Thứ Tư, 2023-10-04, 6:34 PM
Welcome Guest | RSS

Dân Chủ Cho Việt Nam

Main » 2010 » Tháng Sáu » 8 » Đôi điều góp ý với mục Chính luận Báo Quân đội Nhân dân
2:29 PM
Đôi điều góp ý với mục Chính luận Báo Quân đội Nhân dân

Kami

Lâu nay mục Chính luận trên trang báo Quân đội Nhân dân thường gây xao động dư luận xã hội trong và ngoài nước đặc biệt là trên các mạng xã hội như Multiply, Facebook … bằng các bài viết của các cây bút như Mạch Quang Thắng, Lê Văn Bảo, Lệ Chi, Đỗ Phúc Thọ . v.v.. Lý do gây xao động chính là các bài viết không đảm bảo tính trung thực, tính khoa học của lý luận, bỏ qua thực tế khách quan…mà chỉ chạy theo ý đồ và mục đích chính là bảo vệ và ca ngợi sự độc quyền chính trị của đảng CSVN, bất kể đúng hay sai, kể cả xuyên tạc họ cũng làm, điều đó gây cho bạn đọc có kiến thức rất phẫn nộ.


Nói ra thì nhiều điều phải nói, phải phê phán, nhưng giới hạn trong một bài góp ý tôi xin đi vào một vấn đề cụ thể:

Đó là cái thứ tư duy cho rằng đảng CSVN có công lãnh đạo nhân dân trong công cuộc giành độc lập và thống nhất đất nước, nên có quyền độc quyền quyền lãnh đạo đất nước là đương nhiên, tương đối phổ biến trong nhân dân Việt nam, đây là một suy nghĩ hoàn toàn sai của những kẻ ít học và suy nghĩ theo kiểu nông dân. Sở dĩ nói suy nghĩ như trên là suy nghĩ kiểu nông dân vì là suy nghĩ còn rơi rớt của thời phong kiến còn sót lại, trong chế độ phong kiến các triều đại mới thường bắt đầu bằng các cuộc khởi nghĩa giành chính quyền từ tay triều đại trước, với tư tưởng của các lãnh tụ nông dân cho rằng nếu thắng lợi thì được làm Vua, ngược lại thất bại (thua) thì phải làm giặc. Đáng tiếc là đất nước ta đã là một nhà nước dân chủ của chế độ Cộng hòa 65 năm rồi mà tư duy này còn rất phổ biến và đáng buồn hơn là còn thường thấy trong hàng ngũ trí thức hay sinh viên trẻ trong nước với suy nghĩ cho rằng quan niệm cổ hủ như vậy là đúng.

Cần phải hiểu rằng, khác với chế độ phong kiến, trong một chế độ dân chủ Cộng hòa hay kể cả dân chủ kiểu Quân chủ như Anh, Nhật, Thai lan… như thì sự hình thành của một chính quyền nhà nước không được hình thành theo phương thức kể công như vậy, vì Hiến pháp của đất nước đã khẳng định điều đó. Một chính quyền nhà nước dân chủ nhân dân trong một thể chế Cộng hòa phải được ra đời theo kết quả ý nguyện của đa số dân chúng thông qua một cuộc bầu cử tự do, bình đằng và bỏ phiếu kín để bầu ra các đại biểu nhân dân trong cơ quan Lập pháp (Quốc Hội) là cơ quan có chức năng chỉ định và quyết định bộ máy nhà nước. Theo quy định của Hiến pháp thì mọi người dân đều bình đẳng, một đảng viên đảng CSVN là anh hùng quân đội vì đã hy sinh nhiều máu xương cũng chỉ được bỏ một phiếu bầu như các công dân bình thường khác, không có gì là ưu tiên hơn. Vì dân chủ nghĩa là dân làm chủ nên đa số dân chúng ủng hộ (nhóm) đảng chính trị nào thì chính quyền nhà nước thuộc về tổ chức chính trị đó điều hành quản lý trong một thời gian có hạn định theo luật pháp quy định, hết thời hạn lại tổ chức bầu cử để bầu ra một chính quyền mới.

Vậy mà gần đây, tư duy kiểu phong kiến kể công ấy lại bắt gặp thường xuyên trong nhiều bài viết trong mục chính luận của Báo Quân đội Nhân dân Cơ quan của Đảng ủy quân sự trung ương và Bộ quốc phòng -  Tiếng nói của Lực lượng vũ trang và Nhân dân Việt nam. Đó là những điều trái với Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt nam. Xin đơn cử làm ví dụ :

1. Trong bài "Đa đảng hay một đảng lãnh đạo cầm quyền – Đâu là chân lý?”[1] đăng ngày 31/5/2010 của tác giả Lệ Chi có viết (trích) : "Vậy cơ sở lịch sử, chính trị và pháp lý vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam là gì?

Về lịch sử ai cũng biết 80 năm qua (kể từ khi thành lập Đảng, 3-2-1930, đến nay), Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện là lực lượng duy nhất tổ chức vận động, lãnh đạo, đồng thời là người đi tiên phong, không sợ hy sinh gian khổ trong cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, giành lại độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, xây dựng nước Việt Nam hiện đại với chế độ dân chủ – cộng hòa. Lần đầu tiên trong lịch sử, các quyền công dân và quyền con người của người dân được ghi nhận trong Hiến pháp (1946). Tiếp đó Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành các cuộc kháng chiến chống thực dân xâm lược bảo vệ thành quả của cách mạng. Đảng Cộng sản Việt Nam cũng là lực lượng chính trị duy nhất khởi xướng công cuộc đổi mới, hội nhập với cộng đồng quốc tế tạo nên vị thế mới của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế…”

2. Chỉ sau bài trên chưa đầy một tuần, ngày 06/6/2010 trên mục chính luận có bài "Làm thất bại chiến lược "Diễn biến hòa bình” Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân” [2] của tác giả Đỗ Phúc Thọ. Không hiểu hai nhà báo Lệ Chi và Đỗ Phúc Thọ là cùng một người hay anh em họ hàng mà giọng điệu y như nhau (trích) "Việc nước Việt Nam có một Đảng Cộng sản lãnh đạo là hoàn toàn đúng đắn và phù hợp với những quy luật khách quan và sự lựa chọn của lịch sử (sự thực là trong phong trào cách mạng ở Việt Nam giai đoạn từ thế kỷ XIX đến nay, không có một đảng chính trị nào ngoài Đảng Cộng sản có đủ khả năng lãnh đạo nhân dân Việt Nam làm một cuộc cách mạng giành độc lập, tự do cho đất nước)”.

Điều đáng tiếc nhất là trong phần trên của bài viết này tác giả Đỗ Phúc Thọ đã trích từ điều 2 Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt nam, tác giả viết (trích) ” Hiến pháp – luật cơ bản của Nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tại Điều 2 đã khẳng định : "Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức.”[2] tại sao tác giả Đỗ Phúc Thọ lại viết hai điều hoàn toàn mâu thuẫn nhau như vậy?

Theo quy định của điều 2 của Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt nam thì tất cả quyền lực thuộc về nhân dân, nghĩa là lực lượng chính trị nào cầm quyền lãnh đạo đất nước thì do nhân dân tự quyết định thông qua bầu cử, chứ hoàn toàn không có điều khoản quy định nào của Hiến pháp đề cập tới công trạng và thành tích của tổ chức nào là điều kiện ưu tiên? Nếu xét theo kiểu kể công, kể thành tích thì quốc hiệu của Việt nam không còn là nước Cộng hòa XHCN Việt nam nữa, mà có tên là Vương quốc của Đảng CS Việt nam như chế độ phong kiến.

Báo Quân đội Nhân dân – Cơ quan của Đảng ủy quân sự trung ương và Bộ quốc phòng –  Tiếng nói của Lực lượng vũ trang và Nhân dân Việt nam là một tờ báo lớn có tầm quan trọng hàng thứ 2, chỉ sau tờ Nhân dân là Tiếng nói của BCH TW Đảng CSVN -Chính đảng cầm quyền duy nhất ở Việt nam, mà sao lại để lọt các nhà báo có trình độ nông dân ít học như vậy? Thiết tưởng một tờ báo lớn và quan trọng như tờ Báo QĐND phải có các cây viết chính luận có trình độ chuyên môn, trình độ hiểu biết về lý luận chính trị và pháp luật tối thiểu để đảm trách nhiệm vụ tuyên truyền giáo dục ý thức chính trị và pháp luật cho nhân dân đặc biệt là các sĩ quan và chiến sĩ đang phục vụ trong quân đội. Do vậy việc cho đăng tải các bài viết xuyên tạc tinh thần của Hiến pháp vì mục đích bênh vực cho sự độc đảng là một hành động không đúng.

Nhiệm vụ của báo chí kể cả báo chí cách mạng của đảng cũng là mang lại cho bạn đọc các thông tin để khai trí, mang lại kiến thức và hiểu biết đúng đắn và khoa học cho người đọc. Chứ nhiệm vụ của báo chí không phải là làm việc bóp méo và xuyên tạc bất kể cả Hiến pháp cũng không loại trừ, với mục đích ngu dân như báo QĐND đang làm tại các bài viết trong chuyên mục Chính luận như vậy. Nguy hiểm hơn là tư duy sai lệch này được tuyên truyền lặp đi lặp lại một cách có chủ ý theo kiểu "điều sai trái nói mãi sẽ thành chân lý”.

Xuất phát từ tinh thần xây dựng góp ý, người viết có nhã ý góp ý cùng báo Quân đội Nhân dân để các tác giả và Ban Biên tập rút kinh nghiệm trong việc viết bài và biên tập để đưa được các bài viết có chất lượng, mang tính khoa học và mang tính giáo dục đúng hướng cho bạn đọc trong việc nâng cao dân trí người Việt nam.

Đừng nên mang cái dốt, cái ấu trĩ của các nhà báo để tuyên truyền nhằm mục đích ngu dân, như vậy sẽ làm hỏng nhiều thế hệ và có tội với dân tộc. Nếu các nhà báo như Lê Văn Bảo, Lệ Chi, Đỗ Phúc Thọ… của Báo QĐND chịu khó ngồi im mà không viết kiểu lăng nhăng, viết ra toàn những điều sai trái và và phản khoa học như vậy có lẽ có ích cho đời, cho xã hội và cho đất nước này hơn. Đôi lúc những nhà báo của đảng im lặng lại là điều tốt, đừng bao giờ nghĩ rằng nếu mình không viết thì bạn đọc họ không biết mình dốt.

Hay là vì họ "đói nên đầu gối phải bò”? Thế nào đi chăng nữa cũng xin các bạn nhà báo đừng quên câu "Đói cho sạch – Rách cho thơm” để làm trọng và đừng vì bất cứ lý do gì mà bẻ cong ngòi bút của mình để đổi trắng thay đen, biến điều dối trá thành sự thật.

Ngày 07/6/2010
© Kami

-------------------------
Ghi chú:
[1]
http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/5/5/5/113727/Default.aspx
[2]http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/5/5/5/114421/Default.aspx

Category: Chính trị | Views: 623 | Added by: danchu | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Login form
Search
Calendar
Our poll
Đánh giá
Total of answers: 887
Site friends
Statistics

Đang online: 1
Khách: 1
Thành Viên: 0