Thứ Sáu, 2023-09-22, 8:53 PM
Welcome Guest | RSS

Dân Chủ Cho Việt Nam

Main » 2009 » Tháng Bảy » 22 » Điều đầu tiên: Đừng khinh miệt con người
1:47 PM
Điều đầu tiên: Đừng khinh miệt con người
Trân Văn, phóng viên RFA
2009-07-21

Việt Nam hiện có khoảng 700 cơ quan truyền thông nhưng vì các cơ quan truyền thông này chỉ tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và chính quyền.

Trong vài năm nay, s phát trin ca Internet nói chung và ti Vit Nam nói riêng, đã tr thành tin đ giúp hình thành mt h thng thông tin khác, đc lp hơn so vi h thng thông tin ph thuc chính quyn. Đó là các din đàn đin t và blog.

nhng din đàn đin t và các blog này, người ta có th tìm thy nhiu thông tin cũng như chia s vi nhau nhiu suy nghĩ, tuy sát thc tế song người xem, người nghe không th tìm thy, còn người viết không th bày t trên h thng truyn thông ph thuc chính quyn.

Đ quý thính gi có thêm thông tin v hin tình Vit Nam, hàng tun, Ban Vit ng chn gii thiu mt s thông tin, vn đ đáng chú ý trên các din đàn đin t, các blog.

Thực trạng xã hội

Cui tháng trước, t Tui Tr đăng mt lot bài điu tra kéo dài ba kỳ v thc trng “Ăn bám tr em” – mt khía cnh đáng bun trong vn nn chung đã và đang làm nhiu người đau lòng, đó là, ti Vit Nam, bóc lt, ngược đãi tr em, bt chp c đo lý ln pháp lut đã tr thành điu bình thường.

Lot bài “Ăn bám tr em”, đi kèm các video clip trên website ca t Tui Tr, phơi bày và t cáo tình trng nhiu người ln s dng tr em như phương tin đ kiếm tin.

Lương tâm người đc, người xem nhc nhi khi được biết và chng kiến cnh nhng đa tr b buc phi đi bán hàng rong hoc ăn xin đ nuôi người ln khi ch mi bn, năm tui, b đánh đp do kiếm không đ khon tin đã được n đnh như mt th ch tiêu phi đt mi ngày.

Không ít người ln đang “ăn bám tr em” li chính là cha m ca chúng.

Ging như nhiu lot bài liên quan đến vn đ bóc lt và ngược đãi tr em trên báo chí Vit Nam, lot bài “Ăn bám tr em” ca t Tui Tr khiến công chúng phn n.

Người ta không ch lên án nhng k đang “ăn bám tr em” mà còn ch trích chính quyn hết sc gay gt. Ngày 2 tháng 7, t Tui Tr trích đăng ý kiến ca mt s đc gi v vn đ này. Đc gi nào cũng yêu cu chính quyn phi quan tâm và gii quyết thc trng đó.

Tình trng tr em ăn xin nuôi người ln đã tn không biết bao nhiêu giy mc ca báo chí nhưng ri đâu vn hoàn đy!

Bà Nguyn Ngc Hà

Bà Nguyn Ngc Hà, mt đc gi viết: “Tình trng tr em ăn xin nuôi người ln đã tn không biết bao nhiêu giy mc ca báo chí nhưng ri đâu vn hoàn đy! Vit Nam đã ký vào Công ước quc tế v quyn tr em!.. Phóng viên đã theo chân các em, t nhng em quỳ gia trưa nng đến nhng em lm lũi kiếm sng thâu đêm. Vy lc lượng công an, đoàn th,... sao không theo chân các em đ truy bt nhng k chăn dt?”.

Và cũng ging như nhiu ln trước, ch đến khi dư lun xã hi tr thành n ào, đòi truy cu trách nhim, các cơ quan hu trách mi chu đ mt ti vn nn.

Kiên quyết xử lý…

Sau lot bài va k, đu tháng 7, UBND TP.HCM  ban hành mt công văn, yêu cu các s, ngành, đa phương làm rõ và kiên quyết x lý tình trng chăn dt, hành h, buc tr em phi đi ăn xin...

Riêng S Lao đng – Thương binh – Xã hi được yêu cu phi thường xuyên theo dõi, kim tra kế hoch gii quyết tình trng người lang thang ăn xin, sinh sng nơi công cng trên đa bàn TP.HCM.

Theo blogger Mt Vit, nh vy, hôm 6 tháng 7, đ tài người lang thang, ăn xin “tr thành đ tài ln trong bui hp giao ban ca S Lao đng - Thương binh - Xã hi TP.HCM vi Phòng Lao đng - Thương binh - Xã hi các qun huyn”. 

K v cuc hp y, blogger Mt Vit nêu thc mc, báo chí ch là cơ quan thông tin nhưng tht l lùng là hàng lot s vic ln nh trong xã hi, nhiu người thy như: tiêu cc trong s dng ngân sách, chiếm dng đt công, mãi l trên đường, hành hung dân chúng,... nhưng các cơ quan chc năng không biết, ch đến khi báo chí lên tiếng thì các cơ quan này mi thy và mi có các “ch đo làm rõ, báo cáo”.

Đáng lưu ý là theo blogger Mt Vit, qua cuc hp va k, ngành Lao đng - Thương binh - Xã hi TP.HCM quyết đnh s thc hin mt cuc vn đng đ dân chúng thành ph này “Nói không vi ăn xin”, ging như cuc vn đng “Nói không vi ma tuý” mà TP.HCM đã tng thc hin, nhm gii quyết trit đ vn nn người lang thang, xin ăn.

Người ăn xin là người nghèo và bi nghèo h đành phi chp nhn hèn. Phi chăng vì h quá nghèo hèn nên chúng ta có th t cho mình quyn coi h như ti phm?

blogger Mắt Việt

Blogger Mt Vit thut rng, nghe xong, anh ni cơn bt nhn và suýt chút na buông tiếng chi th.

Mt Vit gii thích lý do khiến anh cm thy bt nhn: Ăn xin, khác hn ma tuý. Đó không phi là hành vi vi phm pháp lut. Đó là mt vn đ xã hi mà chúng ta phi gii quyết bng cách h tr công ăn vic làm, to điu kin cho h vươn lên thay vì phi chp nhn cnh nga tay xin tng đng b thí.

Xin hãy nh rng, không c Vit Nam, mà bt kỳ đâu trên thế gii, người ta đi xin ăn ch khi cùng cc bt đc dĩ. Người ăn xin không phi ti phm đ chúng ta "say NO". Người ăn xin là người nghèo và bi nghèo h đành phi chp nhn hèn. Phi chăng vì h quá nghèo hèn nên chúng ta có th t cho mình quyn coi h như ti phm?

Dn mt ý trong bài hát “Mt bui sáng mùa Xuân” ca Trnh Công Sơn:  “Bài hc v yêu thương trên giy mi. Sao hôm nay nét mc đã phai?” Mt Vit nêu tiếp mt thc mc khác: “Đâu ri truyn thng lá rách, lá lành? Đâu ri tinh thn tương thân tương ái?” và “Thường ngày lang thang trên ph, dc đường tác nghip, nhng lúc thnh thơi... tôi vn hay gp người ăn xin.

Nhìn h, điu tôi nghĩ đến trước tiên không phi là cho tin hay không mà là ai hoc cái gì đã đy h đến la chn cui cùng y. Khi mi ngày trôi qua, nhìn thy nhiu người ăn xin hơn, tôi buc phi tin rng, đang có nhng bt n nào đó, nhng nơi nào đó bi chc chn không dưng mà người ta li đi xin ăn...

Nếu có cuc vn đng ‘Nói không vi người ăn xin”, vi tư cách mt c tri, tôi s b phiếu phn đi... Không có tri tế bn. Không có nhà cho người vô gia cư. Không có tr cp xã hi. Không gì c.

Thế thì cái ‘mc tiêu đến năm 2010 cơ bn không còn người ăn xin’ s ch là chuyn nói nghe chơi cho vui, cho đp báo cáo, hoàn toàn không kh thi. Hơn 30 năm qua ta đã không th giúp người đói có cơm, người rách có áo, người cày có rung... đ h khi phi đi ăn xin thì da trên cái gì chúng ta có th gii quyết dt đim tình trng trong gn na năm còn li?”.

Văn hóa miệt thị?

D đnh thc hin cuc vn đng “Nói không vi ăn xin” ca  S Lao đng - Thương binh - Xã hi TP.HCM chng phi là bng chng duy nht, th hin s r rúng con người ca h thng cm quyn ti Vit Nam, dù rng, trong mt quc gia theo th chế cng sn, r rúng người nghèo là điu hết sc bt thường, bi không phi ngu nhiên mà các cuc cách mng nhm xây dng ch nghĩa xã hi đu được gi là cách mng vô sn.

Khi phát đng các cuc cách mng vô sn người ta luôn bo nó vì người nghèo đ lôi kéo người nghèo tham gia cách mng. R rúng người nghèo có khác gì bi tín?

S r rúng tht ra không ch vi riêng người nghèo. Hi tháng 8 năm ngoái, sau cái chết ca nhà văn Sơn Nam, blogger Trc Nht Phi có mt bài viết vi ta đ “Bc lương ca Sơn Nam”.

Sau khi Sơn Nam qua đi, thân nhân và thân hu ca ông đã phi đưa Sơn Nam v Bình Dương chôn ct, vì bc lương ca ông “không đ tiêu chun” đ an táng ti Nghĩa trang TP.HCM. Blogger Trc Nht Phi gii thích:

"Nói tt mt câu là chc v, mc lương, danh hiu, huân chương, huy hiu và nht là quan h ca mt người quy đnh vic y được ai đng ra chôn, ai đc điếu văn, vân vân…"

S cng hiến tht s ca cá nhân b đt dưới tt c nhng th y hay thm chí không cn đt ra, nên cái chết nh hơn l tang, còn tình người thp hơn nghi thc. V Cao Xuân Ho (mt giáo sư ni tiếng, có nhiu cng hiến cho ngành ngôn ngũ hc) là mt bng chng.

Vi não trng như thế “xây dng xã hi dân ch, công bng, văn minh” khác gì li qung cáo mt v hài kch r tin?

blogger Đng Phng Vit

Cũng t thc tế đó, Trc Nht Phi nhn xét: Nói ra thì ging như vô l ch nhiu nhà lãnh đo quc gia hin nay mà chết đi thì ch sau năm ba năm có khi chng ai bun nhc ti na đâu, ch Sơn Nam thì khác đy. H thng hành chính phi phc v quyn lc chính tr, nhưng quyn lc chính tr phi tôn vinh các giá tr văn hóa ch.

Cùng bàn đến các giá tr văn hóa, mt blogger ly nick name là Đng Phng Vit tng viết thế này:

“Mt trong nhng giá tr ti thượng, chng minh có văn hóa là tôn trng con người nhưng ch cn nghe li chính quyn đương nhim gi đng bào ca mình thì có th thy h khinh mit tt c mi người, bt k sang hèn, giàu nghèo, có hc hay tht hc.

Có chính quyn tư sn nào dám xem con người như súc vt đ tuyên b s “ci to nhn thc”  hoc xem nhân phm con người như đ vt đ đòi “phc hi nhân phm”?

Bi nhìn nhng người khn cùng như rác nên h mi thn nhiên m các “chiến dch thu gom” người ăn xin, tr lang thang. Li gi, cách xưng hô chng minh não trng. Vi não trng như thế “xây dng xã hi dân ch, công bng, văn minh” khác gì li qung cáo mt v hài kch r tin?”

Category: Việt Nam ngày nay | Views: 792 | Added by: danchu | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Login form
Search
Our poll
Đánh giá
Total of answers: 887
Site friends
Statistics

Đang online: 1
Khách: 1
Thành Viên: 0