Thứ Bảy, 2023-09-23, 4:04 AM
Welcome Guest | RSS

Dân Chủ Cho Việt Nam

Main » 2010 » Tháng Tư » 2 » Gia tộc trị
6:42 PM
Gia tộc trị
Trần Khải


Gia tộc truyền hệ

Bắt đầu cuộc tranh ghế trong Đại Hội Đảng CSVN, các cán bộ lãnh đạo lại lên đồng để làm trò gia tộc truyền hệ...

Thấy rõ đầu tiên là phải triệu hồn ông Hồ Chí Minh về ban phước, nhưng lần này có vẻ như quá đà, không chỉ nói về tư tưởng Hồ Chí Minh, mà Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh lại triệu hồn cả Mác Lê Nin, khẳng định là phải theo chủ nghĩa xã hội tới cùng.

Báo Công An Nhân Dân trong bài viết nhan đề

"Xây dựng Ban Chấp hành Trung ương mạnh” đăng ngày 29-3-2010 đã viết:

"...Theo TTXVN, sáng 28/3, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) đã hoàn thành chương trình đề ra sau một tuần làm việc.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định... Mục tiêu tổng quát khi kết thúc thời kỳ quá độ ở nước ta là xây dựng xong về cơ bản nền tảng kinh tế của chủ nghĩa xã hội... Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa…

Đề cập về phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa XI, Tổng Bí thư nhấn mạnh: ...Để có Ban Chấp hành Trung ương mạnh, đòi hỏi công tác nhân sự Đại hội XI của Đảng phải làm sao đạt mục tiêu chung là lựa chọn, giới thiệu và bầu được những đồng chí thực sự có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh...”
(hết trích)

Như thế, sẽ không có hòa hợp hòa giảỉ với bất kỳ thành phần nào khác, kể cả trong nội bộ đảng, nếu có ai muốn đảng CSVN phải chuyển mình, phải tách rời hướng đi chủ nghĩa xã hội... Nghĩa là không có đối thoại với người ở ngoài cái gọi là hướng đi xã hộị chủ nghĩa.
Thí dụ, như Đỗ Xuân Thọ, người vừa phổ biến bản văn có tên là Thư Gửi Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng CSVN, trong đó ông tự giới thiệu:

"Tôi tên là Đỗ Xuân Thọ, đảng viên thuộc chi bộ viện chuyên ngành Cầu Hầm thuộc đảng bộ Viện Khoa học và Công nghệ GTVT. Sau hàng chục năm suy nghĩ, nghiền ngẫm về Dân Tộc, về Đảng tôi viết lá thư này cho ban chấp hành Trung ương Đảng để trình bầy ý kiến của tôi về việc xây dựng Đảng ta thật sự vững mạnh. Kính mong các đồng chí đọc, suy nghĩ và xem xét.

Theo tôi, cần loại bỏ Chủ nghĩa Mác-Lênin ra khỏi nền tảng tư tưởng của Đảng và thay vào đó là Chủ nghĩa Dân Tộc...

...Tuy nhiên, khi bắt tay vào xây dựng đất nước, CN Mác-Lênin đã bộc lộ các sai lầm ở cấp độ các tiên đề. Suốt trong thời bao cấp Đảng ta đã tiến hành xây dựng đất nước theo mô hình của CN Mác- Lênin một cách chính xác, không chê vào đâu được và chính vì thế nên đã kéo lùi lịch sử của dân tốc lại 20 năm! Đó là thời kỳ đen tối nhất của dân tộc... Tôi nghẹn lời không kể xiết những đau khổ mà những người dân đã phải trải qua...

...Cũng như vậy, thời bao cấp Đảng ta đã làm đúng CN Mác-Lênin mà đất nước vẫn lầm than; các nước XHCN khác cũng đã làm chính xác mô hình của CN Mác-Lênin mà đất nước vẫn khủng hoảng! Chúng ta cần dũng cảm chỉ ra rằng CN Mác-Lênin là sai!


Nguồn: photobucket.com
Nhận ra sai lầm đó Đảng ta đã tiến hành công cuộc đổi mới... Đất nước bừng sáng... Công cuộc đổi mới thực chất là công cuộc mà trong đó chúng ta giám đánh đổ những tiên đề của CN Mác-Lênin như đấu tranh giai cấp, chuyên chính vô sản với giai cấp địa chủ, tư sản v.v... Chính vì chúng ta đang "phản bội” lại CN Mác-Lênin mà đất nước mới được như bây giờ. Giai cấp tư sản, địa chủ không nhưng không bị tiêu diệt mà còn được tôn vinh như những người anh hùng, những người bằng tài năng của mình đã mang lại hàng triệu công ăn việc làm cho người lao động. Chính họ đóng thuế cho nhà nước nhiều nhất. Chính họ là nội lực của dân tộc. Ở đây quy luật giá trị thặng dư của Mác đã sai toét vì Mác chưa tính đến tiền được làm ra bằng tài năng, trí tuệ của nhà tư sản... Đảng viên cũng được khuyến khích "bóc lột” (mà thực chất là tổ chức, quản lý người lao động) để làm giầu cho bản thân và cho xã hội... Từ một đất nước đói ăn chúng ta đã trở thành nước xuất khẩu gạo đứng thứ 2 trên thế giới... Không thể kể xiết những thắng lợi to lớn của đất nước từ khi Đảng ta "phản bội” lại CN Mác-Lênin lãnh đạo dân tộc tiến hành công cuộc đổi mới...

Không chỉ phát triển kinh tế mà đời sống tinh thần của nhân dân ta cũng được Đảng ta lãnh đạo để "phản bội” lại CN Mác-Lênin, một chủ nghĩa vô thần, một chủ nghĩa cho rằng mình là duy vật triệt để nhất. (Thời bao cấp chúng ta đã phá tan các đền chùa... Trong nhà các đảng viên không có bàn thờ tổ tiên). Cuộc sống tinh thần của nhân dân đã trở về đúng quỹ đạo đó là cuộc sống tinh thần phong phú và đậm đà bản sắc dân tộc. Những đền, miếu thờ những vị anh hùng dân tộc đã được khôi phục... các lễ hội tâm linh đã trở lại...

...Công cuộc đổi mới của Đảng ta lẽ ra sẽ đạt được những thành tựu còn to lớn hơn rất nhiều lần nếu như không có những đảng viên có chức, có quyền, có bằng Tiến sĩ (về CN Mác-Lênin), những người bảo thủ, kiên trì bảo vệ CN Mác-Lênin cản đường tiến lên của dân tộc. Họ vu cáo những người yêu nước nồng nàn chống lại Mác-Lênin là chống lại Đảng ta...


Đỗ Xuân Thọ phản bội Mác-Lenin nhưng trung thành với Đảng ông Hồ thành lập
Nguồn: tumblr.com
...tôi không ít lần bị các đồng chí công an quy là phản động, là bất mãn với chế độ, là công thần vì cậy bố là người có công nuôi các lãnh tụ như Hoàng Văn Thụ, Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt... Mặc dù vậy tôi thề sẽ vẫn kiên trì thuyết phục và đấu tranh đến hơi thở cuối cùng để loại bỏ CN Mác-Lê nin ra khỏi nền tảng tư tưởng của Đảng ta và thay vào đó là CN Dân Tộc. Tôi tin tưởng rằng có 80% đảng viên trong Đảng ủng hộ tôi.”
(hết trích)

Bản văn ký tên ông Đỗ Xuân Thọ (sinh năm 1954, Tiến sĩ Cơ học ứng dụng, Nghiên cứu viên chính của Viện chuyên ngành Cầu - Hầm. - DCVOnline.net), gửi từ Hà Nội, đề ngày 16/03/2010.

Nhưng câu trả lời của Nông Đức Mạnh đã y hệt như người lên đồng, tuyên xưng đức tin vào bản Kinh Thánh Xã Hội Chủ Nghĩa Mác Lê Nin. Thế là hết đường đối thoại.

Nhưng thực tế, có thể thấy còn là một chế độ phân chia quyền lực, không chỉ là phe đảng mà còn là gia tộc.

Trong bàì viết nhan đề "Ai sẽ được bầu làm Tổng Bí thư ĐCSVN trong Đại hội XI” từ bút danh Hai xe ôm trên trang blog Phạm Viết Đào, có ghi nhận tình hình:

"...Một thông tin nữa là chuyến xuất ngoại sang Trung Quốc và Ôxtralia của ông Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Báo chí nước ngoài và Trung Quốc đưa tin nhưng không thấy Việt Nam đưa?

Về ông Trung tướng này con đường hoạn lộ của ông cũng hoạch phát như thân sinh của ông là Đại tướng Nguyễn Chí Thanh...

...thông tin lan truyền trong cánh xe ôm: hình như ông Nguyễn Chí Thanh là con ông cả Khiêm, anh ruột ông Hồ Chí Minh...”(hết trích)

Như thế, thấy rõ là gia tộc truyền hệ. Trước giờ đã nghe rằng các lãnh đạo Nông Đức Mạnh là con ông Hồ, Nguyễn Sinh Hùng là thân tộc của Nguyễn Sinh Sắc, Hồ Đức Việt là bên cụ Hồ Sĩ Tạo... Bây giờ thêm Nguyễn Chí Vịnh.

Có phải như thế cũng là một kiểu vương triều xã hội chủ nghĩa? Hay, nói kiểu dị đoan, chỉ vì vùng đất của ông Hồ phát đế vương? Nếu thế, đâu có phải là xã hội chủ nghĩa...Bài do tác giả gởi. DCVOnline biên tập và minh hoạ và đề tựa
Category: Việt Nam ngày nay | Views: 615 | Added by: danchu | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Login form
Search
Calendar
Our poll
Đánh giá
Total of answers: 887
Site friends
Statistics

Đang online: 1
Khách: 1
Thành Viên: 0