Chủ Nhật, 2023-09-24, 10:32 PM
Welcome Guest | RSS

Dân Chủ Cho Việt Nam

Main » 2009 » Tháng Tám » 12 » Cuộc chiến về “Sự thật Hồ Chí Minh” bắt đầu
8:40 AM
Cuộc chiến về “Sự thật Hồ Chí Minh” bắt đầu
2009-08-11

Cuốn phim “Sự Thật về Hồ Chí Minh” được Phong trào Quốc Dân Đòi Trả Tên Sài Gòn thực hiện, vừa được phổ biến về VN cách đây hơn 3 tuần, đã gây xôn xao dư luận, khiến nhà nước Hà Nội vừa phải chính thức lên tiếng phản bác.

Photo: RFA

Hình ảnh trong phim "Sự Thật về Hồ Chí Minh".

Trong mc Câu Chuyn Hàng Tun kỳ này, Hà Giang tìm hiu và tường trình đến quý thính gi vic Báo đin t ca Đng Cng Sn Vit Nam ngày 5/8 đã đăng bài viết “Nhng thước phim trái s tht, trái đo lý" lên án nhng người làm phim là xuyên tc, bôi nh H Chí Minh, vi mc đích làm suy yếu, hy vng làm sp đ Đng Cng Sn Vit Nam.

Phim “S tht v H Chí Minh”

Cun phim “S tht v H Chí Minh” đã được nhanh chóng ph biến v Vit Nam qua nhiu ng đường, ngay sau bui ra mt rm r ti Nam Cali tháng trước, và tiếp tc ti các tiu bang khác Hoa kỳ. Sau khi v đến VN, tuy được truyn đi mt cách lén lút như mt món hàng quc cm, nhưng t nhng ngày đu tiên, phim “S tht v H Chí Minh”  đã to ngay được tiếng vang đáng k.

Lý do là ni dung phim phơi by nhng s tht vn b du kín, và đưa ra mt hình nh trái ngược vi chân dung mt H Chí Minh t trước đến gi vn được sách v trong nước mô t như mt ông thánh.

Phần 1 cuốn phim "Sự Thật về Hồ Chí Minh".


Phim do Phong Trào Quốc Dân Đòi Trả Tên Sài Gòn thực hiện.

(RFA không chịu trách nhiệm về nội dung cuốn phim này)

Gii tr Vit Nam, vn luôn luôn khát khao nhng lung thông tin đa chiu, đã nng nhit tiếp tay phát hành cun phim, bng cách nhân lên, ri truyn tay cho nhau xem, hay ti nó lên mng lưới internet qua nhiu trương mc ca You Tube, ri t đó qung bá trên hàng trăm blogs khác nhau. 

Nh thế, mi trương mc You Tube đăng ti cun phim này đã được hàng chc ngàn người vào xem, to ra nhng tiếng bàn tán râm ran trong sân trường hay trên các din đàn đin t.

Hà Nội phản bác

Sau gn 3 tun l im lng, nhà cm quyn Vit Nam cui cùng đã chính thc tn công cun phim “S tht v H Chí Minh” bng cách cho đăng bài viết có tên “Nhng thước phim trái s tht, trái đo lý" trên trang mng báo đin t ca Đng Cng Sn Vit Nam, và sau đó, đăng li trên nhng trang mng khác ca nhà nước như Quân Đi Nhân Dân và Hà Ni Mi.

Không ai ngc nhiên v vic phn công ca nhà nước! Nhưng nhiu người cho rng ni dung bài viết thiếu sc thuyết phc, vì nó đưa ra kết lun mà không có dn chng.

Đc hết bài viết “Nhng thước phim trái s tht, trái đo lý" người ta ch thy nhng câu lên án cun phim có dng ý xu mt cách chung chung như: “Mc đích ca nhng người làm phim đã rõ ràng, đó là thông qua vic xuyên tc, bôi nh H Chí Minh, h hi vng có th làm suy yếu, đi đến làm sp đ Đng Cng sn Vit Nam, thay đi con đường đi lên ch nghĩa xã hi mà Đng và nhân dân ta đã la chn”.

“Rồi nhng câu mit th nhng nhân chng sng trong cun phim như cu đi tá Bùi Tín, nhà văn Vũ Thư Hiên vi nhng câu như: “h là nhng k đào tu khi T quc, phn bi lý tưởng đã theo đui, nhiu chc năm nay không ngng viết sách, viết báo, lên các đài phát thanh vu cáo, bôi nh, xuyên tc v H Chí Minh.” ;

“Ri đến câu kết lun: “H Chí Minh, người con ưu tú ca dân tc Vit Nam được c thế gii ca ngi, ngay c k thù cũng phi kính n, chc không th hao tn mt chút uy tín nào trước s vu cáo ca nhng người làm phim. Rt tiếc nhóm làm phim đã c tình chi b chân lý đó đ tung lên mng nhng thước phim va trái s tht va trái đo lý thông thường vi mt vĩ nhân”.

Tuyt nhiên, người ta không th tìm thy bt c mt bng chng c th nào được đưa ra đ phn bác li điu mà bài báo gi nguyên văn là “nhng bng chng ba đt, không căn c.”

Dư luận nói gì?

Sau khi đc bài viết, mt ph n hin đang sng ti Hoa Kỳ đt câu hi:

“Cái s tht v huyn thoi H Chí Minh nó sai đim nào đâu? Nhng nhân chng sng, còn sng, nhng người còn sng, nhng người sng gn vi H Chí Minh nói v H Chí Minh, thì bn có tin hay không?”

Ông Nguyn Chính Kết, thành viên khi 8406,  hin đang Hoa kỳ, nói:

“Đây là mt phn ng đ mà nói ly được ca cng sn Vit Nam thôi. Đó là điu mà h vn rt thường làm, trước nhng s tht mà người trong nước hay người hi ngai nói lên. Bt kỳ mt s tht nào, cho dù tht ti đâu, khi mà bt li cho đng cng sn, bt li cho s cai tr ca h, h luôn luôn nói rng đó là xuyên tc, đó là phn s tht, đó là bóp méo s tht. H ch bác b nhng điu mi người nói bt li cho h mà thôi, và h không trưng dn chng c, h không đưa ra lp lun nào hay bng chng nào đ mà chng minh cho lun điu ca h c.”

Phê bình lp lun thiếu xác thc ca bài viết đăng trên báo cu đng cng sn Vit Nam, mt thành viên ca din đàn đin t X-càfé đã viết:

“DVD này hàm cha thông tin tp trung v c H. Có nhiu thông tin rt mi ch không phi ch nhng thông tin lượm lt trên mng mà ai cũng có th tìm được và có được (nếu như chu khó b thi gian ra tìm).

Nếu chính ph cho rng c H là đi din quc gia hoc c H thuc v chính ph và chính ph cn bo v c H như th bo v cho danh d ca quc gia thì chính ph nên có nhng phn hi xác thc, lý l và chính din đ bác b giá tr ca chiếc DVD y!”

Thành viên ký tên là Lê Văn Tun chia s tâm s qua nhng hàng ch sau: 

"Phi công nhn là người Vit hi ngoi có cơ hi tiếp cn nhiu ngun thông tin và do đó biết nhiu chuyn hơn người trong nước. Tôi còn nh cách đây khong 7, 8 năm, ông anh tôi nước ngoài v chơi, trong 1 bui cơm gia đình đã bo rng ông H chính là tác gi ca "Nhng Mu Chuyn ..." t viết sách ca ngi mình. Thế là ông y đã b phn đi kch lit t nhiu người, suýt na thì đi đến cãi vã to tiếng.

Chng hiu sao mi người khi nghe lãnh đo b ch trích li cm thy như chính mình b xúc phm. Theo tôi đó chính là do mc cm, mt kiu tinh thn dân tc quá đ và không đúng ch, không chp nhn mình thua kém. Tôi cũng cm thy hơi b sc lúc đó.

Nhưng nh vy mà tôi bt đu nghi ng, tìm hiu ri khám phá. T đó tôi không d dãi tiếp nhn thông tin chính thc na. Sau này có Internet thì vic tìm hiu s tht đã d dàng hơn nhiu lm."

Trong mt bui tho lun ca “Din đàn tranh lun dân ch  trên Paltalk vi s tham d ca c người trong nước ln hi ngai.  Mt người đã xem c cun phim “S tht v H Chí Minh” ln đc bài phn bác, bày t:

“H phng vn hu hết tt c nhng người va chm vi thc tế ca H Chí Minh, và nhng nhà s hc, hoc là nhng nhà nghiên cu t Pháp cho đến M. V giá tr ca nhng nhân vt nói v H Chí Minh nó có trng lượng. T bn thân ca nhng nhà bình lun này nó có giá tr ri, h không th tuyên truyn mt cách cu th. Thành th cái kh tín trong cun băng nó có bi nhng người bình lun trong đó.

Điu th hai, anh có th dn chng trong cun băng đó, nhng người nói v ti ác ca H Chí Minh hay nhng dn chng lch s v H Chi Minh có điu gì sai? Còn nói chung chung là cun băng này nó thiếu thuyết phc, hay là nó phn tuyên truyn, mà không dn chng được, không thuyết phc được người nghe!”

Mt blogger khác cho rng có l người phi viết bài “Nhng thước phim trái s tht, trái đo lý” cũng kh tâm vi lun điu mơ h ca mình lm, cho nên đã không dám ly tên tht, mà dùng bút hiu “Chính nghĩa”,  mt bút hiu b cho là hơi ma mai trong trường hp này.

Mt điu đáng chú ý là người viết tuy đã b công mit th nhng nhân chng trong cun phim, nhưng đã viết sai tên ca h, chng hn như Trương Nhân Tun thì gi là Trn Nhân Tun, và cu đi s Bùi Dim thì li gi tri ra là Bùi Din.

Cu đi tá CS Bùi Tín thì thy ti nghip cho người viết. Ông nói:

“Các quan trên ra lnh cho là b phim này nguy him quá, cho nên là phi đp li!  Thế nhưng mà nhng người viết bài cũng khó x. Lnh trên là phi viết, phi lên tiếng, nhưng mà đp li làm sao ni? Cho nên là h cũng buc lòng phi viết như thế. Tôi nghĩ là nhưng người viết ra, không chc đã xem k b phim, và viết ra thế h cũng không tin nhng điu mà h nói.”

Mt thành viên khác ca din đàn X-Càfé đã t phn ng vi bài viết này bng cách đưa lên nhng câu hi rt rch ròi:

“V c H là danh nhân văn hóa thế gii đã được đng và nhà nước ta đính chính công khai và rng rãi chưa hay tiếp tc ba chuyn và đăng báo?

V c H có my v (xut hin trong các sách viết v c mà cũng có cun đã được dch ra tiếng Vit nhưng l chi tiết c có v) đã được đng và nhà nước ta đính chính công khai chưa hay vn tiếp tc... l?

V c H là "Trn Dân Tiên" và "T. Lan" (l but ming nói ra và sau đó xóa béng trên trang web) đã được đng và nhà nước công b rng rãi chưa, hay là vn tiếp tc lp l?

V c H gi v đi Pháp đ nhà có chuyn CCRD và sau đó v đóng trò "mèo khóc chut" nhưng vn công b chiến dch "thn thánh" y thành công rc r, đã được đng và nhà nước công b chưa hay vn tiếp tc sơn phết?

V c H phán rng "Xuân này hơn hn myXxuân qua" khi mà bao nhiêu người dân vô ti min Trung đã chết thm (ch chng phi M Ngy) đã được đng và nhà nước vch ra chưa?

Thế thì vic gì phi hao giy, tn mc đ viết mt bài... phn đòn? Qu tht là phí công!”

Đánh giá tác dng ca bài viết, cu đi tá Bùi Tín nói:

“Nó có tác dng ngược li. Tc là nhng bn đc đc được cái bài đó li càng th tìm kiếm xem là cái bài báo đó nói tht hay không, cho nên càng kích thích cái tò mò ca h. Do đó mà cái bài báo đó có tác dng ngược li, nó gn như là qung cáo cho b phim này. Và b phim mi ra thì tôi đã được rt nhiu bn người Pháp, báo Pháp hi là b phim này đã có bn tiếng Anh và tiếng Pháp chưa? Dư lut h rt mong là sm có được bn tiếng Anh tiếng Pháp.”

Ông Nguyn Chính Kết đng ý cho rng s hu hiu ca cun phim t l thun vi phn ng ca nhà nước:

“Càng nói đúng v ông H Chí Minh bao nhiêu thì h s phi phn ng li bng cách là nói là mình xuyên tc h by nhiêu. Và nếu mà h còn phn ng v cun phim này nhìu chng nào thì đó cũng là mt du hiu cho thy rng cun phim này đã đánh đúng vào yếu huyt ca h.”

Ông nói thêm:

“Đây là mt trong nhng phn ng đu tiên ca h v vn đ này. Chc chn rng h s có nhiu bài phn ng khác na. Cun phim này theo tôi nó là mt cun phim rt có giá tr, vì có nhng nhân chng sng đng, là nhng nhà nghiên cu tht s, ni tiếng, trong đó có nhng nhà nghiên cu ngai quc, h da theo nhng tài liu ca nhiu tác gi có giá tr khác nhau trên thế gii.”

Dư lun cho rng cuc chiến v cun phim “S tht v H Chí Minh” đã thc s bt đu, và các tranh cãi v ông s ngày càng sôi ni. Phn thng s nghiêng v bên nào có th đưa ra nhng dn chng xác thc thay cho nhng lp lun mơ h.

Nhưng đa s cho rng cuc chiến quan trng  hơn là vic đòi hi quyn được biết s tht, và xã hi nào biết tôn trng quyn tìm hiu và chia s thông tin ca người dân, bng cách to cơ hi cho h được tiếp xúc vi thông tin đa chiu s là mt xã hi được phát trin lành mnh.

Chương trình Câu Chuyn Hàng Tun đến đây xin tm kết thúc, Hà Giang hn gp li quý v trong chương trình kỳ ti, mong quý v đón theo dõi…

Category: Việt Nam ngày nay | Views: 899 | Added by: danchu | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Login form
Search
Calendar
«  Tháng Tám 2009  »
SuMoTuWeThFrSa
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Our poll
Đánh giá
Total of answers: 887
Site friends
Statistics

Đang online: 1
Khách: 1
Thành Viên: 0