Tại buổi họp báo thường kỳ ngày 31/10, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Hồng Lỗi, nói Bắc Kinh giữ vững lập trường kiên định rằng không có sự đồng ý của chính phủ Trung Quốc, các công ty nước ngoài chớ nhúng tay vào hoạt động thăm dò và phát triển dầu khí trong vùng biển có tranh chấp vì Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi tại Biển Nam Trung Hoa, mà Việt Nam gọi là Biển Đông.

Công ty Exxon Mobil được chính phủ Việt Nam cấp phép cho thăm dò dầu khí tại lô 117, 118, và 119 mà Hà Nội nói thuộc đặc khu kinh tế 200 hải lý của Việt Nam, chiếu theo luật biển quốc tế. Tuy nhiên, Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên hầu hết toàn bộ Biển Đông.

Nguồn: Reute ... Xem thêm»