Lê Tùng Châu


(Nhân đọc báo Người Việt Thursday, January 13, 2011)

Trước thực trạng lộ mặt sa đọa về đức và trí một cách nhanh chóng của người cộng sản Việt Nam (CSVN) hiện nay, đại đa số những con dân Việt Nam nặng lòng thao thức về tình hình xứ sở dù trong hay ngoài nước, dù đơn lẻ hay Hội đoàn …đều thấy rất rõ bộ máy cai trị thuần dựa trên bạo lực của CSVN đang bước sâu vào khủng hoảng. Họ đang dẫm từ từ vào cái bóng của giai đoạn tiền sụp đổ mà các chế độ độc tài – dù là cộng sản hay không – trên thế giới đã trải qua (như các nước cộng sản Đông Âu cách nay 20 năm, là một đơn cử).

Năm 2010 là năm chứng kiến chế độ độc tài toàn trị CSVN hoàn toàn đi vào ngõ cụt của lý thuyết cũng như thực tiễn. Dù là đối với người cùng phe cùng hưởng lợi với họ (đảng viên CS) hay đại đa số quần chúng bị trị, đều cùng chia sẻ thực tế này, bằng ... Xem thêm»