Hai dân biểu liên bang Hoa Kỳ Gerry Connolly và Jim Moran vừa gửi thư cho Chủ tịch Ủy Ban Giải Nobel Hòa Bình, đề cử bác sĩ bất đồng chính kiến Nguyễn Đan Quế tại Việt Nam cho giải Nobel Hòa Bình năm nay.

Dân biểu Connolly nói trong hơn 30 năm qua, bác sĩ Quế đã tranh đấu không mệt mỏi đòi hỏi nhân quyền cho người dân Việt Nam. Vẫn theo lời ông Connolly, tinh thần cống hiến, chấp nhận hy sinh bản thân vì nhân quyền của nhân vật bất đồng chính kiến được nhiều người biết đến này biểu hiện những lý tưởng của giải thưởng danh dự quốc tế Nobel Hòa bình.

Dân biểu Moran nhận xét sự tranh đấu thầm lặng, kiên trì của bác sĩ Quế vì nền dân chủ Việt Nam là niềm hy vọ ... Xem thêm»