Thứ Tư, 2023-03-22, 6:11 PM
Welcome Guest | RSS

Dân Chủ Cho Việt Nam

Main » 2010 » Tháng Năm » 21 » BÁC NÓI BÁC NGHE
2:42 PM
BÁC NÓI BÁC NGHE

Phạm Trần

Mỗi lần nhắc đến Hồ Chí Minh, những người  có chức có quyền trong lãnh đạo Cộng sản Việt Nam lại khăn nón, áo thụng nối hàng vái nhau và mượn lời họ Hồ để phán bảo cán bộ, đảng viên "phải” thế này, thế nọ nhưng  chính bản thân họ lại chưa bao giờ biết xám hối trước đồng bào và chiến sỹ về những hành động phản dân, hại nước của mình.

Lần kỷ niệm 120 năm ngày sinh của họ Hồ năm nay cũng không đi  ra ngoài "tập quán” cố hữu này.Hãy nghe Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Đảng nói tại lễ mít tinh ngày 18-5 (2010) ở  Hà Nội : "Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Anh hùng dân tộc vĩ đại và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta". Công lao của Người với dân tộc ta như non cao, biển rộng. Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi soi đường cho cách mạng Việt Nam và dẫn dắt dân tộc ta tiến đến tương lai tươi sáng...”

 "...Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội thể hiện một cách rõ ràng trong từng lời nói và việc làm của Người. Người nói "Chủ nghĩa xã hội là làm sao cho dân giàu, nước mạnh", "xã hội ngày càng tiến, vật chất ngày càng tăng, tinh thần ngày càng tốt", "một xã hội đảm bảo cho đất nước phát triển rực rỡ một cách nhanh chóng chưa từng thấy, đưa quần chúng đến một cuộc sống xứng đáng, vẻ vang và ngày càng phồn vinh, làm cho mọi người lao động có một Tổ quốc tự do, hạnh phúc và hùng cường, hướng tới những chân trời tươi sáng". Người còn nói : "Chúng ta tiến lên xây dựng một nước xã hội chủ nghĩa tức là một nước có một cuộc đời ấm no, bình đẳng, tự do và độc lập, tức là nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh". Độc lập - Tự do - Hạnh phúc là mục tiêu chung nói rõ thực chất của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là vì dân tộc, vì con người. Đó cũng là động lực, là mẫu số chung để đoàn kết toàn dân quyết tâm phấn đấu xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở nước ta.”

Đó là lý tưởng, là kim chỉ nam của họ Hồ đã dậy đảng viên khi còn sống và lớp lãnh đạo sau họ Hồ cũng đã làm và đang làm , nhưng hãy nhìn lại chặng đường dài 80 năm từ ngày thành lập  đảng và 64 năm có mặt của Nhà nước, những người Cộng sản Việt Nam đã làm cho "dân giàu, nước mạnh” chưa hay sau 2 cuộc chiến tàn khốc huynh đệ tương tàn do chính họ Hồ  và đảng gây ra cho nhân dân và sau 24 năm  "đổi mới”, xã hội ngày nay đã " càng tiến, vật chất ngày càng tăng, tinh thần ngày càng tốt”, hay người dân đã có "cuộc đời ấm no, bình đẳng, tự do” chưa?

Ở Việt Nam ngày nay, Mạnh có biết đã có bao nhiêu cán bộ, đảng viên có quyền cao chức trọng không có chỗ giữ tiền, giấu vàng mà phải tẩu tán ra nước ngòai trong khi đại đa số dân lao động, nông dân, ngư dân đang thiếu ăn, thiếu mặc và con cái họ không được học đến nơi đến chốn và người gìa không có chỗ nương thân như HCM mong ước?

Vậy mà Mạnh vẫn nhởn nhơ  nhắc lại lời HCM dạy cán bộ, đảng viên rằng : "Đảng ta đại biểu cho lợi ích chung của giai cấp công nhân, của toàn thể nhân dân lao động chứ không phải mưu cầu cho lợi ích riêng của một nhóm người nào, của cá nhân nào". "Nhiệm vụ của Đảng là một lòng, một dạ phụng sự Tổ quốc và nhân dân. Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích nào khác". "Đảng ta là đạo đức, là văn minh", "một Đảng to lớn, mạnh mẽ, chắc chắn, trong sạch, cách mạng triệt để". "Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư", "suốt đời làm người con trung thành của Đảng, người đày tớ tận tuỵ của nhân dân"

Giá chi HCM còn sống để thấy đám bầy tôi, hậu duệ của mình đã trắng trợn phản bội mình, phản bội đồng bào và vong ơn bạc nghĩa với những người đã nằm xuống như thế nào  trong xã hội ngày nay khi họ để quyền lợi cá nhân trên quyền lợi  tập thể, đã coi những ai "cần kiệm liêm chính, chí công vô tư” là kẻ thù, những thứ kỳ đà cản mũi  cần phải  lọai ra khỏi hàng ngũ?

Hãy tính số chống "quốc nạn” tham nhũng, lãng phí từ khi có Luật năm 2005 thì rõ.

Còn  chuyện cán bộ đảng viên "trung thành với đảng”, hay "người đày tớ tận tụy của nhân dân” ư? Tất nhiên là rất trung thành và cần phải "trung thành” để có chỗ tựa mà  làm ăn, chạy chức chạy quyền và xà xẻo được như đã chứng minh từ ngày có nền "kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.  Nhưng nói chuyện cán bộ đảng viên làm "đầy tớ” của nhân dân, hay luôn luôn mang theo cẩm nang gìn giữ mối liên hệ "máu thịt với nhân dân”, hoặc  làm sao để cho xứng đáng theo châm ngôn "cán bộ đi trước, làng nước theo sau”  trong thời đại của thế kỷ 21 thì đã lỗi thời lắm rồi.

Theo nhiều cán bộ đảng viên thì chỉ có những kẻ "đạo đức gỉa” hay vẫn còn lạc hậu, hão huyền mới tiếp tục sống với lý tưởng của Bác để sống nghèo và chết nghèo.  Do đó chuyện  người dân bây giờ bị hành hạ ra sao, bị cán bộ bóc lột đến mấy tầng da thịt thì đảng biết cả rồi, không cần phải chứng minh cho tốn giấy, hao lời.

DÂN CHỦ VÀ CHỦ DÂN

Cũng trong dịp này, báo chí bên Việt Nam còn nhắc lại lời dạy của HCM rằng: "Dân chủ là làm sao cho dân mở miệng, đừng để cho dân sợ không dám mở miệng, nhưng điều đáng lo hơn nữa là khiến dân không thiết mở miệng”, hay "Nếu chúng ta xa rời dân thì chúng ta không còn lí do gì để tồn tại…” .

Vậy trong đời sống xã hội  bây giờ, sau 41 năm ngày họ Hồ qua đời (1969), người dân đã được tự do mở miệng chưa và đảng, cán bộ, đảng viên đã xích lại gần  dân được bao nhiêu  "cây số” rồi?

Đảng  cũng nên giải thích như thế nào khi bắt bỏ tù hàng koạt những người dân lương thiện chỉ muốn đảng trả lại những quyền tự do của họ có ghi trong  Hiến pháp nhưng  bị nhà nước "giữ hộ” từ lâu?

Do đó tình trạng cán bộ coi dân như tôm tép, là những "con mòng” có bổn phận phải nuôi mình, hầu hạ mình, sợ hãi mình hơn thời thực dân, phong kiến không còn là chuyện năm thì mười họa, chuyện lẻ tẻ mà là chuyện đương nhiên nó phải như thế, không ai được thắc mắc, khiếu nại.  Nếu có ai lỡ bướng bỉnh không nghe là có chuyện, phải bị điều tra, thẩm vấn với trăm ngàn lý do, luật lệ bất thành văn từ thôn lên đến trung ương!

Vì vậy chuyện người dân của "nhà nước xã hội chủ nghĩa pháp quyền” bây giờ sợ công an hơn sợ cọp không còn là chuyện bất bình thường khi cán bộ, đảng viên coi việc "học tập đạo đức” và "tư tưởng Hồ Chí Minh” là một thủ tục phải có mặt để khỏi bị kỷ luật hay mất miếng cơm manh áo.

Nhưng hãy  nghe tiếp Nông Đức Mạnh : "Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội là sự nghiệp vĩ đại, chưa có tiền lệ, vừa mở đường vừa tiến lên. Trong Đảng có ý kiến khác nhau để tìm tòi các biện pháp nhằm thực hiện được các mục tiêu của Đảng là cần thiết và là điều bình thường. Tuy nhiên, có lúc, có nơi đã để xảy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ. Chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng bản vị, cục bộ địa phương, tham vọng quyền lực, tranh công đổ lỗi… là nguyên nhân chủ yếu gây ra chia rẽ, bè phái.”

Nguyễn Văn Chi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương bổ túc thêm trong dịp kỷ niệm 120 năm ngày sinh HCM : "Cùng với những ưu điểm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, hiện nay "Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và nhân dân và tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu chưa được ngăn chặn, đẩy lùi". Các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt để chống phá Ðảng ta và chế độ ta.”

Ô hay, tại sao chuyện cán bộ bê bối cũng có bàn tay "Các thế lực thù địch” và "âm mưu diễn biến hòa bình”?

Nếu đảng viên chịu khó làm theo lời "Bác dậy” thì làm gì còn có  chuyện như lời nói của Nhà sử học, Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc của Tỉnh Đồng Nai : "Bác định nghĩa chủ nghĩa xã hội rất đơn giản có cơm ăn áo mặc, trẻ nhỏ được học hành, người già được nghỉ ngơi. Nghe tưởng chừng đơn giản nhưng chúng ta so vào thế giới phát triển ngày nay hình như đó vẫn là mục tiêu phía trước chứ không phải những gì chúng ta đã vượt qua được.” (Tuần Việt Nam, 18-5-2010)

CHUYỆN CŨ - CHUYỆN MỚI

Nhưng chuyện kể về khuyết điểm, thiếu sót của cán bộ đảng viên nhân dịp sinh nhật năm 2010 của họ Hồ cũng giống như mọi năm, không có gì mới hơn vì tòan là chuyện cũ lập lại.

Chuyện học Bác như nuớc đổ đầu vịt dù đã được các kỳ họp của Ban Chấp hành Trung ương đảng bàn đi tán lại từ  20 năm nay rồi.

Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 2/2/2008 Hội nghị lần thứ 6 BCH TW khoá X "Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên"  cũng đã chứng minh đảng thất bại trong Cuộc vận động xây dựng đảng.

Nghị quyết viết : "Nhiều cấp ủy chưa thực sự coi trọng vị trí then chốt của công tác xây dựng Ðảng; chưa dành thời gian, công sức để tập trung chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng. Không ít tổ chức cơ sở đảng chưa nhận thức và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở chưa đúng mức, tính định hướng, tính chiến đấu và tính giáo dục, thuyết phục chưa cao. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, khả năng nhận thức, vận dụng, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của cấp ủy cấp trên của nhiều tổ chức cơ sở đảng còn yếu, chưa đủ sức phát hiện, giải quyết những vấn đề phức tạp xảy ra ở cơ sở; có tổ chức cơ sở đảng bị mất sức chiến đấu.

"Nhiều cấp ủy, đảng bộ, chi bộ chưa thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong Ðảng; chưa thực hiện có nền nếp chế độ sinh hoạt đảng, nội dung sinh hoạt chi bộ chậm đổi mới; chưa coi trọng đổi mới phương thức lãnh đạo và phong cách, lề lối làm việc; bệnh thành tích còn nặng và khá phổ biến. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí phấn đấu, vi phạm nguyên tắc Ðảng, tự phê bình và phê bình yếu. Tình thương yêu đồng chí bị giảm sút. Tình trạng suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên rất đáng lo ngại; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực còn xảy ra ở nhiều nơi nhưng chậm được phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả.

Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên còn bị buông lỏng. Cấp ủy và chi bộ chưa nắm chắc tình hình tư tưởng và phẩm chất của cán bộ, đảng viên; chưa chủ động dự báo và chuẩn bị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trước những diễn biến phức tạp và những vấn đề mới; chưa có biện pháp hữu hiệu ngăn ngừa, phát hiện, đấu tranh và xử lý kịp thời những đảng viên vi phạm. Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm còn hình thức, kết quả chưa phản ánh đúng thực chất. Công tác kết nạp đảng viên còn chú ý nhiều đến số lượng, chưa chú trọng đúng mức đến chất lượng. Số đảng viên kết nạp ở địa bàn dân cư, là công nhân trong các thành phần kinh tế còn ít.”


Nhưng đâu phải những chứng hư tật xấu của người Cộng sản Việt Nam chỉ có từ sau khi họ Hồ qua đời mà ngay từ thời kháng chiến chống Pháp, Hồ Chí Minh đã phát giác ra vô số  chứng tật hư đốn của đảng viên.

Văn Thị Thanh Mai đã chứng minh trong một Bài viết trên Tạp chí Tuyên giáo ngày 10-05-2010 : "Ngay những năm đầu của cuộc kháng chiến, Hồ Chí Minh đã chỉ ra những căn bệnh, những hiện trạng đang tồn tại trong các cơ quan Đảng, Chính phủ, trong một bộ phận cán bộ đảng viên của Đảng. Đó là tự mãn, tự túc, hiếu danh, hiếu vị, địa phương chủ nghĩa, óc bè phái, óc quân phiệt quan liêu, óc hẹp hòi, ham chuộng hình thức, lối làm việc bàn giấy, vô kỷ luật, kỷ luật không nghiêm, ích kỷ, hủ hóa, cô độc hẹp hòi,v.v... và những khuyết điểm này được nêu ra, được nhắc lại và được chỉ rõ qua Bài nói chuyện với cán bộ tỉnh Thanh Hóa 2/1947, Thư gửi các đồng chí Bắc Bộ 3/1947, Thư gửi các đồng chí Trung Bộ 1947.”

"Đặc biệt trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc 10/1947, Hồ Chí Minh đã dành nói kỹ hơn về những khuyết điểm: bệnh chủ quan, bệnh hẹp hòi, bệnh tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, hiếu danh, óc lãnh tụ, bênh "hữu danh vô thực”, bệnh cận thị, bệnh cá nhân, bệnh tị nạnh, xu nịnh, a dua, v.v..của một bộ phận cán bộ, đảng viên.”

Như vậy thì có phải Bác nói Bác nghe không, hay mỗi lần nhắc lại lời Bác dậy thì mặt trái của đảng lại bị bóc trắng ra cho mọi người thấy?

Phạm Trần
(05/010)
Category: Đạo đức Hồ Chí Minh | Views: 552 | Added by: danchu | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Login form
Search
Our poll
Đánh giá
Total of answers: 887
Site friends
Statistics

Đang online: 1
Khách: 1
Thành Viên: 0