Thứ Bảy, 2024-04-20, 12:28 PM
Welcome Guest | RSS

Dân Chủ Cho Việt Nam

Main » 2012 » Tháng Mười Một » 16 » NGUYỄN TẤN DŨNG: MỘT CON NGƯỜI GHÊ GỚM, KHÓ LƯỜNG ( 1)
2:38 AM
NGUYỄN TẤN DŨNG: MỘT CON NGƯỜI GHÊ GỚM, KHÓ LƯỜNG ( 1)
Quanlambao - Bình luận về những ý kiến trả lời chất vấn của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại tại Diễn đàn Quốc hội ngày 14/11/2012...

Bình luận 1: THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG: MỘT CHÍNH KHÁCH " KHẨU PHẬT, TÂM XÀ " HAY..." GẶP THỜI THẾ THẾ THỜI PHẢI THẾ" ?

  Trong phiên chất vấn hôm qua 14/11 khi được hỏi: Đâu là giải pháp đột phá của Chính phủ nhằm giải thoát đất nước ra khỏi tình trạng hiện nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát biểu một ý kiến hết sức quan trọng gây ngỡ ngàng cho không ít người trực tiếp theo dõi phiên chất vấn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng: "Dân chủ vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Theo tôi đây là giải pháp cơ bản, quyết định và cũng là động lực bao trùm để chúng ta thực hiện thành công viêc cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, thực hiện được công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, đổi mới toàn diện đất nước thành công để xây dựng và bảo vệ đất nước…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không chỉ nêu ra mà còn nhấn mạnh, đi sâu phân tích 4 ý nghĩa to lớn của vấn đề dân chủ hóa xã hội, dân chủ hóa nền kinh tế ? Đây không thể là một ý kiến ngẫu hứng, tùy hứng mà chắc chắn ông đã chuẩn bị sẵn từ trước để phát biểu tại diễn đàn Quốc hội được truyền hình trực tiếp ? Vậy khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu loại ý kiến có thể nói là thật sự đụng chạm tới một vấn đề hết sức nhạy cảm trong giai đoạn hiện nay; trong con mắt của giới quan sát chính trường Việt Nam thì: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vẫn được xem là người rắn, bàn tay sắt bọc nhung đứng sau những hành động đàn áp, truy cứu những người vẫn được coi là đang hoạt động để dòi quyền dân chủ như Vụ án Cù Huy Hà Vũ và nhiều blog bị bắt; việc đàn áp các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc .v.v.

Vậy thì giữa lời nói và việc làm của ông Nguyễn Tấn Dũng có gì " sái’ nhau không? Xin đặt ra một vài giả thuyết sau đây để rộng đường dư luận để cùng kiểm chứng về một con người, một chính khách vào diện hàng đầu đất nước, theo ngôn ngữ hành chính thuộc hàng nguyên thủ: Nguyễn Tấn Dũng ?

1.Thông điệp thứ nhất:
Phải chăng do ông Nguyễn Tấn Dũng đã nhận ra sự oán ghét của số đông dân chúng do tình trạng mất dân chủ ngày càng trầm trọng trong đời sống xã hội Việt Nam; mọi chỉ trích đang nhằm vào ông và Chính Phủ của ông nên ông tranh thủ diễn đàn này để thanh minh và giải độc cho mình bằng những ý kiến hết sức bài bản và sâu sắc?

Quả thật, khi nghe những điều ông Nguyễn Tấn Dũng phát biểu rất hay, rất sâu sắc về vấn đề dân chủ người nghe cảm thấy ý kiến của ông có khác gì ý kiến của Hoàng Minh Chính, Hà Sĩ Phu và nhiều vị vẫn lớn tiếng đòi quyền lợi cho đất nước và nhân dân Việt Nam ? Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không những nhận chân ra giá trị một cách sâu sắc ý nghĩa của vấn đề dân chủ xã hội mà thậm chí Thủ tướng không hề vô cảm với chiếc " bánh thánh " dân chủ này…
Vấn đề vừa trừu tượng, vừa cụ thể của phạm trù dân chủ xã hội được thốt ra từ miệng của Thủ tướng tại diễn đàn Quốc hội, lại được truyền hình trực tiếp thì cái thông điệp này của Thủ tướng không thể xem thường, xem nhẹ được…Vậy mục tiêu của cái thông điệp này là gì ?

Liệu Thủ tướng có muốn thanh minh rằng: Ông cũng là người cũng thiết tha với dân chủ lắm chứ, cũng hiểu được giá trị của dân chủ, và cũng rất muốn xây dựng một thể chế dân chủ theo đúng nghĩa của cặp phạm trù này của thế giới nhưng do ông là kẻ thừa hành: Đảng giao, Đảng phân công buộc ông phải hàng động dưới sự lãnh đạo, giám sát của Đảng nên có điều gì đó từ kinh tế đến vấn đề dân chủ xã hội ông chỉ chịu một phần thôi? Do vậy, quốc dân hày thông cảm cho ông, nếu chỗ nào nền dân chủ của ta bị méo mọ, bị băng hoại thì đừng có đổ tất cả lên đầu ông, ông đâu là kẻ "vô tri vô giác” về dân chủ ?

Thủ tướng phải hành động đôi khi trái với nhận thức, cảm nhận của mình một phần do cái tình cảnh: Gặp thời thế, thế thời phải thế…Đảng phân công, Đảng giao tôi không thể thoái thác, không thể làm khác như ông đã giải trình…Nếu ông được bầu, được phân công vào cái cương vị Tống Bí thư, Chủ tịch nước chẳng hạn thì chắc chắn cái "đề án" dân chủ hóa xã hội tại Việt Nam nhất quyết sẽ được triển khai dước bàn tay " nhạc trưởng” của ông thành công ?

2. Thông điệp thứ 2:
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng hiểu rõ như ai về vấn đề dân chủ cùng với các giá trị thơm tho của nó nhưng ông vẫn hành động theo ý chí, quán tính quyền lực của mình ? Như vậy với những lời phát biểu có cánh tại diễn đàn Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vô tình đã đã lộ nguyên là một vị chư tăng " khẩu phật, tâm xà " ?

Dẫu sao, trong hoàn cảnh nào, "những điều trông thấy mà đau đớn lòng” này chắc không chỉ là bi kịch nếu không muốn nói là thảm kịch của riêng ông Nguyễn Tấn Dũng, quan chức đứng đầu một Chính phủ mà có lẽ cũng là nỗi đau chung của biết bao thân phận con người trong giai đoạn hiện nay…

Trích y kiến trả lời chất vấn của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về vấn đề dân chủ:
( Được ghi lại bằng máy ảnh nên không thật đầy đủ, quý vị nào lấy được xin gửi cho chủ blog để đưa lên hoàn chỉnh )Đại biểu có hỏi: Để tái cơ cấu nền kinh tế, để chuyển đổi mô hình tăng trưởng, để công nghiệp hóa, hiện đại hóa, để đổi mới toàn diện đất nước thành công đâu là giải pháp đột phá, câu hỏi này rất là rộng lớn, tôi xin trình bày mấy ý kiến sau đây…

Theo tôi không có cách nào khác, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân chúng ta phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phải tăng cương sự quản lý của nhà nước, tất nhiên thực hiện đầy đủ đồng bộ, đồng thời, có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng và Nhà nước ta, trong đó đặc biệt triển khai có hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, các định hướng giải pháp đặc biệt là 3 khâu đột phá để phát triển nhanh và bền vững mà Đại hội XI của Đảng vừa đề ra. Không có cách nào khác chúng ta phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường sự quản lý của nhà nước…

Trong cái tổng thể, đồng bộ đồng thời như đại biểu nêu thì tôi có nghĩ trong cái việc thực hiện tổng thể, đồng bộ, đồng thời các chủ trương, giải pháp của Đảng và Nhà nước cải giải pháp có ý nghĩa quyết định, cơ bản, động lực nhất đó là

Dân chủ là động lực của xã hội như Bác Hồ đã dạy: mọi lực lượng là ở dân, mọi lợi ích là của dân; Dân chủ vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Theo tôi đây là giải pháp cơ bản, quyết định và cũng là động lực bao trùm để chúng ta thực hiện thành công viêc cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, thực hiện được công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, đổi mới toàn diện đất nước thành công để xây dựng và bảo vệ đất nước.

Bởi vì không có dân chủ thực sự trong hoạt động kinh tế, không có sự bình đẳng công khai, minh bạch trong hoạt động kinh tế thì không có kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, không có việc huy động được và sử dụng có hiệu quả mọi tiềm năng, mọi nguồn lực của dân tộc ta, đất nước ta kể cả vật chất và con người, không thể nâng cao được hiệu quả sức cạnh tranh của nền kinh tế, không hội nhập được nền kinh tế toàn cầu và như vậy không tái cơ cấu được nền kinh tế, thay đổi mô hình tăng trưởng kinh tế.

Không có dân chủ đầy đủ thực sự không thể bảo đảm, phát huy quyền tự do chính đáng của người dân mà Hiến pháp, luật pháp đã quy định. Và như vậy cũng sẽ không tạo ra được sự đồng thuận xã hội, không thể tạo được sức mạnh tổng hợp của toàn dân, không thể tạo được sức mạnh làm nên lịch sử của nhân dân, không thể có được cái sự ”Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thàn công đại thành công” trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Không có dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch thì cũng không thể xây dựng được Đảng, Nhà nước ta…( mất một đoạn ) Không có dân chủ thực sự thì cũng khó mà hoạch định được đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước một cách phủ hợp…

Đại biểu có nêu giải pháp nào là giải pháp mang ý nghĩa quyết định nhất, cơ bản nhất theo tôi phải thực hiện đồng bộ các chủ trương, nghị quyết của Đảng và Nhà nước ta, trong đó hết sức coi trọng việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo những lợi ích chính đáng của nhân dân, đảm bảo dân chủ thực sự là mục tiêu, động lực của sự phát triển đất nước…
Blog Phamvietdao
Category: Việt Nam ngày nay | Views: 779 | Added by: danchu | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Login form
Search
Our poll
Đánh giá
Total of answers: 887
Site friends
Statistics

Đang online: 1
Khách: 1
Thành Viên: 0