Thứ Tư, 2023-10-04, 7:27 PM
Welcome Guest | RSS

Dân Chủ Cho Việt Nam

Main » 2012 » Tháng Năm » 6 » Yêu cầu của người bào chữa cho ông Nguyễn Văn Hải
7:02 AM
Yêu cầu của người bào chữa cho ông Nguyễn Văn Hải


"Là người bào chữa cho ông Nguyễn Văn Hải, căn cứ k1, Đ 176, BL TTHS 2003 tôi yêu cầu ông Thẩm phán trả lời bằng văn bản về hành vi thu hồi Quyết định số 100/QĐ-HSST nêu trên là căn cứ vào quy định nào của pháp luật và lý do thay đổi thời gian mở phiên tòa..." - LS Hà Huy Sơn


Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
_________________________ 

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2012 

Yêu cầu của người bào chữa cho ông Nguyễn Văn Hải 

Kính gửi: 

Thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa Vũ Phi Long 

Tôi Hà Huy Sơn, luật sư Văn phòng luật sư Trần Vũ Hải thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, địa chỉ 81 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội, điện thoại 0903.222.888 là người bào chữa cho ông Nguyễn Văn Hải xin gửi tới các Quý vị lời chào trân trọng và yêu cầu sau đây.

Ngày 12/04/2012, tôi đã có Văn bản yêu cầu gửi Tòa án nhưng đến nay chưa đưa được giải quyết. Căn cứ khoản 1, Điều 176 (Thời hạn chuẩn bị xét xử), BL TTHS 2003 đề nghị ông Thẩm phán trả lời người tham gia tố tụng trước khi mở phiên tòa. (*)

Ngày 04/05/2012, Tòa án đã giao cho các luật sư Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 100/QĐ-HSST đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hành sự đối với các bị cáo trong đó có ông Nguyễn Văn Hải (tức Hoàng Hải), bị Viện kiểm sát Tp. Hồ Chí Minh truy tố về tội "Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo khoản 2, Điều 88 Bộ luật hình sự năm 1999; thời gian mở phiên tòa 8 giờ 00, ngày 15/05/2012, Quyết định trên lại bị thu hồi ngay trong ngày. Hành vi thu hồi Quyết định kể trên của Tòa án không được thực hiện bằng một Quyết định hành chính. 

Vì vậy, là Người bào chữa cho ông Nguyễn Văn Hải, căn cứ k1, Đ 176, BL TTHS 2003 tôi yêu cầu ông Thẩm phán trả lời bằng văn bản về hành vi thu hồi Quyết định số 100/QĐ-HSST nêu trên là căn cứ vào quy định nào của pháp luật và lý do thay đổi thời gian mở phiên tòa. 

Trân trọng


Nơi nhận: NGƯỜI BÀO CHỮA 
Như trên; 
VKS Tp. HCM; 
Gia đình ông Hải; 
Lưu VP 06b. 
____________________________


Ghi chú (*):

Đơn gửi vào ngày 12 tháng 4:


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2012

YÊU CẦU CỦA NGƯỜI BÀO CHỮA CHO ÔNG NGUYỄN VĂN HẢI

Kính gửi: 

- Chánh án Tòa án nhân dân Tp.Hồ Chí Minh;
- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tp.Hồ Chí Minh;
- Giám đốc Công an Tp.Hồ Chí Minh.

Tôi Hà Huy Sơn, luật sư Văn phòng luật sư Trần Vũ Hải thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, địa chỉ 81 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội, điện thoại 0903.222.888 là người bào chữa cho ông Nguyễn Văn Hải theo Giấy chứng nhận người bào chữa số 91/HS-GCNNBC do Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 04/04/2012 xin gửi tới các Quý vị lời chào trân trọng và yêu cầu sau đây.

Căn cứ khoản 2, Điều 58 (Quyền và nghĩa vụ của người bào chữa) của Bộ luật tố tụng hình sự 2003; 

Sau khi nghiên cứu Cáo trạng số 100/CT-P2 ngày 29/02/2012 của Viện trưởng VKS nhân dân Tp.Hồ Chí Minh truy tố ông Nguyễn Văn Hải về "Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo khoản 2, Điều 88 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009;

Ngày 11/04/2012, tôi đã gặp ông Nguyễn Văn Hải bị giam tại Nhà tạm giữ của Cơ quan An ninh điều tra – Công an Tp.Hồ Chí Minh.

I. Về việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của ông Nguyễn Văn Hải trong thời gian bị tạm giam:

1. Tại buổi gặp ngày 11/04/2012, giữa ông Nguyễn Văn Hải với Người bào chữa ông Nguyễn Văn Hải cho tôi biết ông đang bị giam cùng 02 người nước ngoài (01 người Malayxia và 01 người Ấn Độ). 

Căn cứ khoản 1, Điều 15, Nghị định số 89/1998/NĐ-CP ngày 07/11/1998 Ban hành quy chế về tạm giữ, tạm giam, quy định "Việc giam, giữ bố trí theo khu vực và phân loại” thì việc giam ông Nguyễn Văn Hải cùng 02 người nước ngoài là trái pháp luật, yêu cầu Cơ quan tiến hành tố tụng cần chấm dứt.

2. Tại buổi gặp nêu trên ông Nguyễn Văn Hải mặc trang phục theo quy định của Chính phủ đối với người đang chấp hành hình phạt tù (trang phục kẻ sọc đen trắng đối với phạm nhân) trong khi ông Nguyễn Văn Hải không phải là người đang chấp hành hình phạt tù. Như vậy, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện trái pháp luật, yêu cầu Cơ quan tiến hành tố tụng cần chấm dứt.

3. Tại buổi gặp nêu trên ông Nguyễn Văn Hải cho biết trong thời gian bị tạm giam ông đã không cung cấp giấy bút để viết đơn khiếu nại, tố cáo những hành vi phạm quy chế về tạm giữ, tạm giam. Cụ thể là trong khoảng tháng 02/2011 ông đã yêu cầu được cung cấp giấy bút để viết đơn khiếu nại, tố cáo với Trung tá Liên, Đội phó đội quản giáo Trại B34 nhưng không được đáp ứng. 

Hành vi trên của cán bộ quản Cơ quan công an đã vi phạm quy định tại khoản 1 và 2, Điều 31, Nghị định số 89/1998/NĐ-CP, yêu cầu Cơ quan tiến hành tố tụng phải xử lý trách nhiệm Trung tá Liên theo pháp luật và thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp của ông Nguyễn Văn Hải trong thời gian bị tạm giam.

II. Triệu tập người tham gia phiên tòa sơ thẩm:

1.

Cáo trạng số 100/CT-P2 ngày 29/02/2012, trích: " 327 (ba trăm hai mươi bảy) bài đăng lại từ các trang blog, trang web của các tổ chức hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam như: VOA, RFA, AFP, Khối 8406, Dân luận, Thông luận, Người Việt Onlie, Việt Nam Sydney Radio, Đảng Việt Tân…” (trang 02).

Căn cứ Điều 10 (Xác định sự thật của vụ án), Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003;

Căn cứ Điều 54 (Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án), Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003.

Yêu cầu Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh triệu tập các tổ chức, cá nhân tham gia phiên tòa với tư cách Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

1.1. Các tổ chức như: VOA, RFA, AFP, Khối 8406, Dân luận, Thông luận, Người Việt Onlie, Việt Nam Sydney Radio, Đảng Việt Tân;

1.2. Bà Dương Thị Tân, sinh năm 1958, mẹ đẻ của 03 con ông Nguyên Văn Hải;

1.3. 03 (ba) Con của ông Nguyễn Văn Hải.

2. 

Căn cứ Điều 10 (Xác định sự thật của vụ án), Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003;

Căn cứ Điều 60 (Người giám định), Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003.

Yêu cầu Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh triệu tập các Giám định viên thực hiện theo Kết luận giám định số 10/KLGĐ ngày 15/04/2011 của Sở văn hóa thể thao và du lịch Tp.Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa với tư cách Người giám định.

3.

Căn cứ Điều 10 (Xác định sự thật của vụ án), Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003;

Căn cứ Điều 55 (Người làm chứng), Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003.

Yêu cầu Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh triệu tập tham gia phiên tòa với tư cách Người làm chứng:

3.1. Lê Xuân Lập, sinh năm 1958, ngụ tại 100/1C, Quốc Lộ 1, phường Quyết Thắng, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai;

3.2. Vũ Quốc Tú, sinh năm 1959, ngụ tại 282/40 Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh;

3.3. Nguyễn Huy Cường, sinh năm 1954, ngụ tại 425 đường số 21, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh;

3.4. Ngô Thanh Tú, sinh năm 1983, ngụ tại thôn Thống Nhất, xã Cam Phước Đông, Tp.Cam Ranh, Khánh Hòa;

3.5. Nguyễn Tiến Trung, Trưởng ban thanh niên đảng dân chủ Việt Nam;

3.6. Nguyễn Sĩ Bình, Trưởng ban Thường vụ Trung ương đảng dân chủ Việt Nam;

3.7. Đặng Thị Thanh Chi, Ủy viên Trung ương, phát ngôn viên của đảng Việt Tân;

3.8. Trần Trung Việt, sinh năm 1958, trú tại 65 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, Đà Nẵng;

3.9. Nguyễn Đại Long, sinh năm 1976, trú tại H45/2 K20 Hoàng Hoa Thám, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, Tp.Đà Nẵng;

3.10. Lê Văn Hùng, sinh năm 1968, trú tại K356/68 Hoàng Diệu, phường Bình Hiên, quận Hải Châu, Đà nẵng.

III. Yêu cầu hủy bỏ một phần nội dung Cáo trạng số 100/CT-P2 ngày 29/02/2012 của Viện trưởng VKS nhân dân Tp.Hồ Chí Minh:

Căn cứ Điều 10 (Xác định sự thật của vụ án), Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003;

Cáo trạng số 100/CT-P2, ngày 29/02/2012, trích: 

"* Tiền án, tiền sự:

… 

- Ngày 20/4/2008 bị Công an quận 3 khởi tố, bắt giam về tội "trốn thuế”, Tòa án nhân dân quận 3 xử phạt 2 năm 6 tháng tù giam, Bản án số 108/2008/HS-ST ngày 10/9/2008. Bị cáo kháng cáo, Tòa án nhân dân Tp.Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm giữ nguyên hình phạt án sơ thẩm.” (trang 12)


Theo như Cáo trạng số 100/CT-P2, ngày 29/02/2012 thì hành vi bị truy tố của ông Nguyễn Văn Hải trong vụ án về "Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” sảy ra từ khoảng thời gian: Tháng 9/2007 cho đến ngày 20/04/2008 ông bị bắt giam cho đến nay nhưng Bản án về tội "trốn thuế” số 108/2008/HS-ST có hiệu lực từ ngày 10/9/2008 xảy ra sau hành vi bị truy tố về "Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” do vậy, trong vụ án này ông Nguyễn Văn Hải không phải là người có tiền án.

Yêu cầu Cơ quan tiến hành tố tụng hủy bỏ nội dung đã trích dẫn trên tại Cáo trạng số 100/CT-P2 ngày 29/02/2012 của Viện trưởng VKS nhân dân Tp.Hồ Chí Minh.

Căn cứ khoản 1, Điều 176 (Thời hạn chuẩn bị xét xử), Bộ luật tố tụng hình sự 2003, quy định:

"Sau khi nhận hồ sơ vụ án, Thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa có nhiệm vụ nghiên cứu hồ sơ; giải quyết các khiếu nại và yêu cầu của những người tham gia tố tụng và tiến hành những việc khác cần thiết cho việc mở phiên tòa.”


Trân trọng,

Nơi nhận: NGƯỜI BÀO CHỮA

Như trên;

Gia đình ông Hải;

Ông N.V.Hải số 4, P. Đ.Lưu, Q.3, Tp.HCM;

Lưu VP 06b.

Luật sư Hà Huy Sơn

______________________________

Category: Việt Nam ngày nay | Views: 531 | Added by: danchu | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Login form
Search
Our poll
Đánh giá
Total of answers: 887
Site friends
Statistics

Đang online: 1
Khách: 1
Thành Viên: 0