Thứ Hai, 2023-10-02, 7:16 AM
Welcome Guest | RSS

Dân Chủ Cho Việt Nam

Main » 2009 » Tháng Bảy » 31 » Phản ứng của người Việt hải ngoại về vụ Tam Tòa
11:00 PM
Phản ứng của người Việt hải ngoại về vụ Tam Tòa
Đỗ Hiếu, phóng viên RFA
2009-07-31

Việc đưa lực lượng công an hùng hậu đến trấn áp, bắt bớ, gây thương tích các vị lãnh đạo tinh thần và giáo dân địa phận Tam Toà đã được giới truyền thông tường thuật liên tục từ suốt tuần qua.

Photo courtesy of Vietcatholic

Cầu nguyện cho Tam Tòa.

Trong phn tin tc và phóng s gi đến quý v trong các bui phát thanh trước, Ban Vit Ng chúng tôi có trình bày chi tiết v s kin đang gây chú ý cùng tiếng vang khp thế gii.

Sau đây, xin mi quý v theo dõi phn ng, góp ý và nhn đnh t mt s người Vit hi ngoi, do Đ Hiếu ghi nhn.

Sốc, bất bình…

T Australia, Tiến sĩ Võ Thanh Liêm nhn mnh, hành đng đàn áp bng võ lc ti giáo x này là điu không th chp nhn được, nhà cm quyn Vit Nam cn phi chm dt ngay điu vô lý đó:

“Rt là bt bình và tôi cm thy rt là sc khi mt người giáo dân đi ti mt khu vc mà theo truyn thng người ta có nhà th đ người ta cu nguyn, và nhng người có trách nhim đ bo v nhân dân mà li ti đó đ hành hung là chuyn không th chp nhn được, và tôi hoàn toàn ng h nhân dân Tam tòa và cng đng công giáo Vit nam, nhng cng đng đã tng chu trong quá kh rt nhiu s đàn áp mà h vn vươn lên và h là mt cng đng rt là tt ca dân tc Vit Nam.

Rt là bt bình và tôi cm thy rt là sc khi mt người giáo dân đi ti mt khu vc mà theo truyn thng người ta có nhà th đ người ta cu nguyn, và nhng người có trách nhim đ bo v nhân dân mà li ti đó đ hành hung là chuyn không th chp nhn được.

TS Võ Thanh Liêm

Không th nào đi x vi người ta mt cách rt là tàn bo như thế được. Mà hơn na, tôi có li nhn nh vi nhng người đã xúc phm ti danh d, phm giá và đã đánh đp người ta tàn nhn như thế này, đây là mt cái cng đng công giáo, Thiên chúa giáo, mt cái đo  rt là ln ca thế gii, thành ra tôi nghĩ là phía cm quyn nên ngng tay, không nên tiếp tc đàn áp người ta như thế na.”

TamToa-072909-305.jpg
Giáo xứ Tân Lộc, hạt Cửa Lò, tuần hành ủng hộ giáo dân Tam Tòa.
Cô Thanh Tho, mt người sinh hot v truyn thông ti Pháp cho là, bt c mt cuc tp hp đông người nào, dù đó là thành phn tôn giáo ôn hoà cũng gây ít nhiu quan ngi cho chánh quyn, cho nên h phi tìm cách trn áp, bt chp s lên tiếng ca quc tế:

“Trước nhng bt mãn ca người dân hin nay thì bt c mt hành đng nào mà gi là t tp ca người dân thì nhà cm quyn cng sn Vit nam đu c gng tìm cách đ mà dp tt, hơn na đây là mt lc lượng tôn giáo mà các giáo dân công giáo là nhng người mà không th nào dng bước khi mà đo b tn công hoc là nhng người giáo dân b đánh đp, thành ra tôi nghĩ là nhà cm quyn đng cng sn Vit Nam, sau cái vn đ ca Thái Hà, sau cái vn đ ca tòa tng giám mc ngoài Hà Ni thì ngày hôm nay, trước s tp hp ca đng bào giáo dân Vinh thì h rt là s.

Nht là theo tôi biết Vinh là mt giáo phn đng hàng th ba ca nước Vit Nam thì tôi nghĩ là h rt là s và h mun s dng cái đòn phép mà gi là dùng bo hành càng sm càng tt, mc cho thế gii lên tiếng phn đi như thế nào, h đã đến lúc gi là điên cung ri.”

Ông Đ Văn Bùi, thành viên cng đng Vit Nam ti Hà Lan gii thích rng, Hà Ni lâu nay vn thường đng chm đến các tôn giáo, nhưng theo ông thì ln này, qua s vic xy ra Vinh,  h đã đi quá trn. Tuy nhiên đây là mt du hiu phn khi đi vi cuc đu tranh cho t do tôn giáo nơi quê nhà:

“Có l là, tôi nghĩ đến cái giai đon chót ri đy anh, tc là bây gi Cng Sn Vit Nam h đã đng mnh đến các tôn giáo, h đã đng đến các tôn giáo rt lâu ri nhưng mà có l là tôn giáo đó là Thiên Chúa Giáo, thì kỳ này h đng tương đi là rt là mnh và h đã đánh my ông linh mc b thương na, vi li tôi thy cái s đoàn kết ca giáo phn Vinh, phi không ạ.

Riêng tôi là người công giáo tôi thy hết sc phn khi ti vì mình thy là bây gi đã công lên lc đy tương đi là mnh trong hàng ngũ linh mc,  cũng như giáo mc và giáo dân cái đa phn đó mà h đoàn kết vi nhau thì vi riêng tôi, tôi cm thy điu đó là điu rt là tt và rt là phn khi.”

Cách hành xử của chính quyền?

T th đô Bruxelles, vương quc B, lut sư Lê Th Tuyết Nga nói, mượn tay công an, xã hi đen đàn áp, hành hung các v linh mc cùng giáo dân là hành vi đáng lên án, đng thi cũng cho thy là quyn lc ca Hà Ni suy gim, trước nguyn vng t do, dân ch ca người dân:

“Thêm mt ln na ti nhà th Tam Tòa, Vit Nam cho công an dùng thái đ du côn, dùng ngay nhng tên du côn, nhng k bi hoi trong xã hi mà đáng l công an có nhim v bài tr, đ đánh đp tàn nhn nhân dân t nhà tu hành cho ti đàn bà, tr con. S xu xa này ca chính quyn không có li gì đ din t hết được.

Nếu chính quyn đã s  dng bn côn đ đ đi phó vi nhân dân thì tht là ma mai, bun cười. Nhưng trên khía cnh nào đó, điu này cũng cho thy quyn lc ca nhng người cai tr Vit Nam đã suy gim rt nhiu, h phi dùng đến h sách đó.

LS Lê Th Tuyết Nga

Nếu chính quyn Vit Nam đã s  dng thái đ côn đ, bn côn đ đ đi phó vi nhân dân thì ti nơi đây, nói có lut pháp thì tht là ma mai, bun cười. Nhưng trên khía cnh nào đó, điu này cũng cho thy quyn lc ca nhng người cai tr Vit Nam đã suy gim rt nhiu, h phi dùng đến h sách đó, có nghĩa là, ngày mà h nhường ch cho nhng người tht s yêu nước, yêu dân đ xây dng li Vit Nam đã đến gn.”

Mt tù nhân lương tâm, tng b toà án x hai năm tù, khi v nước đu tranh cho dân ch, nhân quyn, t Texas, ông Nguyn Tn Trí phát biu rng, chuyn xy ra ti Tam Toà cho thy s lúng túng, khó x trí dn ti hành đng gii to bng sc mnh. Tuy nhiên, có th đây là mt cơ hi, mt dp may cho phong trào đòi t do tôn giáo Vit Nam:

“Đi vi s vic này thì đu tiên chúng tôi nghĩ là cng sn Vit Nam đang cái thế rt yếu. Cái thế yếu đó h lúng túng, h không biết x trí cách nào vi mi vic cho nó n tha. H b áp lc t nhiu phía, k c t phía dân chúng trong nước.

Chúng tôi nghĩ rng do nhng cái áp lc đó mà nhng lc lượng đi kháng h phi c gng h trit tiêu,  bi vì h s rng nhng lc lượng đó s ln lên và trong cái thế yếu đó ca h đó, thì h có th b lt đ hay là b nhng cái khó khăn nào đó.

Cho nên, theo tôi thy đó thì cái phn ng ca h trong lúc này, biu l ra cái thế mà h đang b đng rt là nhiu, và h đang b rt nhiu các áp lc t các phía. Kết lun cho tôi thy rng, vi cái tình hình hin gi.

Cái phn ng ca dân chúng có th s bc phát rt là mnh m, nht là trong cái v mà Tam Tòa va qua, thì Cng sn Vit Nam có th s b nhng phn ng rt là mnh m v phía công giáo cũng như v dân chúng.

Thành ra trong trường hp này thì chúng tôi thy là Cng sn Vit Nam đang nhng cái rt là khó khăn và nếu mà các cái nhà tranh đu trong cái thi bui hin ti bây gi mà li dng nhng cái tình thế này đ mà đy mnh nhng hot đng trong nước, thì tôi nghĩ là tình hình s có th có nhng cái biến chuyn to ln hơn na.”

Mt người thường xuyên theo dõi thi cuc Vit Nam, hin đnh cư ti Đan Mch, ông Trn Viết Khoái ng h đ ngh đưa Hà Ni tr li danh sách CPC:

“Đưa nhà cm quyn Cng sn Hà ni tr li danh sách cn được quan tâm. Cái này chúng tôi đã tán đng yêu cu đưa cng sn tr li danh sách cn được quan tâm đc bit. Đy là cái đim th nht chúng tôi xin tán đng vi quý v cũng như là mi người v cái đó.Cng sn vn nguyên cái bn cht ca h, h tráo tr, la gt, không có mt cái tiến b nào hết, mc dù phía t do, hay đúng ra phía chính ph M đã nhìn h vi mt con mt quá lc quan và v cái vic c th là vic đàn áp tôn giáo, vi phm nhân quyn, thì tôi có cm tưởng là cái mc đàn áp ngày càng trm trng thêm.

Và cái s vi phm nhân quyn cũng vy, nhng v bt b các nhà báo, nhng người lên tiếng, dù là đi lp trong mt tinh thn ôn hòa nhưng ch trương nó rt rõ ràng là bt bo đng thì Cng sn vn dit mnh tay. Cho nên theo tôi là không có nghi ng gì s vic này, vì vy mà tôi tán đng cái lp trường là yêu cu chính ph Hoa Kỳ đưa chế đ cng sn tr li danh sách cn quan tâm mt cách đc bit.”

Khi đ cp đến din biến xy ra Tam Toà, báo Quân Đi Nhân Dân, s ra hôm th tư 29 tháng 7, 2009 nói, trước nhng hành vi sai phm pháp lut ca mt s công dân theo đo Thiên Chúa ti khuôn viên chng tích chiến tranh tháp chuông Tam Toà, Đng Hi, Qung Bình,  chánh quyn và lc lung an ninh đã có bin pháp ngăn chn quyết lit.

Báo The Wall Street Journal xut bn ti Hoa Kỳ hôm 27 tháng 7, cho hay con s giáo dân tham gia biu tình ti hàng trăm ngàn người dưới s hướng dn ca 170 linh mc và 420 n tu, cuc đng đ gia giáo dân và công an ti Tam Tòa đã xy ra, có hai linh mc b thương nghiêm trng.
Category: Tiếng nói dân chủ | Views: 723 | Added by: danchu | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Login form
Search
Our poll
Đánh giá
Total of answers: 887
Site friends
Statistics

Đang online: 1
Khách: 1
Thành Viên: 0