Thứ Bảy, 2023-03-25, 1:24 PM
Welcome Guest | RSS

Dân Chủ Cho Việt Nam

Main » 2009 » Tháng Sáu » 2 » Việt Nam cần làm gì để ứng phó với Trung Quốc?
7:01 AM
Việt Nam cần làm gì để ứng phó với Trung Quốc?
Nhã Trân, phóng viên RFA
2009-06-01

Chủ quyền tại vùng tranh chấp ở Biển Đông là điều gây tranh cãi giữa một số nước Đông Nam Á và Trung Quốc.

RFA PHOTO

Sinh viên Thanh niên Việt Nam biểu tình phản đối Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa Trường Sa.

Tuy vn đ chưa đưc chính thc gii quyết, nhưng Bc Kinh đã ngang nhiên tuyên b ch quyn, đng thi có nhng hành đng bo lc, đe da đi vi Vit Nam cũng như đi vi các nưc trong khu vc. 

Nhã Trân hi chuyn Tiến sĩ Nguyn Mnh Hùng, giáo sư môn bang giao quc tế ti Đi Hc George Mason Virginia (Hoa Kỳ).

Tham vng bá quyn

Nhã Trân: Xin chào GS Nguyn Mnh Hùng. Thưa Giáo Sư, ch quyn đi vi mt s khu vc Bin Đông trong đó có phn lãnh hi thuc Vit Nam như qun đo Hòang Sa và Trường Sa đến nay vn chưa được gii quyết ngã ngũ.  Thế nhưng thi gian gn đây Trung Quc đã ngang nhiên công b bn đ lãnh hi vi ranh gii ln sang nhng vùng ca Vit Nam, đng thi mnh m phn bác khi Vit Nam trình Liên Hip Quc h sơ công b ch quyn v thm lc đa m rng.  Là mt chuyên gia trong lãnh vc bang giao quc tế, Giáo Sư có suy nghĩ gì v thái đ ca Bc Kinh?

GS Nguyn Mnh Hùng : Tôi thy th nht là vn đ lý thuyết. V ch quyn lý thuyết cô nói là Trung Quc đã tái xác nhn rng ch quyn Bin Đông ca h là vn đ bt kh tranh chp, nghĩa là h đòi qun đo Hoàng Sa và Trưng Sa tt c là ca h, thì có mt quc gia khác cũng đòi như vy, tc là nưc Vit Nam. Vit Nam cũng đòi như vy.

Thành ra hai bên có mâu thun rt ln v vn đ ch quyn trên nhng qun đo đó và do đó liên h đến vùng lãnh hi quanh hai qun đo đó. Như mình thy là Trung Quc khi h vch vùng lưi bò thì ln sang lãnh hi ca nhiu quc gia khác, thì cái đòi hi này là đòi hi rt là vô lý, không nhng không phù hp vi quc tế li còn không phù hp vi chng tích lch s na.

V phương din thc tế thì chúng ta thy th nht là Trung Quc sách nhiu nhng tàu M trong khu vc. Nhng tàu này là nhng tàu quan sát và ngưi M cho h đưc quyn đi li trong vùng bin quc tế, tc là vùng ngưi ta gi là t do đi li, tàu bè đưc t do đi li, mà Trung Quc đòi cm cn, thành ra M chc chn là không chu ri.

Khi Trung Quc vch vùng lưi bò ln sang lãnh hi ca nhiu quc gia khác, thì cái đòi hi này là đòi hi rt là vô lý, không nhng không phù hp vi quc tế li còn không phù hp vi chng tích lch s na.

GS Nguyễn Mạnh Hùng

Mc đích ca Trung Quc ln này không phi là ngăn cn M nhưng mà làm phin M. Đây là chính sách sách nhiu. Dn dn càng ngày trung Quc càng có nhiu tàu ra s làm kt đưng đi chuyn trên đưng bin, thì Trung Quc hy vng rng M s chán và chán thì không đến na, s nhưng li vùng này cho Trung Quc kim soát trên thc tế.

Nhã Trân : Và đáng nói hơn, không nhng ch khng đnh rng ch quyn ca Trung Quc ti các vùng bin tranh chp là bt kh tranh lun, Bc Kinh còn ngang nhiên cm ngư dân các nưc đánh bt cá Vnh Bc B, k c các vùng lãnh hi ca Vit Nam chiếu theo Hip Đnh Phân Ranh Gii Vnh Bc B ký kết vi Vit Nam hi năm 2000.   Xét theo quan h quc tế, hành đng ca Bc Kinh có th đánh giá ra sao?

GS Nguyn Mnh Hùng : Vic Trung Quc ra lnh cm đánh cá trong vùng bin đó ly c là bo v môi trưng và ch nói có mt tháng thôi, điu này có nghĩa là Trung Quc mun t t to nên mt tin l. Năm nào cũng nhc như vy đ ri không ai dám đến c; nếu không ai dám đến thì nó s tr thành mt tp tc quc tế và trên thc tế nó s biến Bin Đông hay là vùng mà Trung Quc gi là bin Nam Hi tr thành mt cái h Trung Quc. Trung Quc t đòi hi cái chuyn đó và t làm cái vic đó đ xem thái đ các quc gia như thế nào.

Nếu các quc gia không chng đi thì nó tr thành mt tin l. Tin l hai ba năm nhc đi nhc li s tr thành mt tp tc quc tế, và khi mà tr thành mt tp tc quc tế thì Trung Quc s biến bin đó thành vùng bin ca h. Lúc y lut ca h đưc thi hành trong vùng đó.

Quan đim ca Hoa Kỳ

Nhã Trân : Trưc thái đ ca Bc Kinh v vn đ ch quyn Bin Đông, Washington hi h tun Tháng Năm có khng đnh là M s không nhưng vùng Thái Bình Dương cho bt c quc gia nào. Giáo Sư có nghĩ rng M s không khoanh tay nhìn Trung Quc thc hin tham vng bá quyn Bin Đông, ln áp Vit Nam cũng như các nưc khác vùng Đông Nam Á?

GS Nguyn Mnh Hùng : Tuyên b đó tôi nghĩ là t nhiên thôi bi vì M là quc gia hi quân ln và nhng nưc có hi quân thì thưng thưng mun t do lưu thông trên đưng bin. T do lưu thông trên đưng bin thì nhng vùng lãnh hi càng hp li bao nhiêu thì càng tt. Ngày xưa vũng lãnh hi đó ch có 3 hi lý thôi, bây gi nó đã tăng lên 12 hi lý ri.

Thành ra bt c ngưi nào mà đòi ra ngoài cái đó na, dĩ nhiên là lut pháp quc tế cho phép mt s khác chng hn như vùng đc quyn kinh tế 200 hi lý vi li vùng đưc quyn khai thác mà h gi là vùng thm lc đa thì M không chng.

Thế nhưng có vn đ t do lưu thông bên ngoài cái 12 hi lý đó là nguyên tc mà M nht đnh phi gi, bi vì M là quc gia hi quân thì không th chp nhn cho nưc nào đi ra ngoài gii hn 12 hi lý đó đưc. Thành ra xưa nay đó là nguyên tc đu tiên.

Mỹ sẽ can thip đến mc đ nào? Vn đ là quyn li M b xâm phm đến mc đ nào? Nếu M b thách thc thì h sẽ làm.

GS Nguyễn Mạnh Hùng

Nhưng mà t trưc ti nay rt nhiu ln M đã nói là nhng tranh chp vùng đó dĩ nhiên là nh hưng đến quyn t do lưu thông trên mt bin ca nưc M và ca các quc gia khác. Và M nói rng không mun can d vào vic tranh cãi đó. H mun tt c phi gii quyết trong hoà bình. Nhưng mà h cũng nói rõ là:

- Th nht là không chp nhn quyn t do lưu thông trên đưng bin b vi phm.

VN-students-protest-china-305.jpg
Thanh niên Sinh viên Việt Nam biểu tình trước Tòa đại sứ Trung Quốc ở Hà Nội hôm 9-12-2007, phản đối Bắc Kinh xâm chiếm Hoàng Sa, Trường Sa.
- Đim th hai, h không mun mt quc gia nào tìm cách áp đt đi vi nhng công ty M (nhng công ty du) hot đng nhng vùng bin mà nhng công ty đó cho là h có quyn pháp lý đ thi hành vic đó.

Nhã Trân : Thưa, theo như nhn đnh ca Giáo Sư thì M s không đ yên cho Trung Quc thc hin tham vng bá quyn khu vc Bin Đông. Thưa ông, liu chính ph Hoa Kỳ s can thip đến mc đ nào?

GS Nguyn Mnh Hùng : Can thip đến mc đ nào? Vn đ là quyn li M b xâm phm đến mc đ nào. Nếu M b thách thc thì h làm. Thí d như là sau v tàu quan sát Impeccable, M đã c nhng tàu võ trang đi theo nhng tàu quan sát đó đ chng t là M có quyn như vy. Đó là vic ca ngưi ta, còn nhng vn đ chi tiết , thí d như Hoàng Sa - Trưng Sa thì đó là chuyn khác.

Vit Nam phi làm gì?

Nhã Trân : Thưa GS Nguyn Mnh Hùng, theo ý kiến ca ông thì Vit Nam có th làm gì trưc thái đ ngang ngưc và hành đng bá quyn ca Bc Kinh trong vùng Bin Đông?

GS Nguyn Mnh Hùng : Tôi nghĩ rng chc là chính quyn Vit Nam và các chiến lưc gia ca h cũng đã và cũng đang tìm cách đi phó ri. Nhưng mà theo ý tôi, ít nht Vit Nam phi có nhng hành đng sau đây:

Mt điu kin không có không được, là các lãnh đo Vit Nam cn phi nht trí vi nhau, các lãnh đo Vit Nam cn coi nguy cơ bá quyn Trung Quc là nguy cơ ln nht, t đó mi to ra nhng chính sách khác đựơc.

GS Nguyễn Mạnh Hùng

- Th nht, (Vit Nam) phi m mt chiến dch ngoi giao, tuyên truyn, và nếu cn thì đưa ra mt sách trng đ đưa ra cho mi quc gia, cho mi t chc quc tế, nêu rõ lp trưng Vit Nam và nêu rõ cái tham vng bá quyn ca Trung Quc Bin Đông. Và nếu h (Hà Ni) có đưc s h tr ca đng bào Vit nưc ngoài thì càng tt. Nghĩa là nói tóm li là phi công khai hoá vn đ, không đ lp liếm na. Cái chuyn này thì Vit Nam cũng đã bt đu làm ri.

- Th hai, (Vit Nam) phi siết cht thêm quan h quân s vi các nưc ln Á Châu, nhng quc gia có hi quân ln, có quan tâm ti t do lưu thông trên vùng Bin Đông, nht là nhng quc gia như Úc, Nht, n Đ. Và qua nhng quc gia đó, (Vit Nam) siết cht thêm quan h quan s vi các đng minh quân s ca h.

- Th ba, đi vi các nưc trong vùng đa phương đó thì (Vit Nam) cn phi to ra mt s cng tác, mt liên mình gia các nưc đó, nhng quyn li mà nhng nưc nh b ln ép đ làm áp lc chung, đòi hi Trung Quc phi đàm phán đa phương thay vì song phương d b Trung Quc ln áp. Điu này dĩ nhiên là Vit Nam cn phi tương nhưng thì Vit Nam phi làm thế nào, c gng làm cho t chc ASEAN thành mt t chc có xương sng ch không phi là mt t chc yếu nhưc như bây gi.

- Th tư, (Vit Nam) phi gi cht nhng gì mình đang có, tránh đ cho Trung Quc to ra mt s đã ri như là h tn công vào my cái đo còn li, nghĩa là Vit Nam phi chun b quân đi. Nếu cn thì Vit Nam phi t chiến đ to ra mt biến c quc tế. Kh năng quân s này, nếu có, cng vi các bin pháp trên đây, thì s có tính cách răn đe các hành đng táo bo, liu lĩnh ca Trung Quc.

- Nhưng mà gii pháp lâu dài, cui cùng vn phi to đi lc, phi mượn sc lc khác, ch khi ASEAN còn yếu lm. Vi đi lc này thì Vit Nam s khiến bên ngoài ASEAN.

Nhã Trân : Vi nhn xét ca Giáo Sư thì chính quyn Vit Nam liu có th thc hin được nhng điu này?

GS Nguyn Mnh Hùng : Vit Nam có quyn làm như vy, nếu Vit nam nói rõ là Vit Nam không chng Trung Quc, Vit Nam không bao vây Trung Quc, nhưng quyết lit không cho Trung Quc đàn áp.

Bạn nghĩ gì về vấn đề này? Hãy gửi đến Ban Việt Ngữ ý kiến của Bạn, hoặc tham gia thảo luận tại Trang blog Ban Việt ngữ RFA

Nhã Trân : Và ngoài 5 gii pháp này thì Vit Nam có cn làm điu gì khác không, thưa Giáo Sư?

GS Nguyn Mnh Hùng : Tt c 5 gii pháp trên đây li cn ph thuc vào mt điu kin rt là tiên quyết, mt điu kin không có không được, là các lãnh đo Vit Nam cn phi nht trí vi nhau, các lãnh đo Vit Nam cn coi nguy cơ bá quyn Trung Quc là nguy cơ ln nht, hơn c 4 nguy cơ mà Đi Hi Đng gia nhim kỳ năm 1994 đã nêu ra và c nhc đi nhc li mãi là nguy cơ tt hu, nguy cơ chch hướng, nguy cơ tham nhũng, và nguy cơ din biến hoà bình. (Vit Nam) phi coi nguy cơ bá quyn Trung Quc là quan trng nht, t đó mi to ra nhng chính sách khác đựơc.

Nhã Trân : Xin cm ơn Giáo sư Nguyn Mnh Hùng.

---------------------------

Trên đây là ý kiến ca Giáo sư-Tiến sĩ Nguyn Mnh Hùng, mt chuyên gia v bang giao quc tế trước tuyên b v ch quyn ca Trung Quc vùng tranh chp Bin Đông và các hành đng bo lc đe do đi vi Vit Nam cũng như đi vi các nước trong khu vc.

Category: Việt Nam ngày nay | Views: 620 | Added by: danchu | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Login form
Search
Our poll
Đánh giá
Total of answers: 887
Site friends
Statistics

Đang online: 1
Khách: 1
Thành Viên: 0