Thứ Năm, 2022-01-27, 1:54 PM
Welcome Guest | RSS

Dân Chủ Cho Việt Nam

Main » 2009 » Tháng Năm » 18 » ''Đỉnh cao trí tuệ'' vô trách nhiệm, vô đạo đức, bất nhân, gian manh và xảo trá!
7:43 AM
''Đỉnh cao trí tuệ'' vô trách nhiệm, vô đạo đức, bất nhân, gian manh và xảo trá!
    Chế độ xã hội ở Việt Nam ngày nay càng tồn tại lâu, và người ta càng sống lâu, người ta càng tiếp tục chứng kiến CSVN làm nhiều hành động thể hiện tính ngu muội, cố chấp, vá víu, “đánh bùn sang ao”, phản lại tiền bộ chính đáng của con người và xã hội:

    Trong khi khối Liên Xô và Đông Âu đã biết mở mắt khước từ chủ nghĩa Cộng Sản, sau 70 năm khống chế, thì Đảng Cộng sản Việt Nam nằm trong vòng ảnh hưởng Trung quốc, vẫn bảo thủ một chủ nghĩa lỗi thời và từ đó ngăn chặn công cuộc dân chủ hóa và đổi mới ở các lãnh vực khác.

    Người ta lầm tưởng là kinh tế quyết định mọi sự, nhưng thực sự mọi cuộc đổi mới kinh tế phải đi liền với mọi mặt cải cách xã hội chính trị. Nếu có tiến bộ kinh tế mà không có điều chính đồng bộ uyển chuyển về các mặt khác của xã hội, thì xã hội sẽ đi đến bế tắc. Chuyên chế độc tài toàn trị đơn nguyên là nguyên nhân cơ bản của mọi nguyên nhân.

    Ta thử lược qua mấy mặt của xã hội Việt Nam ngày nay. Ngoại trừ một số tiến bộ cũ thể do đ1ong góp của các thành phần khác trong xã hội, người ta thấy những

    Học Tập Cải Tạo

    Sai lầm trong chính sách cơ bản là biến đổi công việc học tập cải tạo chính trị ngắn hạn và chính đáng cần thiết cho dân, quân, cán chính VNCH thành một hành động hận thù, bất nhân, tàn bạo kéo dài của VNDCCH. Từ tàn bạo và dối trá đó, CSVN đã kích động thêm hận thù - như đâm lao thì phải theo lao - thay vì ccần ủng có tính nhân bản và tình đoàn kết toàn dân hai miền đã từ lâu vào cảnh đau khổ triền miền vì chiến tranh.

    Chính sách sai lầm đó đã dẫn đến cuộc vượt biên đau khổ, nhục nhã và bất đắc dĩ sang các nước của biết bao nhiêu người VN dưới nhiều hình thức: ODP, HO, PIP… Cộng đồng người Việt hải ngoại đã một thời gian lâu dài bị coi là phản động. Lúc tình hình VN thay đổi, thì Việt kiều lại được coi là người yêu nước, là khúc ruột ngàn dặm, khi họ gửi tiền và đem tài ba về giúp nước.

    Những biến đỗi vũ bão và những tiết lộ sau đó về thực chất chế độ CS ở Liên Xô và Đông Âu từ chung quanh năm 1990 vẫn không mở mắt những người CSVN, dù người CSVN đã xây dựng chế độ được 15 năm.

    Sợ “Diễn Biến Hòa Bình”: Cảnh Giác Không Đúng Chỗ

    Khi cộng đồng hải ngoại tiếp xúc với các luồng tiến bộ khác nhau trên thế giới và chia sẻ những quan sát và hiều biết đó cho những người ở trong nước, thì chính Đảng Cộng sản muốn ngăn chặn tiến bộ, che mắt dân trong nuớc để lừqa dối dân chúng, củng cố chế độ bằng khóm từ chống “diễn biến hòa bình”. Sợ diễn biến hòa bình có nghĩa là bịt mắt sợ ma tiến bộ!

    Ngoại Giao Bị Bao Vây Và Phân Hóa

    Vì bị cộng đồng thế giới cô lập từ 1975 đến 1990, đúng vào thời điểm chế độ Cộng sản tại Liên Xô và Đông Âu tan rã, cộng đồng hải ngoại Việt Nam dần dần hính thành, thì nền ngoại giao của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hầu như bị tê liệt.

    Nhân viên ngoại giao chỉ còn thực sự hoạt động ở một số nước nghèo đói ở Phi Châu và mấy nước còn thuộc chế độ cộng sản Liên Xô. Nhiều người làm ngành ngoại thiếu tư cách như buôn lậu á phiện Úc châu, Canada…), ngà voi, sừng tê (Phi châu..), xuất khẩu lao động (Mã Lai,…), phụ nữ trai gái vị thành niên (Cam Pu Chea, Trung quốc, Hàn quốc, Đại Loan,…), trồng cần sa (Anh quốc, Mỹ, Canada,…) lấy tiền, bài bạc, và buôn lậu đồ la, ăn cắp mỹ phẩm (Nhật Bản, …). Người Việt Nam trong cộng đồng tiến bộ thế giới làm sao còn hãnh diện về quốc gia của mình!

    Ở các nước tiền tiến Tây Phương, hoạt động ngoại giao của Việt Nam ngày nay đồng nghĩa với làm tình báo gián điệp trong cộng đồng người Việt hải ngoại và vận động tài chánh cho đất nước!

    Giáo Dục Cải Cách Lòng Vòng

    Giáo dục là chìa khóa đầu tiên để đào tạo con người, xây dựng xã hội mới về kiến thức và tư cách đạo đức Nhưng chế độ chuyên chế độc tài toàn trị kiểu mafia đã không cho phép cải cách giáo dục triệt để. Biết bao sáng kiến đề nghị cải cách giáo dục không có kết quả vì người ta lẩn tránh cải cách quasn trọng tiên quyết nền tảng là cải cách chế đồ chủ trương nền giáo dục đó.

    Chìa khóa của mọi cải cách có thể thực hiện được là một xã hội khai phóng thông thoáng dân chủ, tạo điều kiện cho sự hình thành và uốn nắn con người về tri thức và đạo đức. Thiếu lòng kính trọng những tầng lớp có giáo dục, có trí thức thực sự, thì khó đạo tạo những người có năng lực thật sự. Nhu cầu đồng bộ hóa về bằng cấp và tiêu chuẩn học vấn đã tạo ra tệ nạn mua bằng, giả bang, thi hộ, gian xảo ỏ nhiều cấp và lãnh vực xã hội.

    Tham Nhũng Tràn Lan

    Tầng lớp đảng viên và quân nhân của chế độ thiếu đào tạo giáo dục chính đáng, đế có ý thức về trách nhiệm và về tinh thần phục vụ công ích, đã tha hồ tham nhũng, nhất là họ đã được nắm quyền trong hoàn cảnh chế độ chuyên chế và hầu hết xuất thân từ hoàn cảnh xã hội nghèo khổ, thiếu thốn trước kia.

    Mạnh ai nấy tham nhũng tràn lan ở các địa phương, ớ các cấp, các ngành. Hầu như không thuốc chữa nếu không thay đổi giới cầm quyền và từ bỏ những cơ hội tăng thêm nạn tham ô bằng các nấc và biện pháp mạo danh là quản lý hành chánh và pháp luật!

    Người ta biện minh cho tham nhũng, bằng cách nói rằng xã hội nào chả thế! Nhưng sao không can đảm nói rằng người ta bê bối như thế, nhưng đất nước tôi không tiêu cực như vậy!

    Lực Lượng Võ Trang Bảo Vệ Một Đảng, Chứ Không Phải Là Một Quân Đội Quốc Gia.

    Chế độ quân sự được tổ chức kiểu mafia để bảo vệ một nhóm người. Cứ xem những người được tuyển dụng để biết họ xuất xứ từ đâu (nhiều thanh viên trộm cướp, xi ma, du đãng… được tuyển dụng vào quân đội, công an…). Thực sự nếu các thành phần xã hội, tôn giáo, … khác nhau được tuyển lựa, thì hàng ngũ quân đội hay công an đó mới là những người đại diện chân chính cho quốc gia.

    Hành động của chính quyền và công an trong vụ Tòa Khâm Sứ và Thái Hà tại Hà Nội là thí dụ điền hình, biếu trưng thực sự cho tư cách của giới cầm quyền và quân đội CHXNCNVN

    Sinh Hoạt Chính Trị Bế Tắc

    Vì chỉ có một đảng cộng sản, nên chỉ có một khuôn khổ tổ chức xã hội. Người ta nhân danh là một đảng thống nhất, nhưng thực chất vẫn là một nhóm người thiếu sáng kiến và đào tạo, thiếu những khuôn mẫu uyển chuyển cho xã hội, mỗi khi cần đáp ứng với nhu cầu trong tình thế mới.

    Các cơ chế quốc gia không hoạt động đùng chức năng: nhà nuớc, quốc hội, cơ quan, đoàn thề, mặt trận tổ quốc, tòa án,… không có thực quyền ngoài chuyên chính của Đảng.

    Luật pháp được lập ra để biện minh, hay che đậy hoạt động của Đảng chứ không phải để điều hòa xã hội và bảo vệ quyền lợi của dân. Bí mật quốc gia bị lam dụng để che đậy những hành động mờ ám phương hại đến quyền lợi nhân dân và công ích quốc gia.

    Tệ Nạn Xã Hội Gia Tăng

    Không cần thiên vị chủ quan, người ta thấy vì thiếu giáo dục và phán đoán lành mạnh, xã hội Việt Nam ngày nay bị đe dọa bởi nhiều loại tệ nạn khiếp sợ, có ảnh hưởng lâu dài cho đất nước Việt Nam. Người ta khó lòng kể xiết và mô tả đầy đủ các tệ nạn đó.

    Chỉ nhắc đền một số tệ nạn mà báo chí và công luận, truyền thông thế giới nói đến như: tệ buôn bán ma túy, trồng lậu cần sa á phiện, nạn phá thai, nan buôn bán trẻ trai gái vĩ thành niên mãi dâm, xuất khẩu lao động vô trách nhiệm kiểu “đem con bỏ chợ”. HIV/AIDS, buôn lậu nhiều loại sản vật, nạn đành bài bạc, nghiện rượu say sưa,…

    Điều đáng báo động là nhiều tệ nạn xã hội đó đã lan tràn đến tầng lớp cầm quyền và đảng viên!

    Một xã hội như vậy, mà khốn thay, chưa mở mắt được những giới có trách nhiệm cầm quyền ở Xã Hội Việt Nam ngày nay, mà họ vẫn tự đắc tự phụ cho mình là “Đỉnh Cao Trí Tuệ”!

Oakland, CA ngày 17.5.2009
Đỗ Hữu Nghiêm
Category: Chính trị | Views: 627 | Added by: danchu | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Login form
Search
Our poll
Đánh giá
Total of answers: 887
Site friends
Statistics

Đang online: 1
Khách: 1
Thành Viên: 0