Chủ Nhật, 2021-10-17, 7:01 AM
Welcome Guest | RSS

Dân Chủ Cho Việt Nam

Main » 2009 » Tháng Sáu » 9 » Việt Nam và Công ước bài trừ tham nhũng
5:38 AM
Việt Nam và Công ước bài trừ tham nhũng

2009-06-08

Tình trạng tham nhũng ở Việt Nam đến nay vẫn bị đánh giá là trầm trọng và các biện pháp phòng chống dường như bất lực.

Sẽ phê chuẩn Công ước LHQ

Hôm 29 Tháng Năm, Tng Thanh Tra Chính Ph - Trn Văn Truyn, mt quan chc hàng đu v chng tham nhũng, lên tiếng vi báo gii Hà Ni là Vit Nam s sm phê chun Công Ước Chng Tham Nhũng ca Liên Hip Quc.

Thông tin đựơc đưa ra ti cuc đi thai v phòng chng tham nhũng gia chính ph và cng đng các nhà tài tr quc tế, vào lúc các nhà ngai giao nước ngòai có mt trong cuc đi thai này nói rng Vit Nam chưa thc hin được bao nhiêu hành đng c th đ trng pht nhng viên chc tham nhũng. 

Tình trng tham nhũng ti Vit Nam trong vài năm qua được k là mi lúc mt thêm trm trng và t nn này được lit kê vào mt trong nhng quc nn khi hàng lat v tham ô, tiêu cc ln liên tiếp b khám phá, như v PMU 18 B Giao Thông – Vn Ti, v Đi L Đông Tây và Môi Trường Nước TP HCM, thừơng đựợc gi là v PCI.  

Tình trng này được nhn biết bi các nhà tài tr nước ngòai và gii quan sát quc tế.  Thông tn xã Reuters hôm 28 loan tin là t nn tham nhũng đang lan rng Vit Nam và núp dưới nhiu hình thc, t nhng v tm vóc như vic các nhà thu rút rut nhng công trình xây dng cơ s h tng quy mô cho đến nhng v ph biến như cnh sát giao thông làm tin người lái xe. 

Công Ươc Chng Tham Nhũng ca LHQ, hay còn gi là Công Ước LHQ Bài Tr Tham Nhũng, ngòai các kế sách đi phó vi t nn này như điu tra các v tham ô, ra tin, bin th công qu, m tài khóa bí mt, công ứơc này còn đ cp đến công tác thu hi nhng tài sn b chiếm dng bt hp pháp, và minh bch hóa các dch v công. 

Tin Vit Nam sp thông qua Công ước LHQ Bài tr Tham Nhũng gây chú ý đi vi nhng ngừơi lâu nay biết là văn kin này đã được Vit Nam đã ký kết t hi cui năm 2003 tuy nhiên vn chưa được quc hi phê chun, và t nn dường như vn hòanh hành mnh m tuy chính quyn không ngng cho hay đang quyết lit phòng chng. 

Mi 2 tun trước, hôm 12 Tháng Năm, qua loan báo ca Th Tứơng Vit Nam - Nguyn Tn Dũng người ta được biết rng quyn thanh tra tham nhũng ri đây s đựơc ni rng. 

Hôm 22 Tháng Tư, cu Tng Bí Thư Đng - Lê Kh Phiêu lên tiếng đ ngh phi có các gii pháp mnh m trong vic chng tham nhũng. 

Thực tế tại Việt Nam

Trong khi chính ph có nhng tuyên b đi lai như va k, công lun cho là t nn xy ra mi ngày và mi nơi ti Vit Nam.  Ngừơi dân không ngng nói đến nhng v tiêu cc ln nh xy ra chung quanh h, dường như thường được bao che. 

S bao che này đôi khi đến t chính quyn các cp, hoc đáng nói hơn là t lut pháp ca Vit Nam, qua điu lut quy đnh các "bí mt ca nhà nước" và s gii hn ca quyn t do tiếp cn thông tin.

Tham nhũng tiếp tc lan tràn Vit Nam lâu nay còn được cho là mt phn vì rt nhiu trừơng hp ngừơi dân không dám t cáo do e ngi b chính quyn trù dp hay đi tượng tham ô tr thù.  Nhiu người nói rng s lo s này không phi vô căn c, nht là sau nhng v đin hình như v nhà báo Nguyn Vit Chiến b khép ti và giam cm ch vì đưa thông tin v v tiêu cc PMU 18. 

Đng CSVN tng tuyên b rng chng tham nhũng là mc tiêu hàng đu.  Thế nhưng theo nhn đnh ca các nhà tài tr, chính ph Vit Nam không đ quyết tâm đ gii quyết t nn này.  Trước nhng v tiêu cc đy tai tiếng như v PMU 18 và v PCI, Nht Bn, nước tài tr vn ODA hàng đu cho Vit Nam, đã phi lên tiếng phê phán, tho lun vi phía đi tác, và tng đình hõan ngun vn này mt thi gian. 

Trong tinh thn chng tham ô tiêu cc, phía Nht mi hôm 30 Tháng Năm va qua li cung cp thêm tài liu v v tham nhũng PCI cho cơ quan tư pháp ca Vit Nam. 

Mt s dư lun cho là công cuc phòng chng tham nhũng có th đt hiu qu hơn nếu lut pháp Vit Nam minh bch, và người t cáo được bo v, và đc bit là các thông tin liên quan đến chi tiêu ca cơ quan công quyn phi được công b rng rãi. 

Thông thường Vit Nam người ta có điu tra và thanh tra, có d tho, kết lun thanh tra - điu tra, trong nhiu trường hp cho đến nay cái d tho - kết lun ca cơ quan điu tra - thanh tra này thì vn được xem hay được ni ra là "đó là bí mt nhà nước.

LS Nguyn Văn Nam

Lut sư Nguyn Văn Nam, t nước ngòai v làm vic Vit Nam, cách đây ít ngày nói vi Đài chúng tôi:

"Trong rt nhiu trường hp thì quyn được thông tin ca người dân cao hơn quyn được gi bí mt ca nhà nước. Vit Nam liên quan trc tiếp đến vic gi bí mt nhà nước, có liên quan trc tiếp đến chng tham nhũng là ch các v vic, các s kin, các thông tin trong quá trình điu tra, thanh tra nhng v vic có liên quan ti tham nhũng.

Thông thường Vit Nam người ta có điu tra và thanh tra, có d tho, kết lun thanh tra - điu tra, trong nhiu trường hp cho đến nay cái d tho - kết lun ca cơ quan điu tra - thanh tra này thì vn được xem hay được ni ra là "đó là bí mt nhà nước".

Lâu nay quc tế trước nay tng lên tiếng trứơc tình trng tham nhũng Vit Nam và khuyến ngh chính quyn Hà Ni sm làm cho các bin pháp phòng chng thc s hu hiu.  Mt vài t chc còn t ra n lc giúp Vit Nam thc hin các kế sách đi phó vi vn nn này, như Ngân Hàng Thế Gii va loan tin s m phiên hp không chính thc vi Vit Nam vào ngày 8 Tháng Sáu Ban Mê Thut đ tho lun v mt s vn đ kinh tế, trong đó có c các vn đ điu hành công tác chng tham nhũng.

Tham nhũng, mt quc nn ca Vit Nam, đang nghiêm trng đến mc được công lun cho là không ch đe da đến ngun vn vin tr ODA cho Vit Nam mà còn đe da đến c s tn vong ca chế đ Hà Ni.

Theo như Tng Thanh Tra Chính Ph - Trn Văn Truyn loan báo trong cuc đi thai v phòng, chng tham nhũng gia chính ph và cng đng các nhà tài tr quc tế vào hôm 29 Tháng Năm, văn kin Công Ước LHQ Bài Tr Tham Nhũng đã được đưa ti Văn Phòng Th Tướng và s sm được trình lên Ch Tch Nước đ ban hành. 

Category: Hồ sơ Tham nhũng CSVN | Views: 631 | Added by: danchu | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Login form
Search
Our poll
Đánh giá
Total of answers: 887
Site friends
Statistics

Đang online: 1
Khách: 1
Thành Viên: 0