Thứ Tư, 2023-03-22, 7:17 PM
Welcome Guest | RSS

Dân Chủ Cho Việt Nam

Main » 2011 » Tháng Mười Một » 9 » Sai phạm, không công bằng, tùy tiện khi tịch thu tài sản gia đình công dân Huỳnh Ngọc Tuấn
4:42 PM
Sai phạm, không công bằng, tùy tiện khi tịch thu tài sản gia đình công dân Huỳnh Ngọc Tuấn
Nguyễn Ngọc Già

Thông tin mới nhất mà Dân Luận dẫn nguồn từ trang danlambao, theo đó cho biết (1), cuộc khám xét nhà công dân Huỳnh Ngọc Tuấn cùng con gái của ông - công dân Huỳnh Thục Vy, được thực hiện bởi Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam với tư cách Thanh tra Sở, trong đó trưởng đoàn là ông Phạm Hồng Quảng - Chánh thanh tra Sở cùng hai phó đoàn là : Trần Quít (Phó Chánh thanh tra Sở) và Trần Quang Thái (cán bộ phòng PA61) cùng 8 người với tư cách thành viên đã tiến hành khám xét và lập biên bản thu giữ cái gọi là "tang vật" của gia đình ông Huỳnh Ngọc Tuấn vào ngày 08/11/2011, đã cho thấy hình thức và nội dung việc làm có nhiều vi phạm và thiếu công bằng đối với việc viện dẫn các văn bản quy phạm pháp luật:

- Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 tại điều 46. (2)

- Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008. (3)

- Nghị định 63/2007/NĐ - CP ngày 10/4/2007 tại điểm a khoản 7 điều 6. (4)

Căn cứ quan trọng nhất để đòan thanh tra Sở TT - TT Quảng Nam thực hiện lập biên bản, tịch thu tài sản cá nhân là mục a khoản 7 điều 6 của Nghị định 63/NĐ-CP ban hành ngày 10/4/2007, như sau:

"CUNG CẤP, TRAO ĐỔI, TRUYỀN ĐƯA, HOẶC LƯU TRỮ, SỬ DỤNG THÔNG TIN SỐ ĐỂ CHỐNG NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, PHÁ HOẠI KHỐI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN MÀ CHƯA ĐẾN MỨC TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ".

I. VỀ NỘI DUNG CUỘC KHÁM XÉT VÀ TỊCH THU TÀI SẢN GIA ĐÌNH ÔNG HUỲNH NGỌC TUẤN:

Tìm đỏ mắt trong Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính (viết tắt PLXLVPHC): năm 2002, PLXLVPHC sửa đổi năm 2008 và Nghị định 63 không một ai có thể tìm ra định nghĩa:

- VI PHẠM HÀNH CHÍNH LÀ GÌ?
- CÁC HÀNH VI NÀO ĐƯỢC XEM LÀ VI PHẠM HÀNH CHÍNH?

Một văn bản quy phạm pháp luật, quan trọng nhất là phải có định nghĩa thuật ngữ, giải thích từ ngữ cặn kẽ, tất nhiên chỉ có cơ quan UBTVQH mới là nơi giải thích Luật.

Theo cái gọi là "biên bản phát hiện tài liệu" (*) do bà Nguyễn Thị Thu Ba lập và cô Huỳnh Thục Vy ký phản đối khi 15 bài viết tổng cộng 66 trang bị gọi là "có nội dung xấu" thì trước hết cần phải phạt ngay các ông, bà: NGUYỄN TRỌNG VĨNH, NGUYỄN VĂN AN, NGUYỄN TRUNG, HUY ĐỨC, TRƯƠNG DUY NHẤT, HỒ THU HỒNG cùng hàng chục vị lão thành cao niên với tuổi đảng lên đến vài mươi năm, xin dẫn ra như sau:

- Ông Nguyễn Trọng Vĩnh có bài (5) mang tính chất "CHỐNG NHÀ NƯỚC CHXHCNVN" rất nặng bằng câu: "Chính Trung Quốc mới là người phá hoại quan hệ Việt – Trung". Ông Vĩnh đã chỉ đích danh Trung Quốc phá hoại mối bang giao Việt- Trung, ý nghĩa không chỉ CHỐNG NHÀ NƯỚC CHXHCNVN mà còn phá hoại cả mối đại đoàn kết dân tộc, vì ai ai cũng biết tình hữu nghị Việt- Trung đang được hai Đảng và hai Nhà nước vun bồi ngày càng đầy đặn, thấm đậm nghĩa tình, trong khi ông Nguyễn Trọng Vĩnh đã CÔNG KHAI bằng một bài báo để không chỉ chống phá Nhà nước CHXHCNVN mà còn gây căng thẳng ngoại giao tốt đẹp giữa Việt nam và Trung Quốc. Trước khi xử lý vi phạm ông Huỳnh Ngọc Tuấn, cô Huỳnh Thục Vy, thiết nghĩ cần mang ông Vĩnh ra phạt (ít nhất) việc vi phạm hành chính hoặc thậm chí nặng hơn phải truy tố ông ấy ra tòa theo điều 88 Luật hình sự nước CHXHCNVN mới thỏa đáng kèm theo các tội quy định tại điều 87 "Tội phá hoại chính sách đoàn kết", 89"Tội phá rối an ninh"!

- Ông Nguyễn Văn An: với tuyên bố nổi tiếng khi kịch liệt chỉ trích thể chế hiện nay là thể chế "VUA TẬP THỂ" trong bài trả lời phỏng vấn với trang VNN mà thiết nghĩ không cần dẫn nguồn, bởi lẽ chính ông Nguyễn Văn An đã bị ngay những CÁN BỘ CAO CẤP NHẤT: Lê Khả Phiêu, Nguyễn Đức Bình, Đồng Sĩ Nguyên, Phan Văn Khải... trong guồng máy tố cáo kịch liệt (6) nhưng rồi những tố cáo hoàn toàn đủ cơ sở này lại rơi vào quên lãng. Trước khi xử lý công dân Huỳnh Ngọc Tuấn, công dân Huỳnh Thục Vy, những tưởng Nhà nước CHXHCNVN cần phải xử lý thích đáng ông Nguyễn văn An vì thư tố cáo của các ông lãnh đạo cao cấp trong đảng cho thấy ông Nguyễn Văn An đã vượt qua khỏi mục a khoản 7 điều 6 của Nghị định 63 mà đủ cơ sở cấu thành tội danh về hành vi chống phá Nhà nước theo điều 87, 88, 89.

- Ông Nguyễn Trung với bài: "Suy nghĩ về sự nghiệp duy tân đất nước. Hay là ảo tưởng?" có nội dung CHỐNG PHÁ NHÀ NƯỚC CHXHCNVN rất mãnh liệt: "Người dân không đứng lên giành lấy cho mình sự giác ngộ như thế, sao tránh khỏi hoạt động thụ động theo kiểu bày đàn? Vâng, người dân phải vượt qua nỗi sợ của mình, đứng lên giành lấy. Vì không thể trông chờ vào bất kỳ sư ban cho hay lòng bác ái nào". Ông Nguyễn Trung không những cần phải bị phạt vạ vi phạm hành chính với số tiền 70.000.000 đồng cho đến 100.000.000 đồng (mục a khoản 7 điều 6 NĐ 63) khi phát tán, cung cấp, trao đổi, lưu trữ thông tin số chống phá nhà nước, mà còn kích động nhân dân đứng lên GIÀNH LẤY SỰ GIÁC NGỘ, điều đó có nghĩa ông Trung cổ súy và kích động "LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN NHÂN DÂN" theo điều 79. Tại khoản 1 điều 79 cho thấy ông Nguyễn Trung có thể có tư cách "NGƯỜI XÚI GIỤC", "NGƯỜI HOẠT ĐỘNG ĐẮC LỰC". Có dấu hiệu, ông Trung là thành viên của một tổ chức phản động lưu vong nào đó ở hải ngoại, nhận tiền và viết bài chống phá Đảng & Nhà nước? Chỉ cần qua bài viết này, Đảng & Nhà nước cần thấy DẤU HIỆU ông Nguyễn Trung không những vi phạm điều 88 mà còn có đủ cơ sở để kết luận ông vi phạm cả điều 79 và điều 80 (Tội làm gián điệp), đề nghị Nhà nước tạm giam 4 tháng theo luật định để điều tra khởi tố ông Nguyễn Trung theo quy định pháp luật nhằm nêu gương cho các công dân khác, bởi lẽ ông Nguyễn Trung là một người nổi tiếng với vai trò là cựu Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan mà đã công khai kêu gọi nhân dân đứng lên giành lấy chính quyền, không trông chờ SỰ BÁC ÁI NÀO CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC. Ông Nguyễn Trung viết như thế, hóa ra Đảng & nhà nước không có LÒNG NHÂN TỪ VÀ BÁC ÁI? Lưu ý, cụm từ "bác ái" mà ông Trung sử dụng thông thường do các Tôn giáo sử dụng. Có dấu hiệu ông Nguyễn Trung là người của một tổ chức Tôn giáo phản động nào đó, bởi không hề có một văn bản nào của đảng và Nhà nước sử dụng cụm từ phản động này. Chỉ có cụm từ "nhân đạo" mà tên phản động Trần Khải Thanh Thủy vừa được đảng & nhà nước phóng thích vì lý do nhân đạo.

- Ông Huy Đức với bài: "Một đảng và Hiến pháp" có nội dung kích động bạo lực như sau: "Đừng nghĩ là tình hình chưa đủ xấu. Đừng nhìn các mâu thuẫn xã hội dựa trên các báo cáo hay dựa trên mấy câu leo lẻo của những người vẫn tới tặng quà: "Anh lãnh đạo chúng em làm ăn được”. Nhân dân đang bị nhũng nhiễu. Cái ác đang hoành hành. Nhiều "chức năng” đang phải vận hành bằng tiền bạc trong khi đa số nhân dân thì thiếu tiền nhất là tiền để mưu cầu công lý. Nên nhớ là những cuộc nổi dậy thường bắt đầu từ những uất ức của người dân trước những bất công chứ không phải từ những trí thức đang lên tiếng nhằm thức tỉnh chính quyền. Thay vì đào những đường hầm để thoát thân khi có biến như Gaddafi...". Ông Huy Đức có nhiều bài viết cổ súy cho dân chủ giả hiệu mà bài này là một minh chứng sống động. Cần phải phạt vạ ông Huy Đức theo mục a khoản 7 và khoản 8 (hình thức sử phạt bổ sung) điều 6 của Nghị định 63 để làm gương cho mọi người.

- Ông Trương Duy Nhất với bài viết châm biếm "Rau muống kiện bà Doan", trong có đoạn kích động quần chúng kéo nhau KIỆN BÀ PHÓ CHỦ TỊCH NƯỚC như sau: "...lên tận trời kêu kiện bà Doan Phó Chủ tịch nước." Trên cương vị Phó chủ tịch nước, GS. TS Nguyễn Thị Doan đã bị ông Trương Duy Nhất đem ra châm biếm, mỉa mai, đó có thể kết luận ông Trương Duy Nhất đã xúc phạm, phỉ báng người đại diện Nhà nước ở cấp cao thứ hai. Ông Nhất cũng cần phải bị phạt vạ theo mục a khoản 7 điều 6 và ông Nhất đã vi phạm vào điều 121 "Tội làm nhục người khác", 122 "tội vu khống" thuộc Luật hình sự.

- Bà Hồ Thu Hồng - Tổng biên tập báo Văn hóa- Thể thao, người luôn méo mó và phỉ báng Nhà nước CHXHCNVN bằng cách dùng chữ chớt nhả gọi Quốc hội nước CHXHCNVN bằng cái con-chữ: CUỐC HỘI, dẫn chứng như sau: "Đợi Beo hỏi bác cuốc hội khu vực mới zả nhời nổi, câu này hỏi khí khó". Đây chỉ là dẫn chứng điển hình, còn rất nhiều bài viết của bà Hồ Thu Hồng luôn PHỈ BÁNG CHÍNH QUYỀN, PHỈ BÁNG QUỐC HỘI. Nói như bà Hồng phải chăng gọi ông Nguyễn Sinh Hùng là : Chủ tịch CUỐC HỘI nước CHXHCNVN??? Đó phải chăng là sự sỉ nhục quốc thể bởi Quốc Hội là cơ quan quyền lực cao nhất của Việt Nam. Nếu ông Huỳnh Ngọc Tuấn và cô Huỳnh Thục Vy bị phạt vi phạm hành chính một thì bà Hồ Thu Hồng phải bị phạt ở mức nặng nhất, thậm chí phải bị truy tố ra tòa theo điều 88 Luật hình sự tại khoản a: "tuyên truyền xuyên tạc, PHỈ BÁNG chính quyền nhân dân", và điếu 121 "Tội làm nhục người khác", ở đây là làm nhục người đại diện nhân dân cao nhất nước - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

- Người dân vẫn không quên 31 VỊ LÃO THÀNH CÁCH MẠNG đã tố cáo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng vào tháng 9 năm ngoái, trong khi Bộ Chính trị đã kết luận vụ án Vinashin không cần phải kỷ luật ai cả. Điều này chứng tỏ 31 vị lão thành cách mạng như: Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, Trung tướng Lê Hữu Đức và mấy chục vị tướng tá khác đã CỐ TÌNH đi ngược lại đường lối chủ trương của đảng và nhà nước để CÔNG KHAI "CUNG CẤP, TRAO ĐỔI, TRUYỀN ĐƯA, HOẶC LƯU TRỮ, SỬ DỤNG THÔNG TIN SỐ ĐỂ CHỐNG NHÀ NƯỚC CHXNCHVN, PHÁ HOẠI KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN" ngoài ra trước đó, 38 vị lão thành cách mạng đã công nhiên tố cáo, phỉ báng và mạ lỵ ông Thứ trưởng Bộ quốc phòng Việt Nam - Nguyễn Chí Vịnh với những lý lẽ, bằng chứng vô căn cứ, nhưng sự việc đã bị bỏ rơi. Cần nghiêm trị tất cả các vị lão thành cách mạng đã dám tố cáo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Nguyễn SInh Hùng (chức vụ lúc các vị lão thành viết thư tố cáo), Thứ tưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh.

***

II . VỀ HÌNH THỨC CUỘC KHÁM XÉT VÀ TỊCH THU TÀI SẢN GIA ĐÌNH ÔNG HUỲNH NGỌC TUẤN:

Biên bản số 60/BB - VPHC ngày 08/11/2011 cho thấy:

Người bị thiệt hại/tổ chức bị thiệt hại: Nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Tuy vậy, trong phần chữ ký dành cho người bị thiệt hại/tổ chức bị thiệt hại lại... bỏ trống?!. Biên bản không có giá trị vì không có trực tiếp người bị thiệt hại xác nhận trong biên bản. Mặt khác, trong Nghị định 63 và pháp lệnh XLVPHC cũng như trong Luật công nghệ thông tin, , không quy định NGƯỜI BỊ THIỆT HẠI HAY TỔ CHỨC BỊ THIỆT HẠI DƯỚI DANH NGHĨA CỤ THỂ: Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.. Đoàn thanh tra đã áp dụng luật và viện dẫn luật hoàn toàn sai trong trường hợp này.

Điều ngạc nhiên, khi xem kỹ quyết định số 01/QĐ - TGTVPP ngày 08/11/2011:

- Hoàn toàn không có con dấu của tổ chức Nhà nước. Một hình thức xác quyết chính danh của Nhà nước trước một việc quan trọng.

- Không có nơi nhận (hay nơi gởi thường ở góc bên trái cuối văn bản). Bất kỳ quyết định nào cũng cần phải có nơi nhận (trong trường hợp này, nơi nhận không chỉ ông Huỳnh Ngọc Tuấn mà còn các cơ quan phối hợp khác), nơi lưu trữ, cấp trên để báo cáo... Hình thức này chưa bao giờ thiếu trong các quyết định tại bất cứ cơ quan, tổ chức Nhà nước nào ở Việt Nam.

- Những chữ viết tay nguệch ngoạc, có chữ sai chính tả với tiêu đề "danh mục tạm giữ" là cách làm không chuyên nghiệp, thể hiện tính vô pháp, tùy tiện, bạ đâu viết đó. Cách viết bậy, vô tổ chức này đã bôi bác, hạ thấp giá trị của "quyết định", và hạ thấp phẩm giá của người ban hành quyết định. Cần nhớ đây là quyết định mang tính nhà nước(!!!). Lẽ ra, danh mục tạm giữ cần phải lập một biên bản riêng và rõ ràng.

- Người lập biên bản cũng là trưởng đoàn thanh tra. Đây là cách làm việc ôm đồm, thao túng, tùy tiện, chủ quan.

- Điều khôi hài và lạ lẫm, ở vị trí NGƯỜI LÀM CHỨNG & vị trí ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN lại là ông NGUYỄN THANH LIÊM. Ông Liêm là gì? Xin thưa, một ông Trưởng thôn - nghĩa là tương đương tổ dân phố - một danh xưng không có gia trị pháp lý tính trên luật pháp. Ô! một ông trưởng thôn có thể là BỘ MẶT của Chính quyền?! Vậy xét về mặt "chính quyền" ông Phạm Hồng Quảng ký tên với tư cách người lập biên bản, hóa ra còn thua cả một ông trưởng thôn???!!! Quả là lố lăng và chẳng còn tôn ti thể thống gì cả! Tự thân ông Phạm Hồng Quảng đã hạ thấp vai trò và bôi nhọ chức trách mà nhà nước trao quyền cho ông!!! Đó phải chăng là một hình thức PHỈ BÁNG nhà nước?

III. KẾT:

Tóm lại, việc khám xét, lập biên bản, tịch thu tài sản gia đình công dân Huỳnh Ngọc Tuấn hoàn toàn sai phạm, ấu trĩ về mặt tư duy cũng như pháp luật. Sai cả từ hình thức cho đến nội dung việc làm. Bên cạnh đó toàn bộ đoàn thanh tra tỏ ra tùy tiện, cẩu thả, bê bối, vội vã, lụp chụp và non kém về pháp luật trong khi tiến hành công việc.

Tác phong như thế, tư duy như thế, áp dụng luật như thế, bôi nhọ hình ảnh Nhà nước CHXHCNVN như thế, toàn bộ nhân sự đoàn thanh tra quyết không thể đứng trong đội ngũ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC.

Đề nghị Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ chỉ đạo các cơ quan hữu quan xử lý ngay việc làm tắc trách và vi phạm pháp luật nghiêm trọng này để bảo vệ hình ảnh "Nhà nước Việt Nam là Chính quyền của dân, do dân, vì dân".

Nguyễn Ngọc Già
_______________

http://danluan.org/node/10531 (1)

http://thuvienphapluat.vn/archive/Phap-lenh/Phap-lenh-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-2002-44-2002-PL-UBTVQH10-vb49752t14.aspx (2)

http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:nYE7WJy70KMJ:www.unaids.org.vn/sitee/images/stories/son/phap_lenh_xu_phat_hanh_chinh_2008.pdf+ph%C3%A1p+l%E1%BB%87nh+x%E1%BB%AD+l%C3%BD+vi+ph%E1%BA%A1m+h%C3%A0nh+ch%C3%ADnh+n%C4%83m+2008&hl=vi&gl=vn&pid=bl&srcid=ADGEESibfODDQezzMAALHmiNUtB_risaBGlG5yyP3N8n8OBdI7Q8XUA5iHpRgSncCTgCH_XK1w2k8cTz-wL7auudNDU3gEOBBDq63cw9weVU5m9pYFT0WLG9haPSOsVjqcWSPSG0r3UF&sig=AHIEtbS3PkntPGUbycklgrTR3kVJaxfRJw (3)

http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:wCMqo2idml0J:www.chinhphu.vn/vanbanpq/lawdocs/ND63CP.DOC%3Fid%3D23014+ngh%E1%BB%8B+%C4%91%E1%BB%8Bnh+63+2007+n%C4%91-cp&hl=vi&gl=vn&pid=bl&srcid=ADGEESiTIup2MT3ESBjbF06GxXICPJpoejXAZze9Lxr3b4Sni0l7DHbceNuwaAduSUsjzmAJEYz2ncXYKz6pB2XPO99qoQSf7T8Nk-2y6_D4cJakwAoFZYIvKJIIpRSa46-nMr6CtGdT&sig=AHIEtbTbIyp8l9lLIa_SlGmkuEc2PZGKog (4)

(*) Lần đầu tiên trong đời, tôi được nghe cái "biên bản PHÁT HIỆN tài liệu"!!!??? Phải chăng, "PHÁT HIỆN" được dùng NHƯ LÀ HÌNH THỨC phát hiện ra bọn TRỘM ĐẠO, MỜ ÁM ĐỂ DỄ BỀ QUY CHỤP TỘI CHO NGƯỜI LƯƠNG THIỆN??? Lẽ ra cô Huỳnh Thục Vy đòi phải sửa ngay cái tiêu đề trước khi ký vào biên bản, chẳng hạn:

"Biên bản kiểm đếm"

Hôm nay, ngày... tháng... năm

Tại địa điểm: ...

Thành phần:...

cùng tiến hành kiểm đếm các bài báo đã đăng công khai và từ lâu trên trang danchimviet.info...

Nói điều này, để thấy, đoàn thanh tra đã in sẵn ở cơ quan và mang đến đòi cô Vy ký vào chứ làm gì có lập biên bản tại chỗ như là mới "vừa phát hiện" (!). Có gì gọi là "phát hiện" khi toàn bộ 15 bài viết của cô Vy đã được đăng tải từ lâu và công khai trên nhiều trang báo tự do??? Hình thức cũ mèm khi áp dụng với TS. Cù Huy Hà Vũ đang được lặp lại!

http://tintuchangngay4.wordpress.com/2011/09/07/trich-d%E1%BA%ABn-l%E1%BB%8Bch-s%E1%BB%AD-thi-ph%E1%BA%A3i-d%E1%BA%A7y-d%E1%BB%A7-va-dung-th%E1%BB%B1c-ch%E1%BA%A5t/ (5)

http://danluan.org/node/7452 (6)

http://danluan.org/node/6309 (7)

Category: Việt Nam ngày nay | Views: 460 | Added by: danchu | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Login form
Search
Our poll
Đánh giá
Total of answers: 887
Site friends
Statistics

Đang online: 1
Khách: 1
Thành Viên: 0