Thứ Sáu, 2023-09-29, 12:07 PM
Welcome Guest | RSS

Dân Chủ Cho Việt Nam

Main » 2009 » Tháng Năm » 19 » BS Nguyễn Đan Quế đề nghị đưa VN vào lại danh sách CPC
7:52 AM
BS Nguyễn Đan Quế đề nghị đưa VN vào lại danh sách CPC

2009-05-18

Một phái đoàn thuộc Uỷ Ban Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế của Hoa Kỳ USCIRF hiện đang có mặt tại Việt Nam để tìm hiểu về tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam.

Photo courtesy of UBQTYTCTNB

Bác sĩ Nguyễn Đan Quế gặp gỡ phái đoàn USCIRF. Từ trái sang: Phó chủ tịch USCIRF Michael Cromartie, Bí thư thứ hai Đại Sứ Quán Hoa Kỳ ở Hà Nội Jane Bocklage, BS Nguyễn Đan Quế và Tiến sĩ Scott Flipse.

Phái đoàn đã tiếp xúc vi mt s nhân vt đang tranh đu cho t do tôn giáo - dân ch - nhân quyn  ti Vit Nam, trong đó có Bác sĩ Nguyn Đan Quế.

T TP.HCM, BS Nguyn Đan Quế đã k vi Trân Văn ca Đài Á Châu T Do v ni dung cuc trao đi gia ông vi phái đoàn t do tôn giáo ca Hoa Kỳ, diễn ra tại tư gia BS Nguyễn Đan Quế hôm 16-5-2009.

Trân Văn :  Thưa Bác Sĩ, U Ban T Do Tôn Giáo Quc Tế ca Hoa Kỳ đang Vit Nam và theo chúng tôi được biết thì mt trong nhng ngui mà U Ban này mun gp là ông. Xin ông cho biết là ông đã có gp h chưa?

BS Nguyn Đan Quế : Thưa, tôi có gp ri.

Trân Văn :   Ông có th cho Đài chúng tôi và thính gi ca chúng tôi biết v cuc gp được không?

BS Nguyn Đan Quế :  Vâng. Cuc gp g din ra ngày 16-5, t 16 gi đến 18 gi 15 phút, kéo dài 2 tiếng 15 phút.

Sau khi gia nhp WTO thì Vit Nam có tiến b nh mang tính cách hình thc v nhân quyn, ch còn t cui năm 2007, đu năm 2008 cho đến bây gi thì phi nói là có rt nhiu nhng vi phm v nhân quyn ti Vit Nam.

BS Nguyễn Đan Quế

Chính sách tôn giáo

Trân Văn : Trong cuc gp này, hai bên đã trao đi nhng vn đ gì, thưa Bác Sĩ?

BS Nguyn Đan Quế : Trong bui này, trao đi ch yếu là v vn đ t do tôn giáo, thì tôi cũng có trình bày vi phái đoàn là sau khi Vit Nam gia nhp Cơ quan Mu dch Thế gii WTO thì Vit Nam có tiến b nh mang tính cách hình thc v nhân quyn, ch còn t cui năm 2007, đu năm 2008 cho đến bây gi thì phi nói là có rt nhiu nhng vi phm v nhân quyn ti Vit Nam.

NguyenDanQue-uscirf-05172009b-250.jpg
Bác sĩ Nguyễn Đan Quế và ông Michael Cromartie, Phó chủ tịch USCIRF. Photo courtesy of UBQTYTCTNB
Đáng chê trách là s vi phm trm trng v t do báo chí và t do tôn giáo, t chuyn gii hn cho đến chuyn sách nhiu, cho đến chuyn b tù, cho đến chuyn bt b nhng nhà báo, nhng người viết blog hay là các v lãnh đo tôn giáo. Tôi có trình bày vi phái đoàn như vy.

Trân Văn : Thưa Bác Sĩ, v phía phía đoàn thì h có đưa ra ý kiến nào không?

BS Nguyn Đan Quế : H cũng ghi nhn và cũng có hi thêm, thì tôi cũng có nói thí d như v trưng hp Giáo Hi Pht Giáo Vit Nam Thng Nht. Tôi có nói rt rõ vi h như thế này : Giáo Hi PGVNTN có t năm 1964, trong khi thi đim này ti Min Bc thì hoàn toàn không có mt giáo hi nào như thế này c.

Sau năm 1975, sau ngày 30-4-1975, B Chính Tr - Đng CSVN mi thành lp mt cách vi vàng Giáo Hi Pht Giáo Vit Nam vi ý đ là mun thâu nhp Giáo Hi PGVNTN vào, thì h đã tht bi. Năm 1981, lúc by gi Vin Trưởng Vin Hoá Đo là Hoà thượng Thích Trí Th đã t chc trong mt bui hp và Thượng To Thích Qung Đ đã lên thay thế.

Thượng to Thích Qung Đ không chp nhn cách thng nht ca B Chính Tr - Đng CSVN và ông đã chng đi mt cách cương quyết, can đm và kiên trì cho đến ngày hôm nay. Thì tôi có đ cp đến vn đ đó.

V vn đ Thiên Chúa Giáo, tôi có đ cp đến chuyn các tài sn ca giáo hi cũng như các hot đng ca giáo hi b nhà nước kim soát, b đt dưới s kim soát ca nhà nước, nghĩa là ca B Chính Tr - Đng CSVN.

Đáng chê trách là s vi phm trm trng v t do báo chí và t do tôn giáo, t chuyn gii hn cho đến chuyn sách nhiu, cho đến chuyn b tù, cho đến chuyn bt b nhng nhà báo, nhng người viết blog hay là các v lãnh đo tôn giáo.

BS Nguyễn Đan Quế

Thế ri mun đi tu thì phi có giy phép ca nhà nước, tôi thy cái đó là không đoc; thế ri b nhim các chc sc t linh mc lên đến giám mc, hoc là t giám mc lên tng giám mc, hay t tng giám mc lên hng y, thì Vatican phi tham kho Hà Ni đ được Hà Ni đng ý.

Thế ri tôi cũng có nêu lên nhng vn đ như Thánh Kinh, sách kinh cho ti vn đ xut bn, k c t thông tin ni b đu b kim soát, k c chuyn hành l ca các giáo hi cũng b chính quyn kim soát.

Tôi có đ cp đến nhng v tranh chp đt đai Toà Tng Giám Mc Hà Ni và giáo x Thái Hà. Tôi có nói rng nhà nước đã đơn phương và dùng sc mnh đ biến hai khu dt tranh chp thành vườn hoa, và đc bit là đã m mt chiến dch bôi nh đc Tng Giám Mc Ngô Quang Kit Hà Ni trên báo chí nhà nước.

Phái đoàn cũng có tìm hiu mt s vn đ. Tôi có tóm tt và tôi nói v cái bá đo ca cng sn ch h bt các giáo hi phi đăng ký nghĩa là chu s kim soát qua cái gi là Mt Trn T Quc, tc là mt t chc ngoi vi ca Đng CSVN. Nếu mà không đăng ký thì h quy là bt hp pháp. Tôi thy cái đim đó là không được. Th hai là nhng đo lut, nhng lut l ca nhà nước thì phn nhiu là mp m, có th gii thích cách này cách khác, không được rõ ràng.

Tôi có nói ti vn đ chiến thut ca nhà cm quyn cng sn đi vi nhng tín đ ca các tôn giáo mà theo tôi là không đàng hoàng, mt mt thì d dãi, ni lng đi vi tín đ theo đo nhưng mt khác thì li kim soát gt gao nhng v lãnh đo tinh thn, thm chí canh gát, hoc b tù nếu cn.

Và mt đim na tôi có đ cp đến các lut l thì gia li nói và vic làm ca chính quyn, ca B Chính Tr - Đng CSVN, thì là bt nht, không đi đôi vi nhau.

Đi khái tôi có đ cp đến nhng vn đ đó.

Danh sách CPC

Trân Văn :  Thưa Bác Sĩ, U Ban T Do Tôn Giáo Quc Tế ca Hoa Kỳ có gii thích vi Bác Sĩ lý do h đến Vit Nam ln này không?

BS Nguyn Đan Quế : H không có gii thích nhưng mà đi khái thì ông Trưởng Phái Đoàn, tc là ông Michael Cromartie, nói vi tôi là Phái Đoàn đến Hà Ni được Phó Th Tướng Phm Gia Khiêm tiếp.

Sau đó ông Cromartie nói qua là có gp Linh mc Nguyn Văn Lý và Lut sư Nguyn Văn Đài, nhưng không gp được Lut sư Lê Th Công Nhân. Phái Đoàn li có nói đến chuyn gp mt s nhng v linh mc.

Phái Đoàn không nói lý do và tôi cũng không hi, nhưng mà rõ ràng theo tôi thì U Ban này đến đây là ln th ba thành ra rõ ràng là đ tìm hiu v vn đ vi phm t do tôn giáo ca nhà cm quyn Hà Ni tc là không theo đúng nhng li cam kết trước khi vào WTO, cũng như nhng cam kết đi vi quc tế.

Trân Văn :  Thưa Bác Sĩ, trước - trong - và sau cuc gp vi U Ban T Do Tôn Giáo Quc Tế ca Hoa Kỳ thì Bác Sĩ có gp rc ri nào t phía công an ca chính quyn Vit Nam hay không? H có đưa ra nhng cnh báo hoc là ngăn chn cuc gp ging như mt s trường hp khác không?

BS Nguyn Đan Quế : Không. H ch canh gác thôi. Canh gác bên ngoài mt ngày trước và trong cuc hp. Canh gác ngoài đường. Nhà tôi trong hm thành ra canh gác trước nhà đã đành nhưng mà bên ngoài na. Thường thường công an canh gác rt nhiu. Còn trc tiếp thì không có mt s tiếp xúc nào hết.

Trân Văn :  Thưa Bác Sĩ, canh gác vào thi đim trước - trong và sau cuc gp thì nó có khác vi nhng ngày bình thường hay không?

BS Nguyn Đan Quế : Có khác, khác hoàn toàn.

Trân Văn : Bác Sĩ có mun nói gì thêm v cuc gp này không?

Tôi thúc gic chính quyn Obama đưa tên Vit Nam tr li danh sách các quc gia cn phi quan tâm đc bit v tôn giáo, tc là danh sách CPC.

BS Nguyễn Đan Quế

BS Nguyn Đan Quế : Trong cuc hp này ông Trưởng Phái Đoàn nói vi tôi rng Phái Đoàn s có cuc gp vi Ngoi Trưởng Phm Gia Khiêm, thì ông y có hi tôi, yêu cu tôi cho mt s đ ngh c th v vn đ t do tôn giáo Vit Nam.

Trân Văn :  Và Bác Sĩ đã đ ngh ra sao?

BS Nguyn Đan Quế : Tôi có đ ngh vi ông y, th nht tôi thúc gic chính quyn Obama đưa tên Vit Nam tr li danh sách các quc gia cn phi quan tâm đc bit v tôn giáo, tc là danh sách CPC.

Đim th hai là tôi thy Toà Thánh Vatican và chính quyn Hà Ni cn phi thiết lp quan h ngoi giao càng sm càng tt. Và tôi có nói rng phía Hà Ni phi thay đi lp trường, mm mng hơn na đ có th thiết lp quan h ngoi giao vi Vatican.

Và tôi có nói thêm là chính quyn Hà Ni cn phi tiếp xúc, nói chuyn, thương tho vi Đc Tng Giám Mc Ngô Quang Kit đ tìm ra mt gii pháp tho đáng đ gii quyết vn đ tranh chp đt đai trước Toà Tng Giám Mc và giáo x Thái Hà.

Đim th ba, tôi đ ngh nhà nước Vit Nam mà quyn lc ti cao là B Chính Tr - Đng CSVN phi công nhn, phi thương thuyết vi Giáo Hi Pht Giáo Vit Nam Thng Nht. Và cuc thương thuyết phi bình đng, ngay thng, không có điu kin. Ngoài ra, B Chính Tr - Đng CSVN, nhà nước và chính quyn, cũng phi thương thuyết vi các giáo hi đc lp khác là Cao Đài và Hoà Ho.

Tôi cũng yêu cu chính quyn Hà Ni phi th ngay, ngay tc khc và vô điu kin,  tt c nhng tù nhân lương tâm, trong đó có cha Nguyn Văn Lý, Lut sư Nguyn Văn Đài, Lut sư Lê Th Công Nhân, Blogger Điếu Cày.

Thì tôi có đ ngh vi ông Trưởng Phái Đoàn như vy.

Trân Văn : Cm ơn Bác Sĩ đã dành cho Đài Á Châu T Do cuc phng vn này. Xin chào Bác Sĩ!

Category: Tiếng nói dân chủ | Views: 959 | Added by: danchu | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Login form
Search
Our poll
Đánh giá
Total of answers: 887
Site friends
Statistics

Đang online: 1
Khách: 1
Thành Viên: 0