Thứ Bảy, 2023-09-23, 5:09 PM
Welcome Guest | RSS

Dân Chủ Cho Việt Nam

Main » 2013 » Tháng Ba » 16 » Năm tử huyệt của đảng cs vn
9:08 AM
Năm tử huyệt của đảng cs vn

1Hiện tại , trong nội bộ đảng cs Việt Nam đang tồn tại năm mâu thuẫn một cách khách quan .

1-Mâu thuẫn giữa các bè phái , phe cánh . Khi mâu thuẫn đối kháng bị triệt tiêu , thì mâu thuẫn nội bộ sẽ trở nên khốc liệt , phủ định và triệt tiêu lẫn nhau . Do quyền lực được tập trung hầu như tuyệt đối nên xuyên suốt trong quá trình tồn tại của các đảng cs , từ châu Á qua châu Âu , trong nội bộ đảng cs lúc nào cũng xẩy ra những cuộc chạy đua quyền lực khốc liệt và nạn bè phái , phe cánh . Từ Stalin với Trosky , Mao Trạch Đông với bè lũ bốn tên , Lê Đức Thọ với Trường Chinh , Lê Duẩn , Võ văn Kiệt với Lê Đức Anh , Đỗ Mười v.v….Nạn bè phái không chỉ ở cấp trung ương mà cả địa phương , các cơ quan bộ nghành . Tình trạng này dẩn tới cách làm việc bằng mặt nhưng không bằng lòng , thiếu sự phối hợp . Chính sự mâu thuẫn này đã ảnh hưởng đến cách điều hành đất nước , các chính sách điều hành kinh tế vĩ mô và cả đường hướng đối ngoại của Việt Nam . Do đó chẳng lấy gì làm lạ khi các chính sách của chính phủ Việt Nam đưa ra không nhất quán . Theo kiểu sáng đúng , chiều sai , ngày mai lại đúng . Có tính cách giật cục , cà giựt .

2-Mâu thuẫn giữa năng lực , trình độ cán bộ , quan chức và chức vụ , trọng trách được giao .

-Trước hết xuất phát từ tâm lý ghét và sợ trí thức . Mao Trạch Đông đã từng gọi trí thức là cục phân , và với cuộc cách mạng văn hóa , phong trào trăm hoa đua nở , với lực lượng Hồng Vệ Binh đã đưa không biết bao trí thức vào cảnh đọa đầy , tra khảo . Liên Xô cũng không khác gì qua mô tả của SHOZENNISHIN trong tác phẩm quần đảo ngục tù , một ngày trong đời của IVAN… .Ở Việt Nam một thời với khẩu hiệu của Trần Phú : TRÍ , PHÚ , ĐỊA , HÀO đào tận gốc trốc tận rễ , và vụ án NHÂN VĂN GIAI PHẪM đã vùi dập nhiều trí thức xuống tận cùng xã hội . Cộng sản ghét và sợ trí thức vì nhẽ khi có một kiến thức nhất định , với một tâm trí thông tuệ thì hầu như ai cũng nhận thức ra rằng cái mớ lý luận tạp nham của học thuyết MARK-LE là viển vông , vớ vẫn . Chỉ có bọn tâm thần hoặc quá ngu độn mới mù quáng tin theo . Chính vì vậy khi kết nạp đảng viên lý lịch phải được xét ba đời , và ưu tiên là thành phần bần cố nông . Lãnh đạo dĩ nhiên là đảng viên , nếu trình độ , năng lực kém thì cho đi học tại chức , chuyên tu . Nhưng khổ nỗi đã bần cố nông thì đầu toàn bã đậu học hành giề . Đã có giai đoạn câu vè DỐT NHƯ CHUYÊN TU , NGU NHƯ TẠI CHỨC được truyền miệng trong lòng xhcn niền bắc trước 1975 . Có trường hợp thành phần cơ bản nhưng sau khi được đi học , vỡ ra nhiều điều cũng bị loại bỏ Hà Sỹ Phu là một minh chứng . Thử nhìn lại hàng ngũ lãnh đạo hiện nay có mấy ai từ địa phương đến trung ương học hành tử tế . Không bằng cấp ba rỡm thì cũng tiến sỹ , thạc sỹ đại học ma Nam Thái Bình Dương , sang lắm là cái bằng cao cấp hoặc thạc sỹ lý luận MARX-LE của cái trường đảng Nguyễn Aí Quốc . Mà cái trường này dạy cái giề , khỏi nói ai cũng biết . Kế đến bản thân đã dốt , lại còn phải kéo bè kéo cánh , phải kiếm những thằng cùng cạ , dốt cũng được không cần giỏi , mới dễ sai bảo và có đệ tử thực hiện những toan tính cá nhân . Tóm lại công tác tổ chức là cần hồng không cần chuyên , cần người tín cẩn không cần giỏi . Bố trí chức vụ rồi mới đào tạo sau . Mà ngày nay điều hành đất nước , nền kinh tế vĩ mô mà không có tri thức tương xứng là một thảm họa . VINASHIN là một bằng chứng còn tươi rói .

3-Mâu thuẫn giữa các nhóm lợi ích và quyền lợi của dân tộc , cộng đồng .

Đảng Cộng Sản và chính phủ Việt Nam đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tập đoàn với mong muốn tạo ra những quả đấm thép về kinh tế kiểu các chaebol Hàn quốc . Nhưng các tập đoàn này vì chạy theo lợi nhuận sẽ sẵn hy sinh quyền lợi dân tộc và cộng đồng . Điển hình là EVN , TKV liên tục kêu gào đòi tăng giá điện cho bằng giá với các nước trong khu vực . Trong khi đó thu nhập của dân VN như thế nào , không đếm xỉa đến . PETRO thì đòi lập quỹ dự phòng xăng dầu trong khi giá thế giới đã xuống tự khi nào .

4-Mâu thuẫn giữa các nhóm lợi ích .

Vì lợi ích cục bộ các nhóm lợi ích sẽ sẵn sàng dẫm đạp lên nhau . Có một dạo báo chí lề phải đã đăng rùm beng cuộc chiến cột điện giữa EVN và PNVT , FPT , VIETTEL . TKV, PETRO luôn gây sức ép tăng giá than, gía gas bán cho EVN . Cứ như vậy giá cả mọi mặt hàng cho sinh hoạt đều liên tục tăng . Lạm phát là điều không tránh khỏi . Lợi ích của dân tộc , cộng đồng bị bỏ mặc . Chính mâu thuẫn giữa các nhóm lợi ích sẽ đẩy mâu thuẫn giữa ĐCSVN với quyền lợi của dân tộc và cộng đồng lên đến đỉnh điểm và lúc đó sẽ là dấu chấm hết cho sự toàn trị của ĐCSVN .

5-Mâu thuẩn giữa một học thuyết đã lỗi thời , xơ cứng và trở nên phản động , cản trở sự tiến bộ của đất nước , dân tộc với không chỉ lớp trẻ ngày nay có kiến thức , có chính kiến riêng mà với cả những người một thời tin tưởng cống hiến với tâm huyết , nhiệt huyết của một thời tuổi trẻ .

Với năm mâu thuẫn cơ bản trên , chính ĐCSVN đã và đang thúc đẩy quá trình diển biến hòa bình ở Việt Nam diễn ra nhanh chóng và ngày càng quyết liệt hơn . Không cần có khả năng ngoại cảm nhưng tôi xác tín rằng sẽ tự đặt dấu chấm hết của sự độc tài toàn trị không quá 2014.

Category: Việt Nam ngày nay | Views: 1383 | Added by: danchu | Rating: 0.0/0
Total comments: 2
2 mxpqekker  
0
锘?
Bag producing is a big sector that has distribute their divisions all across the world. And also precisely why would not it be? Very good with the purses and also the desire is indeed higher that there can not be ample suppliers. That is the reason that numerous purse industrial facilities all over the world work at making top quality bags. These types of industrial facilities very own generally there own lot as well as manufacturing facility shops to let you purchase a copy hand bags. They can contain the supply associated with residence shipping. That's obviously in case of very good firms.

Purse production facilities might be of various kinds. There are many associated with bag production facilities who have a section dedicated to weaving looms. This can help in the embroidery along with producing operates carried out your handbags. The achievements of these kinds of production facilities are generally dependant on the caliber of the information employed, the styles when the totes are designed and naturally the kind of romantic relationship they will share with absolutely free themes.

Good handbag producers have their own own tanneries exactly where leather is done by reviewing the organic substance. Buckskin is the most common material that is utilized throughout producing purses and also most of the handbag factories on the globe produce leather purses. Apart from that various other supplies just like suede, man made fibre and many others switches into the particular handbags making.

There are specific factories that create a fabric of their very own which are therefore accustomed to develop their particular trademark totes. An excellent handbag manufacturer companies purses which aren't just of excellent high quality yet those who come up with good styles. The high quality and styles in the goods go hand in hand to determine the buying price of the totes.

The actual bag production facilities are spread all across The european union and Midsection East and also The united states. These are allegedly the very best known ladies handbag factory location. These kinds of producers provide bulk order placed to design development} brands. Most of the esteemed design brands have got producers of their very own. You could also go to these production facilities to see the actual models on your own. Going to these kinds of factories allows you to start to see the shop examples.

Countless qualified workers are employed in these kind of factories to take your better of merchandise. There are tons of producers that have crept up in the past few years. They have was able to identify themselves truly before long as a result of the standard of create and very good customer care. These types of factories will always be looking at brand new and also revolutionary approaches to grow their interaction using the consumers.

1 euceihqkz  
0
锘?
Roughly One hundred fifty in the past, a fantastic scientist named Charles Darwin composed a magazine. This publication had been the original source involving Types, plus it had been going to turn into one of the footings of recent thought. Within this guide, they laid out in great fine detail their ground-breaking principle associated with normal choice, and also described an over-all format of the way each varieties had become.

Whatever you decide and donrrrt you have regarded, even so, is niagra program of spelling out there also applies with other locations. As an example, handbags. In case you take into account the good each one of the main fashion designers, it can be difficult to determine virtually any mutual understanding. Nevertheless, it's not at all a lot of work to locate a string usual to every one of them. So, with no additional ado, My spouse and i present The cause Of Handbags!

Very first, commence with an aspiration. Many of the present major brands, including Fendi or perhaps Chloe, started with one particular female beginning the garments shop. Obviously, naturally, don't assume all key artist begins really much the same way. Prada, as an illustration, started with a person opening a shop, not only a lady. At times they begin through promoting clothing, often not really, nevertheless always the particular founder finds an unforeseen a feeling of fashion inside of themselves.

Soon after their particular shop actually starts to succeed, the actual president will begin producing brand-new and also authentic trends. At this point, they have a tiny go shopping within a big area, and begin to show off his or her items. A lot of people accident along with burn up the following, or simply neglect to appeal to the right focus, but also for the soon-to-be main brand developer, that they rapidly draw the eye from the towns fashion-conscious. The following, excellent organization sense, as well as a great deal regarding endurance, are necessary to elevate the crooks to the very best.

while many may well wrestle to begin with, including Speculate would, an internet to have their skinny jeans directly into outlets, other people are instantly successful- like Rob Lauren's jewelry. In any case, once the general public will get your hands on their job, these people extremely quickly rise in celebrity. From the creators lifetime, they will discover global recognition, and judge to flourish their business.

This is how the bag comes up. The particular tag, obtaining now achieved some amount of famous, sets out to expand... perfume are created, brand new trends developed, and they begin to market bags. Every tag builds up a unique appear, to match his or her prior garments design, along with their purses type in retailers.

Whether an individual prefer an antique Diego Rocha, or even an classy Prada, you can not deny that each manufacturer has its own appear, it's individual feel, it can be personal unusual fashion with it. Although everyone needs to wear clothes, purses tend to be recommended, an adjunct, and as such they are a blank material on what your creative designers function their miracle, the one position they can be genuinely modern as well as authentic.

In time, the initial founder with the organization drops dead, and also control of the brand is passed to be able to his / her young children. Sometimes they battle between themselves, because Aldo along with Rodolfo Gucci does, as well as operate calmly together, because did the particular kids involving Adele Fendi. Regardless, the brand is still inside loved ones. They always style increasingly functions of fashion, along with the sales -- and costs -- of these handbags increase.

If they possess reached global renown, not forgetting uncountable honours, there isn't any exactly where still left to go up to- they may be already at the pinnacle. Right now, of course, the manufacturer can be a typically talked name, and everyone is aware of these people. Usually founder because, nicely, although not constantly. Could any person, ever, desire to compete with the great models along with glamorous lifetime of Roberto Cavalli? I hardly feel thus, preserve possibly, by simply yet another artist...

This brings myself towards the conclusion associated with my own report, and also my own basic outline from the progression in the labeling at the rear of the particular bags. I hope I have busy an individual, and also probable perhaps educated anyone somewhat, but also in nevertheless My spouse and i give you an issue in order to ponder- perhaps there is whatever else, that follows a likewise basic structure?

Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Login form
Search
Calendar
«  Tháng Ba 2013  »
SuMoTuWeThFrSa
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Our poll
Đánh giá
Total of answers: 887
Site friends
Statistics

Đang online: 1
Khách: 1
Thành Viên: 0