Chiều hôm 24/1/2012, một số nhà tranh đấu nhân quyền và một nạn nhân nạn buôn người đã ra trước một cuộc điều trần ở Hạ Viện Hoa Kỳ do Dân biểu Christopher Smith chủ tọa. Dân biểu Smith là thành viên cao cấp của Ủy Ban Hạ viện đặc trách các vấn đề đối ngoại.

Trong số các nhân chứng có cựu Dân biểu Cao Quang Ánh, Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám đốc điều hành Tổ chức Cứu Người Vượt Biển BPSOS, ông Nay Rong, Giám đốc điều hành của Tổ chức Nhân quyền người Thượng Tây Nguyên, cô Vũ Phương A ... Xem thêm»