Thứ Sáu, 2023-09-29, 6:18 AM
Welcome Guest | RSS

Dân Chủ Cho Việt Nam

Main » 2009 » Tháng Bảy » 12 » BẢN LÊN TIẾNG VIỆC NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BẮT NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT
9:23 AM
BẢN LÊN TIẾNG VIỆC NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BẮT NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT
ĐẢNG DÂN CHỦ VIỆT NAM

Văn phòng Trung ương
Ngày 7 tháng 7 năm 2009

BẢN LÊN TIẾNG VIỆC NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BẮT NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT

Sáng ngày 7/7/2009, Nhà cầm quyền Việt Nam đã bắt giam cựu Trung tá Trần Anh Kim và thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung tại nhà riêng vì hoạt động chính trị. Trước đó, ngày 24/5/2009, Tổng giám đốc công ty OCI Trần Huỳnh Duy Thức, anh Lê thăng Long, chị Lê Thị Thu Thu và chị Trần Thị Thu đã bị bắt giam với tội danh bịa đặt “trộm cước viễn thông”. Tiếp theo, ngày 13/6/2009, luật sư Lê Công Định bị cáo buộc và bắt giam với tội danh “chống phá Nhà nước”.

Tất cả anh chị em đều là những nhà hoạt động chính trị ôn hòa. Hoạt động của anh chị em không ngoài mục đích góp phần kiến tạo cho Việt Nam một xã hội dân chủ, lành mạnh và phát triển bền vững.

Đây là hành động bắt người trái pháp luật. Hành động phi pháp này nhằm mục đích đánh lạc hướng công luận trong và ngoài nước trước quốc nạn tham nhũng, và sự bức xúc của xã hội trước “chủ trương lớn của Đảng và Nhà nuớc” trong vụ khai thác bô-xít ở Tây nguyên, trước việc khiếp nhược để lãnh thổ và lãnh hải bị xâm lấn, cũng như trước hàng loạt các vụ kiện, khiếu kiện đang chồng chất - không thể giải quyết ổn thỏa.

Do đó, Đảng dân Chủ Việt Nam yêu cầu Nhà nước CHXHCN Việt Nam hãy trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho cựu Trung tá Trần Anh Kim, thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung, luật sư Lê Công Định, Tổng giám đốc Trần Huỳnh Duy Thức, anh Lê Thăng Long, chị Lê Thị Thu Thu, và chị Trần Thị Thu cũng như tất cả tù nhân chính trị hiện đang còn bị giam giữ tại Việt Nam.

Nhắc lại, Đảng Dân Chủ Việt Nam hoạt động cùng với Đảng Cộng Sản tại Việt Nam từ năm 1944. Đến ngày 1/6/2006, cố Tổng Thư ký Hoàng Minh Chính lãnh đạo Đảng Dân Chủ Việt Nam với đường lối mới – vẫn hoạt động ôn hòa nhưng không chịu sự ràng buộc nào của đảng phái nào mà chỉ tuân thủ pháp luật Nhà nước. Đường lối này, Đảng Dân Chủ Việt Nam đã công bố trong Bản Tuyên Bố Quan Điểm ngày 1/9/2008.

Ban Thường Vụ Trung Ương
Đảng Dân Chủ Việt
Nam

Tham khảo:

TUYÊN BỐ QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG DÂN CHỦ VIỆT NAM

Đảng Dân Chủ Việt Nam long trọng tuyên bố:

1. Kể từ khi phục hoạt vào ngày 1 tháng 6 năm 2006, Đảng Dân Chủ Việt Nam là chính đảng của người Việt Nam, hoạt động ôn hòa và không lệ thuộc một đảng phái hay tổ chức nào.

2. Đảng Dân Chủ Việt Nam ủng hộ chính sách đoàn kết dân tộc theo nguyên tắc tự do, dân chủ và bình đẳng.

3. Đảng Dân Chủ Việt Nam không chủ trương hoặc cổ vũ sự thù nghịch giữa người Việt trong cộng đồng dân tộc.

4. Các vấn nạn hiện nay tại Việt Nam, bao gồm tham nhũng, cửa quyền, đạo đức suy đồi, giáo dục xuống cấp, lạm phát, biên giới và hải đảo bị xâm lấn, là vấn đề chung của xã hội; do đó, mọi thành phần trong xã hội đều có quyền và nghĩa vụ tham gia góp ý kiến giải quyết những vấn đề nghiêm trọng đó.

5. Hệ thống cơ quan công quyền, tòa án và lực lượng vũ trang là những bộ phận thuộc về nhân dân, để phục vụ nhân dân, chứ không thuộc về một đảng phái hay dành riêng phục vụ cho bất kỳ cá nhân, đoàn thể hay tổ chức nào.

6. Đảng Dân Chủ Việt Nam xem đảng cầm quyền là một đối tác chính trị trong sứ mạng bảo vệ Tổ quốc, dân chủ hóa xã hội, phát triển đất nước và bảo đảm quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc của toàn dân.

Làm tại Hà Nội, ngày 1 tháng 9 năm 2008

BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG
ĐẢNG DÂN CHỦ VIỆT
NAM


DEMOCRATIC PARTY OF VIETNAM
Office of the Standing Central Committee
July 7, 2009

ON THE ILLEGAL ARREST OF POLITICAL ACTIVISTS BY THE GOVERNMENT OF VIETNAM

On July 7, 2009, the security agency of the Ministry of Public Security arrested Mr. Tran Anh Kim, a former Lieutenant-Colonel in Vietnam People's Army, and Mr. Nguyen Tien Trung, a computer science engineer who holds a master degree from the I'Institut National des Science Appliquees (France). They were accused of their involvement in political activities. Before this incident, on May 24, 2009, One Connection (OCI) Chief Executive Officer Tran Huynh Duy Thuc, Mr. Le Thang Long, Ms. Le Thi Thu Thu and Ms. Tran Thi Thu were also arrested based on a false accusation that they were "stealing telecommunication rate fees." Soon after that, on June 13, 2009, Vietnamese authorities arrested and charged lawyer Le Cong Dinh with the crime of "conducting anti-state activities."

All of the individuals mentioned above are peaceful political activists. Their goals and activities are to promote a democatic society as well as contribute to the sustainable development of Vietnam.

The arrest of these inviduals is a direct violation of the law. This illegal act shows the government's intent to divert public opinions about its corruption, the "grand policy of the Party and government" in mining bauxite in the Highlands, its cowardly acts in giving up land and sea, and a myriad of land-related lawsuits and protests that can not be resolved.

Therefore, the Democratic Party of Vietnam is requesting that the government of the Socialist Republic of Vietnam to immediately and unconditionally release former Lieutenant-Colonel Tran Kim Anh, Mr. Nguyen Tien Trung, lawyer Le Cong Dinh, Mr. Tran Huynh Duy Thuc, Mr. Le Thang Long, Ms. Le Thi Thu Thu, Ms. Tran Thi Thu and all other political prisoners who are currently jailed in Vietnam.

To recall a brief history, the Democratic Party and the Communist Party have been working together since 1944. On June 1, 2006, the late Secretary General Hoang Minh Chinh led the DPV on an entirely new platform -- continuing peaceful activities but free from influence of another political party. The DPV complies with all laws. This platform has been announced in its proclamation on September 1, 2008.

The Standing Central Committee
Of The Democratic Party of Vietnam

Reference:

PROCLAMATION of THE POLITICAL VIEW OF THE DEMOCRATIC PARTY OF VIETNAM

The Democratic Party of Vietnam hereby solemnly acclaims:

1. Since its re-activation on the First of June 2006, the Democratic Party of Vietnam is a political party of the Vietnamese people, active in a peaceful fashion and independent from any other party or organization.

2. The Democratic Party of Vietnam supports the policy of national unity based upon the principle of freedom, democracy and equality.

3. The Democratic Party of Vietnam is not harboring nor advocating any hostility amongst the Vietnamese people, inside or outside the country.

4. The current issues in Vietnam include corruption, an authoritative manner, moral deterioration, education degrading, inflation, Sino-Vietnamese land & sea border matters, all of which are critical challenges to the society. Therefore, all members of society must be able and eligible to participate and contribute opinions in order to resolve these problems.

5. The public administration system, the courts, and the police & armed forces are of the people and for the people, not belonging to any political party or to serve for any individual, association or organization.

6. The Democratic Party of Vietnam believes the ruling party is a political counterpart in the mission of protecting the fatherland, democratizing society, developing the country, assuring liberties, and the right to seek happiness for everyone.

Executed in Hanoi on September 1st, 2008

THE STANDING CENTRAL COMMITTEE
OF THE DEMOCRATIC PARTY OF VIETNAM

Nguồn: ÐDCVN
Category: Tiếng nói dân chủ | Views: 880 | Added by: danchu | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Login form
Search
Our poll
Đánh giá
Total of answers: 887
Site friends
Statistics

Đang online: 1
Khách: 1
Thành Viên: 0