tây Nguyên

            Tiếp tục thông tin, phổ biến những nguy hại khai thác Bô xít

2)         Tổ đánh phá những lao động Tầu chệt ra khỏi Khu vực Khai thác

            Khi những lao động Tầu chệt ra khỏi khu Khai thác, họ không có an ninh

3)         Tổ đánh phá việc chuyên chở Alumium từ nơi Khai thác đến cảng.

            Con đường chuyên chở tài nguyên Việt Nam ra nước ngòai bất an

4)         Tổ đe dọa những tên trực tiếp phản quốc bán Bô xít

            Làm thế nào những tên này đi đâu cũng bị xỉ vả và bất ổn

 

Tại Hải ngọai:

 

Người Việt tỵ nạn ở tại trên 70 Quốc gia trên Thế giới. Đây là một đòan quân hòan tòan bao vây những con cháu của những tên phàn quốc bán nước cho Tầu. Để hỗ trợ cho CHỦ LỰC tại Quê Hương, tại sao chúng ta không tổ chức thành Phong trào MẠ LỴ, PHỈ NHỔ những con cháu của những tên phán quốc bán nước đang sống giữa chúng ta và đang tiêu xài xương máu của những người nghèo, tại nước ngòai. Đó là cách HỖ TRỢ cụ thể cho Quốc nội vậy.

 

Khi Phóng viên MẶC LÂM, đài RFA, phỏng vấn, Giáo sư NGUYỄN HUỆ CHI đã báo trước việc TÁC LỌAN này : “Chúng tôi vẫn lắng nghe bởi vì chúng tôi là người dân, nhưng một khi người đứng đầu tỏ ra không tiếp nhận được cái tình cảm yêu nước tích luỹ từ hàng nghìn năm của dân tộc thì chính là các anh đối đầu với một vấn nạn rất lớn.” Bác sĩ NGUYỄN ĐAN QUẾ cũng tuyên bố:” Nếu không ngưng ngay việc khai thác bauxite Tây Nguyên, việc tất yếu có thể xẩy ra, là các sắc dân thiểu số ở Tây Nguyên và toàn dân tộc sẽ chứng tỏ cho Bộ chính trị biết rằng sự độc hại của bauxite sẽ tiêu diệt độc tài trước khi trở thành đại họa cho toàn dân.”

 

Đặt CƠ SỞ cho Phong trào Kháng chiến là tiên liệu vậy !

 

 

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Geneva, 07.05.2009

Category: Việt Nam ngày nay | Views: 1196 | Added by: danchu | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Login form
Search
Our poll
Đánh giá
Total of answers: 887
Site friends
Statistics

Đang online: 1
Khách: 1
Thành Viên: 0