Biểu tình ngày 30 tháng 9 năm 2010 trước Tổng Lãnh Sự Trung Cộng và Lãnh Sự Quán việt Cộng tại San Francisco.
Xé cờ cờ máu tại 2 nơi trên để phản đối Việt Cộng chọn ngày Quốc khánh của Trung Cộng làm Đại Lễ 1000 năm Thăng Long.
http://vietvungvinh.org/
http://vietvungvinh.org/______________
"Giữa sỏi đá vút vươn niềm hy vọng
Trong tro tàn dào dạt nhựa hồi sinh
Hận nội thù trên máu ruột Tiên Rồng
Căm giặc cộng (BÁN) non sông Hồng Lạc"
(YTKCPQ)

"Cộng sản còn thống trị trên quê hương - Ta còn phải đấu tranh"