Thứ Sáu, 2023-03-24, 3:21 PM
Welcome Guest | RSS

Dân Chủ Cho Việt Nam

Main » 2009 » Tháng Sáu » 18 » Tại sao họ sợ tranh luận?
11:37 AM
Tại sao họ sợ tranh luận?
2009-06-17

Lê Công Định không phải là nhân vật nổi tiếng đầu tiên bị chính quyền bắt giữ. Trước ông, đã có những Nguyễn Văn Đài, những Lê Thị Công Nhân.

photo courtesy of blog LS Nguyễn Đăng Trừng

Luật sư Lê Công Định, người chấp bút bản Tuyên bố về Hoàng Sa và Trường Sa của Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh.

Và trước ông, đã có nhng đng nghip vp phi s đi x hà khc ca chính quyn; mt Lê Trn Lut, mt Lê Quc Quân…

Nhưng, phi đi đến trường hp Lê Công Đnh, người ta mi cht nhn ra cơn “sc” d di trong lòng dư lun. Có l, vì Lê Công Đnh khi đi t mt hoàn cnh khác, tham gia vào cuc sng vi mt điu kin khác, và đến vi đc gi - tc dư lun – bng mt con đường khác.

Công chúng với Lê Công Định

Trong mt thi gian dài, đc gi trong nước, thông qua báo chí trong nước, đã có nhiu dp được “tiếp cn” nhân vt Lê Công Đnh mt cách công khai. Nhng bài viết ca ông, đ cp đến nhiu lãnh vc khác nhau, th hin mt hình nh đy lý trí, có tri thc, tôn trng l phi, và đc bit là s công tâm.

Đc gi bên ngoài Vit Nam cũng đã biết đến ông qua nhng phát biu, nhng bài viết đng chm đến nhiu đ tài mà người trong nước né tránh. Lut sư Đnh đã tng có bài viết nói v tính “chính danh.”

S xut hin ca ông trên các phương tin truyn thông nước ngoài cũng trong tinh thn y: chính danh.

Lut sư Đnh đ cp nhiu đến các ch đ chính tr, Hiến Pháp, pháp lut, chính quyn, cai tr, vân vân… nhng vn đ ca “thượng tng kiến trúc.” Ông cũng không b qua nhng vn đ mang tính thi s, gây bc xúc trong đi sng hin ti ca dư lun.

Lut sư Đnh đã tng ký tên vào bn Kiến Ngh phn đi các d án bauxite; là người chp bút cho Tuyên B ca Đoàn Lut Sư Thành Ph H Chí Minh liên quan đến ch quyn 2 qun đo Hoàng Sa và Trường Sa; và cũng là tác gi “Hào Khí Diên Hng” được báo chí trong và ngoài nước đăng ti, lên án s nhu nhược ca đi sng hin ti, qua đó khơi gi hào khí dân tc ca quá kh.

Cơn sc ca dư lun trong nước, vì vy, là điu d hiu. Người ta đã tng “biết” v mt Lê Công Đnh như vy. Đ ri, ch trong mt ngày, ngày 13 tháng Sáu, truyn thông trong nước li rm rp v nên mt hình nh Lê Công Đnh hoàn toàn khác: mt “ti phm” “nguy him” và “phn đng.”

Lut sư Đnh đến vi công chúng, được s ng h ca đc gi mt cách lương thin. S lương thin này đã khiến c máy tuyên truyn ca truyn thông Nhà Nước b đy vào thế khó tin, to nên tâm lý ng vc và t đó ny sinh mt kh năng phn tuyên truyn.

Lê Công Định và Chính quyền

S tương phn gia nhng ri ro mà lut sư Lê Công Đnh đang đi mt so vi nhng thành công mà ông có toàn quyn th hưởng đã đy nhiu cơ quan truyn thông trong nước, và c Chính Quyn, lâm vào thế “không th tranh lun.”

Bt đu có nhng bài viết trong nước đy “thế trn” đi vào mt hướng khác, nhm hóa gii câu hi: ti sao mt người thành công như lut sư Đnh li đi vào con đường phn bin đy ri ro?

Điu này được nhn din sc nét trên mt blog có tên Everywhere Land. Xin trích:

“…Vic bt lut sư Đnh li có th có nhng tác dng khác, ngoài mong mun ca Chính quyn. T trước ti nay, nhng nhân vt bt đng chính kiến b x lý thường được chính quyn mô t hoc như nhng lão h nho, gàn d, bt đc chí, hám danh và hay cãi vt, hoc như nhng tay nga non, háu đá, hám danh, d b nước ngoài điu khin...

Nhưng ln này là mt lut sư hàng đu, người rt thành công trong s nghip, tng được báo Tui Tr trân trng gii thiu trong mt bài viết chân dung như mt hình tượng tiêu biu cho thế h tr.

S có nhng người đt câu hi: ti sao giàu có là thế, thành đt là thế, v đp là thế mà Lê Công Đnh vn không chu yên phn làm ăn li còn kêu gi dân ch, ri mun "lt đ" Chính quyn? Ngay lp tc, báo chí quc doanh đã nghĩ ra câu tr li: Vì Lê Công Đnh mun tr thành "ng c viên Tng thng".

Tóm li, vì anh ta hám danh, hám quyn lc. Câu tr li đó hn s thuyết phc được không ít người - nht là trong thi bui này, khi đo đc và nim tin là nhng th xa l hơn bao gi hết, nhiu lúc ch là cái c cho nhng li giu ct và nhng câu pha trò.

Và đi vi nhiu người, vic mt lut sư thành đt như thế dám dn thân đu tranh cho dân ch nếu không vì tin, không vì gái đp thì ch có vì quyn lc và danh vng.

Nhưng không phi ai cũng nghĩ như vy. Ngay c trong mt cuc khng hong nim tin, khng hong đo đc đang âm ĩ đc rung xã hi Vit Nam 20 năm qua, thì nhiu người vn tin rng vn có nhng người có th dn thân vì nim tin, ch không phi vì tin, vì quyn hay vì bt mãn, chán ghét.”

Nhn đnh ca blogger Everywhere Land có th xem là có cơ s. Cách đây hơn 2 năm, lut sư Lê Công Đnh đã có bài viết “Hào Khí Diên Hng,” mt bài viết cho thy tác gi nhn thc rõ s khng hong nim tin trong xã hi.

Xin gii thiu mt trích đon sau đây:

“Vì nhu nhược, chúng ta không dám phn kháng thói hch sách, nhũng nhiu ca lp quan li mi, chp nhn dùng tin vượt qua tr ngi. Đến khi nhìn li, quc nn tham nhũng và quan liêu đã lan tràn, bt tr.

Vì nhu nhược, chúng ta che tai không dám nghe li nói ngay thng, mc nhiên dung túng s di trá và xu nnh. Đến khi bng dy, đo đc đã suy đi, khó sa.

Vì nhu nhược, chúng ta hài lòng vi nhng gì đang có, c tin vào s n đnh gi to, đm mình vào nhng l hi vô nghĩa liên miên. Đến khi nghĩ li, xung quanh đã đy dy ung nht, không còn thuc cha.

Vì nhu nhược, chúng ta bt mt trước nhng bước đi vũ bão ca các dân tc láng ging. Đến khi tnh ng, s tt hu quá rõ ràng, không còn cơ may rút ngn khong cách.

Đ che giu mc cm do nhu nhược, khp nơi người ta k nhau nghe nhng bài vè châm biếm hoc ln tiếng dè bu chuyn cung đình ti t, nhưng li trong … quán nhu! Chí khí kiu “sĩ phu Bc Hà” y liu s giúp ích được gì cho công cuc chn hưng đt nước đang lúc cn hào khí Diên Hng năm xưa?”

Truyền thông Nhà nước qua vụ Lê Công Định?

Chiến dch bôi nh nhân vt Lê Công Đnh được mt s blog khác mô t như s phn bi ca gii truyn thông Nhà Nước đi vi chính nhân vt h đã tng trân trng.

Liu nhng gì h viết v Lê Công Đnh trong các bài báo t ngày 13 tháng Sáu tr đi có ph nhn được nhng gì h đã viết v nhân vt này tính t thi đim y tr v trước? Liu, chính nhng t báo này có tht s tin tưởng thông tin mà Chính Quyn trao li và ch đo h phi viết? Đc gi ca báo chí trong nước s chn ai, mt Lê Công Đnh trước hay sau thi đim 13 tháng Sáu?

Blogger Everywhere Land chn đăng mt đon chuyn ng t mt blog khác vào trong bài viết ca mình. Tác gi nói rng đon chuyn ng này là trích đon phát biu ca mt thm phán Hoa Kỳ, được đưa ra nhân v án xét x mt Đng Viên Cng Sn M. Đon văn đt li vn đ căn bn v tương quan gia Chính Quyn và cá nhân, v trách nhim ca Nhà Nước và quyn ca công dân, v ý nghĩa ca t do và quyn t do ngôn lun.

Lut sư Đnh b Vit Nam kết ti “tuyên truyn chng li Nhà Nước,” mt khái nim mơ h có tác dng ph nhn quyn bày t chính kiến. Xin kết thúc bài viết bng đon chuyn ng t blog Everywhere Land sau đây:

“Nhng người đã giành đc lp cho T quc chúng ta tin tưởng rng, mc đích sau cùng ca Nhà nước là giúp cho con người t do phát trin nhng t cht ca bn thân. Và rng trong chính ph, s thin chí đi thoi phi chiến thng bo lc hung tàn.

H trân trng t do như là mt mc tiêu, và cũng là phương tin đ đt được mc tiêu đó. H tin rng t do chính là bí mt ca hnh phúc, và lòng dũng cm là bí mt ca t do. H tin tưởng rng: được quyn suy nghĩ như mình mun và được nói lên nhng gì mình suy nghĩ là quyn bt kh phân, và là chìa khóa đ tìm ra chân lý chính tr.

Rng nếu không có t do ngôn lun, nhng cuc hi hp ch là vô b. Rng thông qua tranh lun, nhng ý tưởng hc thuyết điên r s b đánh bi. Rng k thù ln nht ca t do chính là nhng con người bt đng, vô tâm. Rng t do ngôn lun là nghĩa v chính tr và giá tr căn bn ca chính quyn Hoa Kỳ ...”
Category: Tiếng nói dân chủ | Views: 677 | Added by: danchu | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Login form
Search
Our poll
Đánh giá
Total of answers: 887
Site friends
Statistics

Đang online: 1
Khách: 1
Thành Viên: 0