Thứ Ba, 2024-06-25, 3:08 PM
Welcome Guest | RSS

Dân Chủ Cho Việt Nam

Main » 2012 » Tháng Mười Hai » 5 » Trưng cầu dân ý giả tạo, mị dân, lừa dân để sửa đổi Hiến pháp
2:01 PM
Trưng cầu dân ý giả tạo, mị dân, lừa dân để sửa đổi Hiến pháp


Đặng Cứu Quốc (Danlambao) - Có hai lý do làm cho người ta không thể tin tưởng vào việc đảng cộng sản Việt Nam (CSVN) tổ chức trưng cầu dân ý để sửa đổi hiến pháp, thứ nhất: Đảng độc tài, tự đá bóng tự thổi còi, thế thì ai sẽ kiểm soát, ai sẽ tiếp thu ý kiến đóng góp của toàn dân một cách khách quan qua trưng cầu dân ý?

Đảng luôn khẳng định rằng: "Đảng ta là đảng cầm quyền”, cầm quyền cả 03 ngành: lập pháp, hành pháp và tư pháp tức là cầm quyền cả quốc hội, chính phủ và tòa án một cách độc đoán, không chấp nhận tam quyền phân lập. Lập pháp, hành pháp và tư pháp không có phân lập, không có quyền hoạt động độc lập thế thì nhân dân làm sao kiểm tra được kết quả trưng cầu dân ý? Vậy trưng cầu dân ý để làm gì? 

Ví dụ: Đảng tuyên bố chống tham nhũng nhưng tham nhũng ngày càng tràn lan và Việt Nam đứng vào hàng bậc nhất trên thế giới về tham nhũng thì đảng có xử lý gì được đâu bởi vì đảng vừa đá bóng vừa thổi còi thì ai sẽ kiểm soát đảng được đây và chính vì lẽ đó nên mới xảy ra đại họa như thế. 

Lý do thứ hai: Dầu hiến pháp có ghi thì đảng cũng không bao giờ thực thi thì trưng cầu dân ý làm gì và sửa đổi hiến pháp làm gì? Những việc làm này đâu có giá trị gì đâu khi mà còn đảng độc tài thống trị. 

Ví dụ: Hiến pháp có ghi là: "Tự do biểu tình”, thế mà người dân biểu tình chống cộng sản Trung Quốc xâm lược thì bị công an đạp vào mặt và bị bắt nhốt tù, bị gây khó dễ đủ thứ"?”. Hay là hiến pháp có ghi: "Tự do ứng cử, bầu cử”, nhưng mà người dân ứng cử, bầu cử làm gì một khi mọi chức vụ của nhà nước đều do đảng chỉ định hết? Bầu cử, ứng cử chỉ là trò hề do đảng dựng ra để mị dân, lừa dân mà thôi, không cái gì có giá trị thật cả! 

Những nhà lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam luôn dùng những ngôn từ, văn tự hoa mỹ nhất để lừa phỉnh nhân dân, để lừa đảo trong và ngoài nước. Họ luôn hứa hẹn rất nhiều nhưng không bao giờ thực hiện được, nếu có thực hiện thì cũng mang tính chất giả tạo, mị dân, lừa dân mà thôi, vì sao? Bởi vì bản chất của chế độ CSVN là một chế độ độc tài, độc đảng, tham nhũng, phản động, phản dân chủ, mất tự do và họ luôn thề thốt kiên quyết theo đuổi, không bao giờ từ bỏ chế độ lạc hậu, phản động đó thế thì làm sao mà họ thực hiện cho được những vấn đề thuộc lãnh vực của chế độ dân chủ, tự do? 

Giờ đây, đảng cộng sản Việt nam lại bày ra cái trò trưng cầu dân ý, "lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm năm 1992 bắt đầu từ ngày 2-1-2013, kết thúc ngày 31-3-2013”, liệu có ai tin nổi không? 

Việc trưng cầu dân ý này chẳng khác nào như những lần "góp ý văn kiện đại hội đảng” trước đây nhất là đại hội 11 vừa rồi trong năm 2012. Đảng bày ra cái trò góp ý văn kiện cho vui để lừa bịp các đảng viên và nhân dân chứ mọi góp ý khắp nơi đưa về đảng, đảng nào có lắng nghe, nào có thèm đọc, họ vứt hết mọi sự góp ý vào sọt rác. Văn kiện đại hội đảng vẫn y như cũ, giống như những gì họ đã đưa ra trong bản dự thảo ban đầu và giống như mọi người đã dự đoán trước, không gì thay đổi cả không gì khác với ý đảng độc tài, có chăng là thêm những câu, từ râu rìa hoa lá cành không ảnh hưởng gì đến nội dung chung cuộc. 

Trong kỳ góp ý dự thảo văn kiện đại hội đảng 11 đó, ý kiến của của 22 nhà trí thức đều là đảng viên cao cấp của đảng đã diễn ra vào ngày mùng 7 tháng 10/2010 tại Hà Nội, ý kiến của ông Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung Ương, Chủ tịch Quốc hội khóa XI và ý kiến của đại đa số nhân dân Việt Nam đề nghị xóa bỏ chủ nghĩa Mác Lê- nin lạc hậu, sai thực tế và bỏ việc đưa đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) hoang tưởng, hay định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) có tính chất mị dân, lừa dân, bao che tham nhũng, mất dân chủ, phản động... nhưng đảng nào có tiếp thu, nào có lắng nghe, nào có chấp nhận? 

Giờ đây, với sự giàn dựng kịch bản khéo léo của đảng cộng sản Việt Nam (CSVN) và sự đóng kịch tài tình của ông Hà Hùng Cường - Bộ trưởng Tư pháp để tiếp tục nhằm "lấy vải thưa mà che mắt thánh”, nhằm mị dân, lừa dân muôn thuở như bao năm qua, tại phiên góp ý dự thảo Hiến pháp vào chiều ngày 16 tháng 11/2012, ông Hà Hùng Cường nói rằng: "Hiến pháp phải được người dân phúc quyết nhằm đảm bảo nguyên tắc tất cả quyền lực thuộc về nhân dân” (?). Góp phần chứng minh sự đạo diễn của đảng là thành công kiệt xuất, ngày 23-11-2012, kỳ họp thứ tư - Quốc hội bù nhìn CSVN khóa XIII đã kết thúc và trong ngày bế mạc, thêm năm nghị quyết đã được thông qua trong đó có Nghị quyết "Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992”

Được sự chỉ đạo, đạo diễn khéo léo của đảng CSVN, thông qua với sự tán thành của 100% đại biểu quốc hội có mặt, Nghị quyết Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 nêu rằng: "Mục đích của việc làm này là phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân và tạo sự đồng thuận của nhân dân trong việc xây dựng Hiến pháp để Hiến pháp thể hiện được ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Việc lấy ý kiến cũng nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức đối với việc xây dựng Hiến pháp và thi hành Hiến pháp. Trên tinh thần này, Nghị quyết quy định lấy ý kiến nhân dân bộ Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Các cơ quan, tổ chức căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tập trung đóng góp ý kiến về những nội dung có liên quan trực tiếp đến phạm vi, lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức mình hoặc những vấn đề mà cá nhân quan tâm… Đối tượng lấy ý kiến là các tầng lớp nhân dân; các cơ quan nhà nước, tổ chức ở trung ương và địa phương. Thời gian lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 bắt đầu từ ngày 2-1-2013, kết thúc ngày 31-3-2013”. Đúng là cái trò nói dóc, làm gian! Đảng CSVN độc tài lại giở trò mị dân, lừa dân nữa rồi, họ cứ làm mà không sợ nhân dân phỉ nhổ vào mặt, không sợ nhân loại cả thế giới phỉ nhổ vào mặt!? 

Trong vụ này, đảng CSVN mị dân, lừa dân ở chỗ nào? Ở chỗ họ là một chế độ độc tài, phản dân chủ, luôn chà đạp nhân quyền, coi dân như cỏ rác mà họ còn bày trò trưng cầu dân ý để sửa đổi hiến pháp. Giả sử có trên 90% người dân đề nghị thực hiện quyền sở hữu tư nhân về đất đai, xóa bỏ chuyện đất đai là sở hữu của đảng của nhà nước với mỹ từ mị dân lừa dân "Đất đai là sở hữu toàn dân” thì liệu đảng CSVN có chấp thuận không? Không bao giờ! Giả sử có trên 90% đồng bào đề nghị xóa bỏ điều 4 Hiến pháp, xóa bỏ vai trò thống trị của đảng cộng sản độc tài, xóa bỏ chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và xóa bỏ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) hoang tưởng thì liệu đảng CSVN có đồng ý không? Không bao giờ! Thế thì trưng cầu dân ý để làm gì? Biết trước nhân dân có ý kiến đòi hỏi xây dựng một hiến pháp để đưa nước Việt Nam phát triển theo đà tiến bộ của thế giới, nhân dân có được nền dân chủ, tự do và có điều kiện phát triển theo nền văn minh của nhân loại mà đảng CSVN tìm cách kềm hãm, ngăn cấm, không cho thì trưng cầu dân ý làm cái thá gì cho phí thời gian? 

Hai điều đó, xóa bỏ "đất đai là sở hữu toàn dân” và xóa bỏ Điều 4 hiến pháp, dẹp bỏ chủ nghĩa Mác Lê, tư tưởng HCM, dẹp bỏ CNXH theo nguyện vọng của toàn dân là hoàn toàn hợp lý, đáp ứng lợi ích thiết thực của đất nước và của nhân dân mà đảng không chấp nhận thì trưng cầu dân ý chỉ là mị dân, lừa dân chẳng sai! Bởi vì tự do, dân chủ là phù hợp với thời đại tri thức, thời đại văn minh của nhân loại, CNXH, chủ nghĩa Mác Lê-nin đã quá lỗi thời, quá phản động, là những thứ hoang tưởng, bịa đặt mà ai cũng biết, CNXH, chủ nghĩa cộng sản (CNCS) độc tài, độc đảng, phản dân chủ hiện nay chỉ còn tồn tại ở Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Triều Tiên, Cu-ba và một vài nước châu phi lạc hậu. Còn tư tưởng Hồ Chí Minh, kẻ phản quốc, bán nước (HCM và Phạm Văn Đồng là 02 tên phản quốc, bán nước đã hèn mạc quỳ dâng Hoàng Sa, Trường Sa và các vùng biển trực thuộc của biển Đông Việt Nam cho cộng sản Trung Quốc theo công hàm bán nước ngày 14 tháng 9 năm 1958) thì ai cũng biết tư tưởng đó là thứ rác rưởi do đảng CSVN tự bịa ra, là thứ tư tưởng mất nhân tính như theo đường link đính kèm http://quanvan.net/index.php?view=story&subjectid=27716 thì còn theo tư tưởng HCM để làm gì? Theo đảng cộng sản độc tài, phản dân chủ làm gì, duy trì Điều 4 hiến pháp để làm gì? Điều 4 hiến pháp rất là phi lý, vô nghĩa, trưng cầu dân ý xóa bỏ nó đi là đúng! Nếu còn Điều 4 hiến pháp là còn tồn tại đảng CSVN độc tài, độc đảng hại dân, hại nước! 

Đảng tuyên truyền mị dân, lừa dân từ bấy lâu nay rằng: "Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất nước”. Rồi chính đảng lại tự mâu thuẫn với chính mình: "Đảng ta là đảng cầm quyền, lãnh đạo cả nhà nước và xã hội” (?). Cướp nhà cướp đất, hành dân, giết dân, hại nước như thế nhưng tại sao cái chế độ cộng sản, cái đảng cộng sản Việt Nam (CSVN) ô nhục này vẫn chưa bị dân ta đứng lên dẹp bỏ nó đi? Đó là do "cái tài” tuyên truyền mị dân, lừa dân của đảng quá ư là "hiệu quả” cho đến tận hôm nay làm cho còn nhiều người vẫn chưa nhận ra được hết cái bản chất gian dối, xấu xa, hại dân, hại nước của nó cho nên đảng mới bày ra thêm cái trò trưng cầu dân ý này. Chẳng hạn như đảng luôn tuyên truyền vòng vo, ngụy biện về quyền lực của đảng để mị dân, lừa dân nhưng nếu ai chịu nhìn kỹ thì sẽ thấy đảng dấu đầu này thì lòi đuôi nọ! 

Nói về Điều 4 hiến pháp, đảng bảo là "đảng chỉ lãnh đạo thôi chứ đảng không làm thay nhà nước, không cầm quyền, không quản lý. Việc quản lý, đảng nhường cho nhà nước”. Rồi cũng chính trong Điều 4 hiến pháp đó, đảng lại bảo rằng "đảng hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật, nghĩa là đảng tuân thủ hiến pháp, phục tùng hiến pháp, phục tùng quốc hội, phục tùng nhà nước (quyền lực cao nhất thuộc về quốc hội, nhà nước)” (?). Trong khi đó, trong điều lệ đảng CSVN, đảng lại ghi rằng: "Đảng CSVN là đảng cầm quyền” giống như ông Hồ Chí Minh khi còn sống cũng nói vậy, chết đi, di chúc cũng nói vậy và giờ đây, ngay trong cuộc họp quốc hội năm 2012 thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nói vậy. Đảng lãnh đạo, rồi đảng cầm quyền, rồi đảng phục tùng...(?). Lãnh đạo, cầm quyền và phục tùng là 03 khái niệm hoàn toàn khác nhau. Đảng không thể cùng một lúc vừa lãnh đạo, vừa cầm quyền vừa phục tùng quốc hội một cách mâu thuẫn như vậy được. 

Đảng và những ông tư tưởng, tuyên giáo không thể ăn nói lấp liếm, láo lếu, tráo trở mãi như thế được! Mâu thuẫn đến mức như vậy mà đảng, Ban Tư tưởng Văn hóa và trùm mafia, trùm tư bản đỏ Nguyễn Tấn Dũng cứ vẫn còn tiếp tục lừa dân mãi sao? Người dân Việt Nam thế kỷ 21 không còn "ngu dốt” để đảng và nhà nước cộng sản lừa mãi như thế nữa đâu! Tưởng rằng người dân vẫn không biết gì, đảng vẫn cứ tiếp tục mị dân, lừa dân một cách rất là trơ trẻn. Rất nhiều ông lãnh đạo đảng từ cấp cao đến cấp thấp, từ tổng bí thư cho đến bí thư đảng ủy các cấp, ngoài miệng thì vẫn hô hào "tuân thủ pháp luật” nhưng thực tế là đảng cũng tiếp tục vẫn thường xuyên chỉ thị, chỉ đạo cho các cấp chính quyền một cách tùy tiện, theo cảm hứng và cảm tính chẳng tuân thủ luật pháp, chẳng ra thể thống gì cả, làm loạn lên nạn luật rừng. Nguyên do làm xảy ra tình trạng này là xuất phát từ việc chưa có luật về đảng và đảng độc tài hoạt động theo luật rừng. Bằng chứng là ngày 07 tháng 12/2010, khi trả lời phỏng vấn của báo điện tử TuanVietNam trong nước do phóng viên Thu Hà thực hiện, ông Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung Ương, Chủ tịch Quốc hội khóa XI đã nói: 

"Trước đây, khi Đảng chưa cầm quyền, khi Đảng còn đấu tranh giành chính quyền về tay nhân dân thì Đảng hoạt động ngoài vòng pháp luật, chống lại pháp luật của chính quyền thực dân phong kiến. Ngày nay, Đảng ta đã trở thành Đảng cầm quyền rồi, thì không được làm như trước nữa, mà phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật và hoạt động theo luật về Đảng. Song tiếc rằng đến nay, Đảng ta vẫn chưa có luật về Đảng. Do vậy, không tránh khỏi một số trường hợp Đảng vẫn đứng trên Nhà nước, đứng trên pháp luật. Người ta gọi như vậy là Đảng trị... Hiến pháp và Pháp luật đã ghi rất rõ: Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, pháp luật là tối thượng. Song trong thực tiễn thì không ít trường hợp chỉ thị, nghị quyết của Đảng mới là tối thượng... Quyền lực nhà nước được phân công ra làm ba nhánh song lại thống nhất ở nơi Đảng. Vậy, Đảng trở thành ông vua tập thể rồi. Không phải dân chủ nữa mà là đảng chủ rồi.”  

Điều 4 hiến pháp là duy trì đảng độc tài là phản dân chủ là phản động như thế nhưng liệu trưng cầu dân ý có xóa bỏ nó được không? Không bao giờ được! Đảng CSVN không bao giờ từ bỏ bản chất độc tài, từ bỏ phản dân chủ, thế thì trưng cầu dân ý sửa đổi hiến pháp có giá trị gì đâu? Điều đó càng được thấy rõ hơn qua lời tuyên bố trong hội nghị Trung ương 5 khóa 11 của tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng: " Đảng tiếp tục lãnh đạo, không tam quyền phân lập, không công nhận sở hữu tư nhân về đất đai, tiếp tục thực hiện đất đai là sở hữu toàn dân và định hướng cho quốc hội soạn thảo hiến pháp mới như thế…” Điều đáng sợ nhất, kinh khủng nhất, động trời nhất là ông Trọng đã chính thức công khai tuyên bố đảng và nhà nước CSVN tiếp tục xài luật rừng, qua việc ông không công nhận tam quyền phân lập, quyền hành thống nhất nơi đảng độc tài lãnh đạo mà thôi! 

Triều đình cộng sản độc tài có toàn quyền sinh sát trong tay! Thử hỏi, không tam quyền phân lập thì quốc hội là cái thá gì? Hiến pháp là cái thá gì? Quốc hội chỉ là bù nhìn, quốc hội chỉ là con rối cho đảng giật dây! Hiến pháp do quốc hội soạn ra đâu có giá trị gì nữa thế thì trưng cầu dân ý có giá trị không? Ngành tư pháp có nghĩa lý gì nữa đâu khi tòa án không được quyền độc lập xét xử, khi mà triều đình cộng sản, đảng CSVN đứng trên pháp luật? Mọi vụ án đều bị xử theo sự chỉ đạo của đảng "quỷ”? Ai sẽ bảo vệ công lý, ai sẽ bảo đảm sự tôn trọng pháp luật đây? Trưng cầu dân ý thì ai sẽ kiểm soát đây? Quốc hội là bù nhìn thì hiến pháp làm gì có giá trị!? Thế thì trưng cầu dân ý để sửa đổi hiến pháp làm chi? Đề nghị đảng cộng sản Việt Nam (CSVN) độc tài, phản động hãy dẹp bỏ ngay cái trò trưng cầu dân ý giả tạo, mị dân, lừa dân để diễn kịch trò hề của cái gọi là "sửa đổi hiến pháp”! 

Như trên vừa đã nói, hiến pháp dù có soạn ra mới cũng có bao giờ được thực thi đúng đâu? Hiến pháp qui định: "Công dân có quyền tự do đi lại”. Nhà nước gián tiếp không cho mượn xe theo Nghị định 71 thì làm sao tự do đi lại thoải mái được? Nghị định 71 này cố ý gián tiếp hạn chế sự tự do đi lại của dân. Hiến pháp còn qui định: "Tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do biểu tình…” Thế nhưng, nếu ai dám tự do ngôn luận thì đảng sẽ ra lệnh cho công an bắt bỏ tù về tội "tuyên truyền chống chính quyền nhân dân - Điều 88 BLHS, ai tự do lập hội thì sẽ bị bỏ tù vì tội "âm mưu lật đổ chính quyền - Điều 79BLHS”, nếu ai tự do biểu tình thì sẽ bị bỏ tù vì tội "gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ”. Khiếu kiện tập thể còn không được còn bị thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cấm (bằng Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 vi hiến, vi luật) nói chi đến chuyện "tự do biểu tình”, lừa dân thôi tự do biểu tình sao được? 

Trưng cầu dân ý có thật tâm không, đảng có chịu lắng nghe không nếu như toàn dân đề nghị xóa bỏ điều 4 hiến pháp của đảng độc tài? Không bao giờ! Bằng chứng là hàng loạt người còn đang bị bắt giam trong ngục tù cộng sản vì tội đề nghị xóa bỏ Điều 4 hiến pháp cực kỳ phản động đó. Xóa bỏ chuyện "Đất đai là sở hữu toàn dân” phi lý, phản dân chủ, vô nhân đạo đó có được không? Không bao giờ được! Nếu được thì làm gì còn nạn dân oan ngày càng thêm lớn mạnh khổng lồ hết phương cứu chữa? Vậy thì trưng cầu dân ý giả tạo, mị dân, lừa dân làm chi nữa hỡi đảng cộng sản? Chuyện đó là chuyện của chế độ dân chủ tự do sao các ông đem ra nói và đóng kịch lừa dân chi vậy?! Đảng CSVN là một đảng độc tài, phản dân chủ thì làm sao các ông thực hiện được những vấn đề thuộc lãnh vực của chế độ tự do, dân chủ thật sự mà còn bày trò hứa hẹn đủ thứ và làm trò mị dân, lừa dân đủ thứ? Ngoài chuyện trưng cầu dân ý, sắp tới, đảng cộng sản các ông còn bày ra những mưu ma chước quỷ gì nữa đây? 

Đứng trước hoàn cảnh đảng và nhà nước CSVN ngày càng dùng nhiều âm mưu, thủ đoạn gian manh quỷ quyệt để lừa dân hại nước như thế, chúng ta cần phải có tổ chức tốt, hậu phương mạnh và sách lược đúng để sớm dẹp bỏ cái chế độ CSVN nguy hại này. Hỡi những người Việt Nam yêu nước, những nhân sĩ trí thức, những anh hùng hào kiệt hãy suy nghĩ về vấn đề này, chúng ta cần có sự đoàn kết, cần ngồi lại với nhau để thống nhất tư tưởng và hành động, tìm ra giải pháp, cùng tìm cách cứu dân cứu nước thoát khỏi ách thống trị đê hèn của cộng sản! Quê hương chúng ta, tương lai giang sơn hùng vĩ này, vận mệnh dân tộc nòi giống tiên rồng này đang khắc khoải từng ngày, từng giờ trông chờ sự giải cứu. Chúng ta không thể nào ngồi yên khi nhìn thấy CSVN ngày càng lộng hành, ngày càng làm thêm nhiều trò bỉ ổi. Chúng ta không thể nào ngồi yên khi nhìn thấy giang sơn chìm đắm! 

Tháng 12 năm 2012 


Category: Việt Nam ngày nay | Views: 638 | Added by: danchu | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Login form
Search
Calendar
«  Tháng Mười Hai 2012  »
SuMoTuWeThFrSa
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Our poll
Đánh giá
Total of answers: 887
Site friends
Statistics

Đang online: 1
Khách: 1
Thành Viên: 0