Nhân Chuyện Tòa án Việt Nam sẽ xét xử Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ vào tuần tới

Ngành tư pháp của nhà nước CSVN chỉ là cái bánh vẽ dân chủ, nó sinh ra để lừa bịp thế giới mà thôi.

Tại sao vậy? Trong chế độ cộng hòa khi người dân tạo dựng nên hiến pháp của mình thì sinh ra chính quyền tam lập. Tất cả nằm dưới sự chiếu sáng của hiên pháp của dân. Tư pháp trong tam lập nhằm cũng cố và bảo vệ hiến pháp tức là bảo vệ quyền lợi cho dân (people) vậy.

Dưới chế độ CS như CSVN thì hiến pháp nằm dưới quyền sinh sát của đảng CSVN. NÓi khác đi nó nằm dưới đảng thì làm sao tư pháp nó qua quyền năng của đảng được.

Hiện nay ngành luật sư t ... Xem thêm»