Thứ Tư, 2023-10-04, 7:03 PM
Welcome Guest | RSS

Dân Chủ Cho Việt Nam

Main » 2010 » Tháng Tư » 9 » Bản Kháng thư của gia đình Phật tử Giáo Hội PGVNTN
9:46 PM
Bản Kháng thư của gia đình Phật tử Giáo Hội PGVNTN

Gửi vào ngày Thứ Sáu, 09 Tháng 4, 2010.
Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế
International Buddhist Information Bureau
Bureau International d'Information Bouddhiste
Cơ quan Thông tin và Phát ngôn của Viện Hóa Ðạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
B.P. 60063 - 94472 Boissy Saint Léger cedex (France) - Tel.: (Paris) (331) 45 98 30 85
Fax : Paris (331) 45 98 32 61 - E-mail : ubcv.ibib@buddhist.com
Web : http://www.queme.net
*************************************************************************


THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS NGÀY 6.4.2010


Huynh trưởng Lê Công Cầu, Vụ trưởng Gia Đình Phật tử vụ, viết Thư Kháng nghị và Cảnh báo Quốc hội Việt Nam về sự đàn áp và sách nhiễu 29 Huynh trưởng Gia Đình Phật tử Việt Nam


PARIS, ngày 6.4.2010(PTTPGQT) - Gia Đình Phật tử Việt Nam thuộc Tổng vụ Thanh Niên, Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN), trụ sở đặt tại Chùa Giác Minh, thành phố Đà Nẵng, vừa gửi đến Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế để phổ biến Thư Kháng nghị và Cảnh báo của Huynh trưởng Lê Công Cầu, Vụ trưởng Gia Đình Phật tử Vụ, gửi ông Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội CHXHCNVN về chính sách đàn áp GHPGVNTN nói chung và công an sách nhiễu đàn áp 29 Huynh trưởng Gia Đình Phật tử Việt Nam nói riêng.

Dưới đây là toàn văn bản Kháng thư:


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VIỆN HÓA ĐẠO
TỔNG VỤ THANH NIÊN
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM
VP: Chùa Giác Minh - K356/42 đường Hoàng Diệu - Thành Phố Đà Nẵng
-------------------------------------------------------------------------
Phật Lịch 2553                                                                Số 05/GĐPTV/GT/VT

GIÁC THƯ SỐ V
VỤ TRƯỞNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VỤ
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

KÍNH GỞI: Anh Chị em Huynh trưởng Gia Đình Phật tử các cấp Quốc nội và Hải ngoại
TRÍCH YẾU: Kháng Nghị và Cảnh báo gởi đến Quốc hội Nước CHXHCNVN
(Tư liệu Gia Đình Phật tử Việt Nam)

Anh Chị Em Huynh Trưởng kính mến.

25 thế kỷ trôi qua, một con người vương giả đã đứng lên từ bỏ ngai vàng, điện ngọc, vợ đẹp, con thơ, dấn thân vào con đường nguy khó mong tìm ra chân lý giải thoát, hầu đưa chúng sanh ra khỏi con đường si mê lầm lạc và chân lý giải thoát đã hiển lộ.

25 thế kỷ trôi qua, chân lý ấy đã theo dấu chân của Ngài trải khắp lưu vực sông Hằng gieo rắc hạt giống từ bi và bình đẳng, đem tình thương đến cho vạn loại chúng sanh.

Cũng 25 thế kỷ trôi qua giáo lý từ bi là hương vị giải thoát lan tỏa khắp cõi Diêm Phù Đề, nhưng vô minh vẫn là căn bệnh trầm kha đưa nhân loại vào con đường hủy diệt dù mỗi con người, mỗi chúng sanh đều có Phật Tánh.

Phật Tánh đã bị che lấp bởi một chủ thuyết hận thù gieo điêu linh tang tóc, huynh đệ tương tàn cho cả một Dân Tộc trên ba phần tư thế kỷ và đến cả hôm nay.

Phật Tánh đã bị che lấp bởi một chủ thuyết tham tàn đưa cả một Đất Nước đến bên bờ diệt vong, và sẽ đưa cả một Dân Tộc vào con đường nô lệ.

Phật Tánh đã bị che lấp bởi một chủ thuyết vật dục đã đưa cả một nền Đạo Đức Cha Ông xuống hố thẳm tội lỗi.

Nhằm đánh thức Phật Tánh trong mỗi con người từ Lãnh Đạo cho đến Toàn Dân, từ Tăng Sĩ cho đến Cư Sĩ, Đức Đại Lão Hòa Thượng Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống kiêm Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đã ban hành Thông Điệp Xuân Canh Dần kêu gọi toàn thể Đồng Bào Hãy Cùng Đứng Lên bảo vệ toàn vẹn Đất Nước, bảo vệ hạnh phúc của Toàn Dân và bảo vệ trường tồn của Đạo Pháp từ mỗi vị trí của mình trong Cộng Đồng Dân Tộc.

Trong tinh thần Hãy Cùng Đứng Lên ấy, nhân ngày Lễ Xuất Gia của Đức Thế Tôn, tôi gởi KHÁNG NGHỊ VÀ CẢNH BÁO ĐẾN QUỐC HỘI  NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM nêu hiện trạng luân hiểm của Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam Quốc Nội đồng thời cảnh báo Quốc Hội hãy nghiêm túc nhìn lại cứu cánh của hai nền giáo dục song hành: một nền giáo dục lấy Bi-Trí-Dũng của Đạo Phật làm phương tiện và một nền giáo dục lấy Đạo Đức-Tư Tưởng của Chủ Tịch Hồ Chí Minh làm phương tiện.

KHÁNG NGHỊ VÀ CẢNH BÁO đã được gởi đến Ông Nguyễn Phú Trọng - Chủ Tịch Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Bản sao được đưa vào Giác Thư Số V nầy để Anh Chị Em  Huynh Trưởng cùng nghiên cứu và chia xẻ:


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM  THỐNG NHẤT
VIỆN HÓA ĐẠO
TỔNG VỤ THANH NIÊN
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM
VP: Chùa Giác Minh-K356/42 đường Hoàng Diệu-Thành Phố Đà Nẳng
-------------------------------------------------------------------------

KHÁNG NGHỊ VÀ CẢNH BÁO
GỞI ĐẾN QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VỤ TRƯỞNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VỤ
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

Kính Gởi:
Ông Nguyễn Phú Trọng,
Chủ Tịch Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Kính Thưa Ông Chủ Tịch Quốc Hội:

Được sự cho phép của Viện Hóa Đạo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, tôi xin nhân danh Vụ Trưởng Gia Đình Phật Tử Vụ - Gia Đình Phật Tử Việt Nam chính thức gởi văn bản Kháng Nghị và Cảnh Báo này đến Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam với những lý do sau:

LÝ DO THỨ NHẤT:
Tôi nhận định rằng:

1/. Kể từ ngày Ông Nguyễn Tấn Dũng lên làm Thủ Tướng Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đến nay, tôi đã gởi nhiều Kháng Nghị Thư lên Chính Phủ, phản đối việc Công An và Chính Quyền các địa phương liên tục sách nhiễu, khủng bố hàng Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam trực thuộc Viện Hóa Đạo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Tôi đã không hề nhận được một phản hồi nào của Chính Phủ mà ngược lại các Huynh Trưởng của chúng tôi vẫn tiếp tục bị sách nhiễu, khủng bố với một tội danh duy nhất và dai dẳng suốt hơn 30 năm nay đó là: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất là bất hợp pháp, ai tham gia sinh hoạt Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất là vi phạm pháp luật.

2/. Điều nầy đã thêm một minh chứng cụ thể rằng: Chính Phủ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam làm việc độc tài, cửa quyền, quan liêu, hách dịch, không chiụ lắng nghe ý kiến của người dân, ngay cả những ý kiến của các vị Khai Quốc Công Thần Xã Hội Chủ Nghĩa như Đại Tướng Võ Nguyên Giáp, Trung Tướng Đồng Sỷ Nguyên…, các nhà trí thức Xã Hội Chủ Nghĩa như Giáo Sư Nguyễn Huệ Chi, Nhà Giáo Phạm Toàn, Giáo Sư Nguyễn Thế Hùng trước những hiểm họa của đất nước mà mọi người dân Việt đều biết.

Với lý do thứ nhất nầy, vốn đã mất niềm tin nay tôi hoàn toàn không còn tin vào lương tâm của một nhà nước pháp quyền, cho nên tôi không gởi Kháng Nghị Thư hôm nay đến Thủ Tướng Chính Phủ nữa.
LÝ DO THỨ HAI:
Tôi nhận định rằng:

1/.Mục 7 Điều 84 Chương VI của Hiến Pháp nước Cọng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam quy định: Thủ Tướng Chính Phủ do Quốc Hội bầu. Do đó Quốc Hội phải chịu trách nhiệm trước toàn dân về hành vi của Thủ Tướng. Cho nên hành vi đàn áp Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất của Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng, Quốc Hội phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

2/. Cũng tại Mục 2 Điều 84 Chương VI nầy khẳng định: Quốc Hội giám sát tối cao hoạt động của Chính Phủ. Thế nhưng Quốc Hội đã để cho Chính Phủ tự do đàn áp Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất mà không hề có một khuyến nghị nào. Cho nên chính sách đàn áp Giáo Hội Phật Giáo Việt nam Thống Nhất của Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng, Quốc Hội phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

3/.Cũng tại Mục 2 Điều 84 Chương VI này qui định thêm: Quốc Hôi xét báo cáo của Chính Phủ. Tất nhiên trong các báo cáo của Chính Phủ phải có báo cáo chính sách đàn áp Giáo Hội  Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Nhưng Quốc Hội không hề có một biện pháp giải quyết nào mà cứ để kéo dài trên 30 năm trường mặc dù Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất không ngừng tranh đấu đòi hỏi pháp lý của mình. Vậy Quốc Hội phải chịu trách nhiệm trước chính sách đàn áp Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất của Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Với lý do thứ hai nầy, tôi mong Quốc Hội thể hiện trách nhiệm hiến định của mình cho nên hôm nay tôi gởi Kháng Nghi Thư nầy đến Ông Chủ Tịch Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

KHÁNG NGHỊ

Tôi cực lực phản đối trước Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam mọi hình thức đàn áp Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam trực thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất trong giai đoạn hiện nay, tôi xin nêu các sự kiện tiêu biểu như sau:

1/. Công An Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế đã mời 13 Huynh Trưởng đến cơ quan Chính Quyền làm việc, gồm có:
1/. Huynh trưởng Ngô Đức Tiến
2/. Huynh trưởng Nguyễn Đức Thủy
3/. Huynh trưởng Lê Văn Thọ
4/. Huynh trưởng Ma Văn Khôi
5/. Huynh trưởng Nguyễn Long
6/. Huynh trưởng Văn Minh Quân
7/. Huynh trưởng Văn Đình An
8/. Huynh trưởng Văn Tiến Phục
9/. Huynh trưởng Phạm Văn Tùng
10/. Huynh trưởng Trương Kim
11/. Huynh trưởng Trương Minh Khuyến
12/. Huynh trưởng Trương Quang Lang
13/. Huynh trưởng Đoàn Văn Thanh

Tại đây Công An đã qui tội các Huynh Trưởng tham dự Lễ Tiểu Tường của Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống ngày 23.7.2009 là sai trái, bắt buộc các Huynh Trưởng phải viết cam kết không được theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, ai theo là vi phạm pháp luật. Các Huynh Trưởng đương sự đã phản đối cáo buộc và đã không ký giấy cam kết. Cùng thời điểm nầy các Huynh Trưởng:
- Lê Thanh Phong
- Nguyễn Thị Ngọc Hà
Thuộc Gia Đình Phật Tử Quảng Nam Đà Nẵng bị Công An địa phương mời làm việc với nội dung như trên.

Riêng tại Lâm Đồng, Huynh Trưởng Nguyễn Thịnh, Đại Diện Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Miền Khuông Việt đã bị công an khủng bố và cướp mất điện thoại di động.

2/. Tiếp đó, 10 Huynh Trưởng có tên sau đây đã bị Công An Huyện Phú Vang Tỉnh Thừa Thiên - Huế bị triệu tập đến cơ quan Chính Quyền làm việc:
1/. Huynh trưởng Ngô Thị Mão
2/. Huynh trưởng Ngô Thị Hằng
3/. Huynh trưởng Nguyễn Thị Huyền
4/. Huynh trưởng Ngô Đức Phú
5/. Huynh trưởng Nguyễn Thị Sự
6/. Huynh trưởng Nguyễn Văn Mùi
7/. Huynh trưởng Trần Thị Kim
8/. Huynh trưởng Ngô Thị Lựu
9/. Huynh trưởng Ngô Thị Ni
10/. Huynh trưởng Phạm Thị Hiền
Tại đây Công An đã qui tội các Huynh Trưởng tham dự Ngày Hiếu Hạnh (Lễ Vu Lan 23.8.2009) của Gia Đình Phật Tử là sai trái. Công An đã đập bàn quát tháo bắt buộc các Huynh Trưởng phải chấm dứt sinh hoạt với Gia1o hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN). Càng thô bạo hơn là phụ huynh của các Huynh Trưởng nầy cũng bị mời đến làm việc, trong buổi làm việc họ buộc các phụ huynh phải cam kết bắt con em mình từ bỏ GHPGVNTN, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc học hành cũng như sinh kế của gia đình.

3/. Công An Thị Xã Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị đã mời các Huynh Trưởng có tên sau đây đến trụ sở Chính Quyền làm việc với lý do tham gia Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, quan hệ với Đại Đức Thích Từ Giáo, Chánh Đại Diện GHPGVNTN Tỉnh Quảng Trị và nhất là tham dự Lễ Hiệp Kỵ Thánh Tử Đạo và Thọ Cấp Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Chùa Giác Hoa (Sài Gòn) ngày 24.01.2010:
1/. Huynh Trưởng Nguyễn Hanh: phản đối không đi làm việc vì mời miệng.
2/. Huynh Trưởng Nguyễn Thanh Truyền
3/. Huynh trưởng Nguyễn Lự
4/. Đặc biệt, Huynh Trưởng Nguyễn Đắc Chiến phản đối lệnh miệng nên đã bị công an áp tải lên trụ sở làm việc sau đó áp tải về nhà ở khu phố 9 Phường 1 Thị Xã Đồng Hà thu hết huy cấp hiệu Gia Đình Phật Tử của đương sự, đồng thời hăm dọa nếu Huynh Trưởng không từ bỏ GHPGVNTN thì vợ con sẽ bị liên lụy.

Thưa Ông Chủ Tịch Quốc Hội.

Tôi khẳng định rằng: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất chưa hề bị nhà nước giải thể, vậy tham gia Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất là hợp pháp, tham dự Lễ Tiểu Tường của Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống là hợp với đạo lý dân tộc, tham dự Ngày Hiếu Hạnh của Gia Đình Phật Tử nhân dịp Lễ Vu Lan là hợp với truyền thống Phật Giáo, tham dự Lễ Thọ Cấp Huynh Trưởng là hợp Qui Chế của Tổ Chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

Tôi cực lực lên án hành vi khủng bố Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam của các cấp Chính Quyền, hành vi ấy không những vi phạm Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, mà còn chà đạp lên nền đạo lý và truyền thống của Dân Tộc, hành vi ấy Quốc Hội phải gánh chịu trách nhiệm.

CẢNH BÁO GỞI ĐẾN QUỐC HỘI

Thưa Ông Chủ Tịch.
Tôi nhận định rằng:

- Cho dù trên 90% đại biểu Quốc Hội là Đảng Viên Đảng Cộng Sản Việt Nam, thì Quốc Hội vẫn phải lo phục vụ cho toàn dân, nếu không sẽ bị kết án là Quốc hội bù nhìn.

- Điều 83 Chương VI của Hiến Pháp qui định Quốc Hội là cơ quan quyền lực cao nhất của Nước Cọng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Nhưng thực tế, trên Quốc Hội lại có một siêu quyền lực là Bộ Chính Trị Đảng Cọng Sản Việt Nam. Do đó quyền lực cao nhất nước của Quốc Hội đã bị vô hiệu hóa.

Tôi lại nhận định rằng:

Vì bị vô hiệu hóa cho nên Quốc Hội đã trở thành thụ động trước các chủ trương của Đảng và các sách lược của Chính Phủ mà việc đàn áp Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất là một minh chứng bên cạnh việc bán đất, bán đảo, bán biển, bán rừng, bán tài nguyên quốc gia đưa Dân Tộc đến hiểm họa nô lệ.

Vì bị vô hiệu hóa cho nên Quốc Hội đã không có một đối sách thích ứng với việc cướp của giết người do Trung Cộng gây nên gieo thảm họa cho ngư dân vùng duyên hải.

Vì bị vô hiệu hóa cho nên Quốc Hội đã thờ ơ trước những phiên tòa giả trá bỏ tù người yêu nước, hành hung sinh viên học sinh khi họ nêu cao ý chí quật cường.

Thưa Ông Chủ Tịch Quốc Hội:

Vì ý thức được thảm họa của Giống Nòi nên trong Thông Điệp Đầu Xuân Canh Dần 2010, Đại Lão Hòa Thượng Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống kiêm Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đã kêu gọi toàn dân HÃY CÙNG ĐỨNG LÊN. Ngài dạy rằng: "Hiểu rõ bi kịch đang ngăn cản sự phát triển quốc gia, làm cho văn hóa suy đồi, đạo lý nghiêng ngửa như thế, chư liệt vị Trưởng lão, Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni, cùng đồng bào Phật tử trong và ngoài nước hãy cùng đứng lên đảm trách sự cứu khổ trừ nguy mà đức Phật trao truyền : Hễ là Chánh đạo thì tiến tới, chỉ sợ bước tới không mau; hễ không phải Chánh đạo thì lui bước, chỉ sợ đi lui không gấp”.

Qua lời dạy ấy, dù không phải là Phật Tử nhưng Quốc Hội là đồng bào, nhất là vai trò đại diện đồng bào của Quốc Hội, tôi mong Quốc Hội hãy cùng đứng lên, đứng lên nắm lấy vai trò quyền lực cao nhất của mình để thực hiện lòng dân, không khiếp nhược trước một siêu quyền lực không do dân bầu.

Thưa Ông Chủ Tịch:

Kể từ tiền thân của Gia Đình Phật Tử Việt Nam là Đoàn Thanh Niên Đức Dục cho đến hôm nay đã 75 năm, Gia Đình Phật Tử Việt Nam chúng tôi đã không ngừng thực hiện mục tiêu giáo dục thanh thiếu nhi Phật Giáo thành những Phật Tử Chân Chính lấy tinh thần từ bi, trí tuệ và bình đẳng của Chư Phật làm kim chỉ nam, nhằm cống hiến cho xã hội những công dân ưu tú trong sự nghiệp kiến quốc và hộ quốc. Gia Đình Phật Tử Việt Nam chưa một lần phản bội quốc gia dân tộc, Trong thời gian 75 năm ấy, Đảng Cọng Sản đã xây dựng Xã Hội Chủ Nghĩa ở Miền Bắc và 35 năm thực hiện Xã Hội Chủ Nghĩa tại Miền Nam. Đảng đã lấy tấm gương và đạo đức của Chủ Tịch Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam trong sự nghiệp giáo dục quần chúng.

Chúng ta phải nghiêm túc để xác định rằng: càng tích cực học tập tấm gương đạo đức Chủ Tich Hồ Chí Minh chừng nào thì lại sản sinh ra nhiều tệ nạn xã hội chừng ấy, mà thủ phạm của tệ nạn đa phần là Đảng Viên Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Nếu chúng ta có một Quốc Hội đại diện toàn dân đúng nghĩa, chắc chắn tệ nạn xã hội sẽ được ngăn chận tích cực, Con Dân Việt Nam sẽ chan hòa trong hạnh phúc, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất không chìm trong pháp nạn máu đổ đầu rơi, và Gia Đình Phật Tử chúng tôi không còn là miếng mồi cho bạo lực.

Kính chào Ông Chủ Tịch và Quốc Hội.


Phật Lịch 2553, Giác Minh ngày Lễ Đức Phật Xuất
Gia 08.02 Canh Dần, 23.3.2010
Vụ trưởng
Gia Đình Phật tử Vụ
Gia Đình Phật tử Việt Nam
LÊ CÔNG CẦU

---------------------------------------------------------------------------------

Anh Chị Em Huynh Trưởng kính mến.

Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống đã khẳng định trong Lời Chúc Tết Đầu Xuân Mậu Tý rằng: "Đời sống tâm linh, giác ngộ chỉ được thăng hoa trong một đất nước thanh bình, tự do và toàn vẹn lãnh thổ. Lãnh thổ tự do và toàn vẹn là thiện duyên cho sự phát triển tâm linh giác ngộ. Bởi vậy đời sống tu hành của người Phật Tử cũng là nỗ lực bảo vệ Dân Tộc, thăng tiến dân sinh”. Cùng với niềm khắc khoải ấy, Đức Đại Lão Hòa Thượng Xử Lý Viện Tăng Thống kiêm Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất trong Thông Điệp Phật Đản Phật Lịch 2549 nhắc nhở chúng ta: "Hơn bao giờ hết, người Cư Sỉ Phật Tử không những phải lấy thái độ mà còn phải hoạt động để thi hành nền chính trị đạo đức hóa nối kết sinh mệnh mình với sinh mệnh Dân Tộc mà cũng là sinh mệnh của Chánh Pháp”.

2500 năm trước, ngày hôm nay, ngày mồng 8 tháng 2 âm lịch, Đức Phật Thích Ca Xuất Gia, ngày nhân loại nhận được thông điệp Hãy Cùng Đứng Lên lần đầu tiên.

2500 năm sau, ngày hôm nay, ngày mồng 8 tháng 2 âm lịch, kỷ niệm ngày trọng đại ấy, chúng ta hãy cùng tích cực thực hiện Thông điệp Hãy Cùng Đứng Lên của Đức Đại Lão Hòa Thượng Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống kiêm Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất như một quyết tâm thay đổi cơ đồ cho Dân Tộc Việt Nam.

KÍNH CHÀO TINH TẤN

Kỷ niệm Ngày Dũng Gia Đình Phật Tử Việt Nam
Vụ trưởng
Nguyên Chánh Lê Công Cầu


Bản Sao Kính Trình:
-VP Viện Hoá Đạo GHPGVNTN
đồng thời kính xin VP chuyển trình:
-Hoà Thượng Viện Trưởng VHĐ/GHPGVNTN
-VP II Viện Hoá Đạo/GHPGVNTN
-Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế ( kính xin phổ biến )
-HT Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống GHPGVNTN
-HT Tổng Vụ Trưởng TVTN/VHĐ/GHPGVNTN
-Chư Tôn Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT/VN
-Lưu./.
Category: Tiếng nói dân chủ | Views: 644 | Added by: danchu | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Login form
Search
Calendar
Our poll
Đánh giá
Total of answers: 887
Site friends
Statistics

Đang online: 1
Khách: 1
Thành Viên: 0