Chủ Nhật, 2023-09-24, 11:38 PM
Welcome Guest | RSS

Dân Chủ Cho Việt Nam

Main » 2010 » Tháng Bảy » 23 » RỐI NHƯ CANH HẸ
11:08 AM
RỐI NHƯ CANH HẸ

Phạm Trần

Các cụ ngày xưa bảo : Đẹp tốt thì khoe ra, xấu xa phải đậy lại nhưng người Cộng sản thì không những chỉ khoe nhiều hơn sự thật mà còn biến cả việc xấu thành tốt để khoe khoang, nhưng khi xấu nhiều hơn tốt thì họ lại tìm cách đổ quanh để chạy tội.

Đó chính là lập luận của Nguyễn Hồng Vinh, Phó ban chỉ đạo Thông tin đối ngoại, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận văn nghệ Trung ương đưa ra trong Bài viết "Đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch - một nhiệm vụ quan trọng trong công tác tư tưởng hiện nay”.

Bài  của Vinh đăng  trongTạp chí Tuyên Giáo của Ban  Tuyên giáo Trung ương Đảng CSVN ngày 19-07 (2010) mở đầu như thế này: "Trong thời gian tới, nhất là từ nay đến trước thềm Đại hội XI của Đảng, cuộc đấu tranh tư tưởng chắc chắn diễn ra ngày càng quyết liệt. Để giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh này, cần phải tiến hành hàng loạt các giải pháp trên mặt trận tư tưởng, lý luận; trên lĩnh vực kinh tế-xã hội; trên mặt trận đối ngoại và an ninh tư tưởng v.v... Trong đó, đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác tư tưởng hiện nay của Đảng.”

Thắc mắc là tại sao bây giờ mới "quyết liệt” mà không quyết liệt từ khi có "Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ” năm 1991” ?

Bởi vì ngay từ thời đó, nhiều đảng viên, kể cả một số người có chức có quyền và cựu đảng viên cao cấp, trong đó có cả tướng Trần Độ  đã hỏi  tại sao đảng vẫn còn lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản của Hồ Chí Minh làm nền tảng xây  dựng đất nước, trong khi khối Liên bang Xô Viết, các nước Cộng sản Đông Âu  và chủ nghĩa Cộng sản đã sụp đổ ?

Từ đó đến nay, đảng CSVN đã trải qua 4 đời Tổng Bí thư (Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh)  tổng cộng là 19 năm mà có năm nào không có người đặt vấn đề : Việt Nam có cần phải  tiếp tục duy trì Chủ nghĩa Cộng sản phá sản này  nữa không ? Cái lợi và cái hại đã rõ như ban ngày :  Vì tiếp tục Cộng sản mà quyến làm chủ đất nước của người dân  vẫn nằm trong tay đảng; các quyền tự do quy định trong Hiến pháp chỉ được thi hành theo quy chế xin cho; các đặc quyền đặc lợi kinh tế  tiếp tục do đảng kiểm soát và phân chia; các chính sách giáo dục, y tế và xã hội vẫn chỉ thi hành theo cách buôn và bán có lợi cho những ai lắm tiền nhiều của.

Cũng vì tiếp tục Cộng sản mà tòan cảnh xã hội, văn hóa  và phong tục tập qúan muôn đời của dân tộc  đã bị đảo ngược, lộn sòng, lai căng. Con trẻ nứt mắt đã biết  gian dối, lừa đảo, bán thân chạy điểm, mua bài, mua bằng, thi gian, thi hộ có thầy cô bảo kê, che mắt để nhận hoa hồng, tiền thuê.

Những thứ "quyết liệt” này mới đáng sợ, mới cần được Nguyễn Hồng Vinh báo động với đảng, với người dân. Nhưng Vinh đã làm ngược lại để tìm cách trả đũa, phản  công  những  người không đành lòng nhìn đất nước đang  rơi xuống bờ vực thẳm đã lên tiếng khuyên đảng hãy tỉnh táo và can đảm sửa sai  từ hai Đại hội đảng IX và X.

Những người mà Vinh hô hào phải đấu tranh chống trả "quyết liệt” không ai khác hơn là những trí thức, những cựu đảng viên và lão thành cách mạng  đáng bậc ông nội, ông cố của Vinh có  đầy huy chương trên ngực và nhiều bằng khen treo tường. Chính họ  đã lên tiếng báo động về hiểm họa xâm lăng của Trung Quốc; vể quốc nạn tham nhũng; ăn cướp của dân; về những âm mưu và bằng chứng phá họai kinh tế, bán đất, bán rừng cho người nước ngòai trong khi nông dân không có đất cầy, đồng bào dân tộc không có đất cất chòi tránh mưa nắng.

Cũng chính những người này, nhiều người trong số họ chắc cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa, đã đồng loạt  lên tiếng kêu gọi đảng hãy  thức tỉnh, mở mắt để thay đổi đường lối trước khi qúa muộn. Họ trông chờ sẽ có "đổi mới” về chính trị tại Đại  hội đảng XI vào tháng 1/2011.

Cũng đã có người kêu gọi  đảng chấp  nhận đa nguyên, đa đảng và quyền bầu cử trực  tiếp lãnh đạo, quyền tự do ứng cử và quyền tự do ra báo  của người dân.

Cho đến nay, đảng vẫn mũ ni che tai, vẫn ra lệnh cho Hội đồng Lý luận Trung ương, Hội đồng Lý luận văn nghệ Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam viết bài, tổ chức hội nghị để thảo luận các kế họach phản bác.

Nhưng khi đốt đèn, mò mẫm mà tìm  không ra đối tượng thì đành đổ phứa cho "diễn biến hòa bình” và "các thế lực thù địch” từ bên ngòai. Bên trong thì bịa ra đủ lọai "tay sai ngọai bang, kẻ nội thù, bọn phản động” đã có âm mưu gây ra "tự diễn biến” và " tự chuyển hoá” trong nội bộ đảng.

BA ĐẦU-SÁU TAY

Vậy, "âm mưu” của đội quân "thù địch” đáng sợ kia là ai và đang làm gì để phá đảng?

Hãy nghe Vinh vẽ vời : "Như chúng ta đã biết, âm mưu cơ bản, lâu dài của các thế lực cơ hội, thù địch là xóa bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, đưa nước ta theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản. Để thực hiện âm mưu đó, chúng tăng cường sử dụng "diễn biến hòa bình” - một chiến lược nằm trong hệ thống chiến lược phản cách mạng.

Trong chiến lược này, tấn công trên mặt trận tư tưởng, văn hóa được chúng coi là "mũi đột phá”, hòng làm tan rã niềm tin, gây hỗn loạn về lý luận và tư tưởng, tạo ra "những khoảng trống” để dần đưa hệ tư tưởng tư sản thâm nhập cán bộ, đảng viên và nhân dân, từng bước chuyển hóa, xóa bỏ hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Chúng ra sức sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại, đặc biệt là Internet, các blog để chuyển tải thông tin, quan điểm sai trái, thù địch và móc nối, tổ chức lực lượng chống đối chế độ xã hội chủ nghĩa.

Đáng lưu ý là, trong những năm gần đây, lợi dụng xu thế toàn cầu hóa kinh tế thế giới và cuộc cách mạng khoa học-công nghệ, nhất là tin học đang phát triển mạnh mẽ cùng với những khó khăn, thách thức nảy sinh do tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính toàn cầu và những diễn biến phức tạp mới trong tranh chấp chủ quyền Biển Đông, các thế lực thù địch ngày càng ráo riết đẩy mạnh chiến lược "diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng nước ta. Những phần tử cơ hội chính trị ở trong nước hùa theo những luận điểm sai trái của địch, ra sức công kích Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. Hàng ngày, chúng tung lên mạng, tán phát hàng chục tài liệu, từ xuyên tạc về lý luận đến vu cáo trong thực tiễn nhằm làm xói mòn lòng tin vào Đảng, vào chế độ xã hội chủ nghĩa; ra sức bịa đặt, bôi nhọ cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước với mưu toan chia rẽ, kích động lật đổ chính quyền.

Ghê chưa? Ai đọc mà chả thấy đảng đang lâm nguy, nhưng khẩn trương hơn là chỉ còn ít tháng nữa là đến ngày Đại hội đảng XI nên Nguyễn Hồng Vinh mới  lên cơn sốt báo động : "Năm 2010 là năm tiến hành Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XI và cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIII..., các thế lực thù địch coi đây là thời cơ, là lúc "phất cờ”, cần tranh thủ tối đa cái gọi là "lực lượng cấp tiến” trong Đảng để chuyển hóa từ lượng thành chất. Chúng đã và đang dồn dập tung ra các quan điểm sai trái, vu cáo, bịa đặt, hòng phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng ta, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ta mất phương hướng về chính trị, tư tưởng để chúng dễ dàng thực hiện mưu toan "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ ta.”

Vậy bây giờ phải làm gì để cứu nguy đảng? Xem ra đảng đã có đủ loại bùa ngải từ lâu rồi mà xem chừng đã hết linh. Theo lời  Nguyễn Hồng Vinh thì đó là :  Nghị quyết Trung ương 5, khóa X, ngày 01/8/2007 "Về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới” và  Nghị quyết Trung ương 9, khóa X, ngày 02/2/2009 "Về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng”.

Nghị quyết Trung ương 5 viết  rõ: "Triển khai đồng bộ, chủ động cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo, chống phá Đảng, Nhà nước ta, làm thất bại âm mưu "diễn biến hòa bình”, thực hiện đa nguyên chính trị, hình thành lực lượng đối lập, gây bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch; thường xuyên cảnh giác, chủ động phòng, chống nguy cơ tự diễn biến ở cả trung ương và các ngành, các cấp

Còn Nghị quyết Trung ương 9 thì khuyên đảng viên phải  : "Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, biện pháp giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bồi dưỡng lòng yêu nước, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, hình thành hệ thống giá trị của con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng  cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tạo chuyển biến căn bản trong việc ngăn chặn, từng bước đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chủ động phòng, chống "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, bác bỏ các luận điệu tuyên truyền phản động, làm thất bại âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng

Như vậy rõ ràng là "nước giáo dục” của đảng đã "đổ đầu vịt” mất toi nên mới có bài viết báo động khẩn trương như nhà có đám ma của Nguyễn Hồng Vinh trước ngày Đại hội đảng ?

Do đó  Vinh hốt hỏang la lên bảo rằng những chỉ thị của đảng ghi trong 2 Nghị quyết 5 và 9 là : "Sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong các văn bản của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ này, đã thể hiện nhất quán 3 quan điểm cơ bản của Đảng ta trong cuộc đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch:1. Đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, là một nhiệm vụ quan trọng của công tác tư tưởng hiện nay.2. Đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch là bộ phận khăng khít của cuộc đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình” trên mặt trận tư tưởng-văn hóa của Đảng.3. Đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng các cấp.”

Khi đọc đến đây thì có thể có người sẽ muốn lập lại câu nói để đời của Nhà văn Nguyễn Tuân rằng : "Biết rồi khổ lắm nói mãi.”

Nhưng đối với cựu Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Hồng Vinh  thì chuyện sống còn này đâu phải là chuyện đùa nên  Vinh mới hô hóan lên  cho mọi người nghe : "Trước những mưu toan thâm độc và tính chất quyết liệt của những luận điểm sai trái và phản động, cuộc đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch cần được thường xuyên coi trọng hơn nữa, tăng cường sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng của cuộc đấu tranh, thu hút đông đảo lực lượng tham gia, nhất là các nhà khoa học, các trí thức, văn nghệ sĩ tâm huyết; sử dụng đa dạng các phương thức đấu tranh; đặc biệt cần chú ý nâng cao chất lượng và hiệu quả.

Trong thời gian tới, nhất là từ nay đến trước thềm Đại hội XI của Đảng, cuộc đấu tranh tư tưởng chắc chắn diễn ra ngày càng quyết liệt. Để giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh này, cần phải tiến hành hàng loạt các giải pháp trên mặt trận tư tưởng, lý luận; trên lĩnh vực kinh tế-xã hội; trên mặt trận đối ngoại và an ninh tư tưởng v.v... Trong đó, đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác tư tưởng hiện nay của Đảng.”

Không biết lời kêu gào của Vinh có  đủ sức quyến rũ và mệnh lệnh  hơn 2 Nghị quyết 5 và 9 không, nhưng nếu cứ  bài cũ lập lại mãi thì lại hóa ra nhàm tai chả ai còn muốn  nghe nữa.

Rõ ràng là chuyện Đảng đang rối như canh hẹ. -/-

Phạm Trần
(07/010)
Category: Việt Nam ngày nay | Views: 687 | Added by: danchu | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Login form
Search
Calendar
Our poll
Đánh giá
Total of answers: 887
Site friends
Statistics

Đang online: 1
Khách: 1
Thành Viên: 0