Trong thỉnh nguyện thư đề ngày 4/10 gửi Thủ tướng Việt Nam, một chục tổ chức bảo vệ nhân quyền có uy tín trên thế giới kêu gọi chính phủ Hà Nội tôn trọng quyền tự do bày tỏ ý kiến của công dân và hủy bỏ bản án 3 năm tù đối với giảng viên ... Xem thêm»