Thứ Tư, 2023-03-22, 6:54 PM
Welcome Guest | RSS

Dân Chủ Cho Việt Nam

Main » 2010 » Tháng Năm » 21 » Dân chủ hay đảng chủ?
6:27 PM
Dân chủ hay đảng chủ?

Trang Babui. Nguồn DCVOnline.

1. Từ khi đảng Cộng sản (CS) nắm chính quyền, đảng CS đã nắm quyền của dân. Quyền dân chủ của nhân dân ngày càng hình thức. Chỉ có hình thức dân chủ chứ nội dung không có dân chủ nên đã sinh ra "dân chủ hình thức”!  Cái bảng hiệu chế độ  "dân chủ nhân dân”, "dân chủ XHCN” trương ra hoành tráng nhưng nội hàm của dân chủ đã bị đánh tráo.  Xã hội gọi là "dân chủ” nhưng dân chủ dưới sự lãnh đạo của đảng CS. "Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ”, thực chất là "đảng chủ”. Đảng CS nắm quyền chủ nhân ông xã hội. Chủ trương, đường lối, quan điểm của đảng CS từ trong bản chất đã không có "dân chủ”, tất cả là ý chí, là quyền lực của đảng cs. Cả một thiết chế xã hội của xã hội dân chủ đã bị lật úp lại; nhân dân đã bị lùa vào, "trói” trong hệ thống chính trị xã hội-chuyên chính của đảng CS…Đến khi để tránh sự sụp đổ như cái thành trì cộng sản Liên xô và Đông Âu đảng CS đã buộc phải "cởi trói” cho nhân dân bằng "mở rộng dân chủ” như cho nhân dân một chút khí trời, vài tia nắng; rồi mị dân với quan điểm” lấy dân làm gốc”;"phát huy dân chủ”;"dân chủ hóa xã hội”; ”dân chủ cơ sở…”; coi "dân chủ là động lực, mục tiêu”; … Đó là sách lược, thủ đoạn, hình thức  đảng CS ban phát dân chủ để   "tự cứu lấy mình". Bản chất xuyên suốt đảng chủ không thay đổi.

Dân chủ là quyền của nhân dân làm chủ xã hội; nhân dân đâu tự tước bỏ quyền thiêng liêng của mình để biến mình thành con trâu cày. Dân chủ là quyền của dân thì nhân dân đâu có cần phải "mở rộng, thu hẹp”; đâu cần ai phải "phát huy”; cho làm "động lực” hay "mục tiêu”; cũng đâu phải là "con ngựa”(1) để cho tên kỵ sỹ cưỡi, nắm dây cương, bịt mắt, bịt miệng… Quyền dân chủ là quyền của dân tại sao lại được đảng "lãnh đạo”, cho phép thì mới được dân chủ?

Đảng cs luôn  lấy những lời nói từ "kinh điển” của chủ nghĩa Mác-Lênin, "tư tưởng HCM”; rồi ”học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM…”; "sống, chiến đấu, lao động, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại” cùng với "một tư tưởng tự do dân chủ xuyên suốt” của HCM (2) tuyên truyền, dạy cán bộ, nhân dân "học tập và làm theo”; "mở rộng và thực hành dân chủ rộng rãi”… nhưng sao mấy mươi năm qua từ khi đảng cs nắm chính quyền trên nửa nước rồi cả nước; các ông lãnh tụ của đảng cs ai cũng tự hào mình là "học trò xuất sắc của HCM” những tư tưởng ”tự do dân chủ” tốt đẹp ấy sao không bắt rễ trong cuộc sống xã hội mà những tệ nạn mất dân chủ, tham nhũng, quan liêu, xâm phạm lợi ích của nhân dân, dân tộc, đất nước; trấn áp, bịt miệng nhân dân; tước bỏ mọi quyền công dân được Hiến pháp quy định; những kẻ thực thi pháp luật dẫm đạp lên cả luật pháp… Đó là do nội dung học, thầy dạy, "sách giáo khoa” hay do trò tồi, lạm xưng; do cái cơ chế, cái hệ thống nhà trường xã hội hay do "thượng bất chính”; "học” không đi đôi với "hành”?! "Học và làm theo”; rồi  "Học, học nữa, học mãi”; càng học thì các quan chức càng tham ô, nhũng nhiễu; đạo đức càng suy đồi; đất nước càng nguy khốn; xã hội càng mất dân chủ và ngay trong đảng ngày càng mất dân chủ hơn…!

Ai cho phép "mở rộng dân chủ”; "cưỡi con ngựa dân chủ hóa”; "lấy dân làm gốc” hoặc làm ngọn; làm "động lực”, "mục tiêu”… kẻ ấy mới là CHỦ. Đảng chủ mà lại khoác cái áo "dân chủ” của nhân dân, mọi thứ đều nhân danh nhân dân, dân chủ… Những hành vi ấy ta gọi là gì? – giả danh; cướp; giựt; tước đoạt?!  Quyền dân chủ cũng là quyền "sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc” (Tuyên ngôn độc lập 1945); đó cũng là quyền làm người, cái quyền quý nhất, thiêng liêng nhất của con người, mỗi công dân trong xã hội nên nhân dân không thể nào "cho, biếu, bán…” được! Quyền dân chủ của dân đã không có; dân không có quyền làm chủ thì sao gọi là "dân chủ”? Những nhà "trí thức xhcn” đã nghiên cứu "’Định vị’ đúng vấn đề dân chủ”; Nhận diện đúng "bệnh dân chủ hình thức”; đề ra các biện pháp "chống dân chủ hình thức(!) (2) nhưng ai chống? Chống ai? Chẩn bệnh đúng thì mới trị được bệnh, ai cũng biết điều ấy nhưng nếu chỉ "định vị dân chủ” chứ không muốn tìm cái gốc rễ mất dân chủ ấy là do đâu thì làm sao chữa được bệnh? "Dân chủ hình thức” có phải là "bệnh” hay đó là bản chất của xã hội đảng chủ; là hình thức dùng "vải thưa che mắt thánh”; lừa mị con mắt thế gian một cách có ý thức của kẻ nắm quyền lực xã hội!  "Chống dân chủ hình thức, thực hiện đúng quan điểm của Đảng và Nhà nước về dân chủ” thì bản chất vẫn không dân chủ vì "dân chủ” ấy cũng  chỉ là "đảng chủ”!  (3)

2.Đảng CS, đảng viên CS chỉ là một bộ phận, là những con người trong xã hội chứ không phải là toàn xã hội, bộ phận ấy có thể lại có khiếm khuyết hơn những người công dân bình thường khác trong xã hội vì họ bị hạn chế tư tưởng vào một chủ thuyết, một ý chí. Chính họ đã đồng lỏa, tự trao quyền (dân chủ) của mình vào một thế lực tiếm quyền; khộng ý thức về quyền của mình; không có dũng khí để đòi quyền tự do dân chủ của mình như  mọi công dân khác của xã hội, trừ những người đã dám vượt qua chính mình, thì làm sao họ có thể đại diện quyền dân chủ của nhân dân?

"Đảng lãnh đạo để nhân dân làm chủ” như cái thòng lọng nhung mềm mại, cái ách, đai cương đóng vào con trâu, con ngựa, bịt cả mắt, cả miệng… thì làm sao nhân dân có quyền dân chủ?! Hoặc cho rằng, dân chủ tùy theo dân trí!  "Trí ” của đảng CS và đảng viên cs là bao nhiêu, cao hay thấp, có phải là tinh hoa trí tuệ của cả nhân dân này hay không? Thực tế chứng minh rằng nó không cao hơn. Nó quá thấp. Nó là hàng "dzỏm”. Chính lực lượng nó tự nhân danh đã không phải là đại diện lực lượng trí thức xã hội. Nhân dân mới là cái bể trí thức vô tận. Nhân dân biết tất cả chỉ có kẻ nắm quyền lực tự huyển hoặc mình mới không tự thấy. Nhân dân biết đòi, biết dành thì sẽ biết tổ chức nên xã hội mà mình có quyền chứ không phải là ai khác. Lấy quyền lực nhà nước chuyên chế, nhà tù, súng đạn, côn đồ, luật pháp để cai trị, thống trị, không chế, đàn áp  cả cái  "quyền mở miệng” của nhân dân nữa… thì làm sao gọi là có dân chủ?!

Đảng CS đã nắm quyền của dân, tước đoạt quyền của dân rồi nhỏ giọt ban phát lại cho dân… theo một "lộ trình”!(3). "Lộ trình” ấy dài hay ngắn, đến lúc nào mới "ban phát” đầy đủ quyền dân chủ  về lại cho nhân dân?  Dân chủ là sản phẩm phát triển của lịch sử xã hội nhân loại, là giá trị văn hóa, văn minh của loài người, không phải là cái có thể xin-cho. Dân chủ là cái quyền còn trí tuệ là tiềm năng, khả năng, tài trí, đức độ và những điều kiện nhân duyên của nó trong từng quốc gia, xã hội. Trong thời đại thông tin, toàn cầu hóa như hiện nay mà còn có kẻ nhân danh dân chủ lại ngăn chặn thông tin, độc quyền thông tin; thông tin chỉ đi theo "lề phải”, lấy thù làm bạn, thậm chí yêu nước cũng phải xin phép…thì xã hội ấy có phải là dân chủ? Đảng CS kết tội những người đấu tranh đòi quyền dân chủ là "lợi dụng dân chủ”!  Chính Đảng cs mới là kẻ đã từng "lợi dụng dân chủ” trong xã hội Miền Nam trước đây còn xã hội hiện nay có dân chủ đâu mà lợi dụng! Nhân dân không "lợi dụng dân chủ” mà là "đòi quyền dân chủ”!. Nhân dân "bị mất” và biết kẻ "lấy” nay "đòi "lại. Một xã hội tốt đẹp, tự hào dân chủ gấp triệu lần hơn dân chủ tư sản(!) đã tự biết ”Dân chủ là của quý báu nhất của nhân dân” (HCM) nên dân chủ cũng quý giá gấp triệu lần hơn…Vì là "quý báu nhất” nên dân càng khó giữ và dễ bị mất! Nếu đảng cs thực tâm với đất nước, thực sự vì nhân dân, "Bao nhiêu lợi ích đều vì dân”;”Bao nhiêu quyền hạn đều của dân”! (HCM) ( 2)…thì nay hãy thực tâm trả lại quyền dân chủ cho nhân dân. Dù chậm nhưng chưa muộn!

Khi nào đảng CS tôn trọng, trả lại quyền làm chủ của dân để nhân dân thực hiện quyền dân chủ của mình; không còn làm kỵ sỹ "cưỡi con ngưa dân chủ hóa” và lo sợ về nó; không "đóng”, "mở rộng dân chủ” tùy mùa, theo thời tiết; đứng trong luật pháp, tự làm gương. Luật pháp nhà nước nghiêm minh trừng trị bọn tham nhũng, phản bội tổ quốc Việt Nam ở bất cứ cấp nào, cương vị nào; không ban hành luật  và lợi dụng pháp luật để tham nhũng, cướp đất, cướp ruộng của nhân dân; không cấu kết với ngoại bang, bán đổ báo tháo rừng, biển, đảo, tài nguyên đất nước; công an phải biết giữ an ninh cuộc sống của nhân dân, đất nước chứ không phải” công an nhân dân chỉ biết còn đảng, còn mình”(4).Thực hiện các quyền tự do dân chủ, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập hội. Các cơ quan dân biểu – Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp – thật sự là đại biểu nhân dân, không còn là công cụ của đảng chủ, không còn cơ quan dân chủ hình thức; các đoàn thể không bị đảng, nhà nước hóa mà thực sự là tổ chức của nhân dân; thiết chế bộ máy nhà nước là để phục vụ nhân dân; quản lý đất nước, giữ gìn non sông bờ cõi chứ không phải là công cụ để quản lý, trấn áp nhân dân…khi đó nhân dân mới có quyền dân chủ chân chính….

Dân chủ hay đảng chủ? Nhân dân là chủ của xã hội. Dân chủ là quyền của nhân dân, không thể ngồi chờ, xin cho mà chỉ có thể đòi và giành lấy chứ không thể nào khác!

© Nguyễn Hoàng Quang

© Đàn Chim Việt
——————————————————————–

Category: Việt Nam ngày nay | Views: 542 | Added by: danchu | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Login form
Search
Our poll
Đánh giá
Total of answers: 887
Site friends
Statistics

Đang online: 1
Khách: 1
Thành Viên: 0