Hai dân biểu liên bang Hoa Kỳ Gerry Connolly và Jim Moran vừa gửi thư cho Chủ tịch Ủy Ban Giải Nobel Hòa Bình, đề cử bác sĩ bất đồng chính kiến Nguyễn Đan Quế tại Việt Nam cho giải Nobel Hòa Bình năm nay.

Dân biểu Connolly nói trong hơn 30 năm qua, bác sĩ Quế đã tranh đấu không mệt mỏi đòi hỏi nhân quyền cho người dân Việt Nam. Vẫn theo lời ông Connolly, tinh thần cống hiến, chấp nhận hy sinh bản thân vì nhân quyền của nhân vật bất đồng chính kiến được nhiều người biết đến này biểu hiện những lý tưởng của giải thưởng danh dự quốc tế Nobel Hòa bình.

Dân biểu Moran nhận xét sự tranh đấu thầm lặng, kiên trì của bác sĩ Quế vì nền dân chủ Việt Nam là niềm hy vọng cho những người chịu tù đày trong nước vì dám lên tiếng đòi hỏi nhân quyền. Và vì vậy, ông cảm thấy vinh dự được đề cử bác sĩ Quế.

Chủ tịch Tổ chức Quốc tế Yểm trợ Cao trào Nhân bản, bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, bào huynh của bác sĩ Nguyễn Đan Quế, cho VOA Việt ngữ cho biết phản hồi của bác sĩ Quế trước tin này:

"Bác sĩ Quế nói rằng sự đề cử này không phải cho cá nhân bác sĩ Quế mà là một sự nhận biết cho tất cả công cuộc tranh đấu của các nhà dân chủ mà bác sĩ Quế chỉ là một thành phần đại diện. Bác sĩ Quế nghĩ rằng sự đề cử này sẽ thúc đẩy, làm phấn khởi các nhà tranh đấu dân chủ ở Việt Nam, giúp phát triển hoạt động của các phong trào dân chủ ở Việt Nam. Tổ chức Asia America Initiative cũng thông báo với chúng tôi là ngày 28/1, họ cũng đã đề cử bác sĩ Quế, linh mục Nguyễn Văn Lý, và Hòa thượng Thích Quảng Độ cho giải Nobel Hòa Bình năm nay.”

Bác sĩ Nguyễn Đan Quế từng nhiều lần bị bỏ tù, với tổng thời gian trên 20 năm vì các hoạt động cổ võ cho tự do-dân chủ tại Việt Nam mà Hà Nội cho là phản động. Ông đã từ chối đề nghị rời Việt Nam ra nước ngoài tị nạn chính trị. Từ năm 2005, ông bị quản thúc tại gia ở Sài Gòn. Ông từng nhiều lần được đề cử nhận Giải Nobel Hòa bình cũng như từng nhận được nhiều giải thưởng nhân quyền quốc tế, trong đó có Giải Nhân quyền Robert Kennedy hồi năm 1995 và Giải Nhân quyền Hellman/Hammett năm 2002.

Nguồn: VOA's Interview