Chủ Nhật, 2023-09-24, 11:07 PM
Welcome Guest | RSS

Dân Chủ Cho Việt Nam

Main » 2009 » Tháng Tám » 26 » Những sự thật về “Cách Mạng Tháng Tám”
8:30 PM
Những sự thật về “Cách Mạng Tháng Tám”
Nguyễn An, phóng viên RFA
2009-08-25

64 năm trước, những ngày này trên toàn đất nước Việt Nam là những ngày sôi động bởi không khí hực lửa của một cuộc đổi đời sau ngày 19 tháng 8 năm 1945.

Photo courtesy of Wikipedia

Đoàn người tham gia cuộc mít-tinh trước cửa Bắc Bộ phủ, Hà Nội, hôm 19 tháng 8 năm 1945.

Cho đến nay, ngày này vn được sách v chính thng gi là ngày tng khi nghĩa thành công, cướp chính quyn t tay Pháp, hay t tay Pháp và Nht, hoc t tay Pháp, Nht và chính ph Trn Trng Kim.

Nhưng nếu nh li rng Nht đã đo chính Pháp t ngày 9 tháng 3, ri Nht li đã đu hàng Đng Minh t đu tháng 8 cùng năm, thì cách nói “cứơp chính quyn t tay Pháp và Nht có l không n chút nào” vì l thc dân Pháp và phát xít Nht đâu còn chính quyn đ mà cướp? Vy ch có th nói là “cướp chính quyn Trn Trng Kim” mà thôi.

Chính quyn ch ti chc tng cng 126 ngày này ra sao? Đã sp đ thế nào? Có phi là mt chính quyn bù nhìn và phn dân hi nước hay không? Nhng gì đã xy ra trên đt nứơc Vit Nam trong thi gian y rt ít được nhc đến trong các sách giáo khoa hin nay.

Đó là mt trong nhng điu mà nhc sĩ Tô Hi -năm nay 83 tui- gi là mt “l hng ln v giai đon lch s bi-hài-hùng này,” như được viết trong trang Blog ca ông, nhân dp nh li ngày 19 tháng tám ca 64 năm trứơc đây.

Mc Câu Chuyn Hàng Tun kỳ này s nói v “l hng” y, qua li ca mt s v lão thành tng tham gia, hay có mt trong nhng din biến dn dp sôi bng ca nhng ngày tháng y.

Diễn biến của 64 năm trước

Khi biên tp viên Mc Lâm ca Ban Vit Ng hi v ngày 19 tháng 8 năm 1945, tác gi cun sách ni tiếng “Hi ký ca mt thng hèn” – Nhạc sĩ Tô Hải nói:  Cái ngày 19 tháng 8 y à? Như trên Blog tôi viết đy, là tôi đi biu tình. Ai hô biu tình, có ngày ba bn ln đi biu tình. H biu tình ph, ri biu tình khu, ri biu tình thành này. Ngày 17 thì còn cm c vàng mà (cười), ngày 19 thì là mi bt đu cm c đ.”

Trong trang Blog, nhc sĩ Tô Hi nhc li nhng khonh khc lch s ngn ngi nhưng vô cùng quan trng đi vi lp thanh niên tui ông thi by gi, nhng người mà ông nói là đu “ngu ngơ, ngây thơ, di dt”, cho nên (cũng theo li ông) “s phn có th mm cười hay xé xác bt k anh nào.”

Mc lch s th nht ca giai đon này là ngày 9 tháng 3, khi Nht bt ng đo chính Pháp, đưa toàn b các viên chc và thường dân Pháp vào tri giam. Tình hình y khiến cho gii thanh niên có cm tình vi người Nht, lúc by gi là “k thù ca k thù.”

Sau 38 ngày Vit Nam không có mt chính quyn thc s nào đ điu hành đt nứơc ngoài lc lượng ca phát xít Nht, ngày 17 tháng 4 năm 1945 thì chính ph Trn Trng Kim ra đi vi thành phn là các chuyên gia trong nhiu ngành khác nhau mà ông Tô Hi gi là nhng người “hy sinh liu mình cu nước”.


Lá c ca chính ph Trn Trng Kim lúc đó màu vàng, gia có hình qu Ly màu đ và quc thiu là bài “Đăng Đàn Cung”, bi trong giai đon y, Vit Nam vn có vua là Vua Bo Đi. Đó cũng là mc lch s th hai ca giai đon này.

Mc lch s th ba là ngày 17 tháng 8 năm 1945, được nhc sĩ Tô Hi viết trong Blog ca ông như sau:

“Cho ti mt ngày (17/8/1945) Đoàn Thanh Niên ca chúng t tay cm c qu li, ming hát "Này thanh niên ơi…" đi Mít tinh chào mng chính ph Trn Trng Kim" thì mi trng mt ra rng mình đã được huy đng đi…" "Cướp chính quyn" t tay chính ph Trn Trng Kim, do Vit Minh t chc mà không biết.

Ngày 17/8/1945 Đoàn Thanh Niên ca chúng t tay cm c qu li, ming hát "Này thanh niên ơi…" đi Mít tinh chào mng chính ph Trn Trng Kim" thì mi trng mt ra rng mình đã được huy đng đi…" "Cướp chính quyn" t tay chính ph Trn Trng Kim, do Vit Minh t chc mà không biết.

Tô Hải

Tt c đu din biến rt nhanh chóng. C qu li h xung! C đ sao vàng kéo lên và mt người ,"qun nâu áo vi"đu đi béret, tay cm súng pc hoc, tht lưng đeo mt, hai qu lu đn OF (lu đn khói) ra tuyên b vài câu gì đó mà t đng xa quá nên nghe chng rõ , ch nh lõm bõm có my câu..."Chính quyn đã v tay nhân dân" và sau đó thì…. hàng ngàn người như có gài sn kim ha trong lòng đã n tung ra thành nhng khu hiu "Muôn năm!muôn năm!" long tri l đt....

Hàng chc lá c đ sao vàng được tung ra,kéo theo c hàng ngàn ngõi chy ùa sang ph thng s cũ ( xế nhà hát ln) phá ca, leo hàng rào vào chiếm ph Khâm sai đi thn. Mi vic din ra nhanh chóng, chng khác gì cái cnh t đã được xem sau này trong phim " Lê Nin vi Cách Mng Tháng 10) có trường đon chiếm Cung đin Mùa đông"!

Ch khác là , V.N,không có súng n và chính ph "bù nhìn" đi đâu? đâu?lúc đó?có ai b bt,b vào tù, b "da ct" không thì chng có ai được biết,k c t ,cho ti tn bây gi!

Cuc tng khi nghĩa như thế là xong. Có mt t cũng như không!Chng ai hay,ai biết....”

Bài viết ca nhc sĩ Tô Hi tc khc nhn được 88 li góp ý và mt bài viết, vi ni dung nói chung là cám ơn ông đã nói lên nhng điu không thy trong sách s đang được ging dy ti Vit Nam hin nay. Mt người viết như sau:

“Tôi sinh ngày 26-9-1927, là Thanh Niên Cu Quc thành hoàng Hiu, tôi cũng là mt người tham gia cướp chính quyn Hà Ni như bác. Tôi công nhn nhng điu bác k phn ánh hoàn toàn đúng tình hình lp thanh niên hc sinh Hà Ni lúc đó.

Tôi xin b sung là đến bây gi nghĩ li, tôi phi công nhn là các v trong chính ph "bù nhìn Trn Trng Kim" đu là nhng người tht s sch s, h có th yêu nước theo cách này hay cách khác nhưng chc chn là h không có chuyn li dng chc quyn đ tham nhũng đến tr thành 'quc nn".

Xin cm ơn bác.”

Lời kể của các chứng nhân

Nhc sĩ Phm Duy khi đó 24 tui đang trong Min Nam, nhưng trc tiếp tham gia vào dòng thác chuyn đng lúc by gi viết trong Hi Ký ca ông như sau:

“Sau khi Nht đu hàng, quân đi Nht Vit Nam trao tr Ph Toàn Quyn cho Ph Khâm Sai Bc B. Đ t ý chí bo v đt nước, vào ngày 17 tháng 9, công chc Hà Ni -được lnh ca v Khâm Sai Phan Kế Toi- đng ra t chc mt cuc mít-tinh trước Nhà Hát Ln Hà Ni.

Cuc mít-tinh ca các ông các bà công chc đang din tiến thì bng nhiên mt lá c đ sao vàng rt ln được th t bao lơn ca nhà hát xung, ri mt người leo lên khán đài cướp micro đ hô khu hiu và hát bài Tiến Quân Ca ca Văn Cao. Thế là cuc biu tình ca Tng Đoàn Công Chc bng nhiên biến thành cuc biu tình ca Mt Trn Vit Minh.

Phạm Duy

Cuc mít-tinh ca các ông các bà công chc đang din tiến thì bng nhiên mt lá c đ sao vàng rt ln được th t bao lơn ca nhà hát xung, ri mt người leo lên khán đài cướp micro đ hô khu hiu và hát bài Tiến Quân Ca ca Văn Cao. Thế là cuc biu tình ca Tng Đoàn Công Chc bng nhiên biến thành cuc biu tình ca Mt Trn Vit Minh.

Hai ngày sau, tc là 19 tháng 8, Vit Minh đích thân đng ra t chc mt cuc mít-tinh khng l, cũng trước nhà hát Ln Hà Ni. Sau đó, đoàn người biu tình kéo đến bao vây Bc B Ph. Ông Khâm Sai Phan Kế Toi đu hàng ngay.

Coi như cướp được quyn hành chánh ri, đoàn người kéo luôn qua tri Kh Xanh đường Đng Khánh đ cướp quyn quân s. Mt ngàn lính Bo An trong tri không kháng c, c qu Ly được h xung, c đ sao vàng được kéo lên.”

Lut sư Trn Lâm năm đó hơn 19 tui, k li trong cuc trao đi vi Biên Tp Viên Trà Mi ca Ban Vit Ng như sau:

“19 tháng 8 là tôi đang hc trung hc, thì tôi thôi hc. Thế mà tôi Hà Ni tôi không - chưa làm vic gì c, mà tôi cũng có tham gia vào cái ch Vit Minh, nhưng mà cái mc đ đến ngày 19 tháng 8 tôi tham gia ch là cm tình thôi. Và tôi được đc sách báo ca Vit Minh ch tôi chưa tham gia mt đoàn th c th nào.

Hôm Cách Mng Tháng Tám thì trước ngày CMTT thì có cướp cái Bc B Ph. Trước mt hai ngày đnh cướp cái Bc B Ph thì hôm cướp cái Bc B Ph thì tôi có tham gia. Tôi vn còn cái nh ca tôi (lúc đó) tôi đng sát cái b rào.

Còn cm nghĩ ca tôi thì thưa cô, lúc by gi mình cũng khó nói lm vì lúc by gi mình mười chín hai mươi tui nên hc hành cũng va phi thôi, ri là cũng không hiu biết gì lm , thế cho nên thy rng nó vui mng là mt, vi hai na là nó mi l, và nói tóm li chc lp" lúc by gi nó đc bit lm, thì nó như người say y cô .

Trong nhng ngày đó như là cái người mê say, b choáng y mà, b say, nhưng nói v ý thc thì chưa có gì rõ ràng lm. Mười chín hai mươi tui cũng còn ngây thơ lm, còn ng lm, cho nên by gi ý thc v chính tr cũng chưa có, ch thy rng là hình như có cái gì mi l, hình như có mt cái gì tháo ci s lng, thế thôi, ch đến mc y thôi.

Mà nó li còn có mt cái đc bit na là lúc by gi nó rm r lm, mình thì không bước vào cái rm r y, chng hn như là đi biu tình ri đi làm nhng cái này, ri tt c  mi vic nó vui mng tt đ và thy cái mi tt đ và thy như mình có cái s thay đi gì đc bit na.”

Chúng tôi cũng hi nhà báo Bùi Tín, năm đó ngoài 20, v không khí ca nhng ngày y, ông k li:

“Trước ngày 19 tháng 8 là có cuc mít-tinh ca viên chc ca Bc B (Ph) là ngày 17 tháng 8, thì trong cuc mít-tinh đó thì đi biu ca Vit Minh đã tung kênh nhau lên và đưa ra lá c đ sao vàng ri chy vòng quanh cái qung trường ca Nhà Hát Ln.

Thế mà trong cái ngày 19 tháng 8 thì cái mà tôi có n tượng sâu sc nht là sut t 3 gi chiu cho đến na đêm là ch có mt khu hiu là "ng h Vit Minh! - ng h Vit Minh! - ng h Vit Minh!", c như thếm c lên Hà Ni, nhc đi nhc li miết làm tôi nh mãi cái âm thanh đó.”

Nỗi ngậm ngùi của một thế hệ

Ngày nay, sau 64 năm vi không biết bao nhiêu nứơc đã chy qua cu, nhìn li tui thanh xuân vi bu máu nóng và lòng yêu nứơc nng nàn ca nhng ngày Cách Mng Tháng Tám, nhc sĩ Tô Hi không khi ngm ngùi cho ông cũng như cho nhng bn đng trang la:

“Cho nên là tôi bun v cái thân phn ca tôi nó như thế cho nên cũng như trong Hi Ký tôi viết toàn là s tht v nhng chuyn đó, bao nhiêu bn bè tôi chết oan, tôi dùng cái ch "mt xác", gi là đi vào cái rng chính tr mà là hai bàn tay hoàn toàn trng, cho nên lc trong cái rng đó.

Mình đi tham gia chính tr mà mình có biết làm chính tr đâu, cho nên  va hôm trước cm c vàng thì hôm sau cm c đ mà thy trong lòng ch thy cái gì c, ngây thơ đến ti nghip như thế!”

C cái lòng yêu nước mênh mông mnh m ca tui thanh xuân chúng tôi lúc by gi đã b li dng đ đng cng sn cướp chính quyn cho riêng mình, ch không phi là cướp chính quyn vì đc lp dân tc và vì t do ca người công dân.

Bùi Tín

Lut sư Trn Lâm cũng nh li:

“Bây gi mình nhiu tui ri, thế ri li gp bao nhiêu câu chuyn cái thì va ý cái thì không va ý, ri nhng mc tiêu ca Cách Mng Tháng Tám nói thế thì nói ch đến ngày hôm nay mà nhìn li nó cũng được ch n ch kia, nhưng mà nói thc thì nó như cái áo vá cô , nó cũng không được hoàn chnh lm.

Thế cho nên (tôi) cũng cm thy bây gi, phi nói cái cm tưởng bây gi, nh li thy rng cũng bun bun.”

Nhà báo Bùi Tín thì tâm s rng nh li ngày 19 tháng 8 sáu mươi tư năm trứơc, ông va thy vui mng, li va có nim cay đng. Ông vui vì nh đến không khí hng hc la ca lòng yêu nứơc rn ràng trong trái tim thanh xuân, nhưng ông cay đng bi vì:

“Cho nên tôi cay đng là gì? Là c cái lòng yêu nước mênh mông mnh m ca tui thanh xuân chúng tôi lúc by gi đã b li dng đ đng cng sn cướp chính quyn cho riêng mình, ch không phi là cướp chính quyn vì đc lp dân tc và vì t do ca người công dân.

Cho nên đến bây gi, cái cay đng đến bây gi tt c 84 triu người công dân vn không có t do cá nhân.”

Đó chc cũng là tâm s ca không ít nhng người va đ tui đôi mươi khi cuc cách mng mùa thu din ra sáu mươi tư năm trước.

Câu Chuyn Hàng Tun kỳ này dng li đây. Nguyn An kính chào quý thính gi.

Category: Chính trị | Views: 913 | Added by: danchu | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Login form
Search
Calendar
«  Tháng Tám 2009  »
SuMoTuWeThFrSa
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Our poll
Đánh giá
Total of answers: 887
Site friends
Statistics

Đang online: 1
Khách: 1
Thành Viên: 0